Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο, 4ο
Εισακτέοι
130
Βάση 2023
11.230
Βάση 2022
9.975
Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
1302
Πόλη
Κομοτηνή
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης αποτελεί ένα σύγχρονο και δυναμικό τμήμα που προσφέρει πανεπιστημιακή εκπαίδευση στο αντικείμενο της Κοινωνικής Πολιτικής.

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής ιδρύθηκε με τον Νόμο 4610/2019 (ΦΕΚ΄ Α΄ 70 της 7ηςΜάϊου 2019) και προέρχεται από την κατάτμηση του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης σε τρία τμήματα: α) Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, β) Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας και γ) Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης.

  Στόχος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής ΔΠΘ είναι να εξοικειώσει τους/ τις φοιτητές/ τριες με τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα και να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση κοινωνικών πολιτικών. Το Τμήμα έχει έναν ισχυρό διεπιστημονικό χαρακτήρα καθώς αξιοποιεί και συνδυάζει γνώσεις και μεθόδους από ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών επιστημών. Το πρόγραμμα σπουδών του ανταποκρίνεται σε ευρωπαϊκά και διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα σπουδών στο αντικείμενο της Κοινωνικής Πολιτικής, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε επίπεδο πρακτικής εφαρμογής.

 

 

 • Ανάλυσης Κοινωνικών Δεδομένων και Πληροφορικής

 

EΠΑΛ

Στο τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής ΔΠΘ μπορούν να ενταχθούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας

 

 

ΓΕΛ

1ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 30%

 Αρχαία Ελληνικά 20%

 Ιστορία 25%

 Λατινικά 25%

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 30%

 Μαθηματικά 20%

 Πληροφορική 20%

 Οικονομία 30%

 

EΠΑΛ

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα) 20%

 Νέα Ελληνικά 30%

 Μάθημα Ειδικότητας 1 25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2 25%

 

 

Αντίστοιχα Τμήματα (μετεγγραφές)

Η φοίτηση στο Τμήμα Κοινωικής Πολιτικής ΔΠΘ διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

Τα διδασκόμενα μαθήματα του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής διακρίνονται σε Υποχρεωτικά και Επιλογής. Για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών, οι φοιτήτριες/τές θα πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς σε

 • σαράντα (40) μαθήματα,
 • είκοσι (20) υποχρεωτικά και
 • είκοσι (20) επιλογής

Κατά τα δύο (2) πρώτα έτη σπουδών τους, οι φοιτήτριες/τές εξοικειώνονται με τις βασικές έννοιες και αρχές της Κοινωνικής Πολιτικής καθώς και τις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές.

Κατά το τρίτο (3ο) και τέταρτο (4ο) έτος, εμβαθύνουν στην μελέτη της Κοινωνικής Πολιτικής και αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους πεδία της Κοινωνικής Πολιτικής που τους ενδιαφέρουν περισσότερο, μέσα από την πληθώρα μαθημάτων επιλογής που καλούνται να διαλέξουν

 Στο τέταρτο (4o) έτος σπουδών, οι φοιτήτριες/τές έχουν τη δυνατότητα, υπό προϋποθέσεις, να αντικαταστήσουν δύο μαθήματα επιλογής με την εκπόνηση μιας πτυχιακής εργασίας ή/και ένα μάθημα επιλογής με την διενέργεια δίμηνης πρακτικής άσκησης σε κάποιον φορέα άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής

 

 

Οι φοιτητές/ τριες του Τμήματος αποκτούν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, μετά από την επιτυχή παρακολούθηση οκτώ (8) μαθημάτων από ένα σύνολο δεκαπέντε (15) μαθημάτων σε τρεις (3) θεματικές ενότητες:

α) Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής

β) Θέματα μάθησης και διδασκαλίας

γ) ΕΙδική Διδακτική - Πρακτική Άσκηση

 Από τα δεκαπέντε (15) μαθήματα, τα δύο (2) είναι υποχρεωτικά για τη λήψη του πτυχίου.

 

 

 Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας (ΠΕ) στις φοιτήτριες/στους φοιτητές του 7ου και 8ου εξαμήνου.

 H ΠΕ είναι προαιρετική, αντικαθιστά δύο (2) μαθήματα επιλογής και ισοδυναμεί με δώδεκα (12) διδακτικές μονάδες.

 

 

Η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής αποτελεί μάθημα επιλογής, δηλαδή η πραγματοποίησή της δεν είναι υποχρεωτική για τη λήψη του πτυχίου, για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του 4ου έτους κατά προτεραιότητα.

 Η ΠΑ έχει διάρκεια δύο (2) μηνών ανά εξάμηνο.

 Κριτήριο αξιολόγησης για τη σειρά κατάταξης των φοιτητριών και φοιτητών στην ΠΑ είναι ο μέσος όρος βαθμολογίας 

 

 

1ο Εξάμηνο (4 υποχρεωτικά, 1 επιλογής)

 • Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική
 • Οικονομική Ανάλυση Ι
 • Εισαγωγή στο Δίκαιο
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική
 • ΕΠΙΛΟΓΗ Α

2ο Εξάμηνο (4 υποχρεωτικά, 1 επιλογής)

 • Κοινωνική Στατιστική
 • Οικονομική Ανάλυση ΙΙ
 • Κοινωνικός Σχεδιασμός
 • Χρήση Η/Υ στις κοινωνικές επιστήμες
 • ΕΠΙΛΟΓΗ Β

3ο Εξάμηνο (3 υποχρεωτικά, 2 επιλογής)

 • Εγκληματολογία
 • Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα
 • Ποιοτικές Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας
 • ΕΠΙΛΟΓΗ Α
 • ΕΠΙΛΟΓΗ Α

4ο Εξάμηνο (3 υποχρεωτικά, 2 επιλογής)

 • Συγκριτική Κοινωνική Πολιτική
 • Δημόσια Οικονομική
 • Ποσοτικές Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας- Στατιστική Ανάλυση με χρήση Η/Υ
 • ΕΠΙΛΟΓΗ Β
 • ΕΠΙΛΟΓΗ Β

5ο Εξάμηνο (2 υποχρεωτικά, 3 επιλογής)

 • Κοινωνική Αλλαγή και Κοινωνικά Προβλήματα
 • Κοινωνική Δημογραφία
 • ΕΠΙΛΟΓΗ Γ
 • ΕΠΙΛΟΓΗ Γ
 • ΕΠΙΛΟΓΗ Γ

6ο Εξάμηνο (2 υποχρεωτικά, 3 επιλογής)

 • Αντεγκληματική πολιτική και παγκοσμιοποίηση
 • Ελληνική Κοινωνία και Πολιτική
 • ΕΠΙΛΟΓΗ Δ
 • ΕΠΙΛΟΓΗ Δ
 • ΕΠΙΛΟΓΗ Δ

7ο Εξάμηνο (1 υποχρεωτικό, 4 επιλογής)

 • Οικονομικά της Εργασίας & Πολιτικές Απασχόλησης
 • ΕΠΙΛΟΓΗ Γ
 • ΕΠΙΛΟΓΗ Γ
 • ΕΠΙΛΟΓΗ Γ
 • ΕΠΙΛΟΓΗ Γ

8ο Εξάμηνο (1 υποχρεωτικό, 4 επιλογής)

 • Ανισότητα, Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός
 • ΕΠΙΛΟΓΗ Δ
 • ΕΠΙΛΟΓΗ Δ
 • ΕΠΙΛΟΓΗ Δ
 • ΕΠΙΛΟΓΗ Δ

 
Μαθήματα Επιλογής

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Α χειμερινού εξαμήνου (1ο + 3ο εξάμηνο)

 • Πολιτική Οικονομία
 • Τοπική Ανάπτυξη και Κοινωνική Πολιτική
 • Πολιτική Κοινωνιολογία
 • Κοινωνιολογία
 • Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη
 • Πολιτική Οικονομία των Κοινωνικών Θεσμών
 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης  
 • Φύλο και Νέες Τεχνολογίες     
 • Κοινωνιολογία της Οικογένειας και Οικογενειακή Πολιτική    

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Β εαρινού εξαμήνου (2ο + 4ο εξάμηνο)

 • Οικονομική και κοινωνική πολιτική στη σύγχρονη Ελλάδα
 • Πολιτικά κόμματα και κοινωνική πολιτική   
 • Νέοι, Έγκλημα και Ποινική Καταστολή
 • Μετανάστευση & μεταναστευτική πολιτική  
 • Φύλο, Ιστορία και Κοινωνική Πολιτική
 • Συνταγματικό δίκαιο
 • Οικονομική Κοινωνιολογία  
 • Γενική Διδακτική: Μάθηση και διδασκαλία
 • Εκπαιδευτική Πολιτική
 • Διαπολιτισμική Παιδαγωγική

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Γ χειμερινού εξαμήνου (5ο + 7ο εξάμηνο)

 • Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη
 • Διεθνής και Ελληνική Σωφρονιστική Πολιτική
 • Ποινικό Φαινόμενο και Τυπικός Κοινωνικός Έλεγχος
 • Ειδικά θέματα Δημόσιας Οικονομικής
 • Κοινωνικό Μάρκετινγκ
 • Οικονομικά της Υγείας
 • Οικονομική της Εκπαίδευσης
 • Οικονομική του Περιβάλλοντος
 • Σύγχρονη Εθνογραφική Θεωρία και Πρακτική
 • Εισαγωγή στη Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία
 • Πρακτική Άσκηση ΙΙ: Διδακτική Κοινωνικών Επιστημών με τη χρήση Η/Υ 
 • Θυματολογία και Αποκαταστατική Δικαιοσύνη
 • Κράτος και Κρατικές Πολιτικές
 • Θεωρητική και Εμπειρική Ανάλυση Ανισοτήτων
 • Πρακτική άσκηση
 • Πτυχιακή εργασία
 • Κοινωνική Κινητικότητα και Κοινωνική Πολιτική
 • Διεθνής Κοινωνική Πολιτική
 • Πολιτική Υγείας και Κοινωνικό Κράτος
 • Πολιτικές Κοινωνικής Ασφάλειας
 • Αγγλικά για Κοινωνικές Επιστήμες Ι

   
ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ εαρινού εξαμήνου (6ο + 8ο εξάμηνο)

 • Κοινωνική Πολιτική Ε.Ε.
 • Ασφάλεια και Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Κοινωνική Ψυχολογία
 • Οικονομικά της Κοινωνικής Ασφάλισης
 • Ανθρώπινη Ανάπτυξη
 • Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης
 • Οικονομικά της Κοινωνικής Προστασίας
 • Ανθρωπολογία της Εκπαίδευσης
 • Γενική Διδακτική: Μάθηση και διδασκαλία
 • Ειδικά Θέματα  Ποινικής Δικαιοσύνης και Αντεγκληματικής Πολιτικής
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Διεθνής Πολιτική Οικονομία
 • Κοινωνία Πολιτών: Οικονομία, Κράτος και Ευημερία
 • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
 • Εργασιακές Σχέσεις
 • Πρακτική άσκηση
 • Πτυχιακή εργασία
 • Πρακτική Άσκηση Ι: Διδακτική Πρακτική Άσκηση
 • Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα και Κοινωνικό Κράτος
 • Στεγαστική Πολιτική
 • Αγγλικά για Κοινωνικές Επιστήμες ΙΙ

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ

Οδηγός Σπουδών

 

 

   Το πτυχίο του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής ΔΠΘ παρέχει μεγάλο φάσμα επαγγελματικών δυνατοτήτων στους/στις κατόχους του.  

 • Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής ΔΠΘ διαθέτουν επαγγελματικές προοπτικές γύρω από τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση δράσεων κοινωνικής πολιτικής σε μια σειρά από φορείς του δημόσιου, του ιδιωτικού και του μη κυβερνητικού τομέα. 

 Οι επαγγελματικές προοπτικές των πτυχιούχων ενισχύονται περισσότερο μέσα από την επιλογή προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών για εμβάθυνση σε ειδικότερα πεδία της κοινωνικής πολιτικής και γενικότερα των κοινωνικών επιστημών.

 

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές Εξειδικεύσεις

 

Έτσι, 

 

 

Στον τομέα της Εκπαίδευσης

  Ειδικότερα, σχετικά με τους κλάδους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), οι πτυχιούχοι του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής μπορούν να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα στις παρακάτω ειδικότητες:

α) ΠΕ Κοινωνικής Πολιτικής,

β) ΠΕ Κοινωνικών Επιστημόνων,

γ) ΠΕ Κοινωνιολόγων,

δ) ΠΕ Ανθρωπιστικών Σπουδών (όπου υπάρχει συνάφεια) και

ε) ΠΕ 78 Κοινωνικών Επιστημών (ως εκπαιδευτικοί κοινωνικοί επιστήμονες μετά την απόκτηση παιδαγωγικής επάρκειας ως επιπλέον του πτυχίου προσόντος).

 

Στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

Ως στελέχη ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και Ως στελέχη ΠΕ Διοικητικού

 •  σε Υπουργεία και Εποπτευόμενους Οργανισμούς ή Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου στους τομείς 
  • Της Πολιτικής Απασχόλησης (ενδεικτικά Γενική Διεύθυνση Εργασίας και Ένταξης στην Απασχόληση, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, ΟΑΕΔ, ΕΙΕΑΔ, ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ) 
  • Της Κοινωνικής Ασφάλισης: (ενδεικτικά Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ, ΤΑΥΤΕΚΟ, ΕΤΑΜ-ΜΜΕ, ΕΤΕΑ, ΤΕΑΠΑΣΑ, ΤΠΔΥ, ΤΑΠΙΤ) 
  • Της Πολιτικής Υγείας: (ενδεικτικά Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας, Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ, Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, ΕΦΕΤ, Δημόσια Νοσοκομεία)  Της Κοινωνικής Πρόνοιας: (ενδεικτικά Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΕΚΚΑ, Κέντρο Αποκατάστασης Τυφλών, Εθνικό Ίδρυμα Κωφών) 
  • Της Μεταναστευτικής Πολιτικής (ενδεικτικά Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπηρεσία Ασύλου, Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής) 
  • Της Πολιτικής Φύλου (ενδεικτικά Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλου, ΚΕΘΙ, Συνήγορος του Πολίτη) 
  • Της Αντεγκληματικής Πολιτικής (ενδεικτικά Γενική Διεύθυνση Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής, Διεύθυνση Πρόληψης της Εγκληματικότητας και Σωφρονιστικής Αγωγής Ανηλίκων, Τμήμα Πρόληψης Εγκληματικότητας και Κοινωνικής Ένταξης Νέων, Τμήμα Συνθηκών Κράτησης, Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Νέων, Διεύθυνση Σωφρονιστικής Αγωγής Ενηλίκων, ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ).

 

Στην Περιφέρεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ως Επιστημονικά και Διοικητικά στελέχη

 • σε φορείς των Περιφερειών και των Δήμων στους τομείς: 
  • της Πολιτικής Υγείας (ενδεικτικά Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας, Κέντρα Υγείας Δήμων) 
  • της Κοινωνικής Πρόνοιας (ενδεικτικά Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών, Κέντρα Κοινότητας, Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων, ΚΥΑΔΑ, ΚΟΔΕΠ, Κοινωνικοί Ξενώνες Δήμων, Κέντρα Ημέρας Αστέγων) 
  • της Μεταναστευτικής Πολιτικής (ενδεικτικά Περιφερειακές Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, Περιφερειακά Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών, Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων) 
  • της Πολιτικής Φύλου (ενδεικτικά Γραφεία Ισότητας Φύλων των Δήμων) 
  • Της Αντεγκληματικής Πολιτικής (ενδεικτικά Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Εγκληματικότητας) 

 

Σε Φορείς Κοινωνίας Πολιτών (ΜΚΟ, Σωματεία, Ιδρύματα, κλπ.)

Ως Επιστημονικά και διοικητικά στελέχη

 • σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε επιμέρους τομείς της κοινωνικής πολιτικής, (ενδεικτικά Praksis, ΑΡΣΙΣ, Αθηνά, Αντιγόνη, Γιατροί του Κόσμου, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, ΈΔΡΑ, Κλίμακα, Μετάδραση, Αποστολή, Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Save the Children, Χαμόγελο του Παιδιού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ίδρυμα Λάτση, Διεθνής Αμνηστία, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Κάριτας Αθήνας, ΔΙΟΤΙΜΑ, Κιβωτός του Κόσμου, Επάνοδος, Δίκτυο Στήριξης Φυλακισμένων και Αποφυλακισμένων Γυναικών, Ονήσιμος). 

 

Σε Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς

 • Ως Επιστημονικά και διοικητικά στελέχη σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε επιμέρους πεδία της κοινωνικής πολιτικής: 
  • Διεθνείς Οργανισμοί (ενδεικτικά ΟΟΣΑ, ΟΗΕ, ΔΟΕ, Συμβούλιο της Ευρώπης, ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Διεθνής Ερυθρός Σταυρός, Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες, Διεθνής Αμνηστία) 
  • Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Προγράμματα (ενδεικτικά Γενική Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων EISS, MISSOC, Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Eurofound, Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, CEDEFOP, Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων, Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση) 
  • Διεθνείς Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (ενδεικτικά, Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας, CARITAS, FEANTSA, Housing Europe Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης) ΣΤ. ΕΡΕΥΝΑ Οι πτυχιούχοι της κοινωνικής πολιτικής έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ως ερευνητές σε δημόσια ερευνητικά κέντρα (ενδεικτικά ΕΚΚΕ), ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα και εταιρείες ερευνών και δημοσκοπήσεων.  

 

Στον Ιδιωτικό Τομέα

Ως Επιστημονικά και διοικητικά στελέχη

 • σε φορείς του ιδιωτικού τομέα
  • της Υγείας (ενδεικτικά Ιδιωτικά Νοσοκομεία, Ιδιωτικά Κέντρα Αποκατάστασης, Διαγνωστικά Κέντρα)
  • της Ασφάλισης (ενδεικτικά Interamerican, Groupama, NN Hellas, Allianz, Generali Hellas)
  • της Απασχόλησης (ενδεικτικά Planet, EEO Group, ICAP)

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τις Κοινωνικές Σπουδές στο άρθρο μας εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο