Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
4ο

ΓΕΛ: 17.880

ΕΠΑΛ: 12.185

Βάση 2022
17.040
Εισακτέοι
244
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,00
ΕΒΕ Ειδικού Μαθήματος
1,00

ΓΕΛ

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 20%

 Μαθηματικά 30%

 Πληροφορική 20%

 Οικονομία 30%

 Ειδικό Μάθημα 20%

 

EΠΑΛ

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

 Μαθηματικά (Άλγεβρα)   30%

 Νέα Ελληνικά  20%

 Μάθημα Ειδικότητας 1   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   25%

 Ειδικό Μάθημα 20%

 

Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

 Μαθηματικά (Άλγεβρα)   30%

 Νέα Ελληνικά  20%

 Μάθημα Ειδικότητας 1   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   25%

 Ειδικό Μάθημα 20%

Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0157
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Διοίκησης και Οικονομίας
 • Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
Πόλη
Αθήνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ".

 

 

Σκοπός του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών είναι να παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες και έρευνα υψίστης ποιότητας στον τομέα των ναυτιλιακών σπουδών δημιουργώντας μία συνεχή επιρροή στην παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα ώστε να καταστεί ένα ηγετικό κέντρο αριστείας ναυτιλιακών σπουδών με παγκόσμια επιρροή.

 Έχοντας ως βάση το παγκόσμιας εμβέλειας και ακτινοβολίας ναυτιλιακό κέντρο του Πειραιά, τη ναυτιλιακή πρωτεύουσα που φιλοξενεί τη μεγαλύτερη ναυτιλία του κόσμου και το δυναμικότερο ναυτιλιακό cluster της Ευρώπης, το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών είναι σε θέση να συνδέεται στενά και να βρίσκεται σε σχέση αλληλοϋποστήριξης με τους φορείς και τους οργανισμούς της ναυτιλίας.

 • Έχει έτσι τη δυνατότητα να αντλεί πρακτικές γνώσεις και να προσαρμόζει τα προγράμματά του ώστε να υποστηρίζουν τις παραγωγικές ανάγκες της ναυτιλίας και των μεταφορών.

 

 

 • Ναυτιλιακής Οικονομίας, Διοίκησης και Ναυτιλιακών Ατυχημάτων - Ε.Ρ.Ν.Α.
 • Ωκεανογραφίας - Θαλάσσιας Γεωχημείας 
 • Ολοκληρωμένης Λιμενικής Οικονομίας και Διοίκησης
 • Οικονομικής Μεταφορών 
 • Ποσοτικής Ανάλυσης στη Ναυτιλία
 • Θαλάσσιων Επιστημών

 

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Για τη λήψη πτυχίου, οι φοιτητές απαιτείται να έχουν προβιβάσιμο βαθμό σε σαράντα (40) συνολικά μαθήματα εκ των οποίων

 • τριάντα δύο (32) είναι Υποχρεωτικά μαθήματα και
 • οκτώ (8) είναι μαθήματα Επιλογής. 

 

 

Η πρακτική άσκηση είναι προαιρετική και μπορούν οι φοιτητές/τριες να την επιλέξουν ως «μάθημα επιλογής». Η πρακτική άσκηση αφορά εγχώρια απασχόληση, διενεργείται μόνο στο 8ο εξάμηνο και αφορά τους φοιτητές που βρίσκονται στο τέταρτο έτος των σπουδών τους.

 • Είναι διάρκειας 3 μηνών, πλήρους απασχόλησης και πραγματοποιείται κατά το διάστημα Ιουνίου-Σεπτεμβρίου.

 

1ο Εξάμηνο

 • Οικονομικά Μαθηματικά    
 • Ωκεανογραφία    
 • Τεχνολογία Πλοίου
 • Διεθνές Θεσμικό Πλαίσιο της Ναυτιλίας
 • Εισαγωγή στη Ναυτιλία
 • Αγγλική Ναυτιλιακή Ορολογία Ι

2ο Εξάμηνο

 • Οικονομική    
 • Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων    
 • Ναυτικό Δίκαιο    
 • Θαλάσσια Οικολογία
 • Συστήματα Μεταφορών
 • Αγγλική Ναυτιλιακή Ορολογία ΙΙ

3ο Εξάμηνο

 • Στατιστική I    
 • Ναυτιλιακή Οικονομική και Πολιτική    
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση Λιμένων
 • Συστήματα Πλοίου
 • Μάθημα Επιλογής

4ο Εξάμηνο

 • Οργάνωση και Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
 • Επιχειρησιακή Οικονομική
 • Οργάνωση και Διοίκηση Λιμένων
 • Διαχείριση Λειτουργιών Λιμενικών και Τερματικών Εγκαταστάσεων
 • Μάθημα Επιλογής

5ο Εξάμηνο

 • Λιμενικός Σχεδιασμός και Οργάνωση
 • Marketing στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές
 • Γενική Λογιστική
 • Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Μάθημα Επιλογής

6ο Εξάμηνο

 • Οικονομική των Λιμένων    
 • Ναυτιλιακή Λογιστική    
 • Ναυλώσεις
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Μάθημα Επιλογής

7ο Εξάμηνο

 • Λειτουργική Διαχείριση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
 • Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση
 • Πληροφοριακά Συστήματα στη Ναυτιλία
 • Μάθημα Επιλογής    
 • Μάθημα Επιλογής

8ο Εξάμηνο

 • Ναυτασφαλίσεις    
 • Διεθνή Οικονομικά    
 • Ποιότητα (στη Ναυτιλία)    
 • Μάθημα Επιλογής        
 • Μάθημα Επιλογής

Μαθήματα Επιλογής

 • Ports and Intermodal Transports (Α) / Λιμάνια και Συνδυασμένες Μεταφορές
 • Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού στη Ναυτιλία
 • Στρατηγική Επιχειρήσεων    
 • Strategic Management (A) / Στρατηγικό Management
 • Ναυτιλιακή Οικονομική Ιστορία    
 • Οικονομική ΙΙ    
 • Δίκαιο Θαλάσσης     
 • Sustainable Management of Marine Resources (A) / Βιώσιμη Διαχείριση Θαλασσίων Πόρων
 • Λιμάνια και Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Leadership (A) / Ηγεσία    
 • Ειδικά Θέματα Στατιστικής
 • Αξιολόγηση Επενδύσεων    
 • Managerial Accounting (Α) / Διοικητική Λογιστική
 • Εφαρμογές και Εργαστήριο Θαλάσσιας Ρύπανσης    
 • Εφαρμογές και Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ναυτιλιακών Δραστηριοτήτων    
 • Systems Dynamics (Α) / Δυναμική Συστημάτων    
 • Decision Making in Maritime Operations (Α) / Λήψη αποφάσεων στη Ναυτιλία    
 • Ναυτιλιακές Αγορές και Λιμενική Βιομηχανία
 • Ειδικά Θέματα ναυλώσεων - Απαιτήσεις    
 • International Business (Α) / Διεθνείς Επιχειρήσεις    
 • Special Topics in Quality Certification of Marinas – Ειδικά Θέματα Πιστοποίησης Τουριστικών Λιμένων    
 • Project Management (Α) / Διοίκηση Έργου    
 • Commodity Trading / Ανάλυση Εμπορευματικών Αγορών
 • Ship Technological Efficiency (Α) / Τεχνολογική Απόδοση Πλοίου    
 • Πρακτική Άσκηση    
 • Ocean Governance and Maritime Industries (Α) / Θαλάσσια Διακυβέρνηση και Ναυτιλία
 • Blue Growth - Integrated Coastal Zone Management (Α) / Γαλάζια Ανάπτυξη – Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης    
 • Ναυπηγική Βιομηχανία    
 • Οικονομική των Μεταφορών
 • Shipping Pollution (A) / Ναυτιλιακή Ρύπανση    
 • Entrepreneurship (Α) / Επιχειρηματικότητα    
 • Risk Management in Shipping and Transport (Α) / Διαχείριση Κινδύνου στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές    
 • Εφαρμογές και Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης    
 • Intelligent Maritime Systems (Α) / Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα    
 • Ευρωπαϊκές Πολιτικές για Μεταφορές και Λιμάνια    
 • Οικονομική Ανάλυση Ναυτιλιακών Αγορών    
 • Transportation Management and Operations / Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών
 • Ports and Spatial Planning / Λιμάνια και Χωροταξικός Σχεδιασμός    
 • Ναυτική Διαιτησία και Διαμεσολάβηση    
 • Field Work Studies in Environmental Management of Maritime Operations (A) / Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Ναυτιλιακών Δραστηριοτήτων με Εργασίες Πεδίου

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

Στην Ελλάδα, με την ισχυρή ναυτική της παράδοση και τη σημαντική ναυτιλιακή βιομηχανία, οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς διακρίνονται για την εξειδίκευση τους στη διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων, τη διαχείριση των λιμενικών οργανισμών, της εφοδιαστικής αλυσίδας και των θαλασσίων μεταφορών, έχοντας και τις απαραίτητες γνώσεις για το θαλάσσιο περιβάλλον.
  
 Ωστόσο, η κατάκτηση περαιτέρω εξειδικευμένων γνώσεων μέσω της συνεχούς επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης, στη βάση του ισχυρού διεπιστημονικού υπόβαθρου που παρέχει το Τμήμα, σε συνδυασμό με την προσωπικότητα και τους στόχους των πτυχιούχων μπορούν να υποστηρίξουν την πορεία τους σε κορυφαίες διοικητικές θέσεις επιχειρήσεων.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Ειδικότερα,

 

Ως στελέχη

 • οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών ναυτιλιακών επιχειρήσεων (εμπορικής, επιβατηγού, τουριστικής ναυτιλίας κ.α.),
 • οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών των δημοσίων ή ιδιωτικών οργανισμών/εταιρειών διοίκησης και διαχείρισης λιμένων, 
 • επιχειρήσεων με αντικείμενο τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και των θαλασσίων μεταφορών, 
 •  δημόσιων οργανισμών,
 •  χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων,
 • εθνικών και διεθνών φορέων,
 • εταιρειών ναυτιλιακών ασφαλειών. 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο