Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Πόλη
Λευκωσία
Πρόσθετες Πληροφορίες

O σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή επιστημονικών θεωρητικών γνώσεων και καλών πρακτικών στο γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνικής Εργασίας, ως εφαρμοσμένης Κοινωνικής Επιστήμης. Το Τμήμα επιδιώκει να μεταδώσει στους φοιτητές τη θεωρητική θεμελίωση της Κοινωνικής Εργασίας από τη σκοπιά της μεθοδολογικής προσέγγισης και της θεωρητικοποίησης της εμπειρικής πράξης, μέσω πρακτικών εφαρμογών και έρευνας. Οι ειδικές γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές αρχές και αξίες με τις οποίες εφοδιάζονται οι φοιτητές, τους καθιστούν ικανούς να ασκήσουν με επιτυχία το έργο του κοινωνικού λειτουργού, με σκοπό την ενδυνάμωση και τη βελτίωση της λειτουργικότητας των ατόμων, οικογενειών, ομάδων και κοινοτήτων και την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Το πρόγραμμα στηρίζεται στο σύστημα συσσώρευσης ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS. Στους φοιτητές απονέμεται το Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας με τη συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων. Οι μονάδες αυτές κατανέμονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Στους πιο κάτω πίνακες φαίνονται οι διάφορες κατηγορίες μαθημάτων και οι λίστες με τα μαθήματα της κάθε κατηγορίας.

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Κοινωνική Εργασία με Ενδοοικογενειακή Βία και Παιδική Προστασίας    
 • Αγγλικά Ι    
 • Αγγλικά ΙΙ    
 • Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας
 • Τεχνικές Επικοινωνίας και Συνέντευξης
 • Κοινοτική Κοινωνική Εργασία και Τοπική Αυτοδιοίκηση    
 • Θεωρίες της Κοινωνικής Εργασίας    
 • Κοινωνική Εργασία με Άτομα και Οικογένειες Ι    
 • Κοινωνική Εργασία με Άτομα και Οικογένειες ΙΙ    
 • Διαφορετικότητα και μοντέλα παρέμβασης στη Κοινωνική Εργασία    Πρακτική Ασκηση Ι
 • Πρακτική Άσκηση IΙ    
 • Πρακτική Άσκηση III    
 • Παγκοσμιοποιήση και Κοινωνικές Συνέπειες
 • Κοινωνική Εργασία με Ομάδες Ι    
 • Κοινωνική Εργασία με Ομάδες ΙΙ    
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Εποπτεία στην Κοινωνική Εργασία
 • Αρχές Οικογενειακού Δικαίου
 • Ανθρώπινα Δικαιώματα και Θεσμοί Προστασίας του Πολίτη    
 • Πολιτική Οικονομία    
 • Εισαγωγή στις Πολιτικές Επιστήμες
 • Ψυχοπαθολογία I
 • Ψυχοπαθολογία II    
 • Εισαγωγή στην Ψυχολογία    
 • Εξελικτική Ψυχολογία    
 • Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία    
 • Κοινωνική Ψυχολογία    
 • Κοινωνικός Σχεδιασμός
 • Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική    
 • Μέθοδοι έρευνας
 • Έρευνα και Αξιολόγηση προγραμμάτων
 • Κοινωνική Πρόνοια – Κοινωνικές Υπηρεσίες    
 • Στατιστική    
 • Εισαγωγή στην Κοινωνική Εργασία    
 • Δεοντολογία (Ηθική) στην Κοινωνική Εργασία    
 • Εισαγωγή στις Έννοιες της Οικογενειακής Θεραπείας    

Επιλεγόμενα Μαθήματα Κοινωνικής Εργασίας

 • Ανεξάρτητη Μελέτη - φοιτητές ERASMUS    
 • Κοινωνική Εργασία στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Υγεία, Ψυχική Υγεία και Κοινωνική Εργασία    
 • Κοινωνική Εργασία και Παραβατικότητα    
 • Ανάπτυξη και Αξιολόγηση προγραμμάτων και Εξεύρεση πόρων    
 • Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
 • Πτυχιακή Εργασία
 • Πολιτικές για Ευάλωτες Ομάδες και Προγράμματα Κοινωνικής Ένταξης
 • Ψυχολογία των Εξαρτήσεων    

Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 11 ECTS

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας εργοδοτούνται σε διάφορους τομείς και φορείς όπου ασκείται η Κοινωνική Εργασία, όπως στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, σε Δήμους και Πολυδύναμα Κέντρα, σε Συμβούλια Κοινοτικού Εθελοντισμού, σε Εθελοντικές και Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις, σε Ιδιωτικά Ιδρύματα, ενώ πολλοί από αυτούς έχουν εργοδοτηθεί σε προγράμματα που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Τμήμα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για στήριξη των αποφοίτων του μέσω της ενημέρωσής τους για θέσεις εργασίας, παροχή στήριξης σε επαγγελματικά θέματα, ενώ δίνει προτεραιότητα στους αποφοίτους του για απασχόλησή τους σε διάφορα Ευρωπαϊκά Προγράμματα που αναλαμβάνει ως Τμήμα.

Αρκετοί απόφοιτοι του Τμήματος συνεχίζουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην Κοινωνική Εργασία και σε άλλα συναφή αντικείμενα σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο