Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.


Κωδικός Σχολής
0192
Πόλη
Αθήνα
Κατευθύνσεις

1. Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας
2. Σλαβικών Σπουδών

Πανελλαδικές Εξετάσεις
 •   Επιστ. Πεδίο
 • 1ο
 •   Βάση ΓΕΛ
 • 11.120
 •   Εισακτέοι
 • 85
 •   Συντ. Ε.Β.Ε.
 • 0,80

ΓΕΛ

1o πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 30%

 Αρχαία Ελληνικά 25% 

 Ιστορία 25%

Λατινικά 20%


Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας & Φιλολογίας και Σλαβικών σπουδών έχει ως σκοπό:

α) να καλλιεργεί και να προάγει με τη διδασκαλία και την έρευνα, τη γλώσσα−γλωσσολογία, τη λογοτεχνία την ιστορία, τον πολιτισμό και τους πολιτικούς θεσμούς των Σλαβικών χωρών.

β) να παρέχει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία.

γ) να οργανώνει μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα, και

δ) να παρέχει στη δημόσια διοίκηση τεκμηριωμένες πληροφορίες και επιστημονικά στοιχεία που να διευκολύνουν τη συνεργασία με τις σλαβικές χώρες.

 

 

Η διάρκεια σπουδών στο Τμήμα Ρώσικης Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών είναι τετραετής,

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών περιλαμβάνει

 • σαράντα έξι (46) Υποχρεωτικά Μαθήματα
 • πέντε (5) Υποχρεωτικά Εργαστηριακά Μαθήματα
 • έντεκα (11) Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής

Επιπλέον, οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να επιλέξουν συνολικά μόνο ένα (1) από τα προσφερόμενα μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής.

 

 

Για την απόκτηση πτυχίου ο φοιτητής/η φοιτήτρια οφείλει να συγγράψει πτυχιακή εργασία. 

Κάθε φοιτητής/τρια µπορεί να ξεκινήσει την εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας του από την λήξη του 6ου εξαµήνου των σπουδών, έχοντας βεβαίωση από τη Γραµµατεία ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα 2/3 των µαθηµάτων όλων των προηγούµενων εξαµήνων.

 

 

  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών, εφόσον έχουν συμπληρώσει 30 ECTS του Προγράμματος Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας με τη λήψη του πτυχίου τους, διαθέτουν επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία της Ρωσικής σε κέντρα ξένων γλωσσών.


Απαραίτητες προϋποθέσεις για την απόκτηση της εν λόγω πιστοποίησης ορίζονται:


α) η συμπλήρωση τριάντα (30) τουλάχιστον ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS με βάση τα μαθήματα που προτείνονται στο πρόγραμμα σπουδών,
β) η παρακολούθηση των υποχρεωτικών μαθημάτων διδακτικής του Τμήματος
γ) η παρακολούθηση ενός (1) τουλάχιστον μαθήματος από την πρώτη θεματική περιοχή, δύο (2) μαθημάτων από τη δεύτερη θεματική περιοχή και τριών (3) μαθημάτων από την τρίτη θεματική περιοχή.

Θεματικές περιοχές

1) Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής,

2) Θέματα μάθησης και διδασκαλίας,

3) Ειδική Διδακτική και Πρακτική Άσκηση.

 

 

Η πρακτική άσκηση είναι προαιρετική για τους/τις φοιτητές/τριες, σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών.

 Είναι αμειβόμενη και η διάρκεια της ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες.

Δικαίωμα για πρακτική άσκηση έχουν οι φοιτήτριες/ φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το τρίτο (3ο) έτος των σπουδών τους.
 

 

 1o Εξάμηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Ρωσική γλώσσα Ι : Μορφολογία/Σύνταξη 
 • Ρωσική γλώσσα Ι : Δεξιότητες στον γραπτό λόγο 
 • Ρωσική γλώσσα Ι : Δεξιότητες στον προφορικό λόγο 
 • Εισαγωγή στη Σλαβική Φιλολογία 
 • Εισαγωγή στη Γλωσσολογία 

Μαθήματα Υποχρεωτικά Εργαστηριακά

 • Εκπαιδευτική Τεχνολογία: Παιδαγωγικές εφαρμογές 
 • Ασκήσεις Ρωσικής Φωνητικής Ι 

 Μαθήματα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Ιστορία των λογίων γλωσσών των Νοτίων και των Δυτικών Σλάβων
 • Ιστορία της Μεσαιωνικής Ρωσίας

2o  Εξάµηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Ρωσική γλώσσα ΙΙ: Μορφολογία/Σύνταξη
 • Ρωσική γλώσσα ΙΙ: Δεξιότητες στον γραπτό λόγο 
 • Ρωσική γλώσσα ΙΙ: Δεξιότητες στον προφορικό λόγο
 • Εισαγωγή στην Ιστορία και τον Πολιτισµό των Σλάβων
 • Βυζάντιο και Σλαβικός κόσµος
 • Βυζαντινή και Παλαιοσλαβική Γραμματεία: Σχέσεις και επιδράσεις

Μαθήματα Υποχρεωτικά Εργαστηριακά

 • Ασκήσεις Ρωσικής Φωνητικής ΙΙ 

Μαθήματα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Σηµασιολογία 
 • Κοινωνιογλωσσολογία

3ο  Εξάμηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Ρωσική Γλώσσα ΙΙΙ: Μορφολογία/Σύνταξη 
 • Ρωσική Γλώσσα ΙΙΙ: Δεξιότητες στον γραπτό λόγο
 • Ρωσική Γλώσσα ΙΙΙ: Δεξιότητες στον προφορικό λόγο
 • Λογοτεχνία των Ανατολικών Σλάβων (μέχρι τον 18ο αιώνα)
 • Εισαγωγή στην Παιδαγωγική (Μάθημα Παιδαγωγικής επάρκειας)
 • Τεχνικές συγγραφής επιστημονικών εργασιών
 • Φωνητική – Φωνολογία – Μορφολογία της Ρωσικής και η διδακτική τους (Μάθημα Παιδαγωγικής επάρκειας)

Μαθήματα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Εισαγωγή στο Θέατρο
 • Βουλγαρική Γλώσσα και Πολιτισμός I 
 • Ουκρανική Γλώσσα και Πολιτισμός I
 • Σερβική/Κροατική Γλώσσα Ι – Στοιχεία Γραμματείας της Μεσαιωνικής Περιόδου 


4ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Ρωσική Γλώσσα ΙV: Μορφολογία/Σύνταξη 
 • Ρωσική Γλώσσα ΙV: Δεξιότητες στον γραπτό λόγο 
 • Ρωσική Γλώσσα ΙV: Δεξιότητες στον προφορικό λόγο
 • Ιστορία της Ανατολικής Ευρώπης 
 • Ρωσική λογοτεχνία 19ου αιώνα: Πρώτη περίοδος (1800-1825)
 • Ιστορία της Αυτοκρατορικής Ρωσίας (1689-1917)
 • Σύνταξη της Ρωσικής και η διδακτική της (Μάθημα Παιδαγωγικής επάρκειας)

Μαθήματα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Πραγματολογία  
 • Επιχειρηµατικότητα  
 • Βουλγαρική Γλώσσα και Πολιτισμός II
 • Σερβική/Κροατική Γλώσσα ΙΙ – Στοιχεία Γραμματείας της Πρώιμης Νεότερης Περιόδου
 • Λεξικολογία – Λεξικογραφία

5ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Ρωσική Γλώσσα V: Μορφολογία/Σύνταξη 
 • Ρωσική Γλώσσα V: Δεξιότητες στον γραπτό λόγο 
 • Ρωσική Γλώσσα V: Δεξιότητες στον προφορικό λόγο 
 • Διδασκαλία της Ρωσικής ως ξένης γλώσσας (Μάθημα Παιδαγωγικής επάρκειας) 
 • Ρωσική λογοτεχνία 19ου αιώνα: Δεύτερη περίοδος (1825-1860). 
 • Ιστορική Γραμματική της Ρωσικής γλώσσας 
 • Παλαιοσλαβική Γλώσσα 

Μαθήματα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Ρωσική Γλώσσα: Εργαστήριο Γραπτού Λόγου Ι
 • Θέµατα Βαλκανικής Ιστοριογραφίας
 • Κειµενογλωσσολογία – Ανάλυση λόγου
 • Βουλγαρική Γλώσσα και Πολιτισμός III
 • Σερβική / Κροατική Γλώσσα III – Στοιχεία Γραμματείας Μπαρόκ-Διαφωτισμού-Κλασικισμού
 • Πολωνική Γλώσσα και Πολιτισμός III

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • Πρακτική Άσκηση Ι

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Ρωσική Γλώσσα VI: Μορφολογία/Σύνταξη 
 • Ρωσική Γλώσσα VI: Δεξιότητες στον γραπτό λόγο 
 • Ρωσική Γλώσσα VI: Δεξιότητες στον προφορικό λόγο 
 • Μετάφραση και Διερµηνεία: από τη θεωρία στην πράξη Ι
 • Ρωσική Λογοτεχνία του 19ου αιώνα: Τρίτη περίοδος
 • Παλαιοσλαβική Γραµµατεία

Μαθήματα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Βουλγαρική Γλώσσα και Πολιτισμός IV 
 • Σερβική / Κροατική Γλώσσα IV –Στοιχεία του Λαϊκού Πολιτισμού 
 • Πολωνική Γλώσσα και Πολιτισμός IV 
 • Κράτος και εξουσία στα Μεσαιωνικά Βαλκάνια 
 • Ιστορία και Πολιτισμός Σύγχρονης Ευρώπης (1789-1945) 
 • Ρωσική Γλώσσα: Εργαστήριο Γραπτού Λόγου ΙΙ
 • Ιστορία των ελληνορωσικών σχέσεων, 18ος-19ος αι. 

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • Πρακτική Άσκηση ΙI 

7ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Ρωσική Γλώσσα VII: Δεξιότητες στον γραπτό λόγο 
 • Θεωρία Λογοτεχνίας
 • Μετάφραση και Διερµηνεία: από τη θεωρία στην πράξη ΙΙ 
 • Ιστορία της Σοβιετικής Ένωσης
 • Ρωσική Λογοτεχνία του 20ου αιώνα: Πρώτη περίοδος

Μαθήματα Υποχρεωτικά Εργαστηριακά

 • Ειδικά θέµατα της Ρωσικής γλώσσας - διδακτικές ασκήσεις I (Μάθημα Παιδαγωγικής επάρκειας)

Μαθήματα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά

[ επιλογή δύο (2) ]

 • Ρωσική Γλώσσα VII: Δεξιότητες στον προφορικό λόγο 
 • Νεότερη και σύγχρονη ιστορία του βιβλίου
 • Σλαβική παλαιογραφία
 • Βουλγαρική Γλώσσα και Πολιτισμός V
 • Συγκριτική λαογραφία
 • Σερβική / Κροατική Γλώσσα V – Στοιχεία Πολιτισμού της Μεσαιωνικής Περιόδου
 • Ρωσική εξωτερική πολιτική στα Βαλκάνια, β' ήμισυ 19ου - αρχές 20ου

8ο  Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Υφολογία της Ρωσικής Γλώσσας
 • Δηµώδης προφορική παράδοση των Σλάβων
 • Ρωσική Λογοτεχνία του 20ου αιώνα: Δεύτερη Περίοδος

 Μαθήματα Υποχρεωτικά Εργαστηριακά

 • Ειδικά θέµατα της Ρωσικής γλώσσας - διδακτικές ασκήσεις II (Μάθημα Παιδαγωγικής επάρκειας)

Μαθήματα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά

[ επιλογή τριών (3) ]

 • Ρωσική Γλώσσα VIIΙ: Δεξιότητες στον προφορικό λόγο
 • Ιστορία της χερσονήσου του Αίµου
 • Ζητήματα ελληνορωσικών διαπολιτισμικών σχέσεων
 • Η πρόσληψη Ρώσων συγγραφέων στη νεότερη νεοελληνική πεζογραφία (19ος-20ος αιώνας)
 • Βουλγαρική Γλώσσα και Πολιτισμός VI
 • Σερβική / Κροατική Γλώσσα VI – Στοιχεία Πολιτισμού της Νεότερης Περιόδου
 • Ο πολιτισμός του βιβλίου στα Μεσαιωνικά Βαλκάνια
 • Ιλλυρισμός: Λογοτεχνία και Πολιτισμός

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

Οδηγός Σπουδών

Μετά το πτυχίο Ρωσικής Γλώσσας & Φιλολογίας & Σλαβικών Σπουδών ΕΚΠΑ οι απόφοιτοι/ες έχουν στη διάθεση τους αρκετές επιλογές σταδιοδρομίας.

 Ωστόσο, αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες στη σύγχρονη αγορά εργασίας απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Ειδικότερα,

 

 

 Ως καθηγητές/τριες ξένης γλώσσας 

 • στην Ιδιωτική Εκπαίδευση ( εκπαιδευτήρια, φροντιστήρια)

  Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 6117/Α5/2017 (ΦΕΚ 324/Β) οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας & Φιλολογίας μετά από αναγνώριση των πτυχίων τους,  διαθέτουν επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία των γλωσσών αυτών σε κέντρα ξένων γλωσσών.

 

Ως μεταφραστές/τριες

 • σε εκδοτικούς οίκους,
 • σε διεθνείς οργανισμούς (ΟΗΕ, UNESCO, UNICEF) και στις διάφορες υπηρεσίες της ΕE,
 • στα μέσα ενημέρωσης ή
 • ως αυτοαπασχολούμενοι

 

Ως διερμηνείς και πολιτισμικοί διαμεσολαβητές/τριες

 • σε όργανα και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • σε ΜΚΟ

 

Ως στελέχη 

 • στη δημόσια διοίκηση (διπλωματικό σώμα, υπουργεία, νομαρχίες) 
 • στους δημόσιους οργανισμούς (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λπ.) 
 • σε τράπεζες (ελληνικές και ξένες)

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Ξένων Γλωσσών.

 

 Επιπλέον, η άριστη γνώση της γλώσσας και οι δεξιότητες επικοινωνίας των πτυχιούχων είναι πολύτιμες:
 

Σε τομείς

 Μarketing, δημοσίων σχέσεων και δημιουργίας περιεχομένου 

 • σε εταιρείες επικοινωνίας, διαφήμισης και μέσων ενημέρωσης (ιστότοποι, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, podcast) 

 Τουρισμού 

 • σε τομείς εξυπηρέτησης και πώλησης σε εμπορικές επιχειρήσεις
 • σε εταιρείες μεταφορών ( αεροπορικές, ακτοπλοϊκές]
 • σε τουριστικά γραφεία

 Εμπορικών επιχειρήσεων/ εταιρειών  

 • ως στελέχη διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
 • ως στελέχη εισαγωγών - εξαγωγών και διεθνούς εμπορίου

 Πολιτισμού/πολιτισμικής διαχείρισης

 • σε γκαλερί, μουσεία, βιβλιοθήκες
 • ως ξεναγοί

Εκδόσεων

 •  ως επιμελητές/ τριες και διορθωτές/τριες κειμένων

 Τηλεόρασης/κινηματογράφου

 • στον υποτιτλισμό σειρών/ταινιών

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στις Ξένες Γλώσσες μπορείτε να βρείτε στο άρθρο μας εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών ΕΚΠΑ
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο