Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Πόλη
Κοζάνη
Διάρκεια
8 εξάμηνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ιδρύθηκε ως νέο τμήμα στο Πανεπστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με το ν. 4610/2019.

Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει αφενός το πεδίο των οικονομικών επιστημών με επίκεντρο την Διεθνοποίηση και διεθνή επιχειρηματικότητα, την παγκοσμιοποίηση και την ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση, τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις της ΕΕ και της Ελλάδας καθώς την με την υιοθέτηση διοικητικών μαθημάτων στο πεδίο της Διεθνούς Διοίκησης επιχειρήσεων, της Λογιστικής των επιχειρήσεων και των διεθνών χρηματοοικονομικών προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στους αποφοίτους με ένα ελκυστικό, σύγχρονο και εφαρμοσμένο πρόγραμμα.

Συγκριτικά με άλλα παρεμφερή Τμήματα Ευρωπαϊκών Σπουδών, το ΔΕΟΣ διαφοροποιείται, καθώς καλλιεργεί και θεραπεύει, αφενός κατά κύριο λόγο, την Οικονομική Επιστήμη σε διεθνές και ιδίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αφετέρου δευτερευόντως άλλες συναφείς Επιστήμες, όπως Πολιτική, Νομική και Διοίκηση των Επιχειρήσεων. 

Το κάθε μάθημα παρέχεται με μορφή θεωρητικής διδασκαλίας, προβλέπεται τελική γραπτή εξέταση εφ’ όλης της διδακτέας ύλης. Υπάρχει η δυνατότητα για συγγραφής εργασιών, που εκπονούνται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, και μετά από απόφαση της συνέλευσης του Τμήματος, να συνεκτιμώνται για την τελική αξιολόγηση της απόδοσης των φοιτητών/τριών με συντελεστή όχι ανώτερο του 40% αυτής. Φοιτητής του τμήματος αναγορεύεται πτυχιούχος όταν έχει παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα υποχρεωτικά, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά και τα τυχόν προαιρετικά μαθήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού και έχει συμπληρώσει 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Μικροοικονομική Ανάλυση 
 • Γενικές Αρχές Λογιστικής 
 • Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Οικονομία 
 • Εισαγωγή στο Δίκαιο 
 • Μεθοδολογία συγγραφής επιστημονικής εργασίας 
 • Αγγλική οικονομική και εμπορική ορολογία 

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Χρηματοοικονομική Λογιστική 
 • Πληροφορική οικονομίας και διοίκησης 
 • Θεωρία Διεθνών Σχέσεων και Παγκόσμιας Πολιτικής 
 • Μεθοδεμπορία 
 • Δίκαιο Επιχειρήσεων 
 • Επικοινωνία, Διαμεσολάβηση και Διοίκηση 

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
 • Μακροοικονομική Ανάλυση 
 • Δίκαιο και Οικονομία (Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου)
 • Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση 
 • Μαθηματικά 
 • Κυβερνητική Διοίκηση και Στρατηγική 

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Διοικητική Λογιστική 
 • Στατιστική 
 • Δίκαιο και Τεχνολογία στο οικονομικό περιβάλλον 
 • Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος Επιχειρήσεων 
 • Οικονομική Διπλωματία και Εξωτερικές σχέσεις στην ΕΕ
 • Ηγεσία και Εταιρική Διακυβέρνηση Επιχειρήσεων

Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί 
 • Ευρωπαϊκό Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο 
 • Επιχειρησιακή Επικοινωνία και Επιχειρηματική Ηθική
 • Κοστολόγηση 
 • Η διαμεσολάβηση ως εργαλείο διοίκησης 

Υποχρεωτικό Επιλογής: Ένα από τα Δύο

 • Πολιτικές, Κοινωνικές και Οικονομικές Θεωρίες 
 • Δημόσια Οικονομική και Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική

ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
 • Πληροφοριακά Συστήματα οικονομικής Διοίκησης 
 • Ευρωπαϊκό Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς (τράπεζες - ρυθμιζόμενες αγορές)
 • Αγγλική χρηματοοικονομική ορολογία 
 • Οικονομικές / Φορολογικές Απάτες και Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου

Υποχρεωτικό Επιλογής: Ένα από τα Δύο

 • Γεωοικονομία - Γεωφιλοσοφία και ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική
 • Χρηματοοικονομική Οικονομετρία 

Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Παρευξείνιες και Διακασπιακές Οικονομικές και Ενεργειακές Σχέσεις
 • Ευρωπαϊκό Φορολογικό, Λογιστικό και Ελεγκτικό Δίκαιο
 • Συγχωνεύσεις - εξαγορές και ενοποίηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Διεθνής Στρατηγική Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Διεθνής Επιχειρηματική Δραστηριότητα 

Υποχρεωτικό Επιλογής: Ένα από τα Δύο

 • Παγκόσμια προβλήματα, κλιματική αλλαγή και αειφόρος ανάπτυξη
 • Ευρωπαϊκή πολιτική ολοκλήρωση και πολιτικές  αλληλεγγύης

Η' ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 
 • Μηχανογραφημένη Λογιστική και τιμολόγηση
 • Ευρωπαϊκό Δίκαιο Εταιριών και Επιχειρήσεων 
 • Διεθνείς τουριστικές επιχειρήσεις και επικοινωνίες 
 • Ψηφιακή Τεχνολογία στη Σύγχρονη Οικονομία 

Υποχρεωτικό Επιλογής: Ένα από τα Δύο

 • Διαπολιτισμική Επικοινωνία
 • Ευρωπαϊκές και διεθνείς γλωσσικές πολιτικές 

Αντικαθιστά 2 μαθήματα

 • Πτυχιακή Εργασία

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

Οδηγός Σπουδών

Οι πτυχιούχοι έχουν τη θεωρητική κατάρτιση για άμεση εργασία στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε μαθήματα του γενικού οικονομικού αντικειμένου και των εξειδικευμένων αντικειμένων όπως η λογιστική. 

Πρόσβαση στον τρίτο κύκλο σπουδών σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Η εξέλιξή τους αυτή τους επιτρέπει πρόσβαση στην απασχόληση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο