Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο
Εισακτέοι
100
Βάση 2023
14.360
Βάση 2022
13.710
Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
1006
Πόλη
Αθήνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι η εκπαίδευση κοινωνικών επιστημόνων με υψηλή παιδεία και επαγγελματικές προοπτικές. Μέσα από την ανάλυση και σύνθεση των κοινωνικών φαινομένων στην οικονομία, την πολιτική και τον πολιτισμό  αναδεικνύονται οι μη-αυτονόητοι μηχανισμοί κοινωνικής συγκρότησης και μεταβολής των σύγχρονων κοινωνιών.

 Καλλιεργώντας την κριτική σκέψη το τμήμα στοχεύει  στην αντιμετώπιση διαδεδομένων στερεοτύπων και προκαταλήψεων. Έτσι φιλοδοξεί να συμβάλλει στην επιστημονική ανάλυση των κοινωνικών φαινομένων και μέσα από την κοινωνιολογική έρευνα, στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής. Επίσης συνδυάζει την κοινωνιολογική θεωρία και έρευνα με διεπιστημονικές προσεγγίσεις δηλαδή με συγγενείς κοινωνικές επιστήμες, όπως η κοινωνική ανθρωπολογία, οι οικονομικές και πολιτικές επιστήμες, ή η κοινωνική και οικονομική ιστορία.  

 

ΕΠΑΛ

Στο τμήμα μπορούν να ενταχθούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας

 

 

ΓΕΛ

1ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 30%

 Αρχαία Ελληνικά 20%

Ιστορία 30%

 Λατινικά 20%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

 Mαθηματικά (Άλγεβρα) 20%

 Νέα Ελληνικά 30%

 Μάθημα Ειδικότητας 1 25%

Μάθημα Ειδικότητας 2  25%

 

Οι σπουδές στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. διαρθρώνονται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και αντιστοιχούν σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

 • Στο πρώτο έτος σπουδών το Πρόγραμμα Σπουδών είναι κοινό για όλους τους φοιτητές/τριες και περιλαμβάνει αποκλειστικά Yποχρεωτικά Mαθήματα.
 • Στο δεύτερο έτος σπουδών εισάγονται τα Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία εντάσσονται σε οκτώ (8) θεματικές ενότητες με βάση τη συνάφεια του αντικειμένου τους:
 1. Οικονομία και Κοινωνία
 2. Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία
 3. Πολιτική και Κοινωνία
 4. Δίκαιο και Κοινωνία
 5. Πολιτισμός
 6. Κοινωνική Αναπαραγωγή
 7. Φύλο, Σώμα και Σεξουαλικότητα
 8. Κοινωνική Ανθρωπολογία

 

 • Τα Ελεύθερης Επιλογής προσφέρονται στο τελευταίο έτος σπουδών από άλλα Τμήματα της Σχολής ΟΠΕ ή από άλλες Σχολές και Τμήματα του ΕΚΠΑ.

 

 

 

Η Πτυχιακή Εργασία είναι προαιρετική για τη λήψη πτυχίου. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να επιλέξουν, εφόσον το επιθυμούν, να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία, υπό την εποπτεία διδάσκοντος του Τμήματος Κοινωνιολογίας  ΕΚΠΑ στο Η΄ εξάμηνο των σπουδών τους.  

  Η επιλογή της πτυχιακής εργασίας προϋποθέτει και την επιλογή του μαθήματος «Σεμινάριο προετοιμασίας πτυχιακής εργασίας» το οποίο είναι απαραίτητο για την μεθοδολογική υποστήριξή της.

  Η Πτυχιακή εργασία με το Σεμινάριο της ισοδυναμούν με 12 ECTS.

 Αντί της εκπόνησης πτυχιακής εργασίας, οι φοιτητές/τριες μπορούν εναλλακτικά να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε δύο (2) κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα του Τμήματος Κοινωνιολογίας τα οποία αντιστοιχούν σε ισοδύναμο αριθμό πιστωτικών μονάδων (12 ECTS).

 

 

Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική και γίνεται από το ΣΤ΄ εξάμηνο σπουδών και μετά.

 Η πρακτική άσκηση έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών ως μάθημα ελεύθερης επιλογής με έξι (6) πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

 

 

1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού

 • Κεντρικά ζητήματα Κοινωνιολογικής Θεωρίας και Κοινωνικής Έρευνας Ι 
 • Εισαγωγή στις Κοινωνικές Επιστήμες και στις Επιστήμες του Ανθρώπου 
 • Αρχές Πολιτικής Οικονομίας 
 • Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη 
 • Κοινωνική και Πολιτική Ιστορία της Ευρώπης (18ος -21ος αι.) 

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού

 • Κεντρικά Ζητήματα Κοινωνιολογικής Θεωρίας και Κοινωνικής Έρευνας ΙΙ 
 • Εισαγωγή στην Πολιτική και Κοινωνική Φιλοσοφία 
 • Μέθοδοι και Τεχνικές της Ποσοτικής Έρευνας Ι 
 • Η Κοινωνιολογία στην Ελλάδα 
 • Κοινωνική και Πολιτική Ιστορία της Ελλάδας (18ος-21ος αι.) 

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού 

 • Ιστορία των Κοινωνιολογικών Θεωριών Ι 
 • Οικονομική Κοινωνιολογία 
 • Πολιτική Κοινωνιολογία 

Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατ’ Επιλογήν

 • Κοινωνιολογία της Εργασίας 
 • Κράτος και Κοινωνία 
 • Θεωρία της Ιδεολογίας 
 • Σεξουαλικότητα και Εξουσία 
 • Οικονομική Ανάπτυξη και Διαστρωμάτωση 

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού

 • Ιστορία των Κοινωνιολογικών Θεωριών ΙΙ
 • Κοινωνιολογία του Πολιτισμού 
 • Θεωρίες για το φύλο και τις έμφυλες διακρίσεις 

Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατ’ Επιλογήν

 • Πολιτική και Κοινωνική Εκπροσώπηση 
 • Έμφυλη Βία 
 • Κοινωνία, ΜΜΕ και Κοινή Γνώμη 
 • Αισθητική θεωρία και Κοινωνιολογία της Τέχνης 
 • Κοινωνικά Κινήματα 

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού

 • Επιστημολογικά και Φιλοσοφικά Θεμέλια της Κοινωνιολογίας Ι 
 • Θεωρίες για την Κοινωνική Αναπαραγωγή 
 • Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία 

Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατ’ Επιλογήν

 • Ψηφιακή Εργασία 
 • Κοινωνία της Γνώσης και της Πληροφορίας 
 • Κριτική Κοινωνική Θεωρία για το Δίκαιο, τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα 
 • Κοινωνιολογία της Οικογένειας
 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού

 • Επιστημολογικά και Φιλοσοφικά Θεμέλια της Κοινωνιολογίας ΙΙ 
 • Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία 
 • Κοινωνιολογία δικαίου: θεωρητικές υποθέσεις και ερευνητικές τεχνικές 
 • Κοινωνιολογία της Θρησκείας

Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατ’ Επιλογήν

 • Κοινωνιολογία του Διαδικτύου 
 • Κοινωνικές Θεωρίες της Επιστημονικής Γνώσης 
 • Κοινωνιολογία της Παρέκκλισης και Τεχνολογίες Επιτήρησης 
 • Ανισότητες και Δίκαιο 

7ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού

 • Μέθοδοι και Τεχνικές της Ποσοτικής Έρευνας ΙΙ 
 • Μέθοδοι και Τεχνικές της Ποιοτικής Έρευνας

Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατ’ Επιλογήν

 • Κοινωνιολογία της Υγείας 
 • Κοινωνικές Πολιτικές για την Ισότητα 
 • Κοινωνιολογία του Ελεύθερου Χρόνου και του Τουρισμού 
 • Πολιτική Επικοινωνία 

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • Σύγχρονη Πολιτική Θεωρία 
 • Ποινική Καταστολή-Σωφρονιστική 
 • Κοινωνικό Φύλο και Αθλητισμός

8ο Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατ’ Επιλογήν

 • Κοινωνιολογία της Μετανάστευσης και Μετααποικιακές Θεωρίες 
 • Κοινωνιολογία της Παγκοσμιοποίησης 
 • Κοινωνιολογία της Διακινδύνευσης και Περιβάλλον 
 • Θεωρίες της Δημοκρατίας 
 • Βιοϊατρική, Βιοηθική και Βιοεξουσία 
 • Πολιτική Οικονομία του Διαδικτύου. Ειδικά θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας 

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • Ψυχοκοινωνιολογία των ΜΜΕ 
 • Κοινωνιολογία των Ειδήσεων 
 • Συγκριτική Κοινωνική Πολιτική 
 • Εκλογική Κοινωνιολογία 
 • Επιτέλεση και Ψηφιακές Τεχνολογίες 
 • Εθνογραφικές Προσεγγίσεις Επιτελεστικών Τεχνών 
 • Αθλητική Κοινωνιολογία 

Πτυχιακή Εργασία & Σεμινάριο Πτυχιακής Εργασίας 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών

 

Η Κοινωνιολογία, ως επιστήμη μελέτης κατανόησης και πρακτικής αντιμετώπισης των κοινωνικών ζητημάτων, στη σύγχρονη Ελλάδα έχει θετικές και δημιουργικές επαγγελματικές προοπτικές. 

 Ο ραγδαίος μετασχηματισμός του κράτους (αγορά εργασίας, σύστημα των κοινωνικών ασφαλίσεων, σύστημα υγείας, κοινωνική πρόνοια, πολιτικές πρόληψης κατά των ναρκωτικών και της εγκληματικότητας, κοινωνική έρευνα, κλπ.) απαιτεί νέα δυναμικά στελέχη από το χώρο των κοινωνικών επιστημών.  
 
  Στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του ΕΚΠΑ ο/η φοιτητής/τρια προετοιμάζεται να αναλάβει θέσεις εργασίας που απαιτούν υψηλή ειδίκευση, ικανότητες προσαρμογής, ευελιξία, ερευνητική κατάρτιση, πνεύμα συνεργασίας και επικοινωνίας και ποιότητα σκέψης τόσο στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση όσο και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις.

 

Επιπλέον, με τις κατάλληλες μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

 

 

Ως επιτελικά στελέχη, επιστημονικοί συνεργάτες και σύμβουλοι

 • σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε θέματα κοινωνικών προγραμμάτων (μετανάστευση, υγεία, πρόνοια, ανεργία κοκ.) και εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προγραμμάτων και ευκαιριών.
 • Οργανισμών όπως Υπουργεία, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομεία, Υπηρεσίες Υγείας κλπ, σε θέματα κοινωνικών πολιτικών, υγείας, κοινωνικής ασφάλισης, απασχόλησης, πρόνοιας, πρόληψης κατά των ναρκωτικών και της εγκληματικότητας, καθώς και στις διάφορες ερευνητικές δραστηριότητες κρατικών και ιδιωτικών φορέων που αναλαμβάνουν την εκπόνηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα.
 • Τοπικής Αυτοδιοίκησης, (Δήμους και Περιφέρειες) σε θέματα τοπικής ανάπτυξης, κοινωνικού αποκλεισμού και κοινωνικής συνοχής.
 • Εκπαιδευτικών οργανισμών και Φορέων μεταναστευτικής πολιτικής.
 • Κοινωνικών Υπηρεσιών
 • Πολιτιστικών και Αθλητικών Οργανισμών,
 • Μέσων Επικοινωνίας, στην παραγωγή προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα.
 • σε Εταιρείες δημοσκοπήσεων, ερευνών, κοινωνικών μελετών και προγραμμάτων, εφαρμοσμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ειδικών δράσεων.
 • σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, σχετικά με θέματα σχεδιασμού και διαχείρισης προγραμμάτων και πρωτοβουλιών παρέμβασης σε κοινωνικές, πολιτισμικές, οικολογικές και πολιτικές δραστηριότητες, σε Ινστιτούτα ή θεσμούς που ασχολούνται με θέματα όπως ισότητα, μετανάστευση, πολιτική, καθώς και σε Ινστιτούτα Δια Βίου Μάθησης, Κέντρα Κατάρτισης και Σχολές Δεύτερης Ευκαιρίας.

Ως σχεδιαστές και αξιολογητές έρευνας

 • σε μεγάλα ερευνητικά προγράμματα που συνδέονται με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, την ανάπτυξη της περιφέρειας και ιδιαίτερα της νησιωτικής Ελλάδας.

Ως εκπαιδευτικοί

 • στην κοινωνιολογία και τις κοινωνικές επιστήμες στη μέση εκπαίδευση, στην κατάρτιση ενηλίκων και αλλού. 

 Oι απόφοιτοι του Τμήματος Κοινωνιολογίας του ΕΚΠΑ εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 78 Κοινωνικών Επιστημών.

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τις Κοινωνικές Σπουδές στο άρθρο μας εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο