Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο, 2ο, 3ο, 4ο

ΓΕΛ: 11.238

ΕΠΑΛ: 15.375

Βάση 2022
10.650
Εισακτέοι
172
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,00

ΓΕΛ

1ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 34%

  Αρχαία Ελληνικά 22%

  Ιστορία 22%

  Λατινικά 22%

 

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 34%

 Φυσική 22%

 Χημεία 22%

 Μαθηματικά 22%

 

3ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 34%

 Φυσική 22%

 Χημεία 22%

 Βιολογία 22%

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 34%

 Μαθηματικά 22%

 Πληροφορική 22%

 Οικονομία 22%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Υγείας και Πρόνοιας- Ευεξίας

  Νέα Ελληνικά 25%

  Μαθηματικά (Άλγεβρα) 25%

  Μάθημα Ειδικότητας 1 25%

  Μάθημα Ειδικότητας 2 25%


Κωδικός Σχολής
1241
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας
Πόλη
Ιωάννινα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι η παροχή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης για την απόκτηση επιστημονικής και επαγγελματικής ταυτότητας του παιδαγωγού με ειδίκευση στην αγωγή του παιδιού από τη γέννηση έως και την ένταξή του στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Επιπλέον, το Τμήμα αξιοποιώντας εξίσου αρχές της ψυχολογίας, της παιδαγωγικής και της μάθησης, και προωθώντας διεπιστημονικές προσεγγίσεις στοχεύει στην επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών του και στη δημιουργία πτυχιούχων ικανών να ακολουθήσουν επαγγελματική σταδιοδρομία, μεταπτυχιακές σπουδές και να συμβάλουν στην έρευνα και ανάπτυξη της γνώσης στο χώρο της πρώιμης παιδικής ηλικία.

 

 

 • Έρευνας και Εφαρμογής Βρεφικής Αφής – Ε.Ε.Ε.Β.Α.
 • Βρεφικής Αγωγής και Φροντίδας 

 

 

 

Tο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και 
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προσφέρονται συνολικά πενήντα ένα (51) θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα.

 

Για τη λήψη του πτυχίου οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς

 • σε τριάντα επτά (37) Υποχρεωτικά και
 • οκτώ (8) Επιλογής Υποχρεωτικά μαθήματα 

 Κατά το 8ο εξάμηνο σπουδών δίνεται η δυνατότητα επιλογής μεταξύ της εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας ή δύο (2) Επιλογής Υποχρεωτικών μαθημάτων.

 

 

Στο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνεται η εκπόνηση προαιρετικής Πτυχιακής Εργασίας (ΠΕ) σε ένα από τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύονται από το Τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία.

 Η Πρακτική Άσκηση εκπονείται κατά το 8ο εξάμηνο σπουδών και αντιστοιχεί σε δέκα (10) πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

 

 

Το Τμήμα παρέχει στους/στις φοιτητές/τριες τη δυνατότητα πραγματοποίησης προαιρετικής πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης. 

 Η πρακτική άσκηση έχει διάρκεια δύο (2) μηνών (συνεχόμενη διάρκεια), πλήρους ωραρίου και πραγματοποιείται σε φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, σε όλη την επικράτεια. 
 Προσφέρεται στο τελευταίο εξάμηνο του προγράμματος σπουδών ως προαιρετικό/επιλογής μάθημα και αντιστοιχεί σε δύο (2) ECTS.

 Για να πραγματοποιήσει την Πρακτική Άσκηση, ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε 30 μαθήματα (Υ+Ε) από το σύνολο των μαθημάτων που προσφέρονται μέχρι και το 8ο εξάμηνο καθώς και σε όλα τα προαπαιτούμενα μαθήματα και τα μαθήματα απόκτησης δεξιοτήτων.

Περίγραμμα Πρακτικής Άσκησης
Στη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να ασκηθεί σε όλους τους τομείς της υπηρεσίας. Είναι διαρθρωμένη σε τέσσερα (4)  προοδευτικά στάδια δραστηριοτήτων: 

1o στάδιο: Διάρκεια μιας (1) εβδομάδας. Επιδιώκεται η γνωριμία με τα βρεφονήπια και η συμμετοχή του/της φοιτητή/τριας στο έργο του Παιδαγωγού Προσχολικής Ηλικίας: φροντίδα, διατροφή, διαπαιδαγώγηση (απασχόληση, χειροτεχνικές εργασίες, παιχνίδι κλπ). 


2o στάδιο: Διάρκεια δύο (2) εβδομάδων. Ο/η φοιτητής/τρια συντονίζει το πρόγραμμα του Βρεφονηπιακού σταθμού (διατροφή, παιδαγωγικές απασχολήσεις νηπίων) με τη συμμετοχή της υπεύθυνης Παιδαγωγού. 


3o στάδιο: Διάρκεια τεσσάρων (4) εβδομάδων. Ο/η φοιτητής/τρια αναλαμβάνει την πλήρη υπευθυνότητα του Βρεφονηπιακού σταθμού με την εποπτεία της υπεύθυνης Παιδαγωγού. 


4o στάδιο: Διάρκεια μιας (1) εβδομάδας. Ενημέρωση και άσκηση σε θέματα Διοικητικά και Διαχείρισης (εγγραφή νηπίων, αλληλογραφία με διάφορες υπηρεσίες, αρχειοθέτηση, κατανομή δαπανών, κλπ). 

Το ωράριο εργασίας των φοιτητών/τριων θα συμπίπτει σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου με το ωράριο εργασίας του μόνιμου παιδαγωγικού προσωπικού, διότι ουδεμία νομική ευθύνη  έχουν οι φοιτητές/τριες. 

 

 

1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αγωγή & Φροντίδα Βρέφους Ι  
 • Εισαγωγή στις Επιστήμες Αγωγής  
 • Εισαγωγή στην Ψυχολογία  
 • Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός & Ιστορία  
 • Αγωγή Υγείας  
 • Μουσικοπαιδαγωγική Ι

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αγωγή & Φροντίδα Βρέφους ΙΙ  
 • Προσχολική Παιδαγωγική  
 • Εξελικτική Ψυχολογία Ι  
 • Νεογνολογία  
 • Εικαστική Αγωγή & Δημιουργία  
 • Μουσικοπαιδαγωγική ΙΙ

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διατροφή & Ανάπτυξη Παιδιού  
 • Διδακτική Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων – Παιδαγωγικό Παιχνίδι
 • Εξελικτική Ψυχολογία ΙΙ  
 • Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής  
 • Πρώτες Βοήθειες σε Βρέφη & Νήπια  
 • Θεατρικό Παιχνίδι & Δραματοποίηση 

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Οργάνωση Χώρου 
 • Διδακτικές-Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις & Προγράμματα Προσχολικής Αγωγής
 • Νευροψυχολογία & Αναπτυσσόμενος Εγκέφαλος  
 • Εισαγωγή στην Παιδική Λογοτεχνία  
 • Μουσειακή Αγωγή

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ειδική Αγωγή  
 • Διοίκηση Μονάδων Προσχολικής Αγωγής  
 • Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές  
 • Κινητική Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας

Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα

[ επιλογή δύο (2) ]

 • Κουκλοθέατρο  
 • Παιδαγωγικό Υλικό & Διδακτικές Εφαρμογές στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
 • Δεοντολογία Επαγγέλματος

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αγωγή & Φροντίδα Νηπίου Ι  
 • Διαπολιτισμική Αγωγή-Διδακτικές Εφαρμογές στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
 • Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία  
 • Παιδική Λογοτεχνία - Αφήγηση

Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα

[ επιλογή δύο (2) ]

 • Κριτικός Αναστοχασμός & Προσωπική Ανάπτυξη  
 • Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Προσχολική Αγωγή  
 • Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα  
 • Συνεργασία Γονέων-Παιδαγωγών στην Προσχολική Αγωγή και Φροντίδα

7ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αγωγή & Φροντίδα Νηπίου ΙΙ  
 • Σύγχρονες Τάσεις Προσχολικής Αγωγής-Eφαρμογές Σύγχρονων Μεθόδων & Διδακτικών Μοντέλων στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
 • Σεμινάριο Κριτικής Ανασκόπησης Αναπτυξιακών Πλαισίων στην Προσχολική Ηλικία

Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα

[ επιλογή δύο (2) ]

 • Εκπαίδευση Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας  
 • Περιβαλλοντική Αγωγή  
 • Διαχείριση Μεταβατικών Σταδίων Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας  
 • Εργασιακές Σχέσεις

8ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Γνωστική Ανάπτυξη & Παιδαγωγικές Εφαρμογές στην Προσχολική Αγωγή
 • Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκπαίδευσης  
 • Συμβουλευτική Ψυχολογία

Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα

[ επιλογή δύο (2) ]

 • Αναπτυξιακή Παιδιατρική  
 • Κοινωνική Παιδαγωγική στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία  
 • Ψυχολογικές Παρεμβάσεις σε Ανοιχτά Πλαίσια: Δράσεις Μειονοτήτων
 • Αξιολόγηση στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία  
 • Πτυχιακή Εργασία ή 2 Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα
 • Πρακτική Άσκηση

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ

 

 

Οδηγός Σπουδών

Στην Ελλάδα, το επάγγελμα του/της Παιδαγωγού Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας αποτελεί εξέλιξη του επαγγέλματος του Βρεφονηπιοκόμου και του εφαρμοσμένου επιστημονικού κλάδου της Βρεφονηπιοκομίας ο οποίος είχε από το 1991 θεσμικά κατοχυρωμένα δικαιώματα τα οποία έχουν καθορισθεί και κατοχυρωθεί με το Προεδρικό Διάταγμα υπ΄ αριθ. 523 ΦΕΚ 203/24-12-91, Τεύχος Α΄.

Έτσι, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, λόγω της εξειδίκευσής τους και με βάση τα επαγγελματικά τους δικαιώματα μπορούν να απασχοληθούν 

 • σε Κέντρα Βρεφών και Νηπίων καθώς και
 • σε Νηπιακούς και Βρεφικούς Σταθμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα εκτός των εκπαιδευτικών κέντρων αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ (νηπιαγωγείο), 

 Ωστόσο, οι σύγχρονες εξελίξεις στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης δημιουργούν στους/στις αποφοίτους την ανάγκη για απόκτηση περαιτέρω μεταπτυχιακής εξειδίκευσης.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

Έτσι, 

 

 • Ως υπεύθυνοι για τη μελέτη, οργάνωση και λειτουργία Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών για παιδιά προσχολικής ηλικίας από δύο μηνών μέχρι εγγραφής τους στο δημοτικό σχολείο.

 

 • Ως προϊστάμενοι οργανικών μονάδων (Διευθύνσεων, Τμημάτων, Γραφείων) σε Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς των Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

 • Ως παιδαγωγοί παιδιών ηλικίας 0 – 4 χρόνων.

 

 • Ως ειδικοί παιδαγωγοί ή βοηθοί παιδαγωγών σε χώρους ειδικής προσχολικής αγωγής και ειδικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

 • Ως εκπαιδευτικό προσωπικό στη Δευτεροβάθμια, Μεταδευτεροβάθμια  (ΙΕΚ) ή Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, υπεύθυνοι για τη θεωρητική και πρακτική διδασκαλία .μαθημάτων Προσχολικής Αγωγής.

 Οι απόφοιτοι εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ 87 Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας και συγκεκριμένα στην ειδικότητα ΠΕ 87.09 Βρεφονηπιοκόμων.

 

 • Ως αυτοαπασχολούμενοι σε Νηπιακούς και Βρεφικούς Σταθμούς.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Αξίζει να διαβάσετε

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο