Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο
Βάση 2023
11.900
Βάση 2022
11.240
Εισακτέοι
88
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,00

ΓΕΛ

1o πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 30%

 Αρχαία Ελληνικά 20%

 Ιστορία 30%

Λατινικά 20%


Κωδικός Σχολής
0188
Πόλη
Αθήνα
Κατευθύνσεις

1. Τουρκικών Σπουδών
2. Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών ΕΚΠΑ εντάσσεται στο πεδίο των καλουμένων «Περιοχικών Σπουδών» (Area Studies).

 Ο προσανατολισμός αυτός του Τμήματος είναι καινοτόμος για την ελληνική ακαδημαϊκή πραγματικότητα, κάτι που αποτυπώνεται διαχρονικά στο επιστημονικό έργο των στελεχών του.
 

 Με την ίδρυση του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (το 2003), για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής ανώτατης παιδείας δημιουργείται ένα συμπαγές πανεπιστημιακό Τμήμα που στρέφει αποκλειστικά το ενδιαφέρον του στον συγκεκριμένο αυτό γνωστικό και πολιτισμικό κόσμο.


 Ο προσανατολισμός του Τμήματος είναι εκπαιδευτικός, ερευνητικός και επαγγελματικός. Μέλημά του είναι να παράσχει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες γνώσεις γενικές και εξειδικευμένες, καθώς και τα μεθοδολογικά-ερευνητικά εργαλεία για την εμβάθυνση στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.
   Οι φοιτητές/ τριες του αποκτούν τόσο γενικές όσο και εξειδικευμένες γνώσεις, καθώς και τα αναγκαία μεθοδολογικά και ερευνητικά εργαλεία για την εμβάθυνση στα δύο επιμέρους πεδία (τις ειδικές κατευθύνσεις) της επιστημονικής περιοχής του Τμήματος:

α) Τουρκικής γλώσσας και Φιλολογίας και

β) Ιστορικών, Κοινωνικών, Στρατηγικών Σπουδών και Γεωπολιτικής της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής και της Τουρκίας.

 

 


 

Η φοίτηση στο Τµήµα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών

 • διαρκεί οκτώ (8) ακαδηµαϊκά εξάµηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

 Σύμφωνα με τον Νέο Οδηγό Σπουδών του Τμήματος για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε τριάντα (30) Υποχρεωτικά Μαθήματα (Κορμού και Κατεύθυνσης) και δέκα (10) μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής (ΥΕ).  

 Τα Υποχρεωτικά Μαθήματα κατανέμονται σε Κορμού (εξάμηνα Α- Γ) και σε Κατεύθυνσης (εξάμηνα Δ-Η).

 

 

 

H εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι προαιρετική για τους φοιτητές/τριες του Τμήματος και μπορεί να αντικατασταθεί από δύο (2) Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής.

 

 

 

 Για την πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς μαθήματα τριών (3) θεματικών ενοτήτων:

1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής
2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας
3. Ειδική Διδακτική και Πρακτική Άσκηση

 

 1o Eξάμηνο

 • Τουρκική γλώσσα I + εργαστήριο 
 • Εισαγωγή στη Γλώσσολογία
 • Διοίκηση και θεσμοί στην Οθωμανική Αύτοκρατορία
 • Ιστορία της Τουρκίας
 • Θρησκευτικές κοινότητες και εθνοτικές ομάδες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία

2ο Εξάμηνο

 • Τουρκική γλώσσα II + εργαστήριο ΙΙ
 • Πολιτικοί θεσμοί στη σύγχρονη Τουρκία
 • Οικονομική Γεωγραφία και Γεωπολιτική της ευρύτερης ΜΑ και της Τουρκίας
 • Μεταρρυθμίσεις, ιδεολογία και Ισλάμ στην Οθωμανική Αυτοκρατορία
 • Ιστορία της τουρκικής λογοτεχνίας

3ο Εξάμηνο

 • Τουρκική γλώσσα III + εργαστήριο
 • Ιστορία της τουρκικής γλώσσας
 • Πολιτικό Ισλάμ στη σύγχρονη Τουρκία
 • Ελληνοτουρκικές σχέσεις
 • Ανάλυση Λόγου: Θεωρία και μέθοδος  

4ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Τουρκικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 • Τουρκική γλώσσα ΙV + εργαστήριο
 • Σύγχρονα ρεύματα της τορκικής λογοτεχνίας Ι (1923 -1950) 
 • Διαγλωσσική μελέτη Τουρκικής – Ελληνικής με στόχο τη διδακτική της Τουρκικής 

Κατεύθυνση Ιστορικών, Κοινωνικών, Στρατηγικών Σπουδών και Γεωπολιτικής

 • Τουρκική γλώσσα ΙV + εργαστήριο 
 • Εισαγωγή στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο 
 • Στρατηγικές σπουδές και Γεωπολιτική

5ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Τουρκικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 • Τουρκική γλώσσα V + εργαστήριο
 • Οθωμανική γλώσσα I 
 • Σύγχρονα ρεύματα της τουρκικής λογοτεχνίας ΙΙ (1950-2020)

Κατεύθυνση Ιστορικών, Κοινωνικών, Στρατηγικών Σπουδών και Γεωπολιτικής

 • Τουρκική γλώσσα V + εργαστήριο 
 • Ζητήματα κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας της Τουρκίας 
 • Συστημική Γεωπολιτική Ανάλυση

6ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Τουρκικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 • Τουρκική γλώσσα VΙ + εργαστήριο
 • Μεθοδολογία διδακτικής ξένων γλωσσών - διδακτική της Τουρκικής ως ξένης 
 • Διδακτική της Τουρκικής και παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) 

Κατεύθυνση Ιστορικών, Κοινωνικών, Στρατηγικών Σπουδών και Γεωπολιτικής

 • Τουρκική γλώσσα VΙ + εργαστήριο 
 • Τουρκικές κοινότητές και Ισλάμ στην Ευρώπη 
 • Γεωπολιτική και ενέργεια Ι

7ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Τουρκικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 • Τουρκική γλώσσα VΙΙ + εργαστήριο 
 • Μετάφραση πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών κειμένων Τουρκικής – Ελληνικής Ι 
 • Γλωσσολογία Σωμάτων Κειμένων Ι: Κριτική Ανάλυση Λόγου 

Κατεύθυνση Ιστορικών, Κοινωνικών, Στρατηγικών Σπουδών και Γεωπολιτικής

 • Τουρκική γλώσσα VΙΙ + εργαστήριο 
 • Ελληνορθόδοξες κοινότητές στη Μ. Ασία και τη ΝΑ Μεσόγειο
 • Διεθνείς σχέσεις της Τουρκίας: Τουρκία και Μέση Ανατολή

8ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Τουρκικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 • Τουρκική γλώσσα VIΙΙ + εργαστήριο 
 • Πρακτική Άσκηση Ι: παιδαγωγικές εφαρμογές της διδακτικής της Τουρκικής 
 • Γλωσσολογία Σωμάτων Κειμένων II: Μεταφραστικές σπουδές

Κατεύθυνση Ιστορικών, Κοινωνικών, Στρατηγικών Σπουδών και Γεωπολιτικής

 • Τουρκική γλώσσα VIΙΙ + εργαστήριο
 • Ζητήματα κοινωνικού φύλου στην Τουρκία 
 • Γεωπολιτική και ενέργεια ΙΙ 

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

Οδηγός Σπουδών

 Μετά το πτυχίο Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών ΕΚΠΑ οι απόφοιτοι/ες έχουν στη διάθεση τους αρκετές επιλογές σταδιοδρομίας.

 Ωστόσο, αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες στη σύγχρονη αγορά εργασίας απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

Ειδικότερα,

 

 Ως καθηγητές/τριες ξένης γλώσσας 

 • στην Ιδιωτική Εκπαίδευση ( εκπαιδευτήρια, φροντιστήρια)

  Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 6117/Α5/2017 (ΦΕΚ 324/Β) οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών μετά από αναγνώριση των πτυχίων τους, διαθέτουν επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία των γλωσσών αυτών σε κέντρα ξένων γλωσσών.

 

Ως μεταφραστές/τριες

 • σε εκδοτικούς οίκους,
 • σε διεθνείς οργανισμούς (ΟΗΕ, UNESCO, UNICEF) και στις διάφορες υπηρεσίες της ΕE,
 • στα μέσα ενημέρωσης ή
 • ως αυτοαπασχολούμενοι

 

Ως διερμηνείς και πολιτισμικοί διαμεσολαβητές/τριες

 • σε όργανα και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • σε ΜΚΟ

 

Ως στελέχη 

 • στη δημόσια διοίκηση (διπλωματικό σώμα, υπουργεία, νομαρχίες) 
 • στους δημόσιους οργανισμούς (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λπ.) 
 • σε τράπεζες (ελληνικές και ξένες)

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Ξένων Γλωσσών.

 

 Επιπλέον, η άριστη γνώση της γλώσσας και οι δεξιότητες επικοινωνίας των πτυχιούχων είναι πολύτιμες:
 

Σε τομείς

 Μarketing, δημοσίων σχέσεων και δημιουργίας περιεχομένου 

 • σε εταιρείες επικοινωνίας, διαφήμισης και μέσων ενημέρωσης (ιστότοποι, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, podcast) 

 Τουρισμού 

 • σε τομείς εξυπηρέτησης και πώλησης σε εμπορικές επιχειρήσεις
 • σε εταιρείες μεταφορών ( αεροπορικές, ακτοπλοϊκές]
 • σε τουριστικά γραφεία

 Εμπορικών επιχειρήσεων/ εταιρειών  

 • ως στελέχη διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
 • ως στελέχη εισαγωγών - εξαγωγών και διεθνούς εμπορίου

 Πολιτισμού/πολιτισμικής διαχείρισης

 • σε γκαλερί, μουσεία, βιβλιοθήκες
 • ως ξεναγοί

Εκδόσεων

 •  ως επιμελητές/ τριες και διορθωτές/τριες κειμένων

 Τηλεόρασης/κινηματογράφου

 • στον υποτιτλισμό σειρών/ταινιών

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στις Ξένες Γλώσσες μπορείτε να βρείτε στο άρθρο μας εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών ΕΚΠΑ
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο