Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο, 2ο, 3ο, 4ο

Α' Κατανομή: 13.125

Β΄ Κατανομή: 10.075


Πόλη
Λευκωσία
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός του Τμήματος των Επιστημών της Αγωγής είναι:

 • H παραγωγή και μετάδοση γνώσης στις Επιστήμες της Αγωγής.
 • Η προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας στην εκπαίδευση.
 • Η βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής.
 • Η παραγωγή ερευνητικά τεκμηριωμένων θέσεων που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής.
 • Η προώθηση των σπουδών φύλου και η ανάπτυξη πολιτικών ισότητας.
 • O προσδιορισμός, η μελέτη και η έρευνα εκπαιδευτικών προβλημάτων.
 • H εκπαίδευση του αναγκαίου προσωπικού για στελέχωση των δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων.
 • H παιδαγωγική κατάρτιση υποψηφίων εκπαιδευτικών μέσης και τεχνικής εκπαίδευσης.
 • H συμμετοχή στην επιμόρφωση του προσωπικού των σχολείων.
 • H προσφορά μεταπτυχιακών προγραμμάτων, που αποβλέπουν τόσο στην προετοιμασία ερευνητικού προσωπικού όσο και στην κατάρτιση προσωπικού, ικανού να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην εκπαίδευση.

 

 

 

Το πρόγραμμα του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής - Προδημοτική Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Κύπρου

 • είναι διαρθρωμένο σε οκτώ (8) εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες ECTS.

 

 

 Για την απόκτηση πτυχίου Νηπιαγωγού, οι φοιτητές/τριες πρέπει να συμπληρώσουν μαθήματα, που ανέρχονται τουλάχιστον σε 240 ECTS.

Tα μαθήματα χωρίζονται σε:
α) Υποχρεωτικά, με 201 ECTS για νηπιαγωγούς.
β) Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής, με 24 ECTS για νηπιαγωγούς.
γ) Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής, με 15 ECTS για νηπιαγωγούς.

To πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από τους πιο κάτω κύκλους:

 • Eπιστήμες της Aγωγής

Οι νηπιαγωγοί πρέπει να συμπληρώσουν οκτώ μαθήματα (47 ECTS), εκ των οποίων τα πέντε είναι Υποχρεωτικά και τα τρία είναι Επιλεγόμενα.

 • Μαθήματα Περιεχομένου

Τα μαθήματα είναι όλα Υποχρεωτικά (58 ECTS) για νηπιαγωγούς.

 • Διδακτική Mεθοδολογία, Αξιολόγηση και Έρευνα

Τα μαθήματα είναι Υποχρεωτικά.  Οι νηπιαγωγοί πρέπει να συμπληρώσουν δεκατρία μαθήματα (78 ECTS), εκ των οποίων τα τρία είναι Μαθήματα Έρευνας και Διδακτικής Μεθοδολογίας (18 ECTS), εννέα Μαθήματα Γενικής και Ειδικής Διδακτικής (54 ECTS) και ένα Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής (6 ECTS).
 

 

 

Οι φοιτητές / τριες του 3ου και 4ου έτους σπουδών μπορούν προαιρετικά να εκπονήσουν διπλωματική εργασία.

 

 

 Η Σχολική Εμπειρία χωρίζεται σε τρεις φάσεις:

 •  Πρώτη Φάση (ΕΠΑ 239): Διεξάγεται στο δεύτερο έτος σπουδών, χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο. Οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν εβδομαδιαίες διαλέξεις στο Πανεπιστήμιο. Η παρουσία τους στο νηπιαγωγείο είναι μια μέρα την εβδομάδα. Σε κάθε τάξη, στην οποία φιλοξενείται τεταρτοετής φοιτητής/τρια, τοποθετείται ένας/μία δευτεροετής φοιτητής/τρια.
 • Δεύτερη Φάση (ΕΠΑ 339): Διεξάγεται στο τρίτο έτος σπουδών, χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο. Οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν εβδομαδιαίες διαλέξεις στο Πανεπιστήμιο. Η παρουσία τους στο νηπιαγωγείο είναι μια μέρα την εβδομάδα, και σε κάθε τάξη τοποθετούνται δύο φοιτητές/τριες.
 • Τρίτη Φάση (ΕΠΑ 439): Διεξάγεται στο τέταρτο έτος σπουδών, χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο. Οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν σεμινάρια στο Πανεπιστήμιο. Η παρουσία τους στο νηπιαγωγείο είναι επί καθημερινής βάσεως και σε κάθε τάξη τοποθετείται ένας/μία φοιτητής/τρια.

 

 

ΚΥΚΛΟΣ Α΄: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (47 ECTS)
Υποχρεωτικά (29 ECTS)

 • Θεωρία της Παιδείας 
 • Παιδαγωγική της Προσχολικής Ηλικίας 
 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 
 • Εισαγωγή στην Ενιαία Εκπαίδευση 
 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι: Ανάπτυξη του παιδιού και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές 

Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής (18 ECTS)
(επιλογή τριών μαθημάτων από τα πιο κάτω)

 • Ιστορία της Εκπαίδευσης 
 • Εκπαίδευση και Φύλο 
 • Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης 
 • Συγκριτική Παιδαγωγική 
 • Ανάπτυξη Προγραμμάτων 
 • Μαθησιακές Δυσκολίες 

ΚΥΚΛΟΣ Β΄: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (58 ECTS)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Η αξιοποίηση της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στο Νηπιαγωγείο 
 • Πρωτομαθηματικές ‘Εννοιες 
 • Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο: Περιβάλλον-Ζωντανοί Οργανισμοί 
 • Μορφές Γλωσσικής Έκφρασης στο Νηπιαγωγείο 
 • Εικαστική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο 
 • Μουσική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο 
 • Κοινωνικά Θέματα στο Νηπιαγωγείο 
 • Φυσική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο 
 • Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής 
 • Στατιστικές Μέθοδοι 

ΚΥΚΛΟΣ Γ΄: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ (78 ECTS)
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μαθήματα Έρευνας και Διδακτικής Μεθοδολογίας (18 ECTS)

 • Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας 
 • Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλία
 • Αξιολόγηση Μάθησης στο Νηπιαγωγείο

Μαθήματα Γενικής και Ειδικής Διδακτικής (54 ECTS)

 • Αγωγή και Πρακτικές Εφαρμογές κατά τη Βρεφική Ηλικία (0-3 χρ.) 
 • Γραμματισμός στην Προσχολική Εκπαίδευση 
 • Δημιουργικό Δράμα 
 • Διδακτική Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο 
 • Εικαστική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο 
 • Μουσική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο 
 • Παιχνίδι: Μάθηση και Ανάπτυξη 
 • Διδακτική Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο 
 • Διδακτική Φυσικής Αγωγής στο Νηπιαγωγείο 

Περιορισμένης Επιλογής Μαθήματα (6 ECTS)

(επιλογή ένα μάθημα από τα πιο κάτω)

 • Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης 
 • Πολυτροπικότητα και Πολυγραμματισμοί 
 • Χριστιανική Ηθική και Σύγχρονος Κόσμος

 

ΚΥΚΛΟΣ Δ΄: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (32 ECTS)

 • Σχολική Εμπειρία
 • Σχολική Εμπειρία στο Νηπιαγωγείο Ι 
 • Σχολική Εμπειρία στο Νηπιαγωγείο ΙΙ 
 • Σχολική Εμπειρία στο Νηπιαγωγείο ΙII 

ΚΥΚΛΟΣ Ε΄: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ (25 ECTS)

 • Τρία μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (από δύο διαφορετικές σχολές)
 • Δύο επίπεδα ξένης γλώσσας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (12 ECTS)

 • Διπλωματική Εργασία Ι
 • Διπλωματική Εργασία ΙΙ

 

 

 Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής - Προδημοτική Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Κύπρου, εφόσον αναγνωριστεί το πτυχίο τους, μπορούν να εργαστούν:

 • Ως εκπαιδευτικοί λειτουργοί σε δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία, καθώς εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 60 Νηπιαγωγών.

 Όμως, οι σύγχρονες εξελίξεις στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης δημιουργούν στους/στις αποφοίτους την ανάγκη για απόκτηση περαιτέρω μεταπτυχιακής εξειδίκευσης.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι,

 

Ως εκπαιδευτικοί

 • σε Δημόσια ή ιδιωτικά Νηπιαγωγεία,
 • σε Δημοτικούς και ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς,
 • σε Δημοτικά ή Ιδιωτικά κέντρα Δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (στέκια παιδιού, εργαστήρια εικαστικών, θεατρικού παιχνιδιού, μουσικής, ρυθμικής αγωγής, κλπ.)
 • σε Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία για την Α’ & Β’ τάξη δημοτικού.

 

 Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος με επιπλέον μεταπτυχιακή εξειδίκευση

  στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 61 Νηπιαγωγών ΕΑΕ, για τη στελέχωση των δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης : των ΣΜΕ.Α.Ε., των Τμημάτων ένταξης, των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. καθώς και των προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, των προγραμμάτων παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι.

 στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 22 Επαγγελματικών Συμβούλων.

  στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών ή στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών ή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα ή επιμόρφωση και αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία τριών τουλάχιστον ετών εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ31 Εξειδικευμένου: α) Στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών β) στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών γ) στη Νοηματική Γλώσσα των Κωφών.

 

Ως παιδαγωγοί 

 • για εκπόνηση & υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε Μουσεία, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κλπ.
 • σε ελληνικές και διεθνείς ΜΚΟ και άλλους οργανισμούς που πραγματοποιούν εκπαιδευτικά πρόγραμμα καθώς και σε φορείς και οργανισμούς που ασχολούνται με την εκπαίδευση
 • εκπομπών ή εφημερίδων και περιοδικών για παιδιά,

Ως εμψυχωτές/τριες 

 • σε χώρους που εξειδικεύονται με την αναψυχή των παιδιών, στελέχη σε παιδικές κατασκηνώσεις, παιδότοπους, ιδρύματα φροντίδας/ προστασίας παιδιών, νοσοκομειακές μονάδες φροντίδας παιδιών κτλ

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες

 • με τη δημιουργία δικού τους νηπιαγωγείου ή παιδικού σταθμού

 

Περισσότερες πληροφορίες για το επάγγελμα του/ της Νηπιαγωγού μπορείτε να βρείτε στο άρθρο μας εδώ.

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Αξίζει να διαβάσετε

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο