Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο
Βάση 2023
12.500
Βάση 2022
11.460
Εισακτέοι
70
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80
ΕΒΕ Ειδικού Μαθήματος
0,80

ΓΕΛ

1ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 30%

  Αρχαία Ελληνικά 20%

  Ιστορία 20%

  Λατινικά 30%

  Ειδικό Μάθημα 20%


Κωδικός Σχολής
0139
Πόλη
Θεσσαλονίκη
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

 Για εισαγωγή στο τμήμα αυτό μέσω Πανελληνίων απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ"

 

 

Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΑΠΘ αποβλέπει στην καλλιέργεια του πνεύματος, στην απόκτηση παιδείας, στην ανάπτυξη επιστημονικής και κριτικής σκέψης και στη διαμόρφωση Ευρωπαϊκής συνείδησης των φοιτητών/τριών.

 • Υπό αυτό το πρίσμα, στοχεύει στην απόκτηση βασικών γνώσεων στους τομείς της γλωσσολογίας, της διδακτικής, της λογοτεχνίας, ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης, σημειωτικής, τεχνολογίας, μετάφρασης και διερμηνείας.

 

 

 Οι σπουδές στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΑΠΘ

 • διαρθρώνονται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα
 • τα οποία αντιστοιχούν σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τρεις (3) κατηγορίες μαθημάτων:

 • Υποχρεωτικά

 

 • Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά
  • Τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα που κατ’ ελάχιστον πρέπει να πάρει ο/η φοιτητής/τρια από κάθε ομάδα είναι τα εξής:
   α) Μαθήματα γλωσσολογίας και διδακτικής: δύο (2)
   β) Μαθήματα Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (Π.Π.Δ.Ε.): δύο (2)
   γ) Μαθήματα μετάφρασης: τρία (3)
   δ) Μαθήματα λογοτεχνίας: πέντε (5)
   ε) Μαθήματα πολιτισμού: δύο (2)

 

 • Επιλογής

 

 

Η Πρακτική Άσκηση είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας  ως μάθημα επιλογής, το οποίο αντιστοιχεί σε έξι (6) ECTS.

 Η πρακτική άσκηση έχει διάρκεια 2 μήνες, είναι μερικής απασχόλησης και πραγματοποιείται στο 7ο και στο 8ο εξάμηνο σε τα δημόσια σχολεία, στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ή σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

 Το Πρόγραμμα καλύπτει τόσο την αμοιβή των ασκούμενων φοιτητών/τριών όσο και την ασφαλιστική τους εισφορά μηνιαίως.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές/τριες που έχουν:

 • συγκεντρώσει κατ' ελάχιστον του 51% των προβλεπόμενων ECTS για τη λήψη του πτυχίου
 • βρίσκονται στο 7ο εξάμηνο σπουδών (σε περίπτωση κενών θέσεων γίνονται δεκτοί και φοιτητές 5ου ή 6ου εξαμήνου).

 

 

 

1o Eξάμηνο

 • Ιταλική γλώσσα Ι 
 • Εισαγωγή στις επιστήμες της γλώσσας 
 • Εισαγωγή στη λογοτεχνική ανάλυση 
 • Μορφολογία Ι 
 • Κοινωνιογλωσσολογία και πραγματολογία 
 • Ψηφιακή τεχνολογία σε ακαδημαϊκό περιβάλλον  
 • Μάθημα επιλογής 

2ο Εξάμηνο

 • Ιταλική γλώσσα ΙΙ 
 • Εισαγωγή στη διδακτική των γλωσσών
 • Εισαγωγή στις μεταφραστικές σπουδές 
 • Ελληνοϊταλικές σχέσεις
 • Μορφολογία ΙΙ 4 6
 • Συνοπτική ιστορία ιταλικής λογοτεχνίας 
 • Ψηφιακή τεχνολογία σε ακαδημαϊκό περιβάλλον 
 • Μάθημα επιλογής

3ο Εξάμηνο

 • Ιταλική γλώσσα ΙΙΙ 
 • Φωνητική και Φωνολογία 
 • Σύνταξη 
 • Νευρογλωσσολογία 
 • Διαγλωσσική μεταφορά και διαμεσολάβηση 
 • Μάθημα επιλογής 
 • Μάθημα επιλογής

4ο Εξάμηνο

 • Ιταλική γλώσσα ΙV 
 • Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: ταξινόμηση και
 • εκπαιδευτική παρέμβαση 
 • Μετάφραση κειμένων ιταλικής λογοτεχνίας στην ελληνική 
 • Ιταλική λογοτεχνία Ι 
 • Ιστορία της Ιταλίας 
 • Μάθημα επιλογής 
 • Μάθημα επιλογής 

5ο Εξάμηνο

 • Παιδαγωγικές θεωρίες και σχολικές πρακτικές 
 • Μαθησιακά υλικά και γλωσσική κατάρτιση 
 • Αξιολόγηση μεταφράσεων ιταλικής – ελληνικής γλώσσας 
 • Μεθοδολογία της φιλολογικής έρευνας 
 • Μεθοδολογία της έρευνας πεδίου 
 • Μάθημα επιλογής 
 • Μάθημα επιλογής 

6ο Εξάμηνο

 • Προγραμματισμός και αξιολόγηση
 • Σημειωτική 
 • Ιταλική λογοτεχνία ΙΙ 
 • Ιστορία της ιταλικής τέχνης Ι 
 • Μάθημα επιλογής

7ο Εξάμηνο

 • Θεωρίες γλωσσικής πρόσκτησης 
 • Τεχνολογία και γλωσσική κατάρτιση 
 • Μεταφρασεολογία και μετάφραση κειμένων ισπανόφωνης λογοτεχνίας στην ελληνική 
 • Ιταλική λογοτεχνία ΙΙI 
 • Ιστορία της ιταλικής τέχνης ΙI 
 • Ιταλική λογοτεχνία ΙV 
 • Ιστορία μεταφράσεων ιταλικής λογοτεχνίας στην ελληνική

8ο Εξάμηνο 

 • Μετάφραση με τη βοήθεια υπολογιστή 
 • Συγκριτική λογοτεχνία  
 • Μορφολογία της ισπανικής 
 • Μάθημα επιλογής 
 • Μάθημα επιλογής 
 • Μάθημα επιλογής

Μαθήματα Επιλογής

 • Θέματα δομής και χρήσης της ιταλικής γλώσσας
 • Ακαδημαϊκός ιταλικός λόγος Ι 
 • Ειδικό θέμα ιταλικής γλώσσας και πολιτισμού Ι
 • Ειδικό θέμα ιταλικής γλώσσας και πολιτισμού ΙΙ
 • Πολυγλωσσία και γλωσσική εκπαίδευση  
 • Απόκτηση λεξιλογίου και στρατηγικές διδασκαλίας και απομνημόνευσης
 • Πειραματική ψυχογλωσσολογία 
 • Τυπολογία γλωσσών
 • Εισαγωγή στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία 
 • Ατομικές διαφορές στην απόκτηση/ εκμάθηση δεύτερης γλώσσας
 • Απόκτηση δεύτερης γλώσσας και γλωσσική αξιολόγηση
 • Τεχνολογία και γλωσσική αξιολόγηση 
 • Εισαγωγή στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση
 • Εκπαιδευτικές εφαρμογές στην ειδική αγωγή: διδασκαλία και εκμάθηση ξένων γλωσσών
 • Ζητήματα αξιολόγησης ρομανικών γλωσσών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση
 • Διδασκαλία εξ αποστάσεως και μέσω διαδικτύου
 • Διδασκαλία και μάθηση 
 • Εφαρμοσμένη μεταφρασεολογία: συλλογική μετάφραση από τα ισπανικά και εκδοτικός χώρος
 • Τυπολογία αξιολόγησης επαγγελματικών μεταφράσεων
 • Λογοτεχνία και μετάφραση 
 • Ποίηση και μετάφραση 
 • Ταξιδιωτική λογοτεχνία 
 • Λογοτεχνία και χιούμορ 
 • Ευρωπαϊκή λογοτεχνία 
 • Ιταλική λογοτεχνία: ποίηση 
 • Ελληνοϊταλικές σχέσεις: ιστορικά αρχεία και πηγές
 • Ειδικό θέμα ιστορίας των ελληνοϊταλικών σχέσεων
 • Ισπανική γλώσσα 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

Μετά το πτυχίο Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΑΠΘ οι απόφοιτοι/ες έχουν στη διάθεση τους αρκετές επιλογές σταδιοδρομίας.

 Ωστόσο, αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες στη σύγχρονη αγορά εργασίας απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Mεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

 

Ως καθηγητές/τριες ξένης γλώσσας

 • στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ( οι απόφοιτοι/ες ανήκουν στον κλάδο ΠΕ 34 Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας)
 • στην Ιδιωτική Εκπαίδευση ( εκπαιδευτήρια, φροντιστήρια)

  Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 6117/Α5/2017 (ΦΕΚ 324/Β) οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας μετά από αναγνώριση των πτυχίων τους, είναι οι μόνοι που διαθέτουν επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία των γλωσσών αυτών σε κέντρα ξένων γλωσσών.

 

 

Ως μεταφραστές/τριες

 • σε εκδοτικούς οίκους,
 • σε διεθνείς οργανισμούς (ΟΗΕ, UNESCO, UNICEF) και στις διάφορες υπηρεσίες της ΕE,
 • στα μέσα ενημέρωσης ή
 • ως αυτοαπασχολούμενοι

Ως διερμηνείς

 • σε όργανα και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • σε ΜΚΟ

Ως στελέχη 

 • στη δημόσια διοίκηση (διπλωματικό σώμα, υπουργεία, νομαρχίες) 
 • στους δημόσιους οργανισμούς (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λπ.) 
 • σε τράπεζες (ελληνικές και ξένες)

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Ξένων Γλωσσών.

 

 Επιπλέον, η άριστη γνώση της γλώσσας και οι δεξιότητες επικοινωνίας των πτυχιούχων είναι πολύτιμες:
 

Σε τομείς

   Μarketing, δημοσίων σχέσεων και δημιουργίας περιεχομένου (copywriting)

 • σε εταιρείες επικοινωνίας, διαφήμισης και μέσων ενημέρωσης (ιστότοποι, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, podcast) 

 Τουρισμού 

 • σε τομείς εξυπηρέτησης και πώλησης σε εμπορικές επιχειρήσεις
 • σε εταιρείες μεταφορών ( αεροπορικές, ακτοπλοϊκές]
 • σε τουριστικά γραφεία

 Εμπορικών επιχειρήσεων/ εταιρειών  

 • ως στελέχη διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
 • ως στελέχη εισαγωγών - εξαγωγών και διεθνούς εμπορίου

 Πολιτισμού/πολιτισμικής διαχείρισης

 • σε γκαλερί, μουσεία, βιβλιοθήκες
 • ως ξεναγοί

Εκδόσεων

 •  ως επιμελητές/ τριες και διορθωτές/τριες κειμένων

 Τηλεόρασης/κινηματογράφου

 • στον υποτιτλισμό σειρών/ταινιών

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στις Ξένες Γλώσσες μπορείτε να βρείτε στο άρθρο μας εδώ.

 


 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ (1:18:30)
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο