Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αντικείμενο
Πόλη
Λευκωσία
Κατευθύνσεις

1. Λογιστική
2. Μάρκετινγκ
3. Οικονομικά
4. Χρηματοοικονομικά ή
5. Οργάνωση και Διοίκηση

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να παράσχει στους σπουδαστές γνώσεις, δεξιότητες και αντιλήψεις που θα τους βοηθήσουν να ενασκήσουν την καριέρα τους οπουδήποτε στον κόσμο σε συναφείς τομείς με τον κλάδο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και να διασφαλίσει ότι θα έχουν την κατάρτιση για την επίτευξη των στόχων τους ώστε να μπορούν να γίνουν ηγέτες στον τομέα τους.

 Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους/τις φοιτητές/τριες για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν έχουν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή ελλείψεις, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει διάφορα μέτρα στήριξης ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος.

 

 Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Frederick

 • διαρθώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Επιχειρησιακή Επικοινωνία Ι    
 • Ερευνητικές Μεθόδοι στις Επιχειρήσεις
 • Εισαγωγή στη Λογιστική Ι
 • Εισαγωγή στη Λογιστική ΙI
 • Εισαγωγή στη Μικροοικονομική    
 • Εισαγωγή στη Μακροοικονομική    
 • Μικροοικονομική Ανάλυση    
 • Μακροοικονομική Ανάλυση    
 • Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Δίκαιο των Επιχειρήσεων Ι
 • Δίκαιο των Επιχειρήσεων ΙΙ
 • Αρχές Μάρκετινγκ Ι
 • Έρευνα Μάρκετινγκ και Πληροφορικά Συστήματα
 • Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ
 • Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
 • Στρατηγικό Μάρκετινγκ    
 • Εισαγωγή στην Οργάνωση Επιχειρήσεων Ι    
 • Εισαγωγή στην Οργάνωση Επιχειρήσεων ΙΙ
 • Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων    
 • Επιχειρηματική Πολιτική και Στρατηγική Διοίκηση
 • Πτυχιακή Εργασία Ι
 • Πτυχιακή Εργασία ΙΙ    
 • Πακέτα Εφαρμογών Πληροφορικης    
 • Χρηματοοικονομική Ι
 • Χρηματοοικονομική ΙΙ    
 • Μαθηματικός Λογισμός για τις Επιχειρήσεις και Κοινωνικές Επιστήμες    
 • Μαθηματικά Επιχειρήσεων
 • Στατιστική I    
 • Στατιστική II    

Επιλεγόμενα Μαθήματα Ειδικότητας

 • Επιχειρησιακή Επικοινωνία ΙΙ
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική Μέσου Επιπέδου Ι
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική Μέσου Επιπέδου ΙI    
 • Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική Ι    
 • Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική ΙΙ    
 • Προχωρημένα Θέματα Λογιστικές Πρακτικής    
 • Προχωρημένη Θεωρία Λογιστικής    
 • Διεθνής Λογιστική    
 • Προχωρημένη Διοικητική Λογιστική Ι    
 • Προχωρημένη Διοικητική Λογιστική ΙΙ    
 • Θεωρία Και Πρακτική Ελεγκτικής Ι
 • Θεωρία Και Πρακτική Ελεγκτικής ΙΙ
 • Φορολογία Ι    
 • Φορολογία ΙΙ    
 • Διεθνής Οικονομική
 • Χρήμα και Τράπεζες
 • Θεωρία Οικονομικής Ανάπτυξης    
 • Οικονομική του Περιβάλλοντος
 • Σύγχρονα Θέματα Οικονομικής
 • Πρακτική Εξάσκηση    
 • Αρχές Μάρκετινγκ ΙΙ    
 • Συμπεριφορά Καταναλωτή
 • Διοίκηση Πωλήσεων    
 • Διεθνές Μάρκετινγκ    
 • Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Στρατηγική Διοίκηση Προϊόντος
 • Προχωρημένα Θέματα Μάρκετινγκ    
 • Οργάνωση Επιχειρήσεων Ι
 • Οργάνωση Επιχειρήσεων ΙΙ
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά
 • Διοικητική Επιστήμη Ι    
 • Διοικητική Επιστήμη Ι
 • Διαχείριση Καινοτομίας    
 • Επιχειρηματικότητα και Αποτελεσματική Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου
 • Αρχές και Μεθόδοι Διαχείρισης του Περιβάλλοντος    
 • Διεθνείς Επιχειρήσεις    
 • Επιχειρησιακή Ηθική    
 • Ενδιάμεση Πτυχιακή Εργασία
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
 • Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων Ι
 • Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων ΙΙ
 • Χρηματοοικονομικές Αγορές και Θεσμοί    
 • Ανάλυση Επενδύσεων, Θεωρία και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου    
 • Διεθνή Χρηματοοικονομικά    
 • 'Eρευνα στις Επιχειρήσεις & Σύνταξη Αναφορών Ι    
 • 'Eρευνα στις Επιχειρήσεις & Σύνταξη Αναφορών ΙΙ

Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής

Ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 12 ECTS

 

 

 Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Frederick University έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν σε όλα τα αντικείμενα της Διοίκησης των Επιχειρήσεων (Λογιστική, Χρηματοδοτική Διοίκηση, Φορολογική, Ελεγκτική, Μάρκετινγκ, Γενικό Μάνατζμεντ, Διοίκηση Προσωπικού, Διοίκηση Παραγωγής, Πληροφοριακά Συστήματα, Βιομηχανικές Σχέσεις).

 Παράλληλα, οι κατάλληλες μεταπτυχιακές σπουδές δίνουν τη δυνατότητα μεγαλύτερης και πιο στοχευμένης εξειδίκευσης στο χώρο των επιχειρήσεων.

Ενδεικτικές Mεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Πιο συγκεκριμένα,

 

 • ως ελεύθεροι επαγγελματίες (οικονομικοί σύμβουλοι, φοροτεχνικοί λογιστές κτλ.)
 • ως επιχειρησιακοί αναλυτές (business analysts) 
 • ως αναλυτές/τριες-σχεδιαστές/τριες ηλεκτρονικών υπηρεσιών
 • ως αναλυτές/τριες δεδομένων  
 • ως ορκωτοί λογιστές/τριες ή ελεγκτές 
 • ως τραπεζικά στελέχη   
 • ως οικονομικοί σύμβουλοι επιχειρήσεων
 • ως υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων επιχειρήσεων και οργανισμών
 • ως υπεύθυνοι ανθρώπινου δυναμικού οργανισμών και επιχειρήσεων
 • ως εκκαθαριστές ή διαιτητές επιχειρήσεων
 • ως ερευνητές/τριες
 • ως καθηγητές/τριες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

 Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος, εφόσον αναγνωριστεί το πτυχίο τους, εντάσσονται στον κλάδο Π.Ε. 80 Οικονομίας.

 

Σε τομείς

 • της Βιομηχανίας
 • των Τραπεζών ή άλλων ασφαλιστικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
 • των Εμπορικών επιχειρήσεων
 • της Αυτοαπασχόλησης
 • της Δημόσιας Διοίκησης
 • των Τουριστικών επιχειρήσεων
 • των Μεταφορικών επιχειρήσεων
 • των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
 • των Διεθνών Οργανισμών και Δημόσιων Υπηρεσιών

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τις σπουδές στη Διοίκηση στο άρθρο μας εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο