Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Πόλη
Λευκωσία
Πρόσθετες Πληροφορίες

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών του Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) είναι να αναδείξει ολοκληρωμένους επιστήμονες ικανούς να ασχολούνται με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τον προγραμματισμό και τη διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων. Αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών είναι η εκπαίδευση των φοιτητών, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, στους τομείς του υλικού και της αρχιτεκτονικής Η/Υ, των επικοινωνιών και δικτύων Η/Υ, καθώς επίσης και στις εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν έχουν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή ελλείψεις, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει διάφορα μέτρα στήριξης ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος.

Το πρόγραμμα στηρίζεται στο σύστημα συσσώρευσης ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS. Στους φοιτητές απονέμεται το Πτυχίο Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με τη συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων. Οι μονάδες αυτές κατανείμονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Στους πιο κάτω πίνακες φαίνονται οι διάφορες κατηγορίες μαθημάτων και οι λίστες με τα μαθήματα της κάθε κατηγορίας.

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εισαγωγή στην Επιστήμη της Μηχανικής Η/Υ
 • Ψηφιακή Λογική για Υπολογιστές    
 • Δίκτυα Υπολογιστών Ι
 • Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ    
 • Ενσωματωμένα Συστήματα Πραγματικού Χρόνου
 • Συλλογή Δεδομένων και Συστήματα Αυτοματισμών    
 • Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων
 • Πρακτική Άσκηση Μηχανικών Η/Υ    
 • Παράλληλη Επεξεργασία    
 • Σχεδιασμός VLSI    
 • Δίκτυα Διασύνδεσης    
 • Ασφάλεια στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Οργάνωση Διπλωματικής Εργασίας
 • Διπλωματική Εργασία
 • Αρχές Προγραμματισμού
 • Αρχές Προγραμματισμού ΙΙ
 • Διακριτά Μαθηματικά
 • Λειτουργικά Συστήματα
 • Δομές Δεδομένων
 • Τεχνολογία και Ανάπτυξη Λογισμικού    
 • Προγραμματισμός Συστημάτων
 • Σήματα, Συστήματα και Μετασχηματισμοί
 • Ανάλυση Κυκλωμάτων    
 • Ηλεκτρονικά Ι    
 • Ηλεκτρονικά ΙΙ
 • Συγγραφή Τεχνικών Θεμάτων και Επικοινωνία    
 • Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι    
 • Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI
 • Γραμμική Άλγεβρα με τη Χρήση «MATLAB»
 • Διαφορικές Εξισώσεις
 • Πιθανότητες και Στατιστική    

Επιλεγόμενα Μαθήματα Ειδικότητας

 • Ψηφιακές Επικοινωνίες    
 • Ρομποτική    
 • Δίκτυα Διασύνδεσης    
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας
 • Προχωρημένα Ενσωματωμένα Συστήματα    
 • Αριθμητική Ανάλυση
 • Λογικός Προγραμματισμός
 • Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Σχεδιασμός στον Υπολογιστή    
 • Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός
 • Τεχνολογία Λογισμικού
 • Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
 • Νευρωνικά Δίκτυα και Γενετικοί Αλγόριθμοι    
 • Ανάπτυξη Εφαρμογών Παγκόσμιου Ιστού    
 • Κινητά και Διάχυτα Υπολογιστικά Συστήματα    
 • Μάθηση Μηχανών    
 • Μηχανική, Θερμότητα και Κύματα με Εργαστήριο    
 • Ηλεκτρομαγνητισμός και Οπτική με Εργαστήριο    

Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 10 ECTS

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσληψης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα ως μηχανικοί Η/Υ, ως σύμβουλοι ή στελέχη σε οργανισμούς που ασχολούνται με την παροχή εξοπλισμού και υπηρεσιών που σχετίζονται με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, υπεύθυνοι σχεδιασμού, διαχείρισης και συντήρησης συστημάτων Η/Υ, υπεύθυνοι εργαστηρίων που ασχολούνται με τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, μηχανικοί σε βιομηχανικές μονάδες με συστήματα αυτόματου ελέγχου.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν επίσης τη δυνατότητα να προσληφθούν ως εκπαιδευτικοί στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Το Πρόγραμμα παρέχει στους αποφοίτους του τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται για τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο