Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
3ο

ΓΕΛ: 13.975

ΕΠΑΛ: 17.965

Βάση 2022
14.440
Εισακτέοι
360
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,00

ΓΕΛ

3ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 20%

 Φυσική 25%

 Χημεία  25%

 Βιολογία 30%

 

EΠΑΛ

Τομέας Υγείας και Πρόνοιας - Ευεξίας

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  30%

 Νέα Ελληνικά 20%

 Μάθημα Ειδικότητας 1   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  25%Κωδικός Σχολής
0674
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας
Πόλη
Αθήνα
Κατευθύνσεις

1. Αισθητικής και Κοσμητολογίας
2. Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
3. Ιατρικών Εργαστηρίων
4. Οδοντικής Τεχνολογίας
5. Οπτικής και Οπτομετρίας

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών (Biomedical Sciences) είναι η παροχή υψηλής ποιότητας Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών, Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης με σκοπό την εκπαίδευση κατάλληλου επιστημονικού δυναμικού οι οποίοι θα διαθέτουν υψηλού επιπέδου γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στην επιστήμη και στην τεχνολογία του ευρύτερου πεδίου των Ιατρικών και Βιολογικών Επιστημών, στην Προστασία και Προαγωγή της Υγείας, στην πρόληψη, διάγνωση, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των παθήσεων. 

 

 

 • Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή Αιματολογία
 • Ανατομίας-Παθολογικής Ανατομίας και Φυσιολογίας Διατροφής
 • Δερματολογίας-Αισθητικής – Εφαρμογών Laser
 • Μοριακής Μικροβιολογίας και Ανοσολογίας
 • Οπτικής Μετρολογίας – OpticalMet
 • Χημείας, Βιοχημείας, Κοσμητολογίας

 

 Οι σπουδές στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών ΠΑ.Δ.Α.

 • διαρθρώνονται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχούν σε 240 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

Τα πρώτα τρία (3) εξάμηνα σπουδών προσφέρουν Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) όπως

 • η Ανατομία,
 • η Φυσιολογία,
 • τα Μαθηματικά,
 • η Βιοφυσική,
 • η Κυτταρική Βιολογία,
 • η Γενική Μικροβιολογία,
 • η Βιοπληροφορική,
 • η Βιοχημεία,
 • η Οργανική Χημεία,
 • η Βιοστατιστική,
 • η Μεθοδολογία έρευνας,
 • η Νοσολογία,
 • η Φαρμακολογία κ.α. που αποτελούν τον κορμό των Βιοϊατρικών Επιστημών.

Οι πέντε (5) Τομείς μαθημάτων του Τμήματος περιλαμβάνουν τα αντίστοιχα γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος των (5) κατευθύνσεων ως εξής:

 1. Αισθητικής και Κοσμητολογίας,
 2. Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας,
 3. Ιατρικών Εργαστηρίων
 4. Οδοντικής Τεχνολογίας και
 5. Οπτικής και Οπτομετρίας.

Στις κατευθύνσεις αυτές οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες από το τέταρτο εξάμηνο και μετά από επιλογή, εκπαιδεύονται σε Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) ή Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ) δίνοντας έμφαση στην εργαστηριακή τους άσκηση και κλινική εμπειρία η οποία μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική αλλά πάντα εποπτευομένη, τηρώντας τα μέτρα ασφάλειας και ατομικής προστασίας.

 

 

Η διπλωματική εργασία αποτελεί κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα για τις κατευθύνσεις.

 • Το θέμα της διπλωματικής εργασίας δίνεται στον/στην φοιτητή/τρια στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών (Η΄ Εξάμηνο).

 

 

Η πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ στο τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών γίνεται στο εαρινό εξάμηνο και διαρκεί 4 ημερολογιακούς μήνες.

Τα χρήματα που δικαιούνται οι φοιτητές/τριες είναι 280 ευρώ τον μήνα και καλύπτονται και οι ασφαλιστικές εισφορές για ασθένεια και ατύχημα κατά την ώρα της εργασίας.

 • Η επιλογή των φοιτητών/τριών για την πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ γίνεται στο χειμερινό εξάμηνο και λαμβάνονται υπόψη όλα τα μαθήματα που έχουν περάσει οι φοιτητές/τριες εκτός των μαθημάτων επιλογής, συμπεριλαμβανομένης και της διπλωματικής εργασίας.

 

 

 

1ο Εξάμηνο

 • Ανατομική Ι    
 • Γενική και Ανόργανη Χημεία    
 • Κυτταρική Βιολογία    
 • Βιοφυσική    
 • Πληροφορική Βιοϊατρικών Επιστημών
 • Μαθηματικά στις Βιοϊατρικές Επιστήμες

2ο Εξάμηνο

 • Ανατομική ΙΙ    
 • Βιοχημεία    
 • Οργανική Χημεία
 • Εισαγωγή στις Βιοϊατρικές Επιστήμες
 • Φυσιολογία    
 • Βιοστατιστική
 • Βιοϊατρική Αγγλική Ορολογία

     
3ο Εξάμηνο

 • Φαρμακολογία    
 • Μεθοδολογία της Έρευνας    
 • Πρώτες Βοήθειες
 • Γενική Μικροβιολογία

Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά

 • Νοσολογία
 • Βασικές Αρχές Δερματοκοσμητολογίας
 • Βασικές αρχές Δερματολογίας    

Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά

 • Νοσολογία
 • Εισαγωγή στις Ακτινοβολίες
 • Εισαγωγή στην Ιατρική Απεικόνιση και Ακτινοθεραπεία    

Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά

 • Νοσολογία
 • Παθοφυσιολογία    
 • Αρχές Ενόργανης Ανάλυσης    

Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά

 • Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος
 • Ιστολογία Στόματος και Οδοντικών Ιστών
 • Εισαγωγή στα Βιοϋλικά Οδοντικής Τεχνολογίας

Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά

 • Ανατομία Οφθαλμού
 • Οπτικά Υλικά Οφθαλμικών Φακών και Ιστορία του Γυαλιού    
 • Γεωμετρική και Φυσική Οπτική    

4ο Εξάμηνο    


Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

 • Διατροφή και Δέρμα    
 • Ιαματική Δερματοθεραπεία
 • Δερματοαισθητική Ι
 • Χημεία και Κοσμητολογία Φυσικών Προϊόντων    
 • Δερματολογία Ι    
 • Δερματοκοσμητολογία Ι    

Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

 • Στοιχεία Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Διαχείριση Εξεταζόμενων στα Τμήματα Ιατρικών Απεικονίσεων
 • Ακτινολογία Ι    
 • Ακτινοφυσική Ακτινολογίας    
 • Υγιεινή και Επιδημιολογία – Δημόσια Υγεία
 • Βιοηθική και Δεοντολογία Επαγγέλματος    

Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

 • Μοριακή Βιολογία    
 • Βιοασφάλεια    
 • Ειδική Βιοχημεία
 • Γενετική του Ανθρώπου    
 • Γενικές Αναλύσεις Βιολογικών Δειγμάτων    
 • Γενική Ιστολογία
 • Λήψεις Βιολογικών Δειγμάτων – Φλεβοπαρακέντηση    

Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

 • Οδοντική Μορφολογία    
 • Βιοϋλικά Οδοντικής Τεχνολογίας    
 • Συγκλεισιολογία
 • Κινητή Προσθετική Ι    
 • Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργάνωση Εργαστηρίου    
 • Αρχές Μάρκετινγκ

Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

 • Οπτικά και Οπτομετρικά 
 • Οφθαλμικοί Φακοί Ι
 • Εισαγωγή στην Οπτομετρία
 • Νευροφυσιολογία Οφθαλμού    
 • Συστηματικές Παθήσεις Οφθαλμού    

5ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

 • Δερματοαισθητική ΙΙ
 • Δερματολογία ΙΙ – Αφροδισιολογία
 • Δερματοκοσμητολογία ΙΙ    
 • Ανεπιθύμητες Ενέργειες από Καλλυντικά – Τοξικολογία    
 • Ψιμυθίωση – Διορθωτική Ψιμυθίωση Διαρκείας

Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

 • Τομογραφική Απεικονιστική Ανατομική
 • Ακτινολογία ΙΙ    
 • Εισαγωγή στην Υπολογιστική Τομογραφία – Ψηφιακή Απεικόνιση    
 • Ακτινοφυσική Ακτινοθεραπείας
 • Ακτινοβιολογία    

Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

 • Αιματολογία Ι    
 • Ειδική Ιστολογία – Κυτταρολογία    
 • Κλινική Χημεία Ι    
 • Βακτηριολογία    

Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

 • Ακίνητη Προσθετική Ι    
 • Ορθοδοντική Ι    
 • Κινητή Προσθετική ΙΙ    
 • Υγιεινή Στόματος και Εργαστηρίου

Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

 • Οπτική της Όρασης    
 • Διόφθαλμη Όραση    
 • Φαρμακολογία Οφθαλμού    
 • Οφθαλμικοί Φακοί ΙΙ
 • Βασική Οπτομετρία    
 • Εργασιακή Ασφάλεια και Υγιεινή στο Χώρο Εργασίας του Οπτικού – Οπτομέτρη

6ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

 • Αποτελεσματικότητα Καλλυντικών Προϊόντων
 • Ηλεκτρική Δερματοθεραπεία Ι
 • Ποιοτικός Έλεγχος Καλλυντικών Προϊόντων

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά

 • Περιβάλλον και Καλλυντικά
 • Αισθητική Ιατρική
 • Βιοτεχνολογία στην Κοσμητολογία    
 • Παραγωγή Καλλυντικών Προϊόντων    

 
Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

 • Ακτινοβολία – Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία Ι
 • Αξονική Τομογραφία    
 • Εισαγωγή στη Μαγνητική Τομογραφία – Ανάλυση Ιατρικής Εικόνας    Ακτινολογία ΙΙΙ    
 • Ακτινοφυσική Πυρηνικής Ιατρικής    

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά

 1. Πρακτική Άσκηση    
 2. Ειδικές Εφαρμογές Ακτινολογίας
 3. Απεικόνιση Μαστού
 4. Συμβουλευτική του Πάσχοντα – Διαχείριση του Στρες    
 5. Αναγνώριση Προτύπων σε Ιατρικές Εικόνες με Εφαρμογή στην Ακτινολογία
 6. Γενετική του Ανθρώπου    
 7. Μοριακή Βιολογία

Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

 • Αιματολογία ΙΙ
 • Ανοσολογία    
 • Διαπίστευση – Πιστοποίηση    
 • Ιολογία
 • Κλινική Χημεία ΙΙ    

Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

 • Ακίνητη Προσθετική ΙΙ    
 • Ορθοδοντική ΙΙ    
 • Οδοντιατρική Κεραμική Ι
 • Κινητή Προσθετική ΙΙΙ    

Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

 • Γλαύκωμα και Περιμετρία
 • Κλινική Οπτομετρία
 • Φακοί Επαφής Ι    
 • Τεχνικές Laser στην Οπτομετρία    
 • Ορθοπτική    

7ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

 • Ηλεκτρική Δερματοθεραπεία ΙΙ – Laser
 • Μη Παρεμβατική Αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας    
 • Ενζυμική Δερματοθεραπεία
 • Συστήματα Μεταφοράς Δραστικών Ουσιών    

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά

 • Δεοντολογία Επαγγέλματος
 • Νομοθεσία Καλλυντικών και Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

 • Μαγνητική Τομογραφία
 • Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία ΙΙ – Σύγχρονες Εφαρμογές Ακτινοθεραπείας
 • Πυρηνική Ιατρική Ι
 • Ακτινοπροστασία    
 • Ειδικές Εφαρμογές Υπολογιστικής & Μαγνητικής Τομογραφίας – Υβριδικές Τεχνικές

Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

 • Αιμοδοσία
 • Κλινική Μικροβιολογία    
 • Μεθοδολογία Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής    
 • Μυκητολογία    
 • Παθολογική Ανατομική    
 • Παρασιτολογία    

Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

 • Οδοντιατρική Κεραμική ΙΙ
 • Συνδυαστική Προσθετική – Σύνδεσμοι Ακριβείας
 • Αισθητική Προσθετικών Αποκαταστάσεων    
 • Ακίνητη προσθετική ΙΙΙ    

Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

 • Ειδικές Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου    
 • Φακοί Επαφής ΙΙ    
 • Φωτισμός Περιβάλλοντος και Όραση
 • Χαμηλή Όραση και Βοηθήματα    
 • Δεοντολογία Οπτικού – Οπτομέτρη    
 • Νέες Τεχνολογίες στην Οπτομετρία

8ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

 • Πλαστική Χειρουργική και Αθλητική Δραστηριότητα    

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά

 • Εναλλακτικές Θεραπείες
 • Αξιολόγηση Ασφάλειας Καλλυντικών Προϊόντων
 • Βιοηθική
 • Ασφάλεια Laser    
 • Γήρανση – Μακροζωία
 • Δερματολογία και Αισθητική σε Ειδικούς Πληθυσμούς
 • Κεφαλά Βασιλική, Ράλλης Ευστάθιος
 • Υγιεινή και Επιδημιολογία
 • Συσκευασία Καλλυντικών Προϊόντων
 • Φυσικά και Βιολογικά Καλλυντικά
 • Αισθητική Γυμναστική    
 • Αισθητική και Δερματοκοσμητολογία στους Ογκολογικούς Ασθενείς    
 • Δερματικές εφαρμογές Lasers
 • Πτυχιακή Εργασία
 • Πρακτική Άσκηση

Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

 • Πυρηνική Ιατρική ΙΙ    
 • Θεραπεία με Ραδιοφάρμακα
 • Ακτινολογική Παθολογία    
 • Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία ΙΙΙ – Συνδυασμός Ογκολογικών Θεραπειών

 Κατ' επιλογή υποχρεωτικά

 • Διπλωματική Εργασία    
 • Υβριδική Απεικόνιση
 • Απεικόνιση Μυοσκελετικού και Καρδιαγγειακού Συστήματος    
 • Ειδικές Ιατρικές Εφαρμογές
 • Διατροφή και Υγεία
 • Γήρανση – Μακροζωία    

Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά

 • Βιοτεχνολογία
 • Γήρανση – Μακροζωία
 • Διαχείριση Ζώων Εργαστηρίου
 • Ειδικά Κεφάλαια Εργαστηριακής Αιματολογίας – Αιμοδοσίας    
 • Ειδικά Κεφάλαια Κλινικής Χημείας    
 • Ειδικά Κεφάλαια Παθολογικής Ανατομικής – Ογκολογία    
 • Ειδικές Ιατρικές Εφαρμογές
 • Εργαστηριακή Διερεύνηση Χειρουργικού Ασθενή
 • Εργαστηριακή και Κλινική Ενδοκρινολογία    
 • Μεθοδολογία Αναγεννητικής Ιατρικής    
 • Επιδημιολογία Λοιμωδών Νοσημάτων
 • Μικροβιολογία Υδάτων και Τροφίμων    
 • Υγιεινή και Επιδημιολογία – Δημόσια Υγεία
 • Διατροφή και Υγεία    
 • Αναγνώριση Προτύπων σε Ιατρικές Εικόνες    
 • Βιοηθική    
 • Μεταγγισιοθεραπεία – Ιστοσυμβατότητα    
 • Τοξικολογία    
 • Διπλωματική Εργασία    
 • Πρακτική Άσκηση    

Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

 • Αποκατάσταση Δυσλειτουργιών Σύγκλεισης
 • Προσθετική επί Εμφυτευμάτων
 • Ψηφιακή Οδοντική Τεχνολογία
 • Πολυμερή Αισθητικής Επικάλυψης    
 • Κεραμικά Αισθητικής Επικάλυψης
 • Γναθοπροσωπική Προσθετική
 • Εξειδικευμένη Ορθροδοντική    
 • Οργάνωση Έρευνας
 • Εμβιομηχανική Οδοντικής Τεχνολογίας    
 • Διπλωματική Εργασία
 • Πρακτική Άσκηση    

Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

 • Πτυχιακή Εργασία
 • Ψυχολογία της Όρασης
 • Επικοινωνιακές Δεξιότητες
 • Κλινική Πρακτική Άσκηση
 • Μάρκετινγκ    
 • Κοστολόγηση και Τιμολόγηση
 • Εμπορικό και Εργατικό Δίκαιο    
 • Προβλήματα Όρασης σε Υπερήλικες    
 • Προεγχειρητικός Έλεγχος

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.
Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

 Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του ΠΑ.Δ.Α.  έχουν καθοριστεί βάσει του Ν.4999 ΦΕΚ 225/7-12-2022, άρθρο 32.

 

 

Έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα

 • να αναλαμβάνουν την ευθύνη της ίδρυσης, οργάνωσης και αυτοδύναμης λειτουργίας εργαστηρίου Αισθητικής και είναι σε θέση να παρέχουν με ασφάλεια τις υπηρεσίες τους που κατοχυρώνονται από τα αντίστοιχα προεδρικά διατάγματα και εγκυκλίους.
 • να εκτελούν αυτοδύναμα και με δική τους ευθύνη σύμφωνα με την νομοθεσία αισθητικές πράξεις όπως η εφαρμογή laser για την απομάκρυνση της τριχοφυΐας.

Επιπλέον,

 • συνεργάζονται με δερματολογικές ή ενδοκρινολογικές κλινικές ή ιατρεία καθώς και με Πλαστικούς Χειρουργούς συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που άπτονται της ειδικότητας τους.
 • στελεχώνουν εργοστάσια παραγωγής καλλυντικών, συμμετέχοντας στην έρευνα, την ανάπτυξη (ResearchandDevelopment), στην παραγωγή, τον ποιοτικό έλεγχο, τη μελέτη της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας των καλλυντικών και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων όπως ορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΕ 2017/745), που μπορούν να παραχθούν στα εργοστάσια καλλυντικών μετά από έγκριση από τον ΕΟΦ.
 • υποστηρίζουν νομοθετικά με την αρωγή και άλλων επιστημονικών ειδικοτήτων ή και μόνοι τους τα τμήματα «Κανονιστικών Ρυθμίσεων» («RegulatoryAffairs») σε Εταιρίες Ανάπτυξης και Παραγωγής καλλυντικών προϊόντων
 • καλύπτουν κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και αποδεδειγμένα καλύπτεται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους.
 • εκπονούν μελέτες και συμμετέχουν σε ερευνητικές ομάδες.

 Οι απόφοιτοι/ες εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Αισθητικής και Κοσμητολογίας.

 • απασχολούνται στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης.

 Οι απόφοιτοι/ες εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 87.03 Αισθητικής.

 

 

εργάζονται κυρίως σε Τμήματα:

 • Ακτινολογίας (Ιατρικών Απεικονίσεων)
 • Πυρηνικής Ιατρικής
 • Ακτινοθεραπείας (Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας)

Επιπλέον υπάρχουν ευκαιρίες εργασίας σε άλλους συναφείς χώρους όπως :

 • Έρευνα
 • Εκπαίδευση

 Οι απόφοιτοι/ες εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 87.07 Ραδιολογίας - Ακτινολογίας.

 • Διοίκηση
 • Εταιρείες Ιατρικού Εξοπλισμού και Τεχνολογικής υποστήριξης
 • Κτηνιατρική Ακτινοτεχνολογία
 • Βιομηχανία

Επιπλέον, οι πτυχιούχοι

 • εκτελούν όλες τις απεικονιστικές, ραδιοϊσοτοπικές και ακτινοθεραπευτικές πράξεις, κατόπιν εντολής των Ακτινοδιαγνωστών, Πυρηνικών Ιατρών, Ακτινοθεραπευτών Ογκολόγων Ιατρών και αξιολογούν το ποιοτικό αποτέλεσμα αυτών.
 • έχουν καλύψει τα θέματα ακτινοπροστασίας στο επίπεδο που απαιτείται για την άσκηση του επαγγέλματός από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και στους τρεις τομείς (Ακτινολογίας, Πυρηνική ιατρική, Ακτινοθεραπεία).
 • συμμετέχουν στον ποιοτικό έλεγχο, στις προμήθειες και τη διαχείριση των τμημάτων στα οποία εργάζονται.
 • έχουν αναπτύξει διοικητικές και οργανωτικές δεξιότητες.
 • έχουν διαμορφώσει κίνητρα για την περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική τους εξέλιξη.

 Οι απόφοιτοι/ες εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας.

 

 Ο/η απόφοιτος/η του τομέα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας δραστηριοποιείται στους ίδιους τομείς με τους Τεχνολόγους Ραδιολογίας Ακτινολογίας και ο κύκλος σπουδών που έχει παρακολουθήσει υπερκαλύπτει τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα.

Το πρόγραμμα σπουδών του τομέα αναγνωρίζεται από την European Federation of Radiographer Societies (EFRS).

 

 

μπορούν επιτυχώς να δραστηριοποιηθούν είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες και τεχνολόγους στα παρακάτω αντικείμενα:

 1. Αιματολογίας
 2. Αιμοδοσίας
 3. Ανοσολογίας
 4. Βιοχημείας – Κλινικής Χημείας
 5. Ιστοπαθολογίας-Παθολογικής Ανατομίας
 6. Ιολογίας
 7. Μικροβιολογίας
 8. Μυκητολογίας
 9. Παρασιτολογίας
 10. Επιστήμης Ζώων Εργαστηρίου

Στα αντικείμενα αυτά και στους αντίστοιχους τομείς, ο/η απόφοιτος/η του Τμήματος θα μπορεί να αναλαμβάνει υπεύθυνα:

 • Να δίνει οδηγίες στους εξεταζομένους για την κατάλληλη προετοιμασία τους και τη σωστή συλλογή του δείγματος για την εκάστοτε εξέταση.
 • Τη λήψη βιολογικών δειγμάτων.
 • Την παραλαβή δειγμάτων που προσκομίζονται στο εργαστήριο.
 • Την προετοιμασία των προς εξέταση δειγμάτων.
 • Την παρασκευή όλων των απαραίτητων υλικών, αντιδραστηρίων, και διαλυμάτων.
 • Την επίστρωση επιχρισμάτων και εκτέλεση τεχνικών χρώσεων.
 • Την προετοιμασία και έλεγχο κάθε είδους οργάνων και μηχανημάτων που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν.
 • Μετά το πέρας των εξετάσεων αναλαμβάνουν υπεύθυνα και υπογράφουν την εκτέλεση του μέρους που τους ανατέθηκε στις εργαστηριακές εξετάσεις που πραγματοποιούν.

 Οι απόφοιτοι/ες εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Ιατρικών Εργαστηρίων.

 

Επιπλέον,

 • στο εργαστήριο Αιμοδοσίας (Τράπεζα Αίματος) δίνουν οδηγίες στους υποψηφίους αιμοδότες για την κατάλληλη προετοιμασία τους και ελέγχουν αυτούς πριν την αιμοληψία αν είναι σε θέση να αιμοδοτήσουν, ενώ κατόπιν μπορούν να αναλάβουν τις επιμέρους εργασίες για την παρασκευή παραγώγων αίματος κ.λπ.

Ιδιαίτερα στις Μονάδες Ζωικών Προτύπων είναι υπεύθυνοι για την ευζωία των ζώων εργαστηρίου, εποπτεύουν τη σωστή στέγαση, την ισορροπημένη διατροφή και διαβίωση, και οργανώνουν την αναπαραγωγή αυτών.

 • Επιμελούνται τον υπολογισμό των δόσεων των χορηγούμενων φαρμάκων καθώς και των υπό μελέτη πειραματικών ουσιών. Σε συνεργασία με τον υπεύθυνο Κτηνίατρο της Μονάδας συμμετέχουν σε πειραματικές χειρουργικές διαδικασίες, οι οποίες πραγματοποιούνται με ανώδυνο τρόπο, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες 3R περί προστασίας των ζώων εργαστηρίου, χορηγώντας και ελέγχοντας τη νάρκωση και τη μετεγχειριτική αναλγησία των ζώων.
 • Συνεργάζονται με τον υπεύθυνο ερευνητή αναφορικά με την επιλογή κατάλληλων Ζωικών Προτύπων που χρησιμοποιούνται στην εκάστοτε in vivo πειραματική διαδικασία.

Επίσης,

 • συμμετέχουν στο σχεδιασμό των εργαστηριακών χώρων, στην επιλογή εξοπλισμού (μηχανημάτων, οργάνων), ενώ επιβλέπουν την ορθή τακτική συντήρηση και καθαρισμό των μηχανημάτων, οργάνων, συσκευών κ.λπ. εφαρμόζοντας τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας που προβλέπονται.
 • αναλαμβάνουν την επιλογή και εφαρμογή των πλέον καταλλήλων εργαστηριακών μεθόδων.
 • συμμετέχουν στις επιτροπές προμηθειών αναλώσιμου υλικού, στον ποιοτικό έλεγχο των αποτελεσμάτων, στην τήρηση αρχείων, στην εκτέλεση εξειδικευμένων Βιοϊατρικών εργαστηριακών τεχνικών και στην εκπόνηση Βιοϊατρικών ερευνητικών προγραμμάτων στις εργασίες και ερευνητικές μελέτες που εκπονούνται στα εργαστήρια.

  Στην Εκπαίδευση, οι απόφοιτοι/ες εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 87.04 Ιατρικών Εργαστηρίων.

 

 

 • Το οδοντοτεχνικό επάγγελμα ασκείται ύστερα από άδεια που χορηγείται από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και κοινωνικών ασφαλίσεων.

 Όσοι, σύμφωνα με το νόμο αποκτούν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη, μπορούν να αποκτήσουν και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου, με τις προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας που προβλέπονται από το νόμο.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ)των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, απασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν, σε όλο το φάσμα των οδοντοτεχνικών και ορθοδοντικών κατασκευών καθώς και προσθετικών κατασκευών για αποκατάσταση ανωμαλιών της στοματικής κοιλότητας.

 Οι απόφοιτοι/ες εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Οδοντικής Τεχνολογίας.

Ειδικότερα

οι πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη μονάδων είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες:

 • Κατασκευή πάσης φύσεως οδοντοπροσθετικών εργασιών και ορθοδοντικών μηχανημάτων, όπως Ολικές και Μερικές Οδοντοστοιχίες, ένθετα, στεφάνες και γέφυρες, με τα εκάστοτε συγκεκριμένα υλικά, συνδέσμους ακριβείας (Αttachments) σε κινητές προσθετικές εργασίες, ορθοδοντικά μηχανήματα και προσθετικές εργασίες για την αποκατάσταση ανωμαλιών της στοματικής κοιλότητας.
  • Οι εργασίες αυτές πραγματοποιούνται αποκλειστικά στο εργαστήριο με βάση τα αποτυπώματα και τις οδηγίες του οδοντιάτρου, ο οποίος δύναται να παρακολουθεί τις εργασίες για να ελέγχει την τήρηση των οδηγιών τους.
 • Κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και αποδεδειγμένα καλύπτεται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.

 Οι απόφοιτοι/ες εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 87.05 Οδοντοτεχνικής.

Μπορούν επίσης να απασχοληθούν και ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα ειδικότητάς τους.

 

Οι πτυχιούχοι του παραπάνω τμήματος μπορούν

 • να ιδρύουν, οργανώνουν και λειτουργούν κατά τρόπο υπεύθυνο και βάσει της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας, οδοντοτεχνικό εργαστήριο.

 

 

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι της κατεύθυνσης Οπτικής & Οπτομετρίας κατέχουν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και διαθέτουν δεξιότητες, ως Οπτικοί-Οπτομέτρες και Εφαρμοστές Φακών Επαφής, για να μπορούν να απασχολούνται σε όλους τους τομείς του Γνωστικού Αντικειμένου του Τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως υπεύθυνοι ή στελέχη ανάλογων κλινικών, επιχειρήσεων και βιομηχανιών Οπτικών Ειδών, Οργανισμών και Υπηρεσιών.

Ειδικότερα, ο Οπτικός- Οπτομέτρης και Εφαρμοστής Φακών Επαφής:

 • Διενεργεί, υπό την εποπτεία οφθαλμιάτρου, αντικειμενικές και υποκειμενικές εξετάσεις, με σκοπό τη διαθλαστική εξέταση των οφθαλμών, τον έλεγχο της διόφθαλμης λειτουργίας, τον έλεγχο της έγχρωμης όρασης και των οπτικών πεδίων, καθώς και τον αδρό έλεγχο της οφθαλμικής υγείας και την ακεραιότητα των οφθαλμών.
 • Μπορεί να χρησιμοποιεί οφθαλμικά σκευάσματα και κολλύρια αποκλειστικά για διαγνωστικούς σκοπούς και παροχή πρώτων βοηθειών.
 • Δύναται να εργάζεται στον δημόσιο τομέα μετά από προκήρυξη αντίστοιχων θέσεων
  • σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα και Κέντρα Υγείας,
  • σε δημοτικά ιατρεία, στους υγειονομικούς φορείς ασφαλιστικών ταμείων,
  • σε ιδιωτικά κέντρα ή ιατρεία,
  • ως ελεύθερος επαγγελματίας, όπως και
  • σε οπτικά καταστήματα τα οποία τηρούν τις προδιαγραφές διασφάλισης προσωπικών δεδομένων και διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό.
 • Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους, καθώς και πρακτικές στην εφαρμογή και τοποθέτηση διορθωτικών ή προστατευτικών φακών, εφαρμογή και Οπτομετρική επιβεβαίωση συνταγής φακών επαφής όπως και στη διακίνηση και εμπορία γυαλιών ηλίου και άλλων βοηθημάτων όρασης.
 • Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις και τεχνικές στην ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία οπτικού καταστήματος, τμήματος Οπτομετρικού ελέγχου, εργαστηρίου εκτέλεσης διορθωτικών συνταγών και τμήματος εφαρμογής φακών επαφής.
 • Επιλαμβάνεται των κοινωνικών και νομικών υποχρεώσεων των οπτικών επιχειρήσεων έναντι των πελατών, οφθαλμιάτρων και υγειονομικών τοπικών ή εθνικών φορέων.
 • Ασχολείται με την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία σε κάθε τομέα της Οπτικής, Οπτομετρίας, εφαρμογής φακών επαφής αλλά και βοηθημάτων όρασης.
 • Έχει την γνώση για εκπόνηση επιστημονικών μελετών και τον σχεδιασμό καινοτόμων προϊόντων της οπτικής βιομηχανίας.
 • Διαθέτει δεξιότητες συλλογικής και ομαδικής εργασίας, τόσο στα πλαίσια της Οπτικής και των εφαρμογών της, όσο και σε άλλους τομείς, όπως η οργάνωση και διαχείριση τμημάτων και γραφείων επιχειρήσεων εισαγωγής και διακίνησης Οπτικών Ειδών.

 Οι απόφοιτοι/ες εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Οπτικής και Οπτομετρίας.

 

 

 Ωστόσο, αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες στη σύγχρονη αγορά εργασίας θεωρούν αρκετό το Πτυχίο Βιοϊατρικών Επιστημών, ενώ κάποιες άλλες χρειάζονται περαιτέρω σπουδές και μεταπτυχιακή εξειδίκευση.
 

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο