Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Πόλη
Λευκωσία
Διάρκεια
8 εξάμηνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή υψηλής ακαδημαϊκής εκπαίδευσης σε πτυχιακό επίπεδο και η προαγωγή της έρευνας στους τομείς της δημοσιογραφίας, των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και των Κοινωνικών Επιστημών. Στα πλαίσια αυτού του γενικού σκοπού το πρόγραμμα είναι δομημένο έτσι ώστε να προωθεί με έναν εξελικτικό τρόπο την εισαγωγή και εξειδίκευση των φοιτητών/τριών στο χώρο της δημοσιογραφίας, στην εξοικείωση με αυτόν και στη λειτουργία των Μ.Μ.Ε., σ’ ένα πλαίσιο ανθρωπιστικών σπουδών. Σε αυτό το πλαίσιο σπουδών αναμένεται ότι οι φοιτητές θα αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες στην αναζήτηση, ερμηνεία, οργάνωση και μετάδοση πληροφοριών, τόσο στον τομέα της δημοσιογραφίας, όσο και της επιστημονικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες. Μέσα από την προώθηση της κριτικής σκέψης το πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει να συμβάλει στη δημιουργία νέων τρόπων αισθητικής, πολιτιστικής, πολιτικής και κοινωνικής αντίληψης της υπάρχουσας πραγματικότητας και κατανόησης των εναλλακτικών προοπτικών, οι οποίες είναι εφικτές στα πλαίσια των ιστορικών δυναμικών.

Μεταπτυχιακό Τμήματος

Το πρόγραμμα στηρίζεται στο σύστημα συσσώρευσης ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS. Στους φοιτητές απονέμεται το Πτυχίο Δημοσιογραφίας με τη συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων. Οι μονάδες αυτές κατανείμονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Στους πιο κάτω πίνακες φαίνονται οι διάφορες κατηγορίες μαθημάτων και οι λίστες με τα μαθήματα της κάθε κατηγορίας.

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Τηλεοπτική Παραγωγή I - Κάμερα, Μοντάζ    
 • Ραδιοφωνική Παραγωγή I
 • Τηλεοπτική Παραγωγή II - Ρεπορτάζ για Τηλεόραση    
 • Αγγλικά Ι    
 • Αγγλικά ΙΙ    
 • Διαδικτυακή Δημοσιογραφία: Από τον Τυπογραφικό Λόγο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης    
 • Εισαγωγή στη Μαζική Επικοινωνία: ΜME και Κοινωνία
 • Εισαγωγή στη Δημοσιογραφία και το Ρεπορτάζ
 • Έντυπη Δημοσιογραφία και Παραγωγή
 • Δημόσια Σφαίρα, ΜΜΕ και Πολιτισμική Ανάλυση
 • Τεχνικές Συνέντευξης, Σχολιογραφία, Αρθρογραφία    
 • Ραδιοφωνική Παραγωγή ΙΙ
 • Δημοσιογραφία και Παραγωγή Περιοδικού    
 • Ορθοφωνία και Παρουσίαση Ειδήσεων
 • Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις Ι
 • Εκπομπές Επικαιρότητας
 • Φωτογραφία και Φωτορεπορτάζ    
 • Δίκαιο των ΜΜΕ και Δημοσιογραφική Ηθική
 • Κυπριακή Ιστορία – Κυπριακό Πρόβλημα    
 • Πολιτιστικές Μελέτες: Η Μεταμοντέρνα Κατάσταση
 • Σύγχρονη Κυπριακή Λογοτεχνία και Δημόσιος Λόγος    
 • Συγγραφή Ειδήσεων για Ραδιοτηλεοπτικές Εκπομπές
 • Διαδικτυακή Επικοινωνία: Μπλοκγς και Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου    
 • Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις της Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες    
 • Διερευνητική Δημοσιογραφία    
 • Ερευνητικά Πεδία στις Κοινωνικές Επιστήμες και τη Δημοσιογραφία    Αναλυτικά Μοντέλα και Βιβλιογραφική Ανασκόπηση    
 • Παραγωγή Τηλεοπτικών Προγραμμάτων - Σκηνοθεσία 
 • Θεωρίες των ΜΜΕ    
 • Πολιτική επικοινωνία
 • Ιστορία Κυπριακής Δημοσιογραφίας
 • Ηθική και Επικοινωνία    
 • Φιλοσοφία της Επικοινωνίας    
 • Πρακτική Εξάσκηση στη Δημοσιογραφία
 • Θεωρία, Έρευνα και Μέσα Παρουσίασης
 • Πολιτική Οικονομία I    
 • Πολιτική Επιστήμη Ι: Πολιτική Θεωρία
 • Πολιτική Επιστήμη ΙΙ: Διεθνής πολιτική    
 • Παγκόσμια Πολιτική: Κύπρος, ΕΕ και Μέση Ανατολή    
 • Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία

Επιλεγόμενα Μαθήματα Δημοσιογραφίας

 • Ανθρωπολογικές Έρευνες για την Κυπριακή Κοινωνία
 • Αγγλικά για ΜΜΕ    
 • Ιστορίες Ανθρώπινου Ενδιαφέροντος
 • Παραγωγή Ταινιών Μικρού Μήκους
 • Τεχνολογικές Εφαρμογές για τα ΜΜΕ    
 • Φωτογραφία και Αισθητική
 • Παραγωγή Τηλεοπτικών Προγραμμάτων - Σκηνοθεσία II
 • Μεταμορφώσεις της Ευρωπαϊκής Σκέψης
 • Οπτική Κουλτούρα και Πολιτική    
 • Εισαγωγή στη Φιλοσοφία    
 • Σύγχρονοι Φιλοσοφικοί Ορίζοντες
 • Παγκόσμια Πολιτικά Προβλήματα    
 • Γεωστρατηγικά Θέματα Ανατολικής Μεσόγειου
 • Εισαγωγή στην Ψυχολογία
 • Σύγχρονα Κοινωνιολογικά Θέματα    

Μαθήματα Ειδικεύσης

 • Ιστορία της Διαφήμισης στην Κύπρο
 • Οπτική Επικοινωνία
 • Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις ΙΙ    
 • Εκστρατείες Δημοσίων Σχέσεων
 • Αθλητικογραφία
 • Κοινωνιολογία του Αθλητισμού και Αθηλητικογραφία στην Κύπρο

Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 12 ECTS

Τομείς Εργοδότησης

Οι κάτοχοι του πτυχίου Δημοσιογραφίας μπορούν να απασχοληθούν ως δημοσιογράφοι σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, λειτουργοί και σύμβουλοι Επικοινωνίας σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, σε κόμματα και οργανώσεις, σε ραδιοτηλεοπτικούς και άλλους δημοσιογραφικούς οργανισμούς, σε πρεσβείες, στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, στα Πρακτορεία Ειδήσεων κλπ, ή ως σύμβουλοι σε αρμόδιους φορείς, όπως διάφορα Υπουργεία, τη Βουλή και την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, σε ερευνητικά κέντρα που ασχολούνται με θέματα Επικοινωνίας, Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας κ.ά.

Απόφοιτοι

Απόφοιτοι του προγράμματος Δημοσιογραφίας κατέχουν καίριες θέσεις σε ραδιοτηλεοπτικούς και άλλους δημοσιογραφικούς οργανισμούς. Όσον αφορά στα ηλεκτρονικά μέσα, απόφοιτοι του προγράμματος Δημοσιογραφίας εργάζονται στον ΑΝΤ1, στο συγκρότημα ΔΙΑΣ, το ΡΙΚ, το MEGA, το Plus TV, καθώς και σε αρκετούς τοπικούς σταθμούς.

Συνέχιση Σπουδών

Σημαντικός αριθμός αποφοίτων του προγράμματος Δημοσιογραφίας συνεχίζουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού στους τομείς της Επικοινωνίας, των Ανθρωπιστικών Επιστημών, των Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών και σε άλλους τομείς.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο