Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο, 2ο, 3ο, 4ο

ΓΕΛ:  13.280

ΕΠΑΛ: 15.660
 

Βάση 2022
12.640
Εισακτέοι
140
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

1ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 40%

  Αρχαία Ελληνικά 20%

  Ιστορία 20%

  Λατινικά 20%

 

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 40%

 Φυσική 20%

 Χημεία 20%

 Μαθηματικά 20%

 

3ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 40%

 Φυσική 20%

 Χημεία 20%

 Βιολογία 20%

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 40%

 Μαθηματικά 20%

 Πληροφορική 20%

 Οικονομία 20%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Υγείας και Πρόνοιας- Ευεξίας

  Νέα Ελληνικά 30%

  Μαθηματικά (Άλγεβρα) 30%

  Μάθημα Ειδικότητας 1 20%

  Μάθημα Ειδικότητας 2 20%


Κωδικός Σχολής
0673
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας
Πόλη
Αθήνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποτελεί τη μετεξέλιξη του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ Αθήνας.  

 Σκοπός του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία είναι η παροχή σπουδών υψηλής ποιότητας σε Παιδαγωγούς, με απόκτηση γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων κατάλληλων για τις απαιτήσεις του επαγγέλματός τους, ως παιδαγωγοί της πρώιμης παιδικής ηλικίας. Παράλληλα, στοχεύει στην διεξαγωγή και προώθηση της επιστημονικής έρευνας στο πεδίο της αγωγής και φροντίδας των παιδιών.

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος αποσκοπεί:

 • στην παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης μέσα από μαθήματα θεωρίας και μαθήματα θεωρίας-πράξης,
 • στην εκπαίδευση παιδαγωγών που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγωγής και φροντίδας των μικρών παιδιών,
 • στην απόκτηση γνώσεων από τους αποφοίτους, οι οποίες τους δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν με επιτυχία προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού.

 

 

 • Ηγεσία & Καινοτομία
 • Ψυχοπαιδαγωγικών Εφαρμογών στην Προσχολική Αγωγή – Ε.Ψ.Ε.Π.Α
 • Ψυχολογικής Ανάπτυξης Βρεφών και Νηπίων – Ε.Ψ.Α.Β.Ν.

 

 

 

 

To προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία ΠΑΔΑ

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

Για τη λήψη του πτυχίου απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση σαράντα πέντε (45) μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένης και της Πρακτικής άσκησης στο Επάγγελμα (43 αν ο/η φοιτητής/τρια επιλέξει την Πτυχιακή Εργασία).

Από τα μαθήματα 

 • τα τριάντα ένα (31) είναι Υποχρεωτικά μαθήματα και
 • τα δώδεκα/δεκατέσσερα (12/14) μαθήματα Επιλογής.

 Τα Υποχρεωτικά μαθήματα διδάσκονται στα τέσσερα (4)  πρώτα εξάμηνα. Χαρακτήρα υποχρεωτικού μαθήματος έχει και η Πρακτική Άσκηση, η οποία διεξάγεται κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους.
 

 

 

Έχει χαρακτήρα κατ’επιλογήν υποχρεωτικού μαθήματος, κατ’ επέκταση είναι προαιρετική.

 Ισοδυναμεί με 10 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και επέχει θέση δύο (2) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων του Ζ ́εξαμήνου ή του Η ́εξαμήνου αντίστοιχα.
 Ολοκληρώνεται σε ένα εξάμηνο, είτε στο Ζ΄ είτε στο Η΄.

 

 

H πρακτική περιλαμβάνει το υποχρεωτικό μάθημα «Πρακτική Άσκηση στο Επάγγελμα» στο Ζ ή στο Η Εξαμήνου με κωδικό ΠΡΑΚ 93 το οποίο αντιστοιχεί με είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες.

 Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης στο Επάγγελμα είναι δυο (2) μήνες εντός του Ζ΄ ή Η'  ακαδημαϊκού εξαμήνου.

 Οι προϋποθέσεις για την συμμετοχή του/της φοιτητή/τριας για την  Πρακτική Άσκηση είναι:  

 • Ο/η φοιτητής/τρια να είναι φοιτητής του Ζ ή Η εξαμήνου ή μεγαλύτερου από αυτά  
 • Να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα δυο τρίτα (2/3) των μαθημάτων   
 • Να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα παρακάτω τρία προαπαιτούμενα  μαθήματα: 
  • ΠΑΙ 07   Αγωγή Βρέφους ΙΙ  
  • ΠΑΙ 19   Παιδαγωγικό Πρόγραμμα και Διαμόρφωση του Πολίτη  
  • ΨΥΧ 22  Πρώιμες Αλληλεπιδράσεις  

  Η Πρακτική Άσκηση στο Επάγγελμα πραγματοποιείται σε επιλεγμένες από το Τμήμα Δομές Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία. Πιο αναλυτικά σε:  

 • Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Παιδικοί Σταθμοί) που παρέχουν Αγωγή και Φροντίδα στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 
 • Φορείς του Δημοσίου που έχουν τμήματα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 
 • Φορείς Ιδιωτικού Τομέα που παρέχουν Αγωγή και Φροντίδα στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 
 • Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ) που παρέχουν Αγωγή και Φροντίδα στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 
 • Στο Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής «Η Μητέρα» 

 

1o Eξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Μουσική Παιδαγωγική     
 • Μεθοδολογία Έρευνας     
 • Προσχολική Παιδαγωγική: Θεσμοποίηση και Προσεγγίσεις     
 • Αγωγή Βρέφους Ι     
 • Παιδαγωγικά Ρεύματα     
 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ρυθμική και Κινητική Αγωγή     
 • Οργάνωση και Διοίκηση Μονάδων Προσχολικής Αγωγής     
 • Αγωγή Βρέφους ΙΙ     
 • Παιδική Λογοτεχνία     
 • Παιδί και Παιχνίδι     
 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ: Γέννηση – Μέση Παιδική Ηλικία

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Θεατρική Αγωγή     
 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ι: Κοινωνικές και Εκπαιδευτικές Ανισότητες
 • Συστηματική Παρατήρηση Βρεφών και Νηπίων     
 • Αγωγή Μικρού Παιδιού     
 • Μεθοδολογία της Παιδαγωγικής Πράξης και Μάθηση     
 • Δυναμική της Ομάδας

Προαιρετικά Μαθήματα

 • Αγγλική Γλώσσα – Ορολογία

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αισθητική Αγωγή     
 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ΙΙ: Σχέσεις Σχολείου – Τοπικής Κοινωνίας     
 • Παιδαγωγικό Πρόγραμμα και Διαμόρφωση του Πολίτη     
 • Ημερήσια Αγωγή Βρεφών και Μικρών Παιδιών     
 • Θετικές Επιστήμες – Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις (Stem/Steam) στην Προσχολική Αγωγή     
 • Πρώιμες Αλληλεπιδράσεις

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εφαρμοσμένη Στατιστική     
 • Ψυχοπαιδαγωγική στην Προσχολική Ηλικία     
 • Θεωρία Αναλυτικών Προγραμμάτων

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εισαγωγή στη Μουσειοπαιδαγωγική     
 • Παιδαγωγική του Τραγουδιού και Παιδικό Τραγούδι     
 • Δραματοποίηση     
 • Μάρκετινγκ Εκπαιδευτικών Οργανισμών     
 • Ηγεσία και Δημιουργικότητα στους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς     
 • Φιλοσοφία της Παιδείας     
 • Στρατηγική Διοίκηση και Εκπαιδευτική Πολιτική     
 • Παιδαγωγική της Εικόνας     
 • Το Μικρό Παιδί σε Κλειστές Δομές και Δομές Υγείας     
 • Δημιουργικές Εφαρμογές Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Προσχολική Αγωγή     
 • Γλωσσική Ανάπτυξη και Επικοινωνία στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία     
 • Γνωστική Ψυχολογία     
 • Εισαγωγή στη Νευροψυχολογία     
 • Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Προαιρετικά Μαθήματα

 • Φροντιστήριο Συγγραφής Επιστημονικής Εργασίας

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αγωγή Υγείας     
 • Σύγχρονες Τάσεις στην Προσχολική Αγωγή     
 • Μορφές Διδασκαλίας και Μάθησης – Μικροδιδασκαλία

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εικαστική Έκφραση: Εφαρμογές     
 • Κουκλοθέατρο     
 • Παραμύθι και Παιδικό Θέατρο     
 • Δημιουργική Κίνηση στην Προσχολική Αγωγή     
 • Θέματα Πρώτων Βοηθειών για την Πρώιμη Παιδική Ηλικία     
 • Τεχνολογίες, Πληροφορία και Επικοινωνία (ΤΠΕ) στη Σχολική Διοίκηση     
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά     
 • Διαχείριση Κρίσεων στις Μονάδες της Προσχολικής και Σχολικής Εκπαίδευσης     
 • Ποιοτικές Προσεγγίσεις στην Εκπαιδευτική και Κοινωνική Έρευνα     
 • Παιδαγωγική Βρεφών μέσω Αλληλεπιδράσεων 
 • Παιδαγωγικό Περιβάλλον για Βρέφη και Μικρά Παιδιά     
 • Παιδί και Βιβλίο     
 • Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία     
 • Συμβουλευτική Ψυχολογία     
 • Κοινωνική Ψυχολογία     
 • Δημιουργικότητα και Μάθηση    

Προαιρετικά Μαθήματα

 • Στατιστικό Πακέτο για τις Κοινωνικές Επιστήμες (SPSS)

7ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Πρακτική Άσκηση στο Επάγγελμα

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Μαθησιακά Περιβάλλοντα σε Μουσεία και Χώρους Πολιτισμού     
 • Εικαστικές Πλαστικές Δημιουργίες στον Παιδικό Σταθμό     
 • Δημιουργικός Χορός και Αυτοσχεδιασμός     
 • Κρουστά Μουσικά Όργανα και Ηχογόνες Πηγές     
 • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στις Εκπαιδευτικές Μονάδες     
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση     
 • Κοινωνιολογικές και Πολιτισμικές Προσεγγίσεις της Παιδικής Ηλικίας και Δικαιώματα του Παιδιού     
 • Επικοινωνία Μάρκετινγκ για Εκπαιδευτικές υπηρεσίες     
 • Συνεργασία και Επικοινωνία με την Οικογένεια     
 • Αξιολόγηση της Παιδαγωγικής Πράξης     
 • Ανάπτυξη Παιδαγωγικού Υλικού για την Πρώιμη Παιδική Ηλικία     
 • Παιδαγωγικές Πρακτικές και Ευημερία του Παιδιού     
 • Πτυχιακή Εργασία              
 • Ψυχολογικές Παρεμβάσεις στον Παιδικό Σταθμό     
 • Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία     
 • Ψυχολογία του Παιδικού Σχεδίου     
 • Εισαγωγή στην Ψυχολογική Αξιολόγηση

Προαιρετικά Μαθήματα

 • Φροντιστήριο Συγγραφής Επιστημονικής Εργασίας

8ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Πρακτική Άσκηση στο Επάγγελμα

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Οι Μουσειακές Συλλογές ως Παιδαγωγικό Εργαλείο στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία     
 • Πολιτισμικές Πρακτικές και Παιδαγωγικές Εφαρμογές     
 • Εφαρμογές Χοροθεραπείας στην Προσχολική Αγωγή     
 • Στοιχεία Ιστορίας της Τέχνης      
 • Θέματα Πρώτων Βοηθειών για την Πρώιμη Παιδική Ηλικία     
 • Εκπαίδευση & Οικονομική Ανάπτυξη     
 • Επαγγελματική Αναβάθμιση Ανθρώπινου Δυναμικού στην Εκπαίδευση     
 • Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Βιβλιοθηκών με τις Νέες Τεχνολογίες      
 • Επιχειρηματικότητα & Τεχνικές λήψης απόφασης     
 • Επαγγελματική Δεοντολογία και Πολιτική     
 • Έρευνα και Παιδαγωγική Πράξη στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία     
 • Αειφορία και Περιβαλλοντική Αγωγή     
 • Αγωγή Βρεφών και Μικρών Παιδιών: Από τη Θεωρία στην Πράξη     
 • Πολυγλωσσία σε Δομές Αγωγής     
 • Πτυχιακή Εργασία                  
 • Πρώιμη Παρέμβαση     
 • Δια Βίου Ανάπτυξη: Εφηβεία και Ενήλικη Ζωή     
 • Ψηφιακή Εποχή και Παιδί     
 • Αναπτυξιακή Νευροψυχολογία

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.


 

 

 

Οδηγός Σπουδών

Στην Ελλάδα, το επάγγελμα του/της Παιδαγωγού Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας αποτελεί εξέλιξη του επαγγέλματος του Βρεφονηπιοκόμου και του εφαρμοσμένου επιστημονικού κλάδου της Βρεφονηπιοκομίας ο οποίος είχε από το 1991 θεσμικά κατοχυρωμένα δικαιώματα τα οποία έχουν καθορισθεί και κατοχυρωθεί με το Προεδρικό Διάταγμα υπ΄ αριθ. 523 ΦΕΚ 203/24-12-91, Τεύχος Α΄.

  Έτσι, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, λόγω της εξειδίκευσής τους και με βάση τα επαγγελματικά τους δικαιώματα μπορούν να απασχοληθούν:

 • σε Κέντρα Βρεφών και Νηπίων καθώς και
 • σε Νηπιακούς και Βρεφικούς Σταθμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα εκτός των εκπαιδευτικών κέντρων αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ (νηπιαγωγείο), 

 Ωστόσο, οι σύγχρονες εξελίξεις στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης δημιουργούν στους/στις απόφοιτους την ανάγκη για απόκτηση περαιτέρω μεταπτυχιακής εξειδίκευσης.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

Έτσι,

 

 • Ως υπεύθυνοι για τη μελέτη, οργάνωση και λειτουργία Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών για παιδιά προσχολικής ηλικίας από δύο μηνών μέχρι εγγραφής τους στο δημοτικό σχολείο.

 

 • Ως προϊστάμενοι/ες οργανικών μονάδων (Διευθύνσεων, Τμημάτων, Γραφείων) σε Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς των Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

 • Ως παιδαγωγοί παιδιών ηλικίας 0 – 4 χρόνων.

 

 • Ως ειδικοί παιδαγωγοί ή βοηθοί παιδαγωγών σε χώρους ειδικής προσχολικής αγωγής και ειδικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

 • Ως εκπαιδευτικό προσωπικό στη Δευτεροβάθμια, Μεταδευτεροβάθμια  (ΙΕΚ) ή Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, υπεύθυνοι για τη θεωρητική και πρακτική διδασκαλία .μαθημάτων Προσχολικής Αγωγής.

 Οι απόφοιτοι εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ 87 Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας και συγκεκριμένα στην ειδικότητα ΠΕ 87.09 Βρεφονηπιοκόμων.

 

 • Ως αυτοαπασχολούμενοι σε Νηπιακούς και Βρεφικούς Σταθμούς.


 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Αξίζει να διαβάσετε

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο