Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
4ο

ΓΕΛ: 10.150

ΕΠΑΛ: 9.910

Βάση 2022
9.620
Εισακτέοι
234
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,00

ΓΕΛ

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  30%

 Μαθηματικά   30%

 Πληροφορική  20%

 Οικονομία  20%

 

 

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)   30%

 Νέα Ελληνικά   30%

 Μάθημα Ειδικότητα 1   20%

 Μάθημα Ειδικότητας 2    20%

 

Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)   30%

 Νέα Ελληνικά   30%

 Μάθημα Ειδικότητα 1   20%

 Μάθημα Ειδικότητας 2    20%

 

Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0180
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Διοίκησης και Οικονομίας
 • Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
Πόλη
Χίος
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Αντικείμενο του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών είναι η μελέτη και ανάλυση των δεδομένων που συνθέτουν το σύγχρονο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον των οικονομικών μονάδων οι οποίες δραστηριοποιούνται στο σύνθετο χώρο των Μεταφορών και του Εμπορίου και ειδικότερα της Ναυτιλίας, καθώς και η αναζήτηση, επιλογή και εφαρμογή των πλέον κατάλληλων και αποτελεσματικών λύσεων στη διοίκηση των μονάδων αυτών.

 • Σκοπός του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών είναι η εκπαίδευση και η έρευνα για τη βαθιά κατανόηση της λειτουργίας των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο σύνθετο περιβάλλον των Μεταφορών και του Εμπορίου, και ειδικότερα της Ναυτιλίας. Οι διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες στοχεύουν στην απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη ικανοτήτων των αποφοίτων για την αναζήτηση, επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων και αποτελεσματικών θεωρητικών προσεγγίσεων, μεθοδολογιών, τεχνολογιών, και λύσεων στη διοίκηση ενός μεγάλους εύρος σύγχρονων οργανισμών και επιχειρήσεων.

 

 

 • Διοίκησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων (Ε.ΔΙ.ΝΑ.Λ.Ε.)
 • Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών στη Ναυτιλία, τις Μεταφορές και τη Νησιωτική Ανάπτυξη (Ε.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)
 • Μεταφορών και Λήψης Αποφάσεων (TRANSDEM)
 • Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Γεωοικονομίας και Γεωπολιτικής 
 • Εφαρμοσμένης Οικονομικής & Χρηματοοικονομικής (ΕΦΟΧ)

 

 

 

Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσφέρει ένα προπτυχιακό πρόγραμμα τετραετούς φοίτησης, το οποίο

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει σαράντα (40) Υποχρεωτικά μαθήματα, εννιά (9) μαθήματα Επιλογής εκ των οποίων τα τρία (3) επιλέγονται στο 3ο έτος φοίτησης και τα υπόλοιπα  έξι (6) στο 4ο έτος.

 

 

Η πτυχιακή εργασία υλοποιείται στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών και προσφέρεται σε όποιον/α φοιτητή/τρια έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τριάντα (30) μαθήματα.

 • Η Πτυχιακή Εργασία υποβάλλεται στον/ην επιβλέποντα/ουσα και παρουσιάζεται προφορικά για την επιτυχή βαθμολόγησή της.

 

 

 Η πρακτική άσκηση είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα σπουδών ως μάθημα επιλογής του 6ου εξαμήνου σπουδών και αντιστοιχεί σε πέντε (5) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται κατά τους θερινούς μήνες Ιούλιο-Αύγουστο σε ναυτιλιακές και μεταφορικές εταιρίες, χρηματοπιστωτικούς και δημόσιους οργανισμούς.

 

 

1ο Εξάμηνο

 • Μαθηματικά Ι

- Εργαστήρια Μαθηματικών Ι

 • Εισαγωγή στην Πληροφορική 

- Εργαστήρια Πληροφορικής

 • Γενική Λογιστική
 • Μακροοικονομική
 • Στατιστική Ι
 • Εισαγωγή στις Ναυτιλιακές Σπουδές 

- Εργαστήρια Αγγλικών 

2ο Εξάμηνο

 • Μαθηματικά ΙΙ
 • Εφαρμογές Πληροφορικής 

- Εργαστήρια Πληροφορικής

 • Ναυτιλιακή Λογιστική
 • Μικροοικονομική Ι
 • Στατιστική ΙI 

- Εργαστήρια Στατιστικής

 • Οικονομική Γεωγραφία 

- Εργαστήρια Αγγλικών 

 • Θερινή Πρακτική Άσκηση Ι 

3ο Εξάμηνο

 • Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο
 • Μικροοικονομική ΙΙ
 • Ναυτιλιακή Τεχνολογία
 • Οργάνωση – Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Οικονομική των Μεταφορών
 • Αγγλικά Ι

4ο Εξάμηνο

 • Χρηματοοικονομική
 • Ποσοτικές Μέθοδοι για Μεταφορές - Εμπόριο
 • Μάρκετινγκ
 • Οικονομετρία
 • Ναυτιλιακή Οικονομική
 • Αγγλικά ΙΙ
 • Θερινή Πρακτική Άσκηση ΙΙ 

5ο Εξάμηνο

 • Λειτουργική Διαχείριση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων Ι
 • Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
 • Διοίκηση Έργων
 • Διοίκηση- Οργάνωση Παραγωγής
 • Ναυτικό Δίκαιο & Δίκαιο της Θάλασσας

Μαθήμα Επιλογής

[επιλογή ενός (1) ]

 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
 • Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
 • Γεωπολιτική και Θαλάσσιες Μεταφορές
 • Διεθνής Οικονομική
 • Περιβάλλον και Μεταφορές Ι

6ο Εξάμηνο

 • Οικονομική Διοίκηση Λιμένων
 • Ναυλώσεις
 • Οργάνωση Διακίνησης - Διανομής (Logistics)
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Μαθήμα Επιλογής

[ επιλογή δύο (2) ]

 • Ανάλυση Ζήτησης
 • Τηλεματική για Ναυτιλία & Μεταφορές
 • Επιχειρησιακή Αναλυτική
 • Επιχειρηματικότητα & ΜΜΕ
 • Περιβάλλον και Μεταφορές ΙΙ
 • Κοινωνιολογία (συνδιαδασκαλία με ΤΔΕ)
 • Διεθνές Εμπόριο
 • Οικονομικά Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Ναυπηγεία - Παράκτια Βιομηχανία
 • Θερινή Πρακτική Άσκηση  ΙΙΙ 

7ο Εξάμηνο

 • Ναυτασφαλίσεις
 • Ανάλυση Μεταφορικών και Συγκοινωνιακών Συστημάτων
 • Διεθνής Χρηματοοικονομική

Μάθηματα επιλογής από Ναυτιλία και Μεταφορές

[ επιλογή δύο (2) ]

 • Διοίκηση Επιβατηγού Ναυτιλίας
 • Πολιτική & Ανάπτυξη Λιμένων
 • Ειδικά Θέματα Μεταφορών
 • Συνδυασμένες Μεταφορές
 • Διαχείριση, Προστασία, Πολιτική Περιβάλλοντος

Μάθημα επιλογής από Επιχειρηματικότητα & Τεχνολογίες

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Ανάλυση Γεωγραφικών Συστημάτων
 • Διαχείριση Καινοτομίας & Νέες Τεχνολογίες
 • Διαχείριση Κινδύνου
 • Δίκαιο Κεφαλαιοαγοράς
 • Βιομηχανικό Μάρκετινγκ

8ο Εξάμηνο

 • Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική
 • Επιχειρησιακή Στρατηγική & Πολιτική
 • Πτυχιακή Εργασία

Μάθηματα επιλογής από Ναυτιλία και Μεταφορές

[ επιλογή δύο (2) ]

 • Λειτουργική Διαχείριση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων ΙΙ 
 • Ναυτιλιακή Ιστορία
 • Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική
 • Διοίκηση Επισκευών - Συντήρησης
 • Λήψη Αποφάσεων στις Μεταφορές
 • Διαχείριση Φυσικών & Ενεργειακών Πόρων

Μάθημα επιλογής από Επιχειρηματικότητα & Τεχνολογίες

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Ψηφιακή Τεχνολογία και Επιχειρηματικότητα
 • Επιχειρηματικότητα & Λήψη Αποφάσεων
 • Διεθνές Μάρκετινγκ
 • Δίκαιο Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Οδηγός Σπουδών

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ

 

 

Στην Ελλάδα, με την ισχυρή ναυτική της παράδοση και τη σημαντική ναυτιλιακή βιομηχανία, οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου διακρίνονται για την εξειδίκευση τους στη διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων, τη διαχείριση των λιμενικών οργανισμών, της εφοδιαστικής αλυσίδας και των θαλασσίων μεταφορών, έχοντας και τις απαραίτητες γνώσεις για το θαλάσσιο περιβάλλον.
  
 Ωστόσο, η κατάκτηση περαιτέρω εξειδικευμένων γνώσεων μέσω της συνεχούς επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης, στη βάση του ισχυρού διεπιστημονικού υπόβαθρου που παρέχει το Τμήμα, σε συνδυασμό με την προσωπικότητα και τους στόχους των πτυχιούχων μπορούν να υποστηρίξουν την πορεία τους σε κορυφαίες διοικητικές θέσεις επιχειρήσεων.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Ειδικότερα,

 

Ως στελέχη

 • οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών ναυτιλιακών επιχειρήσεων (εμπορικής, επιβατηγού, τουριστικής ναυτιλίας κ.α.),
 • οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών των δημοσίων ή ιδιωτικών οργανισμών/εταιρειών διοίκησης και διαχείρισης λιμένων, 
 • επιχειρήσεων με αντικείμενο τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και των θαλασσίων μεταφορών, 
 •  δημόσιων οργανισμών,
 •  χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων,
 • εθνικών και διεθνών φορέων,
 • εταιρειών ναυτιλιακών ασφαλειών. 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο