Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Αντικείμενο
Πόλη
Λευκωσία
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα δεν αποδέχεται καινούργιες αιτήσεις για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος

Το Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική καλύπτει το νευραλγικό γνωστικό αντικείμενο της Ανατολικής Εκκλησιαστικής Μουσικής στο τρίπτυχο της ιστορίας, θεωρίας και πράξης. Ψαλτική, η εκκλησιαστική μουσική, η Βυζαντινή Μουσική όπως είναι ευρύτερα γνωστή, αποτελεί μέγα κεφάλαιο της ορθόδοξης χριστιανικής λατρείας και, ευρύτερα, της ζωής της Εκκλησίας. Συνιστά το πιο χαρακτηριστικό ηχητικό ένδυμα του λόγου, που μας κληροδότησαν οι αξεπέραστοι ποιητές και υμνογράφοι.

Το Πρόγραμμα Σπουδων θα συνεισφέρει ουσιαστικά ώστε να διαφυλαχθεί το ύφος και η παρακαταθήκη της εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσικής - Ψαλτικής Τέχνης.

Γλώσσα: Ελληνικά

Διδασκαλία:Online
Μεταπτυχιακό Τμήματος

Δομή Προγράμματος

Α' Τετράμηνο

 • Προθεωρία Ψαλτικής Τέχνης Ι    
 • Υμνολογία    
 • Εκφωνητική Ψαλτική Πράξη    
 • Ιστορική Επισκόπηση της Ψαλτικής Παράδοσης    
 • Μάθημα Επιλογής Αγγλικών*

Β' Τετράμηνο

 • Προθεωρία Ψαλτικής Τέχνης ΙΙ    
 • Χειρόγραφη και Έντυπη Παράδοση του Ψαλτικού Ρεπερτορίου
 • Ειρμολόγιο (Σύντομο)    
 • Θεολογική Προσέγγιση της Λατρείας (Τελετουργική)    
 • Μάθημα Επιλογής Αγγλικών*

Γ' Τετράμηνο

 • Ειρμολόγιο (Αργό)    
 • Εορτολογία- Αγιολογία    
 • Ψηφιακά Μέσα για την Αξιοποίηση της Ψαλτικής Κληρονομιάς    
 • Στοιχεία Θεωρίας και Ιστορίας της Ευρωπαϊκής Μουσικής    
 • Φωνητική, Ορθοφωνία

Δ' Τετράμηνο

 • Νέο Στιχηράριο Ι    
 • Ζητήματα Τυπικού    
 • Οι Πατέρες της Εκκλησίας και η Ψαλτική Τέχνη    
 • Θεωρητικές Συγγραφές της Ψαλτικής Τέχνης (14ος – 18ος αι.)    
 • Αγγλική Ορολογία Βυζαντινής Μουσικής-Ψαλτικής Τέχνης

Ε' Τετράμηνο

 • Παπαδική (19ος -20ος αι.)
 • Παλαιογραφία Βυζαντινής Μουσικής
 • Νέο Στιχηράριο ΙΙ
 • Εισαγωγή στην Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική
 • Η Γλώσσα των Ύμνων

Στ' Τετράμηνο

 • Παπαδική (17ος – 18ος αι.)
 • Διδακτκή της Ψαλτικής Τέχνης
 • Παπαδική (15 ος -16ος αι.)
 • Σύγχρονη Υμνογραφία
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

Ζ' Τετράμηνο

 • Παπαδική (14ος αι.)    
 • Ορθογραφία της Σημειογραφίας της Νέας Μεθόδου
 • Η Ψαλτική Τέχνη στα Πρεσβυγενή και Νεοπαγή Πατριαρχεία και τις Αυτοκέφαλες Εκκλησίες
 • Μορφολογία – Ανάλυση στην Ψαλτική Τέχνη    
 • Μουσικοθεραπευτική Διάσταση της Ψαλτικής Τέχνης

Η' Τετράμηνο

 • Παλαιό Στιχηράριο    
 • Μαθηματάριο    
 • Εξωτερική Μουσική (Συγκριτική Θεώρηση)    
 • Καλοφωνικό Ειρμολόγιο    
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

Ενδεικτικά μερικοί κλάδοι που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος απόφοιτος Μουσικών Σπουδών:

 •  ως εργαζόμενοι της Μουσικής
 • στην Εκπαίδευση
 • στη Μουσική Βιομηχανία
 • σε δημιουργικά επαγγέλματα
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο