Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο, 4ο
Βάση 2023
12.670
Βάση 2022
12.430
Εισακτέοι
191
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ

1ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 30%

  Αρχαία Ελληνικά 20%

  Ιστορία  30%

  Λατινικά 20%

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 20%

 Μαθηματικά 20%

 Πληροφορική 30%

 Οικονομία 30%


Κωδικός Σχολής
0176
Πόλη
Θεσσαλονίκη
Κατευθύνσεις

1. Βαλκανική
2. Σλαβική
3. Ανατολική

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι ένα δυναμικό, διεπιστημονικό και διεθνοποιημένο Τμήμα, το οποίο προάγει το οικονομικό, επιχειρηματικό, πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι σε όλη την περιοχή της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Σκοπός του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της γνώσης και της γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισμού των Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Χωρών καθώς και η μελέτη των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών σχέσεων των κρατών αυτών με την Ελλάδα.

 

 

 • Επιχειρηματικότητας
 • Μελέτης του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου
 • Ιστορίας της ΝΑ Ευρώπης
 • Διεθνών Πολιτικών και Νομικών Σπουδών

 

 

  Οι σπουδές στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών του ΠΑ.ΜΑΚ.

 • διαρθρώνονται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα,
 • τα οποία αντιστοιχούν σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Για τη λήψη του πτυχίου απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση σαράντα (40) μαθημάτων.

Η φιλοσοφία του προγράμματος οδηγεί στη δυνατότητα επιλογής κατά την έναρξη του Ε΄ εξαμήνου μεταξύ τριών (3) κατευθύνσεων:

 •  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (με Βουλγαρική, Ρουμανική, Σερβοκροατική)
 •  ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (με Βουλγαρική, Ρωσική, Σερβοκροατική)
 •  ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (με Τουρκική)

 Oι κατευθύνσεις προσδιορίζονται τόσο από την επιλογή της κύριας γλώσσας όσο και από δέκα (10) σχετικά μαθήματα.

 Το μείγμα μαθημάτων που επιλέγει ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να οδηγήσει σε "Πρωτεύων Επιστημονικό Πεδίο" εφόσον συγκεντρωθούν τουλάχιστον είκοσι ένα (21) μαθήματα από τα εξής πεδία: 

 1. Δίκαιο και Πολιτική
 2. Κοινωνική Ανθρωπολογία, Ιστορία και Πολιτισμικές Σπουδές
 3. Οικονομικά και Επιχειρηματικότητα

 Το "Δευτερεύων Επιστημονικό Πεδίο" διαμορφώνεται εφόσον ο/η φοιτητής/τρια συγκεντρώσει τουλάχιστον δέκα μαθήματα άλλου Επιστημονικού Κλάδου: Δίκαιο, Πολιτική, Κοινωνική Ανθρωπολογία, Οικονομικά και Επιχειρηματικότητα, Ιστορία, Πολιτισμικές Σπουδές.

 • Kατά το 1ο κοινό έτος προσφέρονται τρία (3) Υποχρεωτικά Μαθήματα, ένα (1) Υποχρεωτικό Επιλογής και η επιλογή μίας (1) εκ των προσφερόμενων πέντε (5) κύριων γλωσσών ( Τουρκική, Ρωσική, Σερβική, Βουλγαρική, Ρουμανική) για κάθε εξάμηνο από το Α' μέχρι το Η΄.
 • Στα εξάμηνα Β' - Η΄ υπάρχουν μόνο Μαθήματα Επιλογής μαζί με την Υποχρεωτική Γλώσσα.
 • Μετά το 5ο εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές/τριες μπορούν να επιλέξουν και δεύτερη ξένη γλώσσα, όπως η αλβανική και η αραβική.

 

 

 

Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι προαιρετική, αντιστοιχεί σε δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες (ECTS) και μπορεί να επιλεγεί από τους/τις φοιτητές/τριες στην αρχή του 7ου εξαμήνου. 

 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάληψή της είναι να ο/ η φοιτητής/τρια να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα μισά μαθήματα που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου και να έχει δύο (2) γραπτές εργασίες στα πλαίσια μαθημάτων. 

 

 

Οι φοιτητές/τριες του 4ου έτους σπουδών έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 • Η πρακτική άσκηση είναι αμειβόμενη, διάρκειας τριών (3) έως έξι (6) μηνών σε φορέα ή επιχείρηση της επιλογής τους. 

 

1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εισαγωγή στην πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις
 • Αρχές Οικονομικής
 • Ιστορία της Αν. και ΝΑ Ευρώπης

Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Κράτος: Διαμόρφωση και νομική συγκρότηση
 • Εθνογραφία και Λαογραφία, Αποικιοκρατία και σπουδές περιοχής
 • Χώρος και Πολιτισμός

Μαθήματα Ξένης Γλώσσας

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Βουλγαρική γλώσσα I  
 • Ρουμανική γλώσσα I  
 • Ρωσική γλώσσα I  
 • Σερβική γλώσσα I  
 • Τουρκική γλώσσα I

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εισαγωγή στο Διεθνές Δίκαιο
 • Ανθρωπολογική σκέψη & κοινωνική θεωρία
 • Τέχνη, Λογοτεχνία και Ευρωπαϊκή Νεωτερικότητα

Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Ιστορία της πολιτικής σκέψης
 • Εισαγωγή στην διοίκηση επιχειρήσεων
 • Σύγχρονη Βαλκανική Ιστορία

Μαθήματα Ξένης Γλώσσας

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Βουλγαρική γλώσσα IΙ 
 • Ρουμανική γλώσσα IΙ
 • Ρωσική γλώσσα IΙ  
 • Σερβική γλώσσα IΙ  
 • Τουρκική γλώσσα IΙ

3ο Εξάμηνο

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή τεσσάρων (4) ]

 • Διεθνές οικονομικό δίκαιο και δίκαιο διεθνών συναλλαγών
 • Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
 • Συγκριτική πολιτική
 • Θεωρία διεθνών σχέσεων
 • Governance, institutions and corruption in SE. Europe and the Balkans
 • Οικονομική και Πολιτική ανθρωπολογία
 • Μακροοικονομική
 • Πολιτιστικό και Κοινωνικό Μάρκετινγκ
 • Ποσοτικές Μέθοδοι Κοινωνικών Επιστημών – Μαθηματικά
 • Πληροφορική, τεχνολογία και κοινωνία
 • Ιστορία των Μ.Μ.Ε. στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια
 • State, intelligentsia and women’s writing in Eastern Europe -20th Century
 • Εισαγωγή στην Οικονομική Γεωγραφία (ΑΝ. ΝΑ Ευρώπη και ΑΝ. Μεσόγειος) 

Μαθήματα Ξένης Γλώσσας

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Βουλγαρική γλώσσα IΙΙ
 • Ρουμανική γλώσσα IΙΙ
 • Ρωσική γλώσσα IΙΙ  
 • Σερβική γλώσσα IΙΙ  
 • Τουρκική γλώσσα IΙΙ

4ο Εξάμηνο

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή τεσσάρων (4) ]

 • Δίκαιο και Θεσμοί της Ε.Ε.
 • Εμπορικό Συγκριτικό Δίκαιο
 • Σύγχρονη Πολιτική στη ΝΑ Ευρώπη
 • Πολιτικές Ιδεολογίες
 • Εθνογραφίες της Τουρκίας και της Μέσης Ανατολής
 • Εθνογραφίες του Μετασοσιαλιστικού Κόσμου
 • Μικροοικονομική
 • Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης
 • Διεθνές Πολιτιστικό και Κοινωνικό Μάρκετινγκ
 • Ποσοτικές Μέθοδοι Κοινωνικών Επιστημών - Στατιστική με τη χρήση Η/Υ
 • Ιστορία της Μέσης Ανατολής
 • Ιστορία και πολιτισμός των Σλάβων

Μαθήματα Ξένης Γλώσσας

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Βουλγαρική γλώσσα IV
 • Ρουμανική γλώσσα IV
 • Ρωσική γλώσσα IV
 • Σερβική γλώσσα IV  
 • Τουρκική γλώσσα IV

5o Eξάμηνο

Μαθήματα Επιλογής

 • Δίκαιο του Πολέμου
 • Protection of refugees and migrants
 • Πολιτική και Κοινωνία στα Κράτη του Μεταγιουκοσλαβικού Χώρου
 • Πολιτική στη Σοβιετική Ένωση και στην Μετασοβιετική Ρωσία
 • Parties and party systems in post-communist Central Europe
 • Σύγχρονη Τουρκία: Ιστορία, Πολιτική, Διεθνείς Σχέσεις
 • Ευρωπαϊκή Ανθρωπολογία: Πολιτικές του Πολιτισμού και της Διαφοράς
 • Ανθρωπολογία της Μετανάστευσης και Διασπορικές Κοινότητες στη ΝΑ Ευρώπη και την Εγγύς Ανατολή
 • Συγκριτικά Οικονομικά Συστήματα στην Κεντρική, Ανατολική Ευρώπη & Μεσόγειο
 • Διεθνής Οικονομική Ι
 • Εισαγωγή στην Οικονομετρία
 • Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική
 • Γυναικεία Επιχειρηματικότητα: Δύση και παγκόσμιος Νότος
 • Νεότερη Ρωσική Ιστορία
 • History of Black Sea and the Caucasus
 • Εκπαίδευση και εθνικισμός στην ΝΑ. Ευρώπη
 • Θεωρία και πράξη της λογοτεχνικής μετάφρασης

Μαθήματα Ξένης Γλώσσας

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Βουλγαρική γλώσσα V
 • Ρουμανική γλώσσα V
 • Ρωσική γλώσσα V
 • Σερβική γλώσσα V  
 • Τουρκική γλώσσα V

Mαθήματα Επιλογής Ξένης Γλώσσας

 • Αραβική γλώσσα I  
 • Αλβανική γλώσσα I  
 • Γεωργιανή γλώσσα I (ως επιπλέον μάθημα,που δεν προσμετρείται για την λήψη πτυχίου)
 • Αρμενική γλώσσα I (ως επιπλέον μάθημα,που δεν προσμετρείται για την λήψη πτυχίου)
 • Εβραϊκή γλώσσα I (ως επιπλέον μάθημα,που δεν προσμετρείται για την λήψη πτυχίου)

6ο Eξάμηνο

Μαθήματα Επιλογής

 • Oικονομικό Δίκαιο της Ε.Ε.
 • Στοιχεία Εταιρικού Δικαίου
 • Εξωτερικές Σχέσεις της ΕΕ
 • Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Ανατολική Ευρώπη: Η πρόκληση του Εξευρωπαϊσμού
 • Ανθρωπολογία και Σπουδές Φύλου: Δύση, Μουσουλμανικός Κόσμος και Παγκόσμιος Νότος
 • Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
 • Βιομηχανική Οικονομική
 • Διεθνής Οικονομική ΙΙ
 • Αγορές Κεφαλαίου και Χρήματος
 • Οικονομικά της Ανάπτυξης
 • Βαλκανικές Εθνικές Ιστοριογραφίες
 • Πολιτική Επικοινωνία
 • Ιστορία της επιχειρηματικότητας στην Αν. και ΝΑ Ευρώπη
 • Λογοτεχνική Θεωρία και Λογοτέχνες του 21ου αιώνα Ανατ., ΝΑ Ευρώπη και  Ανατ.Μεσόγειος
 • Ρουμανική γλώσσα και Λογοτεχνία και πολιτικές του πολιτισμού

Κοινά Μαθήματα Μεθοδολογίας

 • Μεθοδολογία κοινωνικών επιστημών: Εθνογραφικό Πεδίο, Ανάλυση Λόγου και Συγγραφή Μελέτης
 • Εφαρμοσμένη οικονομετρία-μεθοδολογία

Μαθήματα Ξένης Γλώσσας

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Βουλγαρική γλώσσα VI
 • Ρουμανική γλώσσα VI
 • Ρωσική γλώσσα VI
 • Σερβική γλώσσα VI
 • Τουρκική γλώσσα VI

Mαθήματα Επιλογής Ξένης Γλώσσας

 • Αραβική γλώσσα II 
 • Αλβανική γλώσσα II  
 • Γεωργιανή γλώσσα II (ως επιπλέον μάθημα,που δεν προσμετρείται για την λήψη πτυχίου)
 • Αρμενική γλώσσα II (ως επιπλέον μάθημα,που δεν προσμετρείται για την λήψη πτυχίου)
 • Εβραϊκή γλώσσα II (ως επιπλέον μάθημα,που δεν προσμετρείται για την λήψη πτυχίου)

7ο Eξάμηνο

Eιδίκευση: Οικονομικά και Διεθνείς Επιχειρήσεις

Μαθήματα Υποχρεωτικά Ειδίκευσης

 • Εκσυγχρονισμός & ανάπτυξη των οικονομιών(Κ., Αν., και ΝΑ. Ευρώπη)  
 • Τραπεζική και χρηματοδότηση

Ειδίκευση: Πολιτικές, Κοινωνικές και Πολιτισμικές Σπουδές

Μαθήματα Υποχρεωτικά Ειδίκευσης

 • Δημόσια πολιτική και δημόσια διοίκηση (Κ., Αν. και ΝΑ. Ευρώπη) 
 • Θεωρία διεθνών σχέσεων

Μαθήματα Ξένης Γλώσσας

Υποχρεωτικά Επιλογής

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Βουλγαρική ορολογία οικονομικών και κοινωνικοπολιτικών επιστημών Ι
 • Ρουμανική ορολογία οικονομικών και κοινωνικοπολιτικών επιστημών Ι
 • Ρωσική ορολογία οικονομικών και κοινωνικοπολιτικών επιστημών Ι
 • Σερβική ορολογία οικονομικών και κοινωνικοπολιτικών επιστημών Ι
 • Τουρκική ορολογία οικονομικών και κοινωνικοπολιτικών επιστημών Ι

Mαθήματα Επιλογής

 • Αραβική γλώσσα IIΙ
 • Αλβανική γλώσσα IIΙ
 • Γεωργιανή γλώσσα IIΙ (ως επιπλέον μάθημα,που δεν προσμετρείται για την λήψη πτυχίου)
 • Αρμενική γλώσσα IIΙ (ως επιπλέον μάθημα,που δεν προσμετρείται για την λήψη πτυχίου)
 • Εβραϊκή γλώσσα IIΙ (ως επιπλέον μάθημα,που δεν προσμετρείται για την λήψη πτυχίου)

Mαθήματα Επιλογής

 • Σύγχρονη Τουρκία: Ιστορία, Πολιτική, Διεθνείς σχέσεις 
 • Πρόσφυγες, μετανάστες, ανθρώπινα δικαιώματα και ανθρωπιστική κρίση: Παγκόσμιες και τοπικές πρακτικές
 • Η επιχείρηση στο διεθνές περιβάλλον
 • Οθωμανική γλώσσα Ι
 • Θεωρία και πράξη της λογοτεχνικής μετάφρασης
 • Ολοκληρωμένη επικοινωνία μάρκετινγκ
 • Γυναικεία επιχειρηματικότητα: Δύση και παγκόσμιος νότος
 • Δίκαιο τραπεζικών συμβάσεων
 • Δίκαιο του πολέμου

8ο Eξάμηνο

Eιδίκευση: Οικονομικά και Διεθνείς Επιχειρήσεις

Μαθήματα Υποχρεωτικά Ειδίκευσης

 • Διοίκηση διεθνών επιχειρήσεων
 • Οικονομικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής ένωσης

Ειδίκευση: Πολιτικές, Κοινωνικές και Πολιτισμικές Σπουδές

Μαθήματα Υποχρεωτικά Ειδίκευσης

 • Διεθνής προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • Πολιτική Επικοινωνία

Μαθήματα Ξένης Γλώσσας

Υποχρεωτικά Επιλογής

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Βουλγαρική ορολογία οικονομικών και κοινωνικοπολιτικών επιστημών ΙΙ
 • Ρουμανική ορολογία οικονομικών και κοινωνικοπολιτικών επιστημών ΙΙ
 • Ρωσική ορολογία οικονομικών και κοινωνικοπολιτικών επιστημών ΙΙ
 • Σερβική ορολογία οικονομικών και κοινωνικοπολιτικών επιστημών ΙΙ
 • Τουρκική ορολογία οικονομικών και κοινωνικοπολιτικών επιστημών ΙΙ

Mαθήματα Επιλογής

 • Αραβική γλώσσα IV
 • Αλβανική γλώσσα IV
 • Γεωργιανή γλώσσα IV (ως επιπλέον μάθημα,που δεν προσμετρείται για την λήψη πτυχίου)
 • Αρμενική γλώσσα IV (ως επιπλέον μάθημα,που δεν προσμετρείται για την λήψη πτυχίου)
 • Εβραϊκή γλώσσα IV (ως επιπλέον μάθημα,που δεν προσμετρείται για την λήψη πτυχίου)

Μαθήματα Επιλογής

 • Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και Αν. Ευρώπη: Η πρόκληση του εξευρωπαϊσμού
 • Εμπορικό συγκριτικό δίκαιο
 • Θέματα επιστήμης υπολογιστών
 • Πόλη, μουσείο και ιστορία
 • Εφαρμοσμένη οικονομετρία-μεθοδολογία
 • Οθωμανική γλώσσα ΙΙ
 • Πολιτική, οικονομία και κοινωνία στον
 • Καύκασο και στην κεντρική Ασία
 • Διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς στον αστικό και αγροτικό χώρο (Βαλκάνια, Μ. Θάλασσα, Αν. Μεσόγειος)
 • Ειδικά θέματα οικονομικής των επιχειρήσεων
 • Προστασία μειονοτήτων
 • Λογιστική
 • Χωρική ανάπτυξη – Αστικές πολιτικές στη ΝΑ Ευρώπη
 • Λογοτεχνική Θεωρία και Λογοτέχνες του 21ου αιώνα ΑΝ., ΝΑ. Ευρώπη και ΑΝ. Μεσόγειος

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

Οδηγός Σπουδών

   Οι βασικές γνώσεις δικαίου, κοινωνικής ανθρωπολογίας, ιστορίας, οικονομικών και πολιτικών επιστημών, η καλή γνώση της γλώσσας επιλογής και οι δεξιότητες που αποκτούν οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών τους/τις καθιστά ικανούς/ές να απασχοληθούν στο Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα, σε Διεθνείς Οργανισμούς, Συνεταιριστικές επιχειρήσεις και ΜΚΟ, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό. 

 Ωστόσο, αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες στη σύγχρονη αγορά εργασίας απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

 

 Ενδεικτικές Mεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

 

 

Ως στελέχη, σύμβουλοι και εμπειρογνώμονες

 • σε Δημόσιες Επιχειρήσεις, Υπουργεία, Υπηρεσίες για ζητήματα οικονομίας, κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης.

 

 • σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και τράπεζες που αναπτύσσουν επιχειρηματικές και επενδυτικές δραστηριότητες στο χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής (π.χ. Παρευξείνια Τράπεζα,  Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, ή άλλες ιδιωτικές τράπεζες). 

 Σύμφωνα με το νέο προσοντολόγιο, οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.

  Οι απόφοιτοι/ες με ειδίκευση "Οικονομικά και Διεθνείς Επιχειρήσεις" έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.).

 

Ως μορφωτικοί και οικονομικοί ακόλουθοι, εμπειρογνώμονες

 • στο Διπλωματικό Σώμα (κατόπιν διαγωνισμού σε μαθήματα που περιέχονται στο Πρόγραμμα Σπουδών και με ειδικές δεξιότητες τις γλώσσες).
 • σε Διεθνείς Οργανισμούς Ανάπτυξης και Ανθρωπιστικής Βοήθειας για Πρόσφυγες και Μετανάστες.
 • σε Mη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, που ασχολούνται με τις δομές Ανθρωπιστικής βοήθειας και ευάλωτες κατηγορίες πληθυσμού σε περιβάλλοντα κρίσεων και μεταπολεμικών συγκρούσεων (βλ. γυναίκες, παιδιά, κοινωνικά αποκλεισμένοι, μειονότητες, πρόσφυγες).
 • σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ., Νόμος 4430/2016), συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, οι οποίες αναπτύσσουν δραστηριότητες «βιώσιμης ανάπτυξης», ή και παρέχουν «κοινωνικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος», περιλαμβάνουν οικονομικές δραστηριότητες, εμπορικές ή ανταλλακτικές πρακτικές, όπως την αειφορία του περιβάλλοντος, την κοινωνική και οικονομική ισότητα, την ισότητα των φύλων, τα κοινά αγαθά, τη διαγενεακή και πολυπολιτισμική συμφιλίωση, δίνοντας έμφαση στις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών στο χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.
 • σε Ερευνητικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.

Ως γνώστες και εμπειρογνώμονες της γλώσσας, του πολιτισμού, της πολιτικής οικονομίας και της ιστορίας της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής

 • σε ερευνητικά προγράμματα βασικής έρευνας και εκπαίδευσης εκπαιδευτών για απόκτηση δεξιοτήτων και καλών πρακτικών,
 • στην ιδιωτική Εκπαίδευση, για τη διδασκαλία των γλωσσών τις οποίες έχουν διδαχθεί.
 • σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς διαχείρισης πολιτισμικών αγαθών και προώθησης πολιτιστικών προϊόντων (Μουσεία, Πολιτιστικούς Οργανισμούς Δήμων και Περιφερειών, δημόσια και ιδιωτικά αρχεία και βιβλιοθήκες), στην Ελλάδα, τις Βαλκανικές χώρες και ευρύτερα τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Επιπλέον , το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών χορηγεί στους/στις αποφοίτους, μετά την παρακολούθηση ειδικού προγράμματος διδακτικής, την επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία της αντίστοιχης ξένης γλώσσας (ΦΕΚ 324/Β/8-2-2017).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στις Ξένες Γλώσσες και τον Πολιτισμό μπορείτε να βρείτε στο άρθρο μας εδώ

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο