Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο, 4ο
Βάση 2023
9.370
Βάση 2022
9.172
Εισακτέοι
186
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία   27%

 Φυσική  27%

 Χημεία  26%

 Μαθηματικά  20%

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  30%

 Μαθηματικά  20%

 Πληροφορική  30%

 Οικονομία  20%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού

 Mαθηματικά ( Άλγεβρα)  20%

 Νέα Ελληνικά  20%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  30%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  30%

Κωδικός Σχολής
1662
Πόλη
Χανιά
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου έχει ως αποστολή την παροχή εκπαίδευσης υψηλής στάθμης στα γνωστικά αντικείμενα του Ηλεκτρονικού Μηχανικού καθώς και την προαγωγή της επιστήμης και της τεχνολογίας μέσω βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.
 

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών έχει ως αντικειμενικούς στόχους:

 • να παράγει σφαιρικά καταρτισμένους, ευαισθητοποιημένους, δραστήριους και αυτοεξελισσόμενους μηχανικούς υψηλών προσόντων με θεμελιώδεις γνώσεις, καθώς και με γνώσεις αιχμής στην ηλεκτρονική επιστήμη και τεχνολογία, ικανούς να υπηρετήσουν δημιουργικά και παραγωγικά τη χώρα και τον κόσμο.
 • να επιδιώκει προωθημένη έρευνα στις νέες ηλεκτρονικές τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους σε εκτεταμένο εύρος επιστημονικών πεδίων ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και ανάγκες της βιομηχανίας, του κράτους, της κοινωνίας και της επιστημονικής κοινότητας.
 • να αναπτύσσει εκπαιδευτικές (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο) και ερευνητικές συνεργασίες στα πλαίσια χρηματοδοτούμενων εκπαιδευτικών, επιστημονικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων τόσο με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού όσο και με οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και άλλους παραγωγικούς φορείς σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, σκοπεύοντας ιδιαίτερα στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην τεχνολογική ανάπτυξη.
 • να οργανώνει, υλοποιεί και εξελίσσει αυτοδύναμα (αλλά και σε συνεργασία με πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού) προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών παρέχοντας υψηλής ποιότητας εξειδίκευση σε συναφή επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία αιχμής.
 • να διοργανώνει, να συμμετέχει ενεργά ή/και να συνδιοργανώνει διεθνή και εθνικά συνέδρια και συναφείς δραστηριότητες στο γνωστικό του αντικείμενο.
 • να δημοσιεύει το παραγόμενο ερευνητικό του έργο σε επιστημονικές εργασίες και άρθρα σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και άλλα δόκιμα επιστημονικά βήματα.

 

 

TOMEIΣ

 1. Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων
 2. Πληροφορικής & Αυτοματισμού
 3. Ηλεκτρονικής & Εφαρμογών

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 • Ηλεκτρονικής, Τεχνολογιών Λέιζερ & Πλάσματος, Κατεργασιών & Προσομοιώσεων (LATRONICS)
 • Σχεδιομελέτης, Κατεργασιών και Αυτοματισμών (DMA-LAB)
 • Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Κατασκευών (ΤΥΠΗΚ)
 • Τηλεπικοινωνιών & Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών (TelEMA)
 • Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών (LETA)

 

ΕΠΑΛ

Στο τμήμα μπορούν να ενταχθούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού

 

 

 

 Η φοίτηση στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. είναι πενταετής,

 • διαρθρώνεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 300 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει:

 • τριάντα οκτώ (38) μαθήματα κορμού,
 • τριάντα έξι (36) μαθήματα κατεύθυνσης 7ου, 8ου και 9ου εξαμήνου,
 • δεκαεννιά (19) μαθήματα ελεύθερης επιλογής 8ου και 9ου εξαμήνου και
 • πέντε (5) προαιρετικά 1ου – 10ου εξαμήνου.

 Το πρόγραμμα των πρώτων έξι (6) εξαμήνων είναι κοινό για όλους τους φοιτητές και περιλαμβάνει μαθήματα κορμού.

 Από το 7ο εξάμηνο, ο φοιτητής επιλέγει κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα που χωρίζονται στους εξής 4 κύκλους μαθημάτων: 
Α’ Κύκλος – Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Αμυντικών Συστημάτων,
Β’ Κύκλος – Διαχείριση Πληροφορίας, Ευφυή Συστήματα και Αυτοματισμοί,
Γ’ Κύκλος – Ηλεκτρονική, Φωτονική και Νανοτεχνολογία,
Δ’ Κύκλος – Πληροφορική και Εφαρμογές,

 • και οι φοιτητές πρέπει να ολοκληρώσουν με επιτυχία έξι (6) μαθήματα από τους κύκλους Α ή/και Γ και έξι (6) μαθήματα από τους κύκλους Β ή/και Δ.

Για τη λήψη του πτυχίου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση σε:

 • τριάντα οκτώ (38) υποχρεωτικά μαθήματα,
 • δώδεκα (12) κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα,
 • τέσσερα (4) μαθήματα ελεύθερης επιλογής,
 • διπλωματική εργασία,
 • προαιρετικά Πρακτική Άσκηση και
 • προαιρετικά όσα από τα προσφερόμενα προαιρετικά μαθήματα.

 

 

 

Η Διπλωματική Εργασία στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών είναι υποχρεωτική και πιστώνεται με 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

 • Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας προϋποθέτει ότι ο φοιτητής έχει παρακολουθήσει επιτυχώς 36 από τα 48 μαθήματα των πρώτων 8 εξαμήνων.

Στο 10ο εξάμηνο, τυπικά, ο φοιτητής επιλέγει και εκπονεί τη διπλωματική εργασία του, με προβλεπόμενη τυπική διάρκεια εκπόνησης τους έξι μήνες.

 

 

Η ΠΑ είναι προαιρετική για τους/τις φοιτητές/τριες που ακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ (αποκτώντας 15 επιπρόσθετες ECTS μονάδες),

 • έχει διάρκεια 3 μήνες,

και η έναρξή της από τον κάθε φοιτητή γίνεται εφόσον αυτός έχει παρακολουθήσει με επιτυχία 35 υποχρεωτικά ή κατ’επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα του πενταετούς προγράμματος σπουδών.

 

1ο Εξάμηνο

 • Δομημένος Προγραμματισμός
 • Γραμμική Αλγεβρα & Διαφορικός-Ολοκληρωτικός Λογισμός
 • Φυσική για Μηχανικούς
 • Θεωρία Κυκλωμάτων
 • Λογική Σχεδίαση
 • Εισαγωγή στην Επιστήμη της Ηλεκτρονικής, των Υπολογιστών και των Επικοινωνιών
 • Αγγλικά Ι (προαιρετικά)

2ο Εξάμηνο

 • Διαφορικές Εξισώσεις & Υπολογιστικοί Αλγόριθμοι
 • Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός
 • Ηλεκτρονική Ι
 • Ανάλυση Ηλεκτρικών Δικτύων
 • Ηλεκτρομαγνητισμός
 • Διακριτά Μαθηματικά
 • Αγγλικά ΙΙ (προαιρετικά)

3ο Εξάμηνο

 • Πιθανότητες, Στατιστική & Στοχαστική Ανάλυση
 • Σήματα & Συστήματα
 • Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων
 • Ηλεκτρονική ΙΙ
 • Ηλεκτρικές Μετρήσεις, Αισθητήρες & Οργανομετρία
 • Δομές Δεδομένων
 • Αγγλικά ΙΙΙ - Ορολογία για Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς (προαιρετικά)

4ο Εξάμηνο

 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 • Διοίκηση & Διαχείριση Έργων
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος & Εικόνας
 • Μικροελεγκτές & Μικροϋπολογιστές
 • Αναλογικός και Ψηφιακός Αυτόματος Έλεγχος
 • Βάσεις Δεδομένων

5ο Εξάμηνο

 • Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα
 • Κεραίες & Ασύρματες Επικοινωνίες
 • Μικροηλεκτρονική & VLSI
 • Ενσωματωμένα Συστήματα
 • Λειτουργικά Συστήματα
 • Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα

6ο Εξάμηνο

 • Επικοινωνίες & Δίκτυα Υπολογιστών
 • Ασφάλεια, Νομοθεσία και Τεχνοοικονομικές Mελέτες
 • Κατανεμημένα Συστήματα
 • Οπτοηλεκτρονική & Laser
 • Τεχνολογία Λογισμικού
 • Ανάλυση & Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων

7ο Εξάμηνο

 Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Διαδικτυακός Προγραμματισμός

Α’ Κύκλος Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικών Μαθημάτων

 • Ψηφιακά Συστήματα Επικοινωνιών
 • Δορυφορικές Επικοινωνίες & Συστήματα
 • Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές Διαδικτύου

Β’ Κύκλος Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικών Μαθημάτων

 • Θεωρία Υπολογισμού
 • Μηχατρονική
 • Εξόρυξη Δεδομένων

Γ’ Κύκλος Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικών Μαθημάτων

 • Ηλεκτρονικοί Ταλαντωτές & Εφαρμογές
 • Ψηφιακά Ραδιοτηλεοπτικά Συστήματα
 • CAD και Κατασκευή

Δ’ Κύκλος Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικών Μαθημάτων

 • Πληροφοριακά Συστήματα & Εφαρμογές
 • Προηγμένα Θέματα Γλωσσών Προγραμματισμού
 • Συστήματα CAD/CAM, Μοντελοποίηση & Αντίστροφη Μηχανική

8ο Εξάμηνο

Α’ Κύκλος Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικών Μαθημάτων

 • Μικροκυματικές Επικοινωνίες
 • Συστήματα Οπτικών Επικοινωνιών
 • Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών

Β’ Κύκλος Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικών Μαθημάτων

 • Υπολογιστική Όραση
 • Ανάκτηση Πληροφορίας
 • Ρομποτική

Γ’ Κύκλος Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικών Μαθημάτων

 • Οργανικά Ηλεκτρονικά & Εφαρμογές
 • Φυσική & Τεχνολογία Πλάσματος
 • Ηλεκτρονικά Ισχύος

Δ’ Κύκλος Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικών Μαθημάτων

 • Προσομοίωση & Μοντελοποίηση  Ενεργειακών & Περιβαλλοντολογικών Συστημάτων
 • Βιοϊατρική Τεχνολογία & Βιοπληροφορική
 • Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού & Μεταγλωττιστών

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • Αξιοπιστία Ψηφιακών Συστημάτων
 • Λειτουργικά Yλικά σε Ηλεκτρονικές Διατάξεις
 • Οικολογικός Σχεδιασμός
 • Θεωρία Γράφων & Εφαρμογές
 • Αριθμητική Ανάλυση & Περιβάλλοντα Υλοποίησης
 • Μη Καταστροφικός Έλεγχος
 • Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα
 • Επεξεργασία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
 • Τεχνολογίες Ελέγχου Υδατικών & Εδαφικών Πόρων
 • Τηλεπισκόπηση και Επεξεργασία Δορυφορικών Εικόνων

9ο Εξάμηνο

Α’ Κύκλος Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικών Μαθημάτων

 • Σχεδιασμός & Μελέτη Απόδοσης Δικτύων Ευρυζωνικών Επικοινωνιών
 • Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών
 • Συστήματα Ραντάρ & Εφαρμογές

Β’ Κύκλος Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικών Μαθημάτων

 • Μηχανική Γνώσης και Συστήματα Γνώσης
 • Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή
 • Αισθητήρια & Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί

Γ’ Κύκλος Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικών Μαθημάτων

 • Φωτονική & Νανοτεχνολογία
 • Τεχνολογία Χρονικά Στενών Παλμών Laser
 • Κβαντική Ηλεκτρονική & Οπτική

Δ’ Κύκλος Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικών Μαθημάτων

 • Υπολογιστική Λογική & Λογικός Προγραμματισμός
 • Παράλληλη Επεξεργασία & Βελτιστοποίηση
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • ΙοΤ Τεχνολογίες & Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα
 • Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων για Μηχανικούς
 • Ποιότητα και Δεοντολογία
 • Κρυπτογραφία και Blockchain Eφαρμογές
 • Μηχανολογικές Κατεργασίες & Κατασκευές
 • Διαχείριση και αξιοποίηση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Ισχύος σε Ηλεκτρικές Μηχανές & ΑΠΕ
 • Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Αέρα
 • Στρατηγική Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Διαχείριση Οικοσυστημάτων

10ο Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

Οδηγός Σπουδών

 Η ειδικότητα του Ηλεκτρονικού Μηχανικού του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. έχει ευρύ πεδίο δράσης.

 • Ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός νοείται ο/η μηχανικός που ασχολείται με τη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή, πιστοποίηση, έλεγχο, επιθεώρηση, συντήρηση και διακρίβωση συστημάτων για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, επεξεργασία, έλεγχο και χρησιμοποίηση ενέργειας και πληροφορίας που είναι κρίσιμα για την προστασία και βελτίωση της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του ανθρώπου, όπως είναι οι ηλεκτρολογικές και άλλες εγκαταστάσεις, οι ηλεκτρονικές εφαρμογές, οι τηλεπικοινωνίες, τα συστήματα πληροφορικής και υπολογιστών. 

 

 

 • Εγκαταστάσεις παραγωγής, δίκτυα μεταφοράς, μετατροπής, προστασίας και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων, συσκευών και εξαρτημάτων τους, καθώς και των εγκαταστάσεων που σχετίζονται με τον ηλεκτρισμό, τις ηλεκτρικές μηχανές, τα ηλεκτρονικά ισχύος, το φωτισμό και την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και τις εφαρμογές τους. Επίσης περιλαμβάνονται οι μέθοδοι οικονομικής διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας και η λειτουργία των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας ρυθμιζόμενων ή μη.
 • Ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων, μικροηλεκτρονικά και νανοηλεκτρονικά υλικά, στοιχεία και διατάξεις, αναλογικά και ψηφιακά σήματα και συστήματα, αισθητήρες, ενσωματωμένα συστήματα, βιομηχανικοί αυτοματισμοί, ευφυή συστήματα, αυτόματος έλεγχος, ρομποτική, βιοτεχνολογία.
 • Ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία και εφαρμογές, κεραίες και ραδιοκύματα, μικροκυματικές και οπτοηλεκτρονικες διατάξεις και κυκλώματα, βιοϊατρική, αναλογικά και ψηφιακά τηλεπικοινωνιακά συστήματα, δίκτυα σταθερών και κινητών επικοινωνιών και υπολογιστών, τεχνολογίες διαδικτύου, δορυφορικές επικοινωνίες και διατάξεις διαστημικών συστημάτων.
 • Υπολογιστικά συστήματα, υλικό, λογισμικό, πληροφοριακά συστήματα και συστήματα αποφάσεων, διαχείριση και ανάλυση δεδομένων και γνώσης, τεχνητή νοημοσύνη, συστήματα εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, αλληλεπίδραση ανθρώπου μηχανής, ασφάλεια λογισμικού, ασφάλεια δεδομένων, βιοπληροφορική, ιατρική πληροφορική, εφαρμογές παγκόσμιου ιστού, υπολογιστική νέφους.
 • Αντοχή των υλικών, Στατική και δυναμική στοιχείων και κατασκευών, Στοιχεία μηχανών, Ανυψωτικές εγκαταστάσεις, Θερμοδυναμική, Μετάδοση θερμότητας, Ρευστοδυναμική, Μηχανοτρονική, Εργαλειομηχανές (CNC), Μηχανολογικό σχέδιο, Υδραυλικές εγκαταστάσεις, Ψυκτικές και πνευματικές εγκαταστάσεις, Αντλίες, Συμπιεστές, Εναλλάκτες θερμότητας, Λέβητες, Κάμινοι, Ατμογεννήτριες, Συμπυκνωτές, Ψύκτες, Δίκτυα και εξοπλισμός υγρών και αεριών υλικών και καυσίμων, Μηχανές εσωτερικής καύσης, Αεριοστρόβιλοι, Ατμοστρόβιλοι, Μονάδες συνδυασμένων κύκλων, Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί, Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με συμβατικά καύσιμα ή πυρηνική τεχνολογία ή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 

 Ωστόσο, στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά εργασίας αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Πιο συγκεκριμένα,

 

 • στη βιομηχανία (Συσκευές οδήγησης κινητήρων, ηλεκτρόλυσης,γαλβανισμού, συγκόλλησης, κ.ά)
 • στις μεταφορές ( Ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τρένα, μετρ, τρόλευ, πλοία)
 • στις ανανεώσιμες πηγές (Φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες) και στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.
 • στο σχεδιασμό ηλεκτρικών οχημάτων
 • στη λειτουργία επιχειρησιακών δικτύων υπολογιστών και Data centers.
 • στα συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (Συστήματα αντιστάθμισης αέργου ισχύος, HVDC, Eνεργά φίλτρα, κ.ά.)
 • στο σχεδιασμό έξυπνων οικιακών συσκευών ( φωτισμός, κλιματισμός - θέρμανση, επαγωγικές εστίες, κ.ά)
 • στη ψηφιακή διαδραστική ευρυεκπομπή ( digital interactive broadcasting) και στις αλληλεπιδραστικές υπηρεσίες τηλεοπτικού και πολυμεσικού περιεχομένου.
 • στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και στις ευρυζωνικές υπηρεσίες πέμπτης γενιάς (5G).
 • στις υπηρεσίες ασφάλειας δεδομένων και διαφύλαξης του απορρήτου.
 • στο υλικό και λογισμικό για προγραμματιζόμενα σταθερά και ασύρματα δίκτυα (SDN/SDR).
 • στο υλικό και λογισμικό εικονοποίησης δικτυακών λειτουργιών (NFV).
 • στο Διαδίκτυο των Αντικειμένων - Internet of Things (IoT) -
   και τις εφαρμογές του για
  • έξυπνα σπίτια,
  • έξυπνες πόλεις,
  • γεωργία ακριβείας,
  • μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και
  • διατήρηση των φυσικών πόρων.

 

Ως Μηχανικός Λογισμικού

 • στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών παιχνιδιών
 • στην εγκατάσταση και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων απόφάσεων,
 • στη διαχείριση και ανάλυση δεδομένων και γνώσης
 • στις εφαρμογές ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης
 • στην ανάπτυξη κινητών εφαρμογών και εφαρμογών διαδικτύου
 • στο ψηφιακό μάρκετινγκ και την ανάλυση δεδομένων

 

Ως μηχανικός επεξεργασίας σήματος

 • με ευθύνη να αναπτύξει, να διαχειριστεί και να λειτουργήσει υπολογιστικά μοντέλα, δημιουργώντας αλγόριθμους για την αποτελεσματικότερη επεξεργασία του καθώς και συστήματα λήψης αποφάσεων βασισμένα σε σήματα ( με ενδεικτικές εφαρμογές στην ιατρική, τη γεωπονία, τις τηλεπικοινωνίες και τη μουσική)

 

Ως μηχανικός νέων υλικών και νανοτεχνολογίας

 • που θα μπορεί να προτείνει, να δοκιμάζει, να σχεδιάζει και να αναπτύσσει νέα υλικά ή να βελτιώνει τα ήδη υπάρχοντας, για ένα εύρος προϊόντων όπως τα έξυπνα παράθυρα παραγωγής ενέργειας, οι μπαταρίες για ηλεκτροκίνητα οχήματα, τα φωτοβολταϊκά συστήματα, τα αεροσκάφη, κ.α.

 

Ως εκπαιδευτικός

 • στη διδασκαλία όλων των συναφών τεχνικών αντικειμένων.

  Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στους κλάδους ΠΕ 84 Ηλεκτρονικών.

 

Ως Ερευνητής/τρια και Μηχανικός έρευνας

 • σε ερευνητικά ιδρύματα κι εργαστήρια στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

 

  Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στους κλάδους ΠΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών.

 

Mπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στην Ηλεκτρολογία - Ηλεκτρονική στο άρθρο μας εδώ.

Περισσότερα για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο