Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο

Α' Κατανομή: 7.675

Β΄ Κατανομή:  -

Αντικείμενο
Πόλη
Λευκωσία
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

  Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή της βασικής φιλοσοφικής παιδείας, που είναι απαραίτητη για την εξοικείωση των αποφοίτων του με τις φιλοσοφικές έννοιες και τις ποικίλες εκφάνσεις της φιλοσοφικής σκέψης, καθώς και η προετοιμασία τους για περαιτέρω ερευνητική εμβάθυνση στη Φιλοσοφία.

Στο πλαίσιο αυτό, δίδεται έμφαση στη μελέτη τόσο της ιστορίας της φιλοσοφίας (και ιδιαίτερα της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας) όσο και επί μέρους τομέων της σύγχρονης και νεότερης φιλοσοφίας (φιλοσοφία της επιστήμης, ηθική και πολιτική φιλοσοφία, φιλοσοφία του νου), στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και στη γενικότερη διεύρυνση των πνευματικών και επιστημονικών οριζόντων των φοιτητών.

 

 • Επιπλέον, η ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών φιλολογικών μαθημάτων που παρέχονται από όλα τα τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής, προσφέρει στέρεο φιλολογικό υπόβαθρο στους/στις αποφοίτους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διδάξουν ως φιλόλογοι στη μέση εκπαίδευση χωρίς ελλείψεις.


 

Μεταπτυχιακό Τμήματος

Η φοίτηση στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου

 • αναπτύσσεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 243 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

 Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Φιλοσοφίας περιλαμβάνει 45 μαθήματα.

Ειδικότερα, περιλαμβάνει:

 • Δεκαοκτώ (18) Μαθήματα Φιλοσοφίας
 • Έξι (6) Μαθήματα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
 • Τρία (3) Μαθήματα Λατινικής Φιλολογίας
 • Τρία (3) Μαθήματα Ιστορίας από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
 • Έξι (6) Μαθήματα Νέων Ελληνικών ή/και Γλωσσολογίας από το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
 • Τρία (3) Μαθήματα Ξένης Γλώσσας από το Κέντρο Γλωσσών
 • Τρία (3) Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής
 • Ένα (1) Μάθημα Ψυχολογίας από το Τμήμα Ψυχολογίας
 • Δύο (2) Μαθήματα Κοινωνιολογίας ή Πολιτικής Επιστήμης από το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

 

 

1ο Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στη Φιλοσοφία
 • Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία 
 • Εφαρμοσμένη Ηθική
 • Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία
 • Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία 
 • Εισαγωγή στη Βυζαντινή Λογοτεχνία 

2ο Εξάμηνο

 • Νεώτερη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία 
 • Λογική 
 • Λατινική Θεματογραφία 
 • Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία
 • Μάθημα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας 
 • Ξένη Γλώσσα, από το Κέντρο Γλωσσών 

3ο Εξάμηνο

 • Ιστορία της Φιλοσοφίας
 • Ιστορία της Φιλοσοφίας
 • Εισαγωγή στην Νέα Ελληνική Φιλολογία
 • Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ιστορία
 • Μάθημα Λατινικής Φιλολογίας
 • Ξένη Γλώσσα, από το Κέντρο Γλωσσών 

4ο Εξάμηνο

 • Ιστορία της Φιλοσοφίας 
 • Ιστορία της Φιλοσοφίας 
 • Μάθημα Συστηματικής Φιλοσοφίας 
 • Εισαγωγή στη Θεωρία της Λογοτεχνίας 
 • Μάθημα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας 
 • Ξένη Γλώσσα, από το Κέντρο Γλωσσών 

5ο Εξάμηνο 

 • Σεμινάριο 
 • Μάθημα Συστηματικής Φιλοσοφίας 
 • Μάθημα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας 
 • Μάθημα Λατινικής Φιλολογίας 
 • Μάθημα Ιστορίας
 • Νέα Ελληνικά

6ο Εξάμηνο

 • Μάθημα Συστηματικής Φιλοσοφίας 
 • Σεμινάριο 
 • Μάθημα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας 
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 

7ο Εξάμηνο

 • Μάθημα Συστηματικής Φιλοσοφίας 
 • Σεμινάριο
 • Νέα Ελληνικά 
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 
 • Μάθημα Κοινωνιολογίας 

8ο Εξάμηνο

 • Μάθημα Συστηματικής Φιλοσοφίας
 • Σεμινάριο 
 • Νέα Ελληνικά
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής
 • Μάθημα Ψυχολογίας

 

 

 Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου παρέχει στους/στις αποφοίτους τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ώστε να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

Επιπλέον,


 Οι πτυχιούχοι Φιλοσοφίας έχουν αποκτήσει τέτοιες δεξιότητες που μπορούν, με τις κατάλληλες μεταπτυχιακές σπουδές, να απορροφηθούν σε αρκετούς επαγγελματικούς κλάδους.
 
Ενδεικτικές μεταπτυχιακές σπουδές

 

Πιο συγκεκριμένα,

 

 εφόσον αναγνωριστεί το πτυχίο τους,

Ως εκπαιδευτικοί

 • σε σχολεία της δημόσιας και ιδιωτικής μέσης/δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

  Οι απόφοιτοι του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής διαθέτουν τα επαγγελματικά δικαιώματα του φιλολόγου και εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων.

 • σε σχολές και θεσμούς συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ, Δ.Υ.Π.Α. κ.α.)

 

Ως Καθηγητές/τριες φιλολογίας ειδικής αγωγής,

 εφόσον κατέχουν μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση.

 • για τη στελέχωση των δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης : των ΣΜΕ.Α.Ε., των Τμημάτων ένταξης, των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. καθώς και των προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, των προγραμμάτων παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι.
   

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες 

 • με προσφορά ιδιαίτερων μαθημάτων σε μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
   

Ως Συγγραφείς

 • βοηθημάτων για τα φιλολογικά μαθήματα του σχολείου, 
   

Ως διορθωτές/τριες και επιμελητές/τριες κειμένων 

 • σε εκδοτικούς οίκους, 
 • στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο
 • στα διάφορα μέσα επικοινωνίας

 

Ως στελέχη

 • σε υπηρεσίες του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, με αρμοδιότητες που εμπίπτουν στα αντικείμενα που καλλιεργεί το Τμήμα

  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στο ΠΕ Φιλολογικών Σπουδών.

 

Ως εξειδικευμένο προσωπικό επιμέλειας, διαχείρισης και οργάνωσης

 •  πολιτιστικών κέντρων, εκθέσεων, μουσείων και συλλογών

 

 ​​​​​​Άλλες επαγγελματικές προοπτικές αποφοίτων με την κατάλληλη μεταπτυχιακή εξειδίκευση:

Ως συντάκτες/τριες ή/και κειμενογράφοι (content & concept creators) 

 • στους χώρους της διαφήμισης και  του marketing.
 • στα κοινωνικά μέσα

Ως οργανωτικά στελέχη / managers

 •  σε εταιρείες ή/και επιχειρήσεις

 

Tέλος, λόγω των ηθικών και κοινωνικών προβλημάτων που δημιουργούνται στον όλο και πιο ψηφιοποιημένο κόσμο μας, οι απόφοιτοι/ες των Τμημάτων Φιλοσοφίας μπορούν να απασχοληθούν και:

Ως εξειδικευμένο προσωπικό Ηθικής και Δεοντολογίας 

 • σε φορείς και οργανισμούς στους τομείς
  • της Ιατρικής,
  • της Κτηνιατρικής,
  • της Υγειονομικής περίθαλψης, 
  • των Βϊοιατρικών Επιστημών,
  • της Πολιτικής και
  • της Εκπαίδευσης

αλλά και

 • στα Τμήματα Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης εταιρειών/ επιχειρήσεων, καθώς όλο και συχνότερα πλέον οι εταιρείες καλούνται να αντιμετωπίσουν ηθικά διλήμματα, να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση τους με τα ηθικά πρότυπα και να προωθήσουν την κουλτούρα του οργανισμού.

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στη Φιλοσοφία στο άρθρο μας εδώ.

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο