Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Πόλη
Λευκωσία
Κατευθύνσεις

1. Γενική κατεύθυνση Μηχανολόγου Μηχανικού
2. Μηχανικής Υδρογονανθράκων

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Frederick έχει ως σκοπό την ανάδειξη υψηλής ποιότητας αποφοίτων με ισχυρά επιστημονικά και τεχνολογικά προσόντα, οι οποίοι θα είναι σε θέση να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και επαγγελματικών αναγκών στον τομέα της μηχανολογίας.

 

 

 Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική γλώσσα  

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Frederick απαρτίζεται από τον "Γενικό" κλάδο και το κλάδο "Μηχανικής Υδρογονανθράκων", με τη συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Οι μονάδες αυτές κατανείμονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα.

 

 

Γενική

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ηλεκτροτεχνία I
 • Συγγραφή Τεχνικών Θεμάτων και Επικοινωνία    
 • Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι    
 • Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI
 • Γραμμική Άλγεβρα με τη Χρήση «MATLAB»    
 • Διαφορικές Εξισώσεις
 • Πιθανότητες και Στατιστική    
 • Αριθμητικές Μέθοδοι    
 • Μηχανική, Θερμότητα και Κύματα με Εργαστήριο    
 • Ηλεκτρομαγνητισμός και Οπτική με Εργαστήριο    
 • Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών
 • Τεχνολογία Υλικών    
 • Εισαγωγή στην Μηχανολογία με Εργαστήριο
 • Μηχανολογικό σχέδιο (Σκαρίφημα σε Υπολογιστή)    
 • Μηχανική Στερεού Σώματος
 • Θερμοδυναμική I    
 • Μηχανουργικές Κατεργασίες και Μορφοποιήσεις
 • Μηχανική Ρευστών I
 • Μηχανολογικός Σχεδιασμός με Η/Υ    
 • Μετρητικά ‘Οργανα και Συστήματα Λήψης Δεδομένων    
 • Αντοχή Υλικών & Μηχανολογικών Κατασκευών
 • Εισαγωγή στη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων για Μηχανολογικές Κατασκευές    
 • Μεταφορά Θερμότητας    
 • Οικονομικά για Μηχανικούς    
 • Υδραυλικά και Πνευματικά Συστήματα
 • Στοιχεία Μηχανών I
 • Στοιχεία Μηχανών II    
 • Ταλαντώσεις και Δυναμική Μηχανών
 • Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Ελέγχου
 • Διπλωματική Εργασία    
 • Αεροστρόβιλοι    
 • Μηχανουργικές Κατεργασίες με τη χρήση Συστημάτων CAD/CAM
 • Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας    
 • Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμός
 • Ανάλυση Τεχνολογιών Παραγωγής Ενέργειας
 • Οργάνωση και Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων    
 • Μηχατρονική    
 • Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Μηχανολογικών Κατασκευών
 • Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

Επιλεγόμενα Μαθήματα Μηχανολογίας

 • Τριβολογία για Συστήματα Αυτοκινήτου    
 • Υπολογιστική Ρευστοδυναμική Μεθοδολογία και Εφαρμογές    
 • Αντοχή Σύγκρουσης Οχημάτων    
 • Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων
 • Σχεδιασμός σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και Τρισδιάστατη Εκτύπωση  
 • Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων    
 • Πρακτική Εξάσκηση
 • Αεροδυναμική    
 • Στροβιλομηχανική    
 • Ειδικά Κεφάλαια Μορφοποιήσεων
 • Σχεδιασμός Αεροσκαφών
 • Προσδιορισμός Πτητικών Επιδόσεων
 • Διαχείριση Έργου για Μηχανικούς    
 • Αεροδυναμική Αεροσκαφών
 • Φαινόμενα Μεταφοράς
 • Ισοζύγιο Μάζας και Ενέργειας    
 • Εξερεύνηση Επεξεργασία και Εκμετάλλευση Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου    
 • Τεχνολογίες Ανάντη Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου    
 • Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Σωληναγωγών    
 • Βιομηχανικές Διεργασίες
 • Βιομηχανική Μοντελοποίηση και Προσομοίωση    

Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 10 ECTS

Μηχανικής Υδρογονανθράκων

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ηλεκτροτεχνία I    
 • Συγγραφή Τεχνικών Θεμάτων και Επικοινωνία    
 • Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι    
 • Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI
 • Γραμμική Άλγεβρα με τη Χρήση «MATLAB»    
 • Διαφορικές Εξισώσεις    
 • Πιθανότητες και Στατιστική    
 • Αριθμητικές Μέθοδοι    
 • Μηχανική, Θερμότητα και Κύματα με Εργαστήριο    
 • Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών
 • Τεχνολογία Υλικών
 • Εισαγωγή στην Μηχανολογία με Εργαστήριο
 • Μηχανολογικό σχέδιο (Σκαρίφημα σε Υπολογιστή)    
 • Μηχανική Στερεού Σώματος
 • Θερμοδυναμική I
 • Μηχανουργικές Κατεργασίες και Μορφοποιήσεις
 • Μηχανική Ρευστών I
 • Μηχανολογικός Σχεδιασμός με Η/Υ    
 • Μετρητικά ‘Οργανα και Συστήματα Λήψης Δεδομένων    
 • Αντοχή Υλικών & Μηχανολογικών Κατασκευών
 • Μεταφορά Θερμότητας    
 • Οικονομικά για Μηχανικούς
 • Υδραυλικά και Πνευματικά Συστήματα
 • Στοιχεία Μηχανών I
 • Αεροστρόβιλοι    
 • Μηχανουργικές Κατεργασίες με τη χρήση Συστημάτων CAD/CAM    Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας    
 • Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμός
 • Ανάλυση Τεχνολογιών Παραγωγής Ενέργειας    
 • Μηχανές Εσωτερικής Καύσης
 • Χημεία Υδρογονανθράκων    
 • Γεωλογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Χαρακτηρισμός Ταμιευτήρων    
 • Ισοζύγιο Μάζας και Ενέργειας
 • Στοιχεία Μηχανών και Μηχανές στη Βιομηχανία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
 • Εξερεύνηση Επεξεργασία και Εκμετάλλευση Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
 • Τεχνολογίες Ανάντη Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου    
 • Παραγωγή Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, Μεταφορά και Χρήση
 • Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Σωληναγωγών    
 • Βιομηχανικές Διεργασίες    
 • Βιομηχανική Μοντελοποίηση και Προσομοίωση
 • Πτυχιακή εργασία στην Τεχνολογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου    

Επιλεγόμενα Μαθήματα Μηχανολογίας

 • Τριβολογία για Συστήματα Αυτοκινήτου
 • Υπολογιστική Ρευστοδυναμική Μεθοδολογία και Εφαρμογές    
 • Αντοχή Σύγκρουσης Οχημάτων
 • Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων    
 • Σχεδιασμός σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και Τρισδιάστατη Εκτύπωση
 • Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων    
 • Πρακτική Εξάσκηση
 • Αεροδυναμική    
 • Στροβιλομηχανική    
 • Ειδικά Κεφάλαια Μορφοποιήσεων    
 • Σχεδιασμός Αεροσκαφών    
 • Προσδιορισμός Πτητικών Επιδόσεων
 • Διαχείριση Έργου για Μηχανικούς    
 • Αεροδυναμική Αεροσκαφών
 • Φαινόμενα Μεταφοράς    

Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής

Ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 10 ECTS

 

Ο/ η  Μηχανολόγος Μηχανικός ασχολείται:

 • με τεχνικά προβλήματα
  • σχετικά με την παραγωγή, την μεταφορά, την διανομή και τη χρήση της ενέργειας σε θερμική, πυρηνική, ηλεκτρική ή μηχανική μορφή 
  • σχετικά με την παραγωγή εργαλείων, μηχανισμών, μηχανών, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και των προϊόντων τους, με την θέρμανση, ψύξη, αερισμό, κλιματισμό και τα υδραυλικά
 • με σχετικούς αυτοματισμούς και ρομποτική,
 • με εφαρμογές της πυρηνικής τεχνολογίας και τις ειδικές εφαρμογές της για διαστημική χρήση
 •  με την οργάνωση της παραγωγής και τη διοίκηση των επιχειρήσεων.

Ασχολείται με πτυχές των ανωτέρω που σχετίζονται με την έρευνα, τον σχεδιασμό, την μελέτη, την κατασκευή, την λειτουργία, την διοίκηση και την οικονομία αυτών.

Οι διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί μπορούν να απασχοληθούν:  

 Ως Ελεύθεροι επαγγελματίες, ασχολούμενοι με: 

 • την εκπόνηση μηχανολογικών μελετών, όπως, π.χ., Η/Μ μελέτες σε κτιριακές εγκαταστάσεις (οικοδομές, βιομηχανικά κτίρια, αδειοδότηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μελέτες – επιβλέψεις – υλοποίηση).

Ως Εργολήπτες τεχνικών έργων του δημοσίου και ιδιωτών.

 • σε Μελέτες μηχανολογικών κατασκευών (βιομηχανικές εφαρμογές, κλπ.)

Ως τεχνικοί σύμβουλοι

 • στη βιομηχανία, και συγκεκριμένα στη διαδικασία παραγωγής, την επίβλεψη της λειτουργίας των μηχανημάτων, τη συντήρηση του εξοπλισμού,
 • σε Τομείς Διοίκησης και Οργάνωσης, ασχολούμενοι με τον ποιοτικό έλεγχο, την προμήθεια υλικών και τη βελτίωση των εγκαταστάσεων.

Ως Εμπορικοί αντιπρόσωποι  
 
Ως Ιδιωτικοί υπάλληλοι

 • Σε τεχνικές, εργοληπτικές εταιρείες, κατασκευαστικές, μελετητικές και εμπορικές επιχειρήσεις: 

Ως Δημόσιοι υπάλληλοι

 • στις τεχνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ, σε Νομαρχίες και Περιφέρειες, καθώς επίσης και σε Οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, στις ΔΕΚΟ, τη ΔΕΗ, κλπ.)

 Ως εκπαιδευτικοί

 • Στη Τριτοβάθμια (εφόσον βέβαια διαθέτουν και τους αντίστοιχους μεταπτυχιακούς τίτλους, M.Sc. ή/και Ph.D.).

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το επάγγελμα του / της Μηχανολόγου Μηχανικού στο άρθρο μας εδώ.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο