Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
4ο

ΓΕΛ:  8.350

ΕΠΑΛ: 8.425

Βάση 2022
8.375
Εισακτέοι
320
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%

 Μαθηματικά   25%

 Πληροφορική  25%

 Οικονομία   25%

 

EΠΑΛ

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

 Μαθηματικά (Άλγεβρα)   25%

 Νέα Ελληνικά   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 1   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   25%

Κωδικός Σχολής
1549
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Διοίκησης και Οικονομίας
Πόλη
Κοζάνη
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ιδρύθηκε ως νέο τμήμα στο Πανεπστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με το ν. 4610/2019.

 •  Ως αποστολή του έχει να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση γνώσεων που αφορούν στην επιστήμη των Διεθνών Οικονομικών και της Διεθνούς Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς και να παρέχει στους σπουδαστές/ στριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτιση τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

 

 

 • Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
 • Διεθνής Επιχειρηματικότητα, Ηθική και Δεοντολογία και Διπλωματία
 • Διεθνών και Ελληνικών Προτύπων – Οικονομικής και Ψηφιακού Μετασχηματισμού των Ιδιωτικών και Δημόσιων Επιχειρήσεων

  

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

 • διαρκεί οκτώ (8) εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS)

 

 

Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση  υποχρεωτικών, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών και τα τυχόν προαιρετικών μαθήματων σύμφωνα με τις διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού.

 

 

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών με την υποστήριξη των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ΕΣΠΑ μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οργανισμούς και εταιρείες λιανικής, χονδρικής, μεταφορικές, εξαγωγικές, τουριστικές, βιομηχανικές, λογιστικές, εταιρείες συμβούλων, σε τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες, σε συνεταιριστικές, υποστηρικτικές και άλλες επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών στην Εθνική και διεθνή αγορά.

 

1ο Εξάμηνο

 • Μικροοικονομική Ανάλυση 
 • Γενικές Αρχές Λογιστικής 
 • Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Οικονομία 
 • Εισαγωγή στο Δίκαιο 
 • Μεθοδολογία συγγραφής επιστημονικής εργασίας 
 • Αγγλική οικονομική και εμπορική ορολογία 

2ο Εξάμηνο

 • Χρηματοοικονομική Λογιστική 
 • Θεωρία Διεθνών Σχέσεων και Παγκόσμιας Πολιτικής 
 • Μεθοδεμπορία 
 • Δίκαιο Επιχειρήσεων 
 • Επικοινωνία και Προπαγάνδα
 • Αγγλική χρηματοοικονομική ορολογία 

3ο Εξάμηνο

 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
 • Μακρο-οικονομική Ανάλυση 
 • Δίκαιο και Οικονομία (Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου)
 • Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση 
 • Μαθηματικά 
 • Κυβερνητική Διοίκηση και Στρατηγική 

4ο Εξάμηνο

 • Διοικητική Λογιστική 
 • Στατιστική 
 • Δίκαιο και Τεχνολογία στο οικονομικό περιβάλλον 
 • Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος Επιχειρήσεων 
 • Οικονομική Διπλωματία και Εξωτερικές σχέσεις στην ΕΕ
 • Επιχειρηματική Ηθική, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Ηγεσία

5ο Εξάμηνο

 • Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί 
 • Ευρωπαϊκό Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο 
 • Διαφήμιση (με έμφαση στην ισότητα των φύλων)
 • Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
 • Διεθνής Επιχειρηματικότητα 

Υποχρεωτικό Επιλογής: Ένα από τα Δύο

 • Ενωσιακή Νομοθεσία Εταιριών 
 • Παγκόσμια προβλήματα, κλιματική αλλαγή και αειφόρος ανάπτυξη
 • Γεωοικονομία - Γεωφιλοσοφία και ενεργειακή πολιτική
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Διεπιχειρησιακά Συστήματα Διεθνούς Εμπορίου

6ο Εξάμηνο

 • Κοστολόγηση και αποτίμηση αξίας ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων
 • Διαχείριση Καινοτομίας και Τεχνολογίας  
 • Τράπεζες - τραπεζικές εργασίες  
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική  
 • Ενωσιακό Λογιστικό και Ελεγκτικό Δίκαιο - Εντοπισμός, διερεύνηση και αποφυγή οικονομικής απάτης 

Υποχρεωτικό Επιλογής: Ένα από τα Δύο

 • Διεθνής επιχειρησιακή συμπεριφορά και κοινωνική ψυχολογία
 • Χρηματοοικονομική Οικονομετρία 
 • Δημόσια Οικονομική, Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση
 • Περιβαντολογική Λογιστική και Ανάπτυξη

7ο Εξάμηνο

 • Παρευξείνιες και Διακασπιακές Οικονομικές και Ενεργειακές Σχέσεις
 • Ενωσιακή Φορολογική και Τελωνειακή Νομοθεσία 
 • Συγχωνεύσεις - εξαγορές και ενοποίηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Διεθνές Project Management και επενδύσεις 
 • Ρυθμιζόμενες αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων

Υποχρεωτικό Επιλογής: Ένα από τα Δύο

 • Ποσοτικές μέθοδοι στη διοίκηση διεθνών επιχειρήσεων 
 • Παγκόσμια προβλήματα, κλιματική αλλαγή και αειφόρος ανάπτυξη
 • Ευρωπαϊκή πολιτική ολοκλήρωση και πολιτικές αλληλεγγύης
 • Ανάπτυξη λογισμικού και δημιουργία ειδικών μαθηματικών και στατιστικών συναρτήσεων

Μάθημα Επιλογής

 • Γαλλική χρηματο-οικονομική και εμπορική ορολογία

8ο Εξάμηνο

 • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 
 • Μηχανογραφημένη Λογιστική και τιμολόγηση 
 • Πληροφορική οικονομίας και διοίκησης
 • Διεθνής Στρατηγική και Ανταγωνιστικότητα
 • Ενωσιακή Ενεργειακή πολιτική και περιβάλλον (Ενέργεια - ανανεώσιμες πηγές)

Υποχρεωτικό Επιλογής: Ένα από τα Δύο

 • Διαπολιτισμική Επικοινωνία 
 • Ευρωπαϊκές και διεθνείς γλωσσικές πολιτικές 
 • Διεθνής Επιχειρησιακή Επικοινωνία και Εταιρική Διακυβέρνηση
 • Ανάπτυξη λογισμικού και δημιουργία ειδικών μαθηματικών και στατιστικών συναρτήσεων

Μάθημα Επιλογής

 •  Γερμανική χρηματο-οικονομική και εμπορική ορολογία

Αντικαθιστά 2 μαθήματα

 • Πτυχιακή Εργασία

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

 

Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας που απαιτούν το βασικό ανώτατο οικονομικό, διοικητικό ή τεχνολογικό-πληροφορικό επίπεδο εκπαίδευσης.

 Αν μάλιστα ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές, οι προοπτικές απασχόλησης διευρύνονται. 

Ενδεικτικές Mεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Πιο συγκεκριμένα,

 

Ως εξειδικευμένα στελέχη,

 • Σε εθνικές και διεθνείς επιχειρήσεις και οικονομικούς ή νομικούς οργανισμούς.
 • Σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις της λιανικής και της χονδρικής πώλησης αγαθών και υπηρεσιών, ως προϊστάμενοι τμημάτων, ως επικεφαλής σε διαφορετικά τμήματα των εθνικών και διεθνών εταιρειών. 
 • Τμημάτων διεθνών αγορών, πώλησης και προώθησης προϊόντων καταστημάτων
 • Διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
 • Στον τομέα μάρκετινγκ σε επιχειρήσεις και οργανισμούς διαφορετικών κλάδων της οικονομίας και διαφόρων νομικών μορφών καθώς στις παραγωγικές και τις διαχειριστικές μονάδες τους. 
 • Σε Τράπεζες και ασφαλιστικούς οργανισμούς και εταιρείες
 • Σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
 • Στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δημοσίων οργανισμών και υπηρεσιών, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.

 Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Οικονομικού.

 

Επιπλέον, απασχολούνται 

 • Ως εκπαιδευτικοί καθώς οι απόφοιτοι/ες εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 80 Οικονομίας.
 • Ως Διευθυντές/τριες Λογιστηρίου και ως Οικονομικοί Διευθυντές/τριες τόσο σε μεγάλες επιχειρήσεις οσο και σε Διεθνείς Οργανισμούς τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.  
 • Σε προξενεία και πρεσβείες ως διπλωμάτες, αφού προηγηθεί φοίτηση στη Διπλωματική Ακαδημία.
 • Ως διοικητικά στελέχη (Managers) σε διεθνείς εταιρείες και οργανισμούς της οικονομικής, βιομηχανικής, εμπορικής και κοινωνικής δραστηριότητας, σε τουριστικές και μεταφορικές εταιρείες και οργανισμούς, σε επιχειρήσεις και οργανισμούς τεχνικο-οικονομικών μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, σε τμήματα διοίκησης των δημόσιων επιχειρήσεων, σε ιδιωτικές και ανώνυμες τοπικές και διεθνικές επιχειρήσεις.
 • Ως στελέχη τοπικών και διεθνικών επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα µε αντικείµενο: Την λογιστική και φοροτεχνική τους παρακολούθηση, την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων και την ένταξη τους σε χρηματοδοτούμενα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, τον οικονομικό προγραμματισμό της επιχείρησης και των θυγατρικών της καθώς και την ανάλυση των προβλημάτων χρηματοδότησης της επιχείρησης.    
 • Ως σύµβουλοι τοπικών και διεθνικών επιχειρήσεων σε θέµατα διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού, χρηματοοικονομικής διοίκησης, λογιστικών και φοροτεχνικών θεµάτων, έρευνας αγοράς και ανάπτυξης πωλήσεων, διασφάλισης ποιότητας, επιχειρησιακής έρευνας, στην ανάλυση της οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων και της αποτελεσματικότητας ανάπτυξης της επιχείρησης, την χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων, την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων και την ένταξη σε χρηματοδοτούμενα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, στην επικοινωνία και τις δηµόσιες σχέσεις, την διοίκηση των παραγωγικών και πληροφοριακών συστηµάτων. 

 Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές στο άρθρο μας εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο