Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Αντικείμενο
Πόλη
Λευκωσία
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας αποσκοπεί τόσο στην φιλοσοφική κατάρτιση όσο και στην φιλολογική κατάρτιση των φοιτητών. Όσον αφορά την φιλοσοφική κατάρτιση, προσφέρει μαθήματα που καλύπτουν τα κύρια πεδία συστηματικής φιλοσοφίας όπως και τις κύριες ιστορικές περιόδους και φιλόσοφους, από την αρχαιότητα ως και τις μέρες μας. Η έμφαση είναι στην κατανόηση των βασικών φιλοσοφικών προβλημάτων και των κύριων ιστορικών απαντήσεων σε αυτά, καθώς και στην γνωριμία με την διανοητική μας κληρονομιά.

 Η φιλοσοφική κατάρτιση συμβάλει στην ανάπτυξη αναλυτικών και κριτικών δεξιοτήτων, στοιχείο απαραίτητο για διάφορες επαγγελματικές απασχολήσεις (π.χ. διοίκηση επιχειρήσεων, νομική, δημοσιογραφία, πολιτική κλπ) αλλά και για την καθημερινή ζωή. Καλλιεργεί την ικανότητα κριτικής ανάλυσης επιχειρημάτων, την ικανότητα εξέτασης λόγων υπέρ και κατά θέσεων, καθώς και την έκφραση ιδεών με σαφή και ακριβή τρόπο στην ομιλία και την γραφή.

 Όσον αφορά την φιλολογική κατάρτιση, το πτυχίο προσφέρει σημαντικό αριθμό μαθημάτων αρχαίων ελληνικών, λατινικής φιλολογίας, ιστορίας καθώς και νεοελληνικής φιλολογίας. Η φιλολογική κατάρτιση συμβάλει στην ανάπτυξη καλής χρήσης του λόγου, στοιχείο απαραίτητο για διάφορες επαγγελματικές απασχολήσεις (π.χ. δημοσιογραφία, υπηρεσίες, δημόσιες σχέσεις κλπ).

Συνεπώς, το πτυχίο φιλοσοφίας με την διττή φιλοσοφική και φιλολογική κατάρτιση που προσφέρει καλλιεργεί τις πολύτιμες δεξιότητες της καλής χρήσης του λόγου και της κριτικής σκέψης. Έτσι εφοδιάζει τους αποφοίτους μας με τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για μεταπτυχιακές σπουδές σχεδόν σε οποιονδήποτε αντικείμενο, την αγορά εργασίας αλλά και την καθημερινή ζωή.


 

Μεταπτυχιακό Τμήματος

 

Η φοίτηση στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου αναπτύσσεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και αντιστοιχεί σε 243 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Φιλοσοφίας περιλαμβάνει σαράντα τέσσερα (44) μαθήματα.

Ειδικότερα, περιλαμβάνει:

 • Δεκαοκτώ  (18) Μαθήματα Φιλοσοφίας
 • Έξι  (6) Μαθήματα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
 • Τρία  (3) Μαθήματα Λατινικής Φιλολογίας
 • Τρία  (3) Μαθήματα Ιστορίας από το Τμήμα Ι
 • Ένα (1) Μάθημα Βυζαντινής Φιλολογίας από το Τμήμα
 • Τέσσερα (4) Μαθήματα Νέας Ελληνικής Φιλολογίας από το Τμήμα  
 • Ένα (1) Μάθημα Θεωρίας της Λογοτεχνίας από το Τμήμα
 • Τρία (3) Μαθήματα Ξένης Γλώσσας από το Κέντρο Γλωσσών
 • Τρία (3) Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής
 • Ένα (1) Μάθημα Ψυχολογίας από το Τμήμα 
 • Ένα (1) Μάθημα Κοινωνιολογίας από το Τμήμα 

 

 

1ο Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στη Φιλοσοφία
 • Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία 
 • Εφαρμοσμένη Ηθική
 • Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία
 • Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία 
 • Εισαγωγή στη Βυζαντινή Λογοτεχνία 

2ο Εξάμηνο

 • Νεώτερη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία 
 • Λογική 
 • Λατινική Θεματογραφία 
 • Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία
 • Μάθημα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας 
 • Ξένη Γλώσσα, από το Κέντρο Γλωσσών 

3ο Εξάμηνο

 • Ιστορία της Φιλοσοφίας
 • Ιστορία της Φιλοσοφίας
 • Εισαγωγή στην Νέα Ελληνική Φιλολογία
 • Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ιστορία
 • Μάθημα Λατινικής Φιλολογίας
 • Ξένη Γλώσσα, από το Κέντρο Γλωσσών 

4ο Εξάμηνο

 • Ιστορία της Φιλοσοφίας 
 • Ιστορία της Φιλοσοφίας 
 • Μάθημα Συστηματικής Φιλοσοφίας 
 • Εισαγωγή στη Θεωρία της Λογοτεχνίας 
 • Μάθημα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας 
 • Ξένη Γλώσσα, από το Κέντρο Γλωσσών 

5ο Εξάμηνο 

 • Σεμινάριο 
 • Μάθημα Συστηματικής Φιλοσοφίας 
 • Μάθημα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας 
 • Μάθημα Λατινικής Φιλολογίας 
 • Μάθημα Ιστορίας
 • Νέα Ελληνικά

6ο Εξάμηνο

 • Μάθημα Συστηματικής Φιλοσοφίας 
 • Σεμινάριο 
 • Μάθημα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας 
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 

7ο Εξάμηνο

 • Μάθημα Συστηματικής Φιλοσοφίας 
 • Σεμινάριο
 • Νέα Ελληνικά 
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 
 • Μάθημα Κοινωνιολογίας 

8ο Εξάμηνο

 • Μάθημα Συστηματικής Φιλοσοφίας
 • Σεμινάριο 
 • Νέα Ελληνικά
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής
 • Μάθημα Ψυχολογίας

Δείτε τον Οδηγό Σπουδών ΕΔΩ.

 

 Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου παρέχει στους/στις αποφοίτους τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ώστε να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

Επιπλέον,
 Οι πτυχιούχοι Φιλοσοφίας έχουν αποκτήσει τέτοιες δεξιότητες που μπορούν, με τις κατάλληλες μεταπτυχιακές σπουδές, να απορροφηθούν σε αρκετούς επαγγελματικούς κλάδους.
 
Ενδεικτικές μεταπτυχιακές σπουδές

 

Πιο συγκεκριμένα,

 

Ως καθηγητής/τρια του κλάδου ΠΕ 02 Φιλολόγων

 • στη δημόσια ή ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Ως σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού

 • σε σχολές και φορείς συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης

Ως κειμενογράφος ή επιμελητής/τρια 

 • κειμένων σε εκδοτικούς οίκους, αρχεία και μέσα μαζικής ενημέρωσης

Ως σύμβουλος ηθικής

 • με την κατάλληλη εξειδίκευση (μεταπτυχιακό) μπορεί να εργαστεί σε νοσοκομεία ή επιχειρήσεις.

Ως υπεύθυνος/η ανθρώπινου δυναμικού

 • στη διοίκηση επιχείρησεων

Ως στέλεχος

 • σε δημόσιους και ιδιωτικούς πολιτιστικούς οργανισμούς καθώς και ιδρύματα πολιτισμού.
 • σε ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, προάγοντας την καλλιέργεια της φιλοσοφικής παιδείας.
 • σε υπουργεία, κρατικές υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
   

Τέλος, οι απόφοιτοι των τμημάτων φιλοσοφίας έχουν πρόσβαση σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών διαφορετικών επιστημονικών κλάδων( π.χ. κοινωνιολογίας, ψυχολογίας, ειδικής αγωγής, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, οικονομικών, μάρκετινγκ και επικοινωνίας).

 


Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στη Φιλοσοφία στο άρθρο μας εδώ

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο