Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
3ο
Εισακτέοι
360
Βάση 2023
13.975
Βάση 2022
14.440
Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0674
Πόλη
Αθήνα
Κατευθύνσεις

1. Αισθητικής και Κοσμητολογίας
2. ΑκτινολογίαςΑκτινοθεραπείας
3. Ιατρικών Εργαστηρίων
4. Οδοντικής Τεχνολογίας
5. Οπτικής και Οπτομετρίας

Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών (Biomedical Sciences), της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έχει ως στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών για την εκπαίδευση επιστημόνων οι οποίοι θα διαθέτουν υψηλού επιπέδου γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στην επιστήμη και στην τεχνολογία του ευρύτερου επιστημονικού πεδίου των Βιοϊατρικών Επιστημών.

Το Τμήμα αποτελείται από πέντε Τομείς οι οποίο είναι:

1. Τομέας Αισθητικής και Κοσμητολογίας

 • Εργαστήριο  Δερματολογίας-Αισθητικής – Εφαρμογών Laser
 • Εργαστήριο Χημείας, Βιοχημείας, Κοσμητολογίας

2. Τομέας Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας
Το περιεχόμενο σπουδών του τομέα  Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής βιολογικών και φυσικών επιστημών στους τομείς της ιατρικής απεικόνισης, της πυρηνικής ιατρικής και της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τομέα αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται ως Τεχνολόγοι Ακτινολόγοι, Τεχνολόγοι Ακτινοθεραπείας και Τεχνολόγοι Πυρηνικής Ιατρικής.

3. Τομέας Ιατρικών Εργαστηρίων
Το περιεχόμενο σπουδών της κατεύθυνσης Ιατρικά Εργαστήρια, ή Μedical Laboratory Scientist (MLS), καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των Βιοϊατρικών Εργαστηριακών Τεχνολογικών Εφαρμογών, όπως αυτές εφαρμόζονται στα εργαστήρια Μικροβιολογίας και Ιολογίας, Αιματολογίας, Αιμοδοσίας, Ανοσολογίας και Ιστοσυμβατότητας, Βιοχημείας και Κλινικής Χημείας, Παθολογοανατομίας και Ογκολογίας, Κυτταρολογίας, Ενδοκρινολογίας, Τοξικολογίας, Γενετικής, Μοριακής Βιολογίας, Ζώων Εργαστηρίου, Πυρηνικής Ιατρικής.

 • Εργαστήριο Ανατομίας-Παθολογικής Ανατομίας και Φυσιολογίας Διατροφής 
 • Εργαστήριο Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή Αιματολογία – HemQcR
 • Εργαστήριο Μοριακής Μικροβιολογίας και Ανοσολογίας 

4. Τομέας Οδοντικής Τεχνολογίας
O Tομέας της Οδοντικής Τεχνολογίας εκπαιδεύει τον φοιτητή στην επιστήμη και την τέχνη της Οδοντικής Τεχνολογίας. Εκτός από τη θεωρητική κατάρτιση, κατά την διάρκεια των σπουδών του ο φοιτητής εκπαιδεύεται σε εργαστηριακές διαδικασίες που οδηγούν στην κατασκευή ολικών και μερικών οδοντοστοιχιών, στεφανών και γεφυρών, τηλεσκοπικών αποκαταστάσεων, επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων, κεραμικών αποκαταστάσεων, γναθοπροσωπικών αποκαταστάσεων, ορθοδοντικών μηχανημάτων κ.α. Η εργαστηριακή αυτή εκπαίδευση θεωρείται απαραίτητη έτσι ώστε με τη λήψη του πτυχίου ο οδοντικός τεχνολόγος να μπορεί να ιδρύσει άμεσα Οδοντοτεχνικό εργαστήριο ή να εργαστεί με υπαλληλική σχέση.

5. Τομέας Οπτικής και Οπτομετρίας
Το περιεχόμενο σπουδών της κατεύθυνσης Οπτικής & Οπτομετρίας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εκτέλεσης διορθωτικών συνταγών, ήτοι την τοποθέτηση και εφαρμογή οφθαλμικών φακών σε σκελετούς γυαλιών οράσεως, την λήψη των απαραίτητων μετρήσεων για την παραγγελία και εφαρμογή των παραπάνω φακών, την λήψη μετρήσεων, την παραγγελία καθώς και την εφαρμογή διαφόρων τύπων φακών επαφής, όπως και το μετέπειτα οπτομετρικό έλεγχο της εφαρμογής της συνταγής των φακών.

 • Εργαστήριο Οπτικής Μετρολογίας

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος έχει καταρτιστεί με βάση τα πρότυπα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών τμημάτων του εξωτερικού ύστερα από πρόσφατες έρευνες σε κάθε γνωστικό αντικείμενο των νέων κατευθύνσεων και λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών αποτελείται από:

 • Τρία (3) κοινά εξάμηνα με μαθήματα γενικής και ειδικής υποδομής που αποδίδουν στο φοιτητή γενικές και ειδικές γνώσεις στο αντικείμενο των Βιοϊατρικών Επιστημών με ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες και
 • Πέντε (5) εξάμηνα για κάθε Κατεύθυνση, με μαθήματα ειδικότητας και μαθήματα ειδικής υποδομής (υποχρεωτικά ή/και επιλογής) με εκατό πενήντα (150) πιστωτικές μονάδες.

Οι φοιτητές με την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών τους αποκτούν:

 • Υψηλού επιπέδου βασικές γνώσεις και δεξιότητες που βασίζονται οι Βιοϊατρικές Επιστήμες, χρήσιμες για τη διάγνωση και θεραπεία της παθοφυσιολογίας του ανθρώπου.
 • Γνώσεις ειδικής υποδομής και ειδικότητας στα γνωστικά αντικείμενα των κατευθύνσεων.
 • Τη δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης ή ενδεχομένως και αλλαγής της κατεύθυνσης.
 • Τη δυνατότητα λήψης γενικού πτυχίου Bachelor μετά την ολοκλήρωση μαθημάτων με σύνολο πιστωτικών μονάδων (ECTS) 240.
 • Την δυνατότητα παρακολούθησης μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
 • Την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Α' Εξάμηνο

 • Ανατομική Ι    
 • Γενική και Ανόργανη Χημεία    
 • Κυτταρική Βιολογία    
 • Βιοφυσική    
 • Πληροφορική Βιοϊατρικών Επιστημών
 • Μαθηματικά στις Βιοϊατρικές Επιστήμες

Β' Εξάμηνο

 • Ανατομική ΙΙ    
 • Βιοχημεία    
 • Οργανική Χημεία
 • Εισαγωγή στις Βιοϊατρικές Επιστήμες
 • Φυσιολογία    
 • Βιοστατιστική
 • Βιοϊατρική Αγγλική Ορολογία

     
Γ' Εξάμηνο

 • Φαρμακολογία    
 • Μεθοδολογία της Έρευνας    
 • Πρώτες Βοήθειες
 • Γενική Μικροβιολογία

Γ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

 • Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
 • Νοσολογία
 • Βασικές Αρχές Δερματοκοσμητολογίας
 • Βασικές αρχές Δερματολογίας    

Γ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά

 • Νοσολογία
 • Εισαγωγή στις Ακτινοβολίες
 • Εισαγωγή στην Ιατρική Απεικόνιση και Ακτινοθεραπεία    

Γ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά

 • Νοσολογία
 • Παθοφυσιολογία    
 • Αρχές Ενόργανης Ανάλυσης    

Γ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά

 • Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος
 • Ιστολογία Στόματος και Οδοντικών Ιστών
 • Εισαγωγή στα Βιοϋλικά Οδοντικής Τεχνολογίας

Γ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά

 • Ανατομία Οφθαλμού
 • Οπτικά Υλικά Οφθαλμικών Φακών και Ιστορία του Γυαλιού    
 • Γεωμετρική και Φυσική Οπτική    

     
Δ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

 • Διατροφή και Δέρμα    
 • Ιαματική Δερματοθεραπεία
 • Δερματοαισθητική Ι
 • Χημεία και Κοσμητολογία Φυσικών Προϊόντων    
 • Δερματολογία Ι    
 • Δερματοκοσμητολογία Ι    

Δ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

 • Στοιχεία Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Διαχείριση Εξεταζόμενων στα Τμήματα Ιατρικών Απεικονίσεων
 • Ακτινολογία Ι    
 • Ακτινοφυσική Ακτινολογίας    
 • Υγιεινή και Επιδημιολογία – Δημόσια Υγεία
 • Βιοηθική και Δεοντολογία Επαγγέλματος    

     
Δ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

 • Μοριακή Βιολογία    
 • Βιοασφάλεια    
 • Ειδική Βιοχημεία
 • Γενετική του Ανθρώπου    
 • Γενικές Αναλύσεις Βιολογικών Δειγμάτων    
 • Γενική Ιστολογία
 • Λήψεις Βιολογικών Δειγμάτων – Φλεβοπαρακέντηση    

Δ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

 • Οδοντική Μορφολογία    
 • Βιοϋλικά Οδοντικής Τεχνολογίας    
 • Συγκλεισιολογία
 • Κινητή Προσθετική Ι    
 • Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργάνωση Εργαστηρίου    
 • Αρχές Μάρκετινγκ

Δ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

 • Οπτικά και Οπτομετρικά 
 • Οφθαλμικοί Φακοί Ι
 • Εισαγωγή στην Οπτομετρία
 • Νευροφυσιολογία Οφθαλμού    
 • Συστηματικές Παθήσεις Οφθαλμού    

Ε' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

 • Δερματοαισθητική ΙΙ
 • Δερματολογία ΙΙ – Αφροδισιολογία
 • Δερματοκοσμητολογία ΙΙ    
 • Ανεπιθύμητες Ενέργειες από Καλλυντικά – Τοξικολογία    
 • Ψιμυθίωση – Διορθωτική Ψιμυθίωση Διαρκείας

Ε' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

 • Τομογραφική Απεικονιστική Ανατομική
 • Ακτινολογία ΙΙ    
 • Εισαγωγή στην Υπολογιστική Τομογραφία – Ψηφιακή Απεικόνιση    Ακτινοφυσική Ακτινοθεραπείας
 • Ακτινοβιολογία    

Ε' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

 • Αιματολογία Ι    
 • Ειδική Ιστολογία – Κυτταρολογία    
 • Κλινική Χημεία Ι    
 • Βακτηριολογία    

Ε' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

 • Ακίνητη Προσθετική Ι    
 • Ορθοδοντική Ι    
 • Κινητή Προσθετική ΙΙ    
 • Υγιεινή Στόματος και Εργαστηρίου

Ε' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

 • Οπτική της Όρασης    
 • Διόφθαλμη Όραση    
 • Φαρμακολογία Οφθαλμού    
 • Οφθαλμικοί Φακοί ΙΙ
 • Βασική Οπτομετρία    
 • Εργασιακή Ασφάλεια και Υγιεινή στο Χώρο Εργασίας του Οπτικού – Οπτομέτρη

ΣΤ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

 • Αποτελεσματικότητα Καλλυντικών Προϊόντων
 • Ηλεκτρική Δερματοθεραπεία Ι
 • Ποιοτικός Έλεγχος Καλλυντικών Προϊόντων

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά

 • Περιβάλλον και Καλλυντικά
 • Αισθητική Ιατρική
 • Βιοτεχνολογία στην Κοσμητολογία    
 • Παραγωγή Καλλυντικών Προϊόντων    

 
ΣΤ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

 • Ακτινοβολία – Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία Ι
 • Αξονική Τομογραφία    
 • Εισαγωγή στη Μαγνητική Τομογραφία – Ανάλυση Ιατρικής Εικόνας    Ακτινολογία ΙΙΙ    
 • Ακτινοφυσική Πυρηνικής Ιατρικής    

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά

 1. Πρακτική Άσκηση    
 2. Ειδικές Εφαρμογές Ακτινολογίας
 3. Απεικόνιση Μαστού
 4. Συμβουλευτική του Πάσχοντα – Διαχείριση του Στρες    
 5. Αναγνώριση Προτύπων σε Ιατρικές Εικόνες με Εφαρμογή στην Ακτινολογία
 6. Γενετική του Ανθρώπου    
 7. Μοριακή Βιολογία

ΣΤ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

 • Αιματολογία ΙΙ
 • Ανοσολογία    
 • Διαπίστευση – Πιστοποίηση    
 • Ιολογία
 • Κλινική Χημεία ΙΙ    

ΣΤ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

 • Ακίνητη Προσθετική ΙΙ    
 • Ορθοδοντική ΙΙ    
 • Οδοντιατρική Κεραμική Ι
 • Κινητή Προσθετική ΙΙΙ    

ΣΤ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

 • Γλαύκωμα και Περιμετρία
 • Κλινική Οπτομετρία
 • Φακοί Επαφής Ι    
 • Τεχνικές Laser στην Οπτομετρία    
 • Ορθοπτική    

Ζ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

 • Ηλεκτρική Δερματοθεραπεία ΙΙ – Laser
 • Μη Παρεμβατική Αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας    
 • Ενζυμική Δερματοθεραπεία
 • Συστήματα Μεταφοράς Δραστικών Ουσιών    

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά

 • Δεοντολογία Επαγγέλματος
 • Νομοθεσία Καλλυντικών και Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

Ζ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

 • Μαγνητική Τομογραφία
 • Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία ΙΙ – Σύγχρονες Εφαρμογές Ακτινοθεραπείας
 • Πυρηνική Ιατρική Ι
 • Ακτινοπροστασία    
 • Ειδικές Εφαρμογές Υπολογιστικής & Μαγνητικής Τομογραφίας – Υβριδικές Τεχνικές

Ζ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

 • Αιμοδοσία
 • Κλινική Μικροβιολογία    
 • Μεθοδολογία Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής    
 • Μυκητολογία    
 • Παθολογική Ανατομική    
 • Παρασιτολογία    

Ζ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

 • Οδοντιατρική Κεραμική ΙΙ
 • Συνδυαστική Προσθετική – Σύνδεσμοι Ακριβείας
 • Αισθητική Προσθετικών Αποκαταστάσεων    
 • Ακίνητη προσθετική ΙΙΙ    

Ζ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

 • Ειδικές Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου    
 • Φακοί Επαφής ΙΙ    
 • Φωτισμός Περιβάλλοντος και Όραση
 • Χαμηλή Όραση και Βοηθήματα    
 • Δεοντολογία Οπτικού – Οπτομέτρη    
 • Νέες Τεχνολογίες στην Οπτομετρία

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

 • Πλαστική Χειρουργική και Αθλητική Δραστηριότητα    

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά

 • Εναλλακτικές Θεραπείες
 • Αξιολόγηση Ασφάλειας Καλλυντικών Προϊόντων
 • Βιοηθική
 • Ασφάλεια Laser    
 • Γήρανση – Μακροζωία
 • Δερματολογία και Αισθητική σε Ειδικούς Πληθυσμούς
 • Κεφαλά Βασιλική, Ράλλης Ευστάθιος
 • Υγιεινή και Επιδημιολογία
 • Συσκευασία Καλλυντικών Προϊόντων
 • Φυσικά και Βιολογικά Καλλυντικά
 • Αισθητική Γυμναστική    
 • Αισθητική και Δερματοκοσμητολογία στους Ογκολογικούς Ασθενείς    
 • Δερματικές εφαρμογές Lasers
 • Πτυχιακή Εργασία
 • Πρακτική Άσκηση

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

 • Πυρηνική Ιατρική ΙΙ    
 • Θεραπεία με Ραδιοφάρμακα
 • Ακτινολογική Παθολογία    
 • Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία ΙΙΙ – Συνδυασμός Ογκολογικών Θεραπειών

     
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά

 • Διπλωματική Εργασία    
 • Υβριδική Απεικόνιση
 • Απεικόνιση Μυοσκελετικού και Καρδιαγγειακού Συστήματος    
 • Ειδικές Ιατρικές Εφαρμογές
 • Διατροφή και Υγεία
 • Γήρανση – Μακροζωία    

     
Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά

 • Βιοτεχνολογία
 • Γήρανση – Μακροζωία
 • Διαχείριση Ζώων Εργαστηρίου
 • Ειδικά Κεφάλαια Εργαστηριακής Αιματολογίας – Αιμοδοσίας    
 • Ειδικά Κεφάλαια Κλινικής Χημείας    
 • Ειδικά Κεφάλαια Παθολογικής Ανατομικής – Ογκολογία    
 • Ειδικές Ιατρικές Εφαρμογές
 • Εργαστηριακή Διερεύνηση Χειρουργικού Ασθενή
 • Εργαστηριακή και Κλινική Ενδοκρινολογία    
 • Μεθοδολογία Αναγεννητικής Ιατρικής    
 • Επιδημιολογία Λοιμωδών Νοσημάτων
 • Μικροβιολογία Υδάτων και Τροφίμων    
 • Υγιεινή και Επιδημιολογία – Δημόσια Υγεία
 • Διατροφή και Υγεία    
 • Αναγνώριση Προτύπων σε Ιατρικές Εικόνες    
 • Βιοηθική    
 • Μεταγγισιοθεραπεία – Ιστοσυμβατότητα    
 • Τοξικολογία    
 • Διπλωματική Εργασία    
 • Πρακτική Άσκηση    

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

 • Αποκατάσταση Δυσλειτουργιών Σύγκλεισης
 • Προσθετική επί Εμφυτευμάτων
 • Ψηφιακή Οδοντική Τεχνολογία
 • Πολυμερή Αισθητικής Επικάλυψης    
 • Κεραμικά Αισθητικής Επικάλυψης
 • Γναθοπροσωπική Προσθετική
 • Εξειδικευμένη Ορθροδοντική    
 • Οργάνωση Έρευνας
 • Εμβιομηχανική Οδοντικής Τεχνολογίας    
 • Διπλωματική Εργασία
 • Πρακτική Άσκηση    

     
Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

 • Πτυχιακή Εργασία
 • Ψυχολογία της Όρασης
 • Επικοινωνιακές Δεξιότητες
 • Κλινική Πρακτική Άσκηση
 • Μάρκετινγκ    
 • Κοστολόγηση και Τιμολόγηση
 • Εμπορικό και Εργατικό Δίκαιο    
 • Προβλήματα Όρασης σε Υπερήλικες    
 • Προεγχειρητικός Έλεγχος

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.
Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

Οδηγός Σπουδών

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών μπορούν να εργαστούν σε οποιοδήποτε από τα επιμέρους πεδία του αντικειμένου των Σπουδών τους και να συμβάλλουν ενεργά και υπεύθυνα στην Οργάνωση και τη Ρύθμιση της λειτουργίας του χώρου εργασίας τους, καθώς επίσης  και στην ανάπτυξη της Τεχνολογίας και της Επιστήμης στο χώρο της Ειδικότητάς τους. Ειδικότερα, κατ’ αναλογία και με άλλες χώρες του Εξωτερικού, οι φοιτητές του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών εκπαιδεύονται ώστε να πραγματοποιούν Ιατρικές Εργαστηριακές Εξετάσεις στελεχώνοντας τα παρακάτω Τμήματα:

•    Mικροβιολογικό-Iολογικο
•    Bιοχημικό
•    Aιματολογικό
•    Aιμοδοσία-Tράπεζα αίματος
•    Aνοσολογικό-Iστοσυμβατότητος
•    Πυρηνικής Ιατρικής (εκτέλεση εξετάσεων RIA)
•    Oρμονολογικό-Eνδοκρινολογικό
•    Tοξικολογικό,
•    Παθολογοανατομικό
•    Κυτταρολογικό
•    Γενετικής
•    Μοριακής βιολογίας
•    Πειραματοζώων.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο