Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πόλη
Λευκωσία
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να αποκτήσουν το απαραίτητο ακαδημαϊκό, παιδαγωγικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο και να αναπτύξουν επιθυμητές δεξιότητες και στάσεις, ώστε να ασκούν δημιουργικά το λειτούργημα του εκπαιδευτικού σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο και να τους καταστήσει ικανούς να συνεχίσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές.

 

To πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Frederick έχει διάρκεια τέσσερα (4) έτη,

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 208 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Τα μαθήματα διακρίνονται σε

α)Υποχρεωτικά,

β) Επιλεγόμενα Γενικής Εκπαίδευσης και

γ) Ελεύθερης Επιλογής.

 

 

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών/ τριών αναφέρεται στο πρόγραμμα ως Σχολική Εμπειρία πραγματοποιείται σε τέσσερις (4) κύκλους, οι οποίοι περιλαμβάνουν διαλέξεις και εργαστήρια καθώς και την υποχρεωτική διδασκαλία δέκα (10) εβδομάδων σε δημοτικά σχολεία.

 

 

 

Υποχρεωτικά Μαθήµατα

 • Τέχνη Ι στο ∆ηµοτικό Σχολείο    
 • Τέχνη ΙΙ - Η Τέχνη και η ∆ιδακτική της στο ∆ηµοτικό Σχολείο    Εκπαιδευτική Αξιολόγηση στο ∆ηµοτικό Σχολείο
 • Εκπαιδευτική ∆ιοίκηση και Ηγεσία στο ∆ηµοτικό Σχολείο
 • Αγγλικά Ι    
 • Αγγλικά ΙΙ    
 • Ζητήµατα Αειφόρου Ανάπτυξης
 • Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη στο ∆ηµοτικό Σχολείο
 • Νεοελληνική Γλώσσα Ι    
 • Νεοελληνική Γλώσσα ΙΙ
 • Η ∆ιδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας ως ∆εύτερης / Ξένης Γλώσσας στο ∆ηµοτικό Σχολείο
 • Διδακτική του γλωσσικού µαθήµατος στο ∆ηµοτικό Σχολείο    
 • Το ∆ηµοτικό Σχολείο ως Συντελεστής Προαγωγής Υγείας
 • ∆ιαπολιτισµική Αγωγή    
 • Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήµη
 • Λογοτεχνική Ανάλυση    
 • Βασικές Μαθηµατικές Έννοιες στο ∆ηµοτικό Σχολείο Ι
 • Βασικές Μαθηµατικές Έννοιες στο ∆ηµοτικό Σχολείο ΙΙ    
 • Η ∆ιδακτική των Μαθηµατικών στο ∆ηµοτικό Σχολείο
 • Μουσειακή Αγωγή και Εκπαίδευση στο ∆ηµοτικό σχολείο
 • Η Μουσική και η ∆ιδακτική της στο ∆ηµοτικό σχολείο
 • Φυσική Αγωγή Ι στο ∆ηµοτικό Σχολείο    
 • Φυσική Αγωγή ΙΙ - Φυσική Αγωγή και η ∆ιδακτική της στο ∆ηµοτικό Σχολείο    
 • Εξελικτική Ψυχολογία    
 • Παιδαγωγική Ψυχολογία    
 • Ροµποτική και Προγραµµατισµός στην Εκπαίδευση
 • Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας και Στατιστική Ανάλυση    Βασικές Έννοιες Φυσικών Επιστηµών
 • Φυσικές Επιστήµες και η διδακτική τους στο ∆ηµοτικό Σχολείο    Μαθησιακές ∆υσκολίες στο Παιδιά του ∆ηµοτικού Σχολείου    
 • Σχολική Εµπειρία Ι    
 • Σχολική Εµπειρία ΙΙ    
 • Σχολική Εµπειρία ΙΙΙ    
 • Σχολική Εµπειρία ΙV
 • Σχολική Αποτελεσµατικότητα και Αποτελεσµατική ∆ιδασκαλία    Εκπαιδευτική Τεχνολογία    
 • Η Παιδική Λογοτεχνία και η ∆ιδακτική της στο ∆ηµοτικό Σχολείο    

Επιλεγόμενα Γενικής Εκπαίδευσης

 • Προσαρµοσµένη Κινητική Αγωγή    
 • Υπαίθρια Μελέτη και Εκπαίδευση    
 • Διαδικτυακά Εκπαιδευτικά Λογισµικά    
 • Εικαστική Έκφραση και Νέες Τεχνολογίες: Θεωρίες και Πρακτικές Εφαρµογής στην Εκπαίδευση    
 • Επαγγελµατική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών/ Επαγγελµατικές Κοινότητες Μάθησης
 • ∆ιδακτική της Ιστορίας    
 • Πτυχιακή Εργασία Ι    
 • Πτυχιακή Εργασία ΙΙ    
 • Ζητήµατα Ειδικής Εκπαίδευσης    
 • Θέατρο στην Εκπαίδευση
 • ∆ιδακτική των Αγγλικών στη ∆ηµοτική Εκπαίδευση    
 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης    

Eπιλεγόµενα Γενικού Περιεχοµένου

 • Στρατηγικές Μάθησης και Μεταγνώσης
 • Ελληνοκυπριακή ∆ιασπορά: Ταυτότητες και ∆εδοµένα
 • Μελέτη και Ενίσχυση της Φιλαναγνωσίας
 • Θέµατα Υγείας    
 • Φυσική δραστηριότητα και εναλλακτικοί τρόποι άσκησης
 • Εργαλεία ∆ιαδικτύου    
 • Οπτική Επικοινωνία στη Σύγχρονη Εποχή    
 • Ισότητα και Φύλο    
 • Λογοτεχνία και Κινηµατογράφος

 

 

 Οι απόφοιτοι/ες των τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης μπορούν να σταδιοδρομήσουν: 

Ως εκπαιδευτικοί 

 • στη δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση  
 • στην ιδιωτική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Ως επιστημονικό προσωπικό 

 • σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς που ασχολούνται με συναφείς θεματικές, όπως τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, τα Ιδρύματα Παιδικής Πρόνοιας, οι παιδικές κατασκηνώσεις, οι ξενοδοχειακές μονάδες, τα παιδικά μουσεία κ.ά. 

Ως ερευνητές/τριες

 • σε εκπαιδευτικά κέντρα και οργανισμούς. 

Ως συγγραφείς

 • εκπαιδευτικών βιβλίων και περιοδικών

Ως ειδικοί παιδαγωγοί

 • με περαιτέρω μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, οι απόφοιτοι/ες είναι σε θέση να καταλάβουν θέσεις στον κλάδο της Ειδικής Αγωγής ως εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.). 

 

Περισσότερες πληροφορίες για το επάγγελμα του / της Δασκάλου/ Δασκάλας μπορείτε να βρείτε στο άρθρο μας εδώ.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Αξίζει να διαβάσετε

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο