Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο, 3ο

ΓΕΛ:  11.325

ΕΠΑΛ: 13.560

Βάση 2022
11.240
Εισακτέοι
88
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,00

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  20%

 Φυσική  25%

 Χημεία  25%

 Μαθηματικά 30%

 

3ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 20%

 Φυσική 35%

 Χημεία  25%

 Βιολογία 20%

 

EΠΑΛ

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  30%

 Νέα Ελληνικά 20%

 Μάθημα Ειδικότητας 1   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  25%

 

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  30%

 Νέα Ελληνικά  20%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   25%Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0327
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
 • Μηχανολογίας
Πόλη
Αθήνα
Κατευθύνσεις

1. Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας
2. Υδατικών Πόρων
3. Γεωργικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ & ΓΜ) αποσκοπεί στην ολοκληρωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων καθώς και στην προώθηση της έρευνας στα αντικείμενα που σχετίζονται με την αξιοποίηση, την ορθολογική χρήση, την ολοκληρωμένη διαχείριση με έμφαση και στην προστασία των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος γενικότερα, καθώς και στην ανάπτυξη της έρευνας και τεχνολογίας στους τομείς των Μηχανολογικών Συστημάτων και των Εγγείων Βελτιώσεων.

 Το Τμήμα έχει πολυετή προσφορά στην ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας καθώς αποτελεί το κύριο εκφραστή των εγγειοβελτιωτικών έργων στην γεωργία της χώρας μας, από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα,  με την ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων και την διαχείριση της επικινδυνότητας φυσικών και ανθρωπογενών περιβαλλοντικών κινδύνων, καθώς και την κατάλληλη χρήση των μηχανολογικών συστημάτων και των υποδομών στη γεωργία.  

 • Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο έδαφος (γονιμότητα, αντιμετώπιση ερημοποίησης), στην διαχείριση των υδατικών πόρων, στην φυσική του εδάφους, την υδρολογία, τις τεχνικές και τα συστήματα των αρδεύσεων (85% της ετήσιας κατανάλωση νερού στην Ελλάδα), στις γεωργικές κατασκευές , στα μηχανικά συστήματα στην γεωργία), στις εφαρμογές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη γεωργία και στην προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα.

 

 

1. Τομέας Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας με εργαστήρια:

 • Γεωργικών Κατασκευών
 • Γεωργικής ΜηχανολογίαςΤομέας Γεωλογικών Επιστημών

2. Τομέας Γεωλογικών Επιστημών με εργαστήριο:

 • Ορυκτολογίας και Γεωλογίας

3. Τομέας Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας με εργαστήριο:

 • Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας

4. Τομέας Υδατικών πόρων με εργαστήρια:

 • Γεωργικής Υδραυλικής
 • Ανώτερων Μαθηματικών και Θεωρητικής Μηχανικής

 

 

 

 

 Οι σπουδές στο Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 • διαρθρώνονται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα,
 • αντιστοιχούν σε 300 πιστωτικές μονάδες ( ECTS) και

  οδηγούν στη λήψη ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

 

 

Tα πρώτα πέντε (5) εξάμηνα περιλαμβάνουν μαθήματα κορμού και κατά το 6ο εξάμηνο ακολουθεί η επιλογή κατεύθυνσης.

 • Η επιλογή κατεύθυνσης παρέχει σε κάθε φοιτητή/τρια τη δυνατότητα να επεκτείνει τις γνώσεις του σε μία από τις τρείς (3) κατευθύνσεις του Τμήματος (Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας, Γεωργικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας).
 • Οι κατευθύνσεις αυτές δεν έχουν αυστηρά διακεκριμένα όρια μεταξύ τους, διότι μοιράζονται κάποια κοινά μαθήματα, ενώ παράλληλα ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τις γνώσεις του με επιπλέον επιλογή μαθημάτων και από άλλες κατευθύνσεις.

Οι σπουδές περιλαμβάνουν υποχρεωτικές εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, ασκήσεις υπαίθρου καθώς και εκπαιδευτικές εκδρομές.

 

 

Στο τέλος των σπουδών του ο/η φοιτητής/τρια απαιτείται να εκπονήσει Πτυχιακή Μελέτη με 30 ECTS.

 • Μέσω της Πτυχιακής Μελέτης, ο/η φοιτητής/τρια έχει τη δυνατότητα να εμβαθύνει σε τομείς του ενδιαφέροντος του, να εξοικειωθεί με τις εργαστηριακές τεχνικές, να μάθει να χρησιμοποιεί εξειδικευμένα εργαστηριακά όργανα και το κυριότερο να διδαχθεί τον πειραματικό σχεδιασμό.

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής περιλαμβάνει 4μηνη υποχρεωτική πρακτική εξάσκηση των φοιτητών/τριών, σε επαγγελματικούς Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς και λαμβάνει 20 ECTS.

 

 

1ο Εξάμηνο

Yποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εισαγωγή στον Απειροστικό Λογισμό και τη Γραμμική Άλγεβρα
 • Γενική & Ανόργανη Χημεία
 • Φυσική Α
 • Πετρολογία - Ορυκτολογία
 • Βοτανική (Συστηματική - Ανατομία Φυτών)
 • Γεωργική Μικρομετεωρολογία και Υδατικές Σχέσεις φυτών
   

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Γενική Γεωργική Ζωολογία- Εντομολογία
 • Αγροτική Οικονομία και Πολιτική
 • Διανυσματικός Λογισμός
 • Φυσιολογία των Φυτών
 • Οργανική Χημεία
 • Στοιχεία Πληροφορικής και Προγραμματισμός
   

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εισαγωγή στο Τεχνικό Σχέδιο με Η/Υ (AutoCAD)
 • Στατιστική
 • Ζωοτεχνία
 • Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας
 • Τοπογραφία - Τηλεπισκόπηση
 • Γενική Μικροβιολογία
   

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εδαφολογία
 • Γεωλογία -Γεωμορφολογία
 • Θέματα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
 • Λαχανοκομία
 • Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα
 • Δενδροκομία

 

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Φυσική Εδάφους
 • Μηχανική Στατική και Βασικές Αρχές Αντοχής Υλικών
 • Στοιχεία Μηχανικής Ρευστών – Εφαρμοσμένη Υδραυλική
 • Γ. Μηχανολογία (Ελκυστήρες Μηχανήματα Αγρού)
 • Χημεία Εδάφους
 • Ηλεκτροτεχνία-Ηλεκτρικές Μηχανές

 

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Θερμοδυναμική και Φαινόμενα Μεταφοράς
 • Προβληματικά Εδάφη και Βελτίωσή τους
 • Φυτοπαθολογία
 • Γεωργική Μικρομετεωρολογία
 • Γονιμότητα Εδάφους
 • Γεωλογία Τεταρτογενούς
 • Αρδεύσεις
 • Υδραυλική Ανοικτών και Κλειστών Αγωγών
 • Γονιμότητα Εδάφους - Λιπασματολογία
 • Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική
 • Αντοχή Υλικών
 • Μετρήσεις και Αισθητήρες

Μαθήματα Επιλογής

 • Εφαρμοσμένη Ορυκτολογία
 • Καλλωπιστικά Φυτά
 • Στατιστική Ανάλυση Πειραματικών Δεδομένων με Χρήση Η/Υ
 • Μελισσοκομία - Σηροτροφία
 • Θέματα Ποσοτικής Οικολογίας
 • Διαχείριση Περιβάλλοντος
 • Αριθμητική Ανάλυση
 • Μετρήσεις και Αισθητήρες
 • Αντοχή Υλικών
 • Γεωργικός Πειραματισμός
 • Εφαρμογές της Πληροφορικής στη Γεωργία

 

7ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Λιπάσματα και Λιπάνσεις
 • Εδαφομηχανική – Διαβρώσεις Εδαφών
 • Στροβιλομηχανές και Αντλητικά Συγκροτήματα
 • Εφαρμογές των ΓΠΣ στο περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και Οργάνωση Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων
 • Υδρογεωλογία
 • Υδραυλική Υπογείων Υδάτων
 • Περιβαλλοντική Φυσική του εδάφους-Χρήση Υποβαθμισμένης Ποιότητας Νερών και Υγρών Αποβλήτων
 • Θερμικές- Ψυκτικές Μηχανές
 • Συστήματα Αρδεύσεων - Στραγγίσεων
 • Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας
 • Γένεση - Ταξινόμηση Εδαφών

Μαθήματα Επιλογής

 • Μικροβιολογία εδάφους
 • Οικονομικά περιβάλλοντος
 • Πειραματική Υδραυλική
 • Εφαρμοσμένος Αυτόματος Έλεγχος και Αυτοματισμοί
 • Περιβαλλοντική Γεωλογία, Φυσικές Καταστροφές
 • Άρδευση Κυριότερων Καλλιεργειών & Πρασίνου
 • Γενική Αμπελουργία
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών
 • Ηλεκτρονική - Μικροεπεξεργαστές
 • Στοιχεία Μηχανών και Μηχανισμών

 

8ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Τεχνητό Περιβάλλον Αγροτικών Κτηρίων
 • Υδρολογία
 • Αρδεύσεις και Συστήματα Άρδευσης
 • Ποιότητα υδάτων- Περιβαλλοντική Υδραυλική
 • Εγγειοβελτιωτικά Έργα
 • Θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις
 • Αυτόματος Έλεγχος Διεργασιών

Μαθήματα Επιλογής

 • Υποβάθμιση και Ερημοποίηση Γαιών
 • Χαρτογράφηση και Τεχνική Σύνταξης Εδαφολογικής Μελέτης
 • Απόκριση των καλλιεργειών σε νερό
 • Γεωργικός Πειραματισμός
 • Επεξεργασία και Διαχείριση Αποβλήτων
 • Γεωργική Φαρμακολογία
 • Θερμοκηπιακές Εγκαταστάσεις
 • Ειδικά Θέματα Αρδεύσεων
 • Τεχνικές Βελτιστοποίησης και Υπολογιστική Νοημοσύνη στη Γεωργία
 • Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Αγροτικών Κτηρίων
   

9ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εγκαταστάσεις Συντήρησης νωπών αγροτικών Προϊόντων
 • Περιβαλλοντική Εδαφολογία και διαχείριση εδαφικών πόρων
 • Εφαρμοσμένη Εδαφολογία
 • Εγγειοβελτιωτικά Έργα - Συλλογικά Αρδευτικά Δίκτυα
 • Στραγγίσεις
 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων
 • Αρδευτικά συστήματα
 • Καύσιμα Διεργασίες καύσης – Παραγωγή και διανομή θερμότητας
 • Εγγειοβελτιωτικά έργα και Διαχείριση Υδατικών Πόρων
 • Προβληματικά Εδάφη και Βελτίωσή τους
 • Περιβαλλοντική Εδαφολογία και Διαχείριση Εδαφικών Πόρων
 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων
 • Συστήματα Άρδευσης
 • Εφαρμογές των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στους Υδατικούς Πόρους
 • Διαχείριση Αποβλήτων
 • Υδροπονικές εγκαταστάσεις
 • Ελκυστήρες Γ. Μηχανήματα
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής στη Γεωργία
 • Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

 Μαθήματα Επιλογής

 • Αναλύσεις φυτών εδαφών – αξιολόγηση αποτελεσμάτων
 • Γενική αμπελουργία
 • Οργάνωση και Διοίκηση Γ. Εκμεταλλεύσεων
 • Άρδευση Κυριότερων Καλλιεργειών & Πρασίνου
 • Σύγχρονες Τεχνικές και χωρική ανάλυση στη μελέτη των εδαφικών πόρων
 • Υπολογιστική Γ. Υδραυλική
 • Γεωργοοικονομικές – Γεωργοτεχνικές Μελέτες
 • Διαχείριση & Εκσυγχρονισμός Εγγειοβελτιωτικών Έργων
 • Σχεδιασμός, Οργάνωση και λειτουργία Θερμοκηπιακών Εγκαταστάσεων
 • Έλεγχος Ποιότητας νερού και προστασία Περιβάλλοντος
 • Ορθολογική χρήση ενέργειας
 • Μετρήσεις Αισθητήρες
 • Τεχνολογίες ΑΠΕ
 • Τεχνολογίες Γεωργίας Ακριβείας
 • Επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων
 • Γ. Μηχανολογία ΙΙ
 • Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων
 • Εφαρμογές αυτόματου ελέγχου
 • Ηλεκτρονική – Μικροεπεξεργαστές
 • Αποθήκευση αγροτικών προϊόντων
 • Υδροπονία και εγκαταστάσεις
 • Τεχνολογίες ΑΠΕ

 

10ο Εξάμηνο

 • Πτυχιακή Εργασία
 • Πρακτική Άσκηση

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ
 

 

Οδηγός Σπουδών

Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχουν όλες ανεξαιρέτως τις δυνατότητες, δικαιώματα, υποχρεώσεις και επαγγελματικές προοπτικές του Γεωπόνου, όπως αυτές απορρέουν από το ΦΕΚ Α83/2023, αρ.131, παρ. 1.

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν πλήρη και αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα Γεωπόνου από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) και εγγράφονται σε αυτό.

 Ωστόσο, για αρκετές προοπτικές καριέρας, οι μεταπτυχιακές σπουδές θεωρούνται απαραίτητες για τους/τις αποφοίτους καθώς προσφέρουν πολλαπλές δυνατότητες και επιλογές για επαγγελματική αποκατάσταση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι,

 

Στο Δημόσιο Τομέα

 • σε κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).
 • σε Δημόσιες Υπηρεσίες όπως τα διάφορα Ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμοί και ελεγκτικές αρχές, (π.χ. ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, ΕΦΕΤ, κ.α.) Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως Δήμους, Νομαρχίες, Περιφέρειες, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑ).
 • σε δημόσιες και ιδιωτικές δραστηριότητες που έχουν σχέση με την προστασία, αξιοποίηση και διατήρηση της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και στην αποκατάστασης ζημιών.
 • σε διεθνείς οργανισμούς, όπως στον Οργανισμό Γεωργίας και Τροφίμων (FAO),
 • σε φορείς, εταιρείες, νομικά πρόσωπα που σχεδιάζουν, εκτελούν, παρακολουθούν και αξιολογούν κοινοτικά ή εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα, που έχουν σχέση με τη γεωργία, την ανάπτυξη της υπαίθρου και του αγροτικού χώρου, την εφαρμογή τεχνολογιών στην Γεωργία, την προστασία του αγροτικού και φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και με την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη,
 •  σε θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων.

 

 Στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση  

  Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 88.01 Γεωπόνoι

 

Ως σύμβουλοι Γεωπόνοι

 • σε κάθε φύσης εδαφολογικές και εγγειοβελτιωτικές εργασίες, που αφορούν τη γεωργία και την διαμόρφωση του τοπίου.
 • στην σύνταξη και υπογραφή μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων αξιοποίησης γεωργικής γης (αρδευτικών, αποστραγγιστικών, αντιδιαβρωτικών, αντιπλημμυρικών, αγροτικής οδοποιίας, υδροταμιευτήρων αρδευτικού νερού), καθώς και στην κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση και διαχείριση των έργων αυτών.
 • στην τεχνολογία και τον εξοπλισμό των αρδεύσεων, στραγγίσεων και εξειδικευμένων εγγείων βελτιώσεων.
 • στις Γεωργικές Κατασκευές και Γεωργικούς Εξοπλισμούς (Θερμοκήπια, Μονάδων Σταυλισμού Γεωργικών Ζώων, Μηχανολογικό εξοπλισμό γεωργικών δραστηριοτήτων και τεχνολογικών εφαρμογών, κλπ.).
 • στην τεχνολογία της ορθολογικής αξιοποίησης, προστασίας, βελτίωσης και συντήρησης του εδάφους, των υδατικών πόρων, του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων για γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή.
 • σε δραστηριότητες εργαστηρίων G.L.P. (Good Laboratory Practice) και σαν υπεύθυνοι ομάδων G.E.P. (Good Efficiency Practice)
 • σε δραστηριότητες παραγωγής βιομάζας, μεταποίησης, επεξεργασίας και παραγωγής βιοκαυσίμων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Γεωργία και τι το σχετικό Περιβάλλον.
 • σε συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών και οι ενώσεις Συνεταιρισμών.
 • στην παραγωγή, εμπορία και διάθεση λιπασμάτων, φυτοορμονικών σκευασμάτων και προϊόντων ολοκληρωμένης θρέψης για την φυτική παραγωγή καθώς και των γεωργοκτηνοτροφικών μηχανημάτων, εργαλείων, συστημάτων άρδευσης και σκευών.
 • στην χαρτογράφηση και αξιολόγηση του εδάφους, των εδαφικών συστημάτων και της βλάστησης γεωργικών εδαφών.
 • στην σύνταξη και υπογραφή αγροτικών κτηματολογίων και εδαφολογικών χαρτών.
 • σε Ιδιωτικές επιχειρήσεις γεωργικών τεχνολογιών και εξειδικευμένων σχετικών μηχανημάτων, καθώς και τροφίμων και γεωργίας.
 • στην εφαρμογή της Πληροφορικής στο αγροτικό τομέα συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων τεχνολογιών και συστημάτων πραγματικού χρόνου (real-time control and applications).
 • στην δημιουργία, ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση αλσών, πάρκων, δενδροστοιχιών, γηπέδων, παιδικών χαρών και γενικότερα διαμόρφωσης αστικού και περαστικών χώρων πρασίνου.
 • σε μελετητικά γραφεία, σε γεωργοτεχνικο-οικονομικά ερευνητικά ιδρύματα, στην εκπόνηση Εδαφολογικές Μελέτες και Έρευνες (κατ. 22), Γεωργικό- Τεχνικό- Οικονομικών (κατηγορία 23), Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρων (κατ. 25), Περιβαλλοντικές Μελέτες. Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (κατ. 27), καθώς και ως αυτοαπασχολούμενοι γεωπόνοι.
 • σε τμήματα έρευνας και ανάπτυξης μεγάλων βιομηχανιών και σε ερευνητικά Ινστιτούτα.

 

Τομείς με προοπτικές

 Η τεχνολογία έχει φέρει επανάσταση όχι μόνο στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή αλλά και στη γεωργική μηχανική αλλάζοντας άρδην τον τρόπο που ασκείται η γεωργία και κατά συνέπεια δημιουργώντας νέες ευκαιρίες εργασίας.

Έτσι, οι απόφοιτοι/ ες του Τμήματος μπορούν να εξειδικευτούν και να σταδιοδρομήσουν σε τομείς όπως: 

  Η Γεωργία Ακριβείας εφαρμόζοντας καινοτόμες τεχνολογίες όπως GPS, drones και αισθητήρες για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τις συνθήκες του εδάφους, την υγεία των καλλιεργειών αλλά και τις καιρικές συνθήκες, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων (αρδευτικό νερό, λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα κ.α) και τη βελτίωση της απόδοσης της παραγωγής.


  Η Γεωπονική Βιοτεχνολογία καθώς αποτελεί εκείνο το εργαλείο που συνδέει το περιβάλλον, την παραγόμενη τροφή και τη διατροφή, οδηγώντας τους γεωπόνους μηχανικούς σε συνεργασία με τους επιστήμονες - βιοτεχνολόγους να αναπτύξουν γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες με βελτιωμένες αποδόσεις, αντοχή σε παράσιτα και ασθένειες και ανοχή στις περιβαλλοντικές πιέσεις. 

    οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπου οι γεωπόνοι σχεδιάζουν και εφαρμόζουν συστήματα προς επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων που σχετίζονται με τη γεωργική παραγωγή και τη χρήση γεωργικών πόρων και υπολειμμάτων για τη βελτίωση της απόδοσης.

 

 

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για την επιστήμη της Γεωπονίας στο άρθρο μας εδώ.  

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Αξίζει να διαβάσετε

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο