Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πόλη
Λευκωσία
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός του Προγράμματος Προδημοτικής Εκπαίδευσης είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να αποκτήσουν το απαραίτητο ακαδημαϊκό, παιδαγωγικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο και να αναπτύξουν τις επιθυμητές γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές, έτσι ώστε να ασκούν αποτελεσματικά και δημιουργικά το επάγγελμα της/του νηπιαγωγού σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και εξελισσόμενο κόσμο και να τους καταστήσει ικανούς να συνεχίσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές.

 

 

Η διάρκεια σπουδών στο Τμήμα Προδημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Frederick είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη,

 • διαρθώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

 

 

Στους/στις φοιτητές/τριες απονέμεται το Πτυχίο Προδημοτικής Εκπαίδευσης με τη συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS) οι οποίες κατανείμονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα.  

 

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Τέχνη Ι – Η Τέχνη στο Νηπιαγωγείο    
 • Τέχνη ΙΙ – Η Διδακτική της Τέχνης στο Νηπιαγωγείο
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική    
 • Μεθοδολογία διδασκαλίας και οργάνωση περιβάλλοντος στο Νηπιαγωγείο    
 • Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας και Στατιστική Ανάλυση
 • ∆ηµιουργικό ∆ράµα    
 • Κουκλοθέατρο    
 • Εκπαιδευτική Αξιολόγηση στο Νηπιαγωγείο    
 • Aγγλικά Ι    
 • Αγγλικά ΙΙ    
 • Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη στο νηπιαγωγείο    
 • Η ∆ιδασκαλία της Ελληνικής ως ∆εύτερης Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο    
 • Νεοελληνική Γλώσσα    
 • Αγωγή και Υγεία του Παιδιού Προσχολικής Ηλικίας    
 • Το Υγειαγωγό Σχολείο
 • ∆ιαπολιτισµική Αγωγή
 • Η γλώσσα του παιδιού και οι διαταραχές της
 • Γλωσσική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο    
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία
 • Μάθηση, Παιγνίδι και Ανάπτυξη    
 • Βασικές Έννοιες Μαθηµατικών και η ∆ιδακτική τους στο Νηπιαγωγείο    
 • Μουσειακή Αγωγή στο Νηπιαγωγείο
 • Μουσική και η ∆ιδακτική της στο Νηπιαγωγείο
 • Φυσική Αγωγή Ι – Εισαγωγή στη Φυσική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο
 • Φυσική Αγωγή ΙΙ – Η Φυσική Αγωγή και η ∆ιδακτική της στο Νηπιαγωγείο    
 • Προσχολική Παιδαγωγική
 • Εξελικτική Ψυχολογία – Πρώτα Έξι Χρόνια    
 • Ψυχολογία της Μάθησης    
 • Η ∆ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών στο Νηπιαγωγείο
 • Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση    
 • Πρώιµη Παρέµβαση σε Αναπτυξιακά Προβλήµατα στην Προσχολική Εκπαίδευση    
 • Σχολική Εµπειρία I στο Νηπιαγωγείο
 • Σχολική Εµπειρία II στο Νηπιαγωγείο
 • Σχολική Εµπειρία III στο Νηπιαγωγείο    
 • Σχολική Εµπειρία IV στο Νηπιαγωγείο
 • Εκπαιδευτική Τεχνολογία στην Προσχολική Εκπαίδευση    
 • Η Παιδική Λογοτεχνία και η ∆ιδακτική της στο Νηπιαγωγείο

Επιλεγόμενα Γενικής Εκπαίδευσης

 • Παιδική Τέχνη και Εικονογράφηση
 • Θεωρία και Πράξη της Ανάπτυξης Προγραµµάτων στο Νηπιαγωγείο
 • Πτυχιακή Εργασία Ι    
 • Πτυχιακή Εργασία ΙΙ    
 • Αφήγηση και Θεατρικές Τεχνικές    
 • Εκπαιδευτική ∆ιοίκηση / ∆ιαχείριση στο Νηπιαγωγείο    
 • Πρώτες Βοήθειες για Νηπιαγωγούς    
 • Η διδασκαλία των Αγγλικών στην Προδηµοτική Εκπαίδευση
 • Ειδικά Θέµατα Μαθηµατικής Παιδείας στο Νηπιαγωγείο
 • Κίνηση στο Νηπιαγωγείο    
 • Συµβουλευτική Γονέων Παιδιών Προσχολικής Εκπαίδευσης
 • Θρησκευτική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο    
 • Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης
 • Χρήση Οπτικοακουστικής Τεχνολογίας στην Προσχολική Εκπαίδευση

Eπιλεγόµενα Γενικού Περιεχοµένου

 • Ανάλυση Συνοµιλιακής ∆ιεπίδρασης    
 • Ζητήµατα Αειφόρου Ανάπτυξης    
 • Φύλο και Υγεία    
 • Το Θέατρο για ανήλικους Θεατές (έργα και παραστάσεις)
 • Η Τέχνη ως Μέσο Θεραπείας σε Ευάλωτες Οµάδες    
 • Εικαστική Έκφραση ως Μέσο Επικοινωνίας
 • ∆ια Βίου Φυσική ∆ραστηριότητα    
 • Θέµατα Υγείας    

Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής

Ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 10 ECTS

 

 

 Οι απόφοιτοι του Τμήματος Προδημοτικής Εκπαίδευσης Frederick University, εφόσον αναγνωριστεί το πτυχίο τους, μπορούν να εργαστούν:

 • Ως εκπαιδευτικοί λειτουργοί σε δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία, καθώς εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 60 Νηπιαγωγών.

 Όμως, οι σύγχρονες εξελίξεις στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης δημιουργούν στους/στις αποφοίτους την ανάγκη για απόκτηση περαιτέρω μεταπτυχιακής εξειδίκευσης.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι,

 

Ως εκπαιδευτικοί

 • σε Δημόσια ή ιδιωτικά Νηπιαγωγεία,
 • σε Δημοτικούς και ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς,
 • σε Δημοτικά ή Ιδιωτικά κέντρα Δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (στέκια παιδιού, εργαστήρια εικαστικών, θεατρικού παιχνιδιού, μουσικής, ρυθμικής αγωγής, κλπ.)
 • σε Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία για την Α’ & Β’ τάξη δημοτικού.

 

 Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος με επιπλέον μεταπτυχιακή εξειδίκευση

  στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 61 Νηπιαγωγών ΕΑΕ, για τη στελέχωση των δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης : των ΣΜΕ.Α.Ε., των Τμημάτων ένταξης, των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. καθώς και των προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, των προγραμμάτων παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι.

 στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 22 Επαγγελματικών Συμβούλων.

  στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών ή στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών ή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα ή επιμόρφωση και αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία τριών τουλάχιστον ετών εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ31 Εξειδικευμένου: α) Στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών β) στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών γ) στη Νοηματική Γλώσσα των Κωφών.

 

Ως παιδαγωγοί 

 • στην εκπόνηση & υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε Μουσεία, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κλπ.
 • σε ελληνικές και διεθνείς ΜΚΟ και άλλους οργανισμούς που πραγματοποιούν εκπαιδευτικά πρόγραμμα καθώς και σε φορείς και οργανισμούς που ασχολούνται με την εκπαίδευση
 • εκπομπών ή εφημερίδων και περιοδικών για παιδιά,

Ως εμψυχωτές/τριες 

 • σε χώρους που εξειδικεύονται με την αναψυχή των παιδιών, στελέχη σε παιδικές κατασκηνώσεις, παιδότοπους, ιδρύματα φροντίδας/ προστασίας παιδιών, νοσοκομειακές μονάδες φροντίδας παιδιών κτλ

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες

 • με τη δημιουργία δικού τους νηπιαγωγείου ή παιδικού σταθμού

 

Περισσότερες πληροφορίες για το επάγγελμα του/ της Νηπιαγωγού μπορείτε να βρείτε στο άρθρο μας εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Αξίζει να διαβάσετε

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο