Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο
Βάση 2023
13.170
Βάση 2022
11.310
Εισακτέοι
59
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80
ΕΒΕ Ειδικού Μαθήματος
0,70

ΓΕΛ

 1ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%

  Αρχαία Ελληνικά 20%

  Ιστορία 25%

  Λατινικά 30%

  Ειδικό Μάθημα 20%


Κωδικός Σχολής
0182
Πόλη
Αθήνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

ΕIΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 

Για εισαγωγή στο τμήμα αυτό μέσω Πανελληνίων απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ"

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών επικεντρώνεται στη μελέτη της Γλώσσας, της Γλωσσολογίας, του Πολιτισμού και της Ιστορίας της Ιταλίας, καθώς και στις Πολιτισμικές Αλληλεπιδράσεις μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας και επιδιώκει να δώσει τα επιστημονικά και επαγγελματικά εφόδια στους/στις φοιτητές/-τριες του Τμήματος για:

 • την καλύτερη κατανόηση της δομής της Ιταλικής Γλώσσας,
 • την εύρωστη χρήση της Ιταλικής Γλώσσας για διδακτικούς, επιστημονικούς και επαγγελματικούς σκοπούς,
 • την εις βάθος μελέτη της Λογοτεχνίας, της Ιστορίας και του Πολιτισμού της Ιταλίας,
 • την ανάπτυξη βασικής ερευνητικής ικανότητας στα επιστημονικά πεδία της Γλώσσας - Γλωσσολογίας και Λογοτεχνίας - Πολιτισμού - Ιστορίας, βασιζόμενη στην εφαρμογή κατάλληλων μεθοδολογιών,
 • την απόκτηση υψηλού επιπέδου γνώσης και παιδαγωγικής κατάρτισης σε θέματα διδασκαλίας της Ιταλικής Γλώσσας, με απώτερο σκοπό την απορρόφησή τους στην αγορά εργασίας και την εύρυθμη επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

 

 

 • Γλωσσολογικής Ανάλυσης και Υπολογιστικής Επεξεργασίας Ρομανικών Γλωσσών
 • Γλώσσας Μετάφρασης & Μελέτης των σχέσεων μεταξύ Ιταλικής & Ελληνικής Γλώσσας
 • Ιταλικής Ιστορίας & Ιστοριογραφίας

 

 Οι σπουδές στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΕΚΠΑ

 • διαρθρώνονται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχούν σε 244 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ , ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε σαράντα τέσσερα (44) μαθήματα, εκ των οποίων:

 • τριάντα τέσσερα (34) Υποχρεωτικά μαθήματα 
 • οκτώ (8) έως δέκα (10) Υποχρεωτικά Κατ’ επιλογήν μαθήματα 
 • έως δύο (2) Ελεύθερης επιλογής μαθήματα.

 

 

H εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι υποχρεωτική για τους/ τις φοιτητές/τριες στο 4ο έτος των σπουδών τους (ακαδ. έτος 2024-2025).

 • Η πτυχιακή εργασία αντιστοιχεί σε οκτώ (8) ECTS. 

 

 

Το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ΤΙΓΦ) ΕΚΠΑ προσφέρει στους αποφοίτους του πρώτου κύκλου σπουδών τη δυνατότητα απόκτησης του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

 • Οι φοιτητές/τριες αποκτούν το πιστοποιητικό  εφόσον έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς ομάδα μαθημάτων που προσφέρονται στο πλαίσιο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του ΤΙΓΦ και συγκεκριμένα

 ένα (1) τουλάχιστον μάθημα από καθεμία από τις εξής τρεις θεματικές περιοχές:

1) Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής,

2) Θέματα μάθησης και διδασκαλίας,

3) Ειδική Διδακτική και Πρακτική Άσκηση

 

 

Η συμμετοχή των φοιτητών/τριών του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας  ΕΚΠΑ στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης είναι προαιρετική και μπορούν να συμμετέχουν μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

 Οι φοιτητές/τριες δύνανται να απασχοληθούν σε χώρους εργασίας για να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους σχετικές με μεταφράσεις βιβλίων σε εκδοτικούς οίκους, τη διδακτική της ιταλικής γλώσσας (Ιταλικό Ινστιτούτο Αθηνών, Δημόσια Γυμνάσια της Αττικής, Ιταλική Σχολή Αθηνών), γραμματειακή υποστήριξη και ανάθεση υποχρεώσεων σε μεγάλες ιταλικές επιχειρήσεις, σε συνεργασία με το Ελληνο-Ιταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο. 

 Η συνολική διάρκεια της Πρακτικής άσκησης για το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας είναι δώδεκα (12) εβδομάδες (ήτοι 3 μήνες) συνεχόμενες, με ημερομηνίες έναρξης και λήξης που ορίζονται για κάθε ακαδημαϊκή περίοδο από το ΕΚΠΑ.

 

1o Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Ιταλική Γλώσσα Ι
 • Ιταλική Ιστορία και Πολιτισμός Ι
 • Ιστορία της Ιταλικής Λογοτεχνίας Ι
 • Εισαγωγή στη Γλωσσολογία

Υποχρεωτικά Κατ'επιλογήν μαθήματα

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Ηλεκτρονική Μάθηση και Ξενόγλωσση Εκπαίδευση
 • Ιστορία της Ιταλικής Μουσικής: Μεσαίωνας, Αναγέννηση και  20ος Αιώνας
 • Ιταλικός Κινηματογράφος
 • Ιταλικά για Ειδικές Χρήσεις

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Ιταλική Γλώσσα ΙΙ
 • Ιταλική Ιστορία και Πολιτισμός ΙΙ
 • Ιστορία της Ιταλικής Λογοτεχνίας ΙΙ
 • Εισαγωγή στα Λογοτεχνικά Είδη: Ιταλική Ποίηση και Πεζογραφία
 • Γλωσσολογία: Τομείς Γλωσσικής Ανάλυησης

Υποχρεωτικά Κατ'επιλογήν μαθήματα

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες: Υπολογιστική Ανάλυση Κειμένων
 • Ιστορία της Ιταλικής Μουσικής ΙΙ: από το Μπαρόκ στο Ρομαντισμό
 • Δημιουργική Γραφή στην Ξένη Γλώσσα
 • Διαγλωσσική και διαπολιτισμική επικοινωνία και ξένη γλώσσα

3ο  Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Ιταλική Γλώσσα ΙΙΙ
 • Εισαγωγή στο Θέατρο
 • Iταλική Λογοτεχνία της εποχής του Μπαρόκ  
 • Εισαγωγή στην Παιδαγωγική 
 • Σύνταξη της Ιταλικής Γλώσσας

Υποχρεωτικά Κατ'επιλογήν μαθήματα

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Λεξιλογία - Λεξικογραφία
 • Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων για τη Γλωσσική Έρευνα και Διδασκαλία
 • Ιστορία του Βενετικού Κράτους

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Ιταλική Γλώσσα ΙV
 • Ιταλική Ποίηση 
 • Ιστορία της Γλώσσας: Αλληλεπιδράσεις μεταξύ της Ιταλικής και της Ελληνικής Γλώσσας
 • Φωνητική - Φωνολογία της Ιταλικής Γλωσσας
 • Μορφολογία της Ιταλικής Γλώσσας
 • Γενική διδακτική

Υποχρεωτικά Κατ' επιλογήν μαθήματα

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Πρακτική Άσκηση Φοιτητών 
 • Ειδικά Θέματα Ιταλικού Πολιτισμού
 • Εισαγωγή στην Αρχειακή Έρευνα
 • Ιταλική Ιστορία και Πολιτισμός ΙΙΙ
 • Ανάπτυξη Λεξιλογικής - Σημασιολογικής δεξιότητας στην Ιταλική γλώσσα
 • Εισαγωγή στην Ανάλυση Γλωσσικών Δεδομένων
 • Λατινική Ποίηση του Μεσαίωνα
 • Leopardi

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Ιταλική Γλώσσα V
 • Ιταλικό Δοκίμιο
 • Θεωρία της Μεταφράσης
 • Ιταλική Λογοτεχνία της Αναγέννησης
 • Dante

Υποχρεωτικά Κατ'επιλογήν μαθήματα

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Πρακτική ´Ασκηση Φοιτητών 
 • Ανάλυση Λαθών στην Εκμάθηση της Ιταλικής ως ξένης  γλώσσας
 • Ιταλικό Μυθιστόρημα και Διήγημα
 • Ιστορικά Γεγονότα στην Ιταλική Λογοτεχνία
 • Ιταλική Γλώσσα στον Κινηματογράφο 
 • Ειδικά Θέματα Ιταλικής Γραμματολογίας του Λατινοκρατούμενου Ελληνισμού

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Ιταλική Γλώσσα VI
 • Νεότερη και Σύγχρονη Ιταλική Λογοτεχνία
 • Θεωρίες εκμάθησης και διδασκαλίας της Ιταλικής γλώσσας

Υποχρεωτικά Κατ´ επιλογήν μαθήματα

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Πρακτική Άσκηση Φοιτητών 
 • Ιταλική Μουσική της Αναγέννησης
 • Foscolo
 • Λατινική Λογοτεχνία της Αναγέννησης 
 • Μετάφραση ΙΙ
 • Σχεδιασμός ξενόγλωσσου μαθήματος
 • Ειδικά θέματα λεξικογραφίας: ιστορία λεξικώ, ηλεκτρονικά λεξικά, ετυμολογικά λεξικά
 • Ιστορία του Ιταλικού Θεάτρου
 • Ιταλικά Λογοτεχνία Μεσαίωνα 13ος - 14ος αιώνας
 • Διαλεκτολογία: Ελληνοϊταλικά ιδιώματα τη Νότιας Ιταλίας
 • Ιταλική Γραμματολογία του Λατινοκρατούμενου Ελληνισμού

7ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Ιταλική Γλώσσα VII
 • Συγκριτική Λογοτεχνία
 • Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδακτική της Ιταλικής Γλώσσας
 • Μεθοδολογία της Έρευνας

Υποχρεωτικά Κατ'επιλογήν μαθήματα

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Πρακτική Άσκηση Φοιτητών
 • Ζητήματα Σύγκρισης των Γλωσσών
 • Ιταλική Φρασεολογία και Παροιμιολογία
 • Απήχηση Ιταλών Λογοτεχνών
 • Ιταλική Όπερα
 • Κατανόηση και Παραγωγή Προφορικού Λόγου στην Ιταλική Γλώσσα
 • Ανάλυση Ιταλικών Κειμένων: από το Γραπτό στον Προφορικό Λόγο
 • Λογοτεχνία του Λατινοκρατούμενου Ελληνισμού

8ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Ιταλική Γλώσσα VIII
 • Μεθοδολογία και Πρακτική της Διδασκαλίας της Ιταλικής ως Ξένης Γλώσσας

Υποχρεωτικά Κατ'επιλογήν μαθήματα

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Πρακτική Άσκηση Φοιτητών
 • Ιταλικός Ουμανισμός: Λατινικές Συνθέσεις του Πετράρχη και του Βοκκάκιου
 • Στοιχεία Σημασιολογίας
 • Διδασκαλία της Ιταλικής και Πολυγλωσσία
 • Λογοτεχνικές Αλληλεπιδράσεις μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας
 • Μουσική και Λόγος
 • Επιχειρηματικότητα και Ξένη Γλώσσα
 • Λογοτεχνικές Μεταφράσεις Ιταλικών Κειμένων

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

Οδηγός Σπουδών

Μετά το πτυχίο Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΕΚΠΑ οι απόφοιτοι/ες έχουν στη διάθεση τους αρκετές επιλογές σταδιοδρομίας.

 Ωστόσο, αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες στη σύγχρονη αγορά εργασίας απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

 

Ως καθηγητές/τριες ξένης γλώσσας

 • στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ( οι απόφοιτοι ανήκουν στον κλάδο ΠΕ 34 Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας)
 • στην Ιδιωτική Εκπαίδευση ( εκπαιδευτήρια, φροντιστήρια)

  Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 6117/Α5/2017 (ΦΕΚ 324/Β) οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας μετά από αναγνώριση των πτυχίων τους, είναι οι μόνοι που διαθέτουν επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία των γλωσσών αυτών σε κέντρα ξένων γλωσσών.

 

Ως μεταφραστές/τριες

 • σε εκδοτικούς οίκους,
 • σε διεθνείς οργανισμούς (ΟΗΕ, UNESCO, UNICEF) και στις διάφορες υπηρεσίες της ΕE,
 • στα μέσα ενημέρωσης ή
 • ως αυτοαπασχολούμενοι

Ως διερμηνείς

 • σε όργανα και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • σε ΜΚΟ

Ως στελέχη 

 • στη δημόσια διοίκηση (διπλωματικό σώμα, υπουργεία, νομαρχίες) 
 • στους δημόσιους οργανισμούς (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λπ.) 
 • σε τράπεζες (ελληνικές και ξένες)

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Ξένων Γλωσσών.

 

 Επιπλέον, η άριστη γνώση της γλώσσας και οι δεξιότητες επικοινωνίας των πτυχιούχων είναι πολύτιμες:
 

Σε τομείς

   Μarketing, δημοσίων σχέσεων και δημιουργίας περιεχομένου (copywriting)

 • σε εταιρείες επικοινωνίας, διαφήμισης και μέσων ενημέρωσης (ιστότοποι, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, podcast) 

 Τουρισμού 

 • σε τομείς εξυπηρέτησης και πώλησης σε εμπορικές επιχειρήσεις
 • σε εταιρείες μεταφορών ( αεροπορικές, ακτοπλοϊκές]
 • σε τουριστικά γραφεία

 Εμπορικών επιχειρήσεων/ εταιρειών  

 • ως στελέχη διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
 • ως στελέχη εισαγωγών - εξαγωγών και διεθνούς εμπορίου

 Πολιτισμού/πολιτισμικής διαχείρισης

 • σε γκαλερί, μουσεία, βιβλιοθήκες
 • ως ξεναγοί

Εκδόσεων

 •  ως επιμελητές/ τριες και διορθωτές/τριες κειμένων

 Τηλεόρασης/κινηματογράφου

 • στον υποτιτλισμό σειρών/ταινιών

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στις Ξένες Γλώσσες μπορείτε να βρείτε στο άρθρο μας εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο