Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Πόλη
Λευκωσία
Πρόσθετες Πληροφορίες

Αποστολή του Τμήματος των Επιστημών της Αγωγής είναι:

 • H παραγωγή και μετάδοση γνώσης στις Επιστήμες της Αγωγής.
 • Η προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας στην εκπαίδευση.
 • Η βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής.
 • Η παραγωγή ερευνητικά τεκμηριωμένων θέσεων που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής.
 • Η προώθηση των σπουδών φύλου και η ανάπτυξη πολιτικών ισότητας.
 • O προσδιορισμός, η μελέτη και η έρευνα εκπαιδευτικών προβλημάτων.
 • H εκπαίδευση του αναγκαίου προσωπικού για στελέχωση των δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων.
 • H παιδαγωγική κατάρτιση υποψηφίων εκπαιδευτικών μέσης και τεχνικής εκπαίδευσης.
 • H συμμετοχή στην επιμόρφωση του προσωπικού των σχολείων.
 • H προσφορά μεταπτυχιακών προγραμμάτων, που αποβλέπουν τόσο στην προετοιμασία ερευνητικού προσωπικού όσο και στην κατάρτιση προσωπικού, ικανού να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα είναι διαρθρωμένο σε οκτώ (8) εξάμηνα και αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες ECTS.

Tα μαθήματα χωρίζονται σε: α) Υποχρεωτικά, β) Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής,  γ) Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής και δ) Μαθήματα Ειδικού Ενδιαφέροντος.

Διπλωματική Εργασία: Οι φοιτητές / τριες του 3ου και 4ου έτους σπουδών μπορούν προαιρετικά να εκπονήσουν διπλωματική εργασία.

Πρακτική Άσκηση: Αποτελείται από τρεις φάσεις:

 • Οι πρώτες δύο περιλαμβάνουν θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Το θεωρητικό μέρος στηρίζεται κυρίως σε προσεγγίσεις διδασκαλίας όπως συζήτηση, αναλύσεις μαθημάτων, κριτική σχεδίων μαθημάτων και διδασκαλιών. Το πρακτικό μέρος πραγματοποιείται σε νηπιαγωγεία και περιλαμβάνει παρακολούθηση μαθημάτων, υλοποίηση δραστηριοτήτων με ομάδα παιδιών και ολόκληρη την τάξη, ανάληψη διδασκαλιών και προγραμματισμών παιχνιδιού και συλλογή δεδομένων για τις συζητήσεις στο πανεπιστήμιο και για την εκπόνηση γραπτών εργασιών.
 • Η τρίτη φάση στο θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει στις πρώτες 3 εβδομάδες σεμινάρια/διαλέξεις, σε σχέση με τα γνωστικά αντικείμενα όπως και τη μέθοδο Project. Στα πλαίσια του πρακτικού μέρους οι φοιτητές/τριες για 10 εβδομάδες κάνουν την πρακτική εξάσκηση τους στα νηπιαγωγεία όπου υλοποιούν ένα συγκεκριμένο αριθμό διδασκαλιών.

Ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών:

1ο εξάμηνο

 • Θεωρία της Παιδείας     
 • Πρωτομαθηματικές Έννοιες     
 • Εισαγωγή στην Ενιαία Εκπαίδευση     
 • Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής     
 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι
 • Ξένη Γλώσσα

2ο εξάμηνο

 • Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο: Περιβάλλον και Ζωντανοί Οργανισμοί     
 • Παιδαγωγική της Προσχολικής Ηλικίας     
 • Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας     
 • Εισαγωγικά Μαθηματικά και Στατιστικές Μέθοδοι
 • Ξένη Γλώσσα

3ο εξάμηνο

 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης     
 • Μορφές Γλωσσικής Έκφρασης στο Νηπιαγωγείο     
 • Εικαστικ Αγωγή στ Νηπιαγωγείο     
 • Μουσική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο     
 • Σχολική Εμπειρία στο Νηπιαγωγείο Ι

4ο εξάμηνο

 • Η Αξιοποίηση της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στο Νηπιαγωγείο    
 • Γραμματισμός στην Προσχολική Εκπαίδευση     
 • Διδακτική Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο     
 • Παιγνίδι: Μάθηση και Ανάπτυξη     
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής (από κατάλογο)

5ο εξάμηνο

 • Αγωγή στη Βρεφική Ηλικία (0-3χρονών)     
 • Διδακτική της Τέχνης στο Νηπιαγωγείο     
 • Φυσική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο     
 • Διδακτική της Φυσικής Αγωγής στο Νηπιαγωγείο     
 • Σχολική Εμπειρία στο Νηπιαγωγείο ΙΙ

6ο εξάμηνο

 • Δημιουργικό Δράμα 
 • Διδακτική Μουσικής στο Νηπιαγωγείο     
 • Διδακτική Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο     
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 

7ο εξάμηνο

 • Αξιολόγηση Μάθησης στο Νηπιαγωγείο     
 • Κοινωνικά Θέματα στο Νηπιαγωγείο     
 • Σχολική Εμπειρία στο Νηπιαγωγείο III

8ο εξάμηνο

 • Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας 
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής         
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής         
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής         
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 

Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής

 • Ιστορία της Εκπαίδευσης     
 • Εκπαίδευση και Φύλο     
 • Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης     
 • Συγκριτική Παιδαγωγική     
 • Ανάπτυξη Προγραμμάτων     
 • Μαθησιακές Δυσκολίες     
 • Διπλωματική Εργασία Ι     
 • Διπλωματική Εργασία ΙΙ    
 • Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης     
 • Πολυτροπικότητα και Πολυγραμματισμοί     
 • Χριστιανική Ηθική και Σύγχρονος Κόσμος

Δείτε τον Οδηγό Σπουδών ΕΔΩ.

Oι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργαστούν:

 • Ως εκπαιδευτικοί λειτουργοί σε δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία, καθώς εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ60 Νηπιαγωγών.

Όμως, οι σύγχρονες εξελίξεις στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης δημιουργούν στους απόφοιτους την ανάγκη για απόκτηση περαιτέρω μεταπτυχιακής εξειδίκευσης.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις:
Οι μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις αφορούν αντικείμενα που σχετίζονται με την Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση, τα Μοντέλα σχεδιασμού και ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων, τις Τεχνολογίες Μάθησης, την Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση, τη Συμβουλευτική Ψυχολογία, τη Μουσειολογία, την Τέχνη και την Εκπαίδευση, τη Δημιουργική Γραφή, το Παιδικό βιβλίο και το Παιδαγωγικό Υλικό.

Έτσι, οι απόφοιτοι του Τμήματος, μπορούν να απασχοληθούν:

Ως εκπαιδευτικοί

 • σε Δημόσια ή ιδιωτικά Νηπιαγωγεία,
 • σε Δημοτικούς και ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς,
 • σε Δημοτικά ή Ιδιωτικά κέντρα Δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (στέκια παιδιού, εργαστήρια εικαστικών, θεατρικού παιχνιδιού, μουσικής, ρυθμικής αγωγής, κλπ.)
 • σε Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία για την Α’ & Β’ τάξη δημοτικού.

Ως παιδαγωγοί 

 • για εκπόνηση & υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε Μουσεία, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κλπ.
 • σε ελληνικές και διεθνείς ΜΚΟ και άλλους οργανισμούς που πραγματοποιούν εκπαιδευτικά πρόγραμμα καθώς και σε φορείς και οργανισμούς που ασχολούνται με την εκπαίδευση
 • εκπομπών ή εφημερίδων και περιοδικών για παιδιά,

Ως εμψυχωτές/τριες 

 • σε χώρους που εξειδικεύονται με την αναψυχή των παιδιών, στελέχη σε παιδικές κατασκηνώσεις, παιδότοπους, ιδρύματα φροντίδας/ προστασίας παιδιών, νοσοκομειακές μονάδες φροντίδας παιδιών κτλ

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες

 • με τη δημιουργία δικού τους νηπιαγωγείου ή παιδικού σταθμού

Περισσότερες πληροφορίες για το επάγγελμα του/ της Νηπιαγωγού μπορείτε να βρείτε στο άρθρο μας εδώ.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο