Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
4ο

ΓΕΛ:  11.440

ΕΠΑΛ: 12.840

Βάση 2022
11.760
Εισακτέοι
170
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,00

ΓΕΛ

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  20%

 Μαθηματικά  20%

 Πληροφορική  30%

 Οικονομία  30%

 

 

ΕΠΑΛ

Toμέας Διοίκησης και Οικονομίας

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα) 20%

 Νέα Ελληνικά  20%

 ΜάθημαΕιδίκευσης 1  30%

 Μάθημα Ειδίκευσης 2  30%Κωδικός Σχολής
1606
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Διοίκησης και Οικονομίας
Πόλη
Θεσσαλονίκη
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

 

 Το Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων στοχεύει στη διαμόρφωση ενός πλαισίου σπουδών, το οποίο αφενός εναρμονίζεται με τις σύγχρονες κατευθύνσεις της επιστήμης και αφετέρου ικανοποιεί τις ανάγκες της αγοράς και ευρύτερα της κοινωνίας.

Στόχος του Τμήματος είναι η συμβολή στην προαγωγή των επιστημών της Λογιστικής και των Πληροφοριακών Συστημάτων μέσω της παροχής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα και της διενέργειας υψηλού επιπέδου έρευνας.

 

 

 

Η φοίτηση στο Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων ΔΙ.ΠΑ.Ε.

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει δύο τύπους μαθημάτων: Υποχρεωτικά Μαθήματα και Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά.

Τα πρώτα τέσσερα εξάμηνα προσφέρονται μόνον Υποχρεωτικά μαθήματα, κοινά για όλους τους/τις φοιτητές/τριες.

Από το πέμπτο εξάμηνο και μετά, εκτός από τα Υποχρεωτικά μαθήματα, προσφέρεται και μία ευρεία γκάμα μαθημάτων επιλογής, τα οποία μπορούν να επιλέξουν οι φοιτητές/τριες ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και τις εξειδικευμένες γνώσεις που επιθυμούν να αποκτήσουν.

 

 Για τη λήψη πτυχίου οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς συνολικά 44 Μαθήματα (32 υποχρεωτικά και 12 επιλογής)

 

 

Η Πτυχιακή Εργασία είναι προαιρετική και μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Η΄ εξαμήνου υποκαθιστώντας ένα (1) μάθημα επιλογής του συγκεκριμένου εξαμήνου.

 • Η πτυχιακή εργασία εκπονείται υπό την επίβλεψη ενός/μιας διδάσκοντος/ουσας του τμήματος και αποτελεί μία ερευνητική προσέγγιση (θεωρητική ή εμπειρική μελέτη) σε ένα θέμα σχετικό με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι οι φοιτητές να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το μάθημα «Μεθοδολογία Έρευνας» του Δ΄ εξαμήνου.

 

 

Η πρακτική άσκηση Ι και ΙΙ είναι προαιρετική και μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του Στ’ ή και του Η’ ακαδημαϊκού εξαμήνου υποκαθιστώντας κάθε φορά ένα μάθημα επιλογής Υποχρεωτικό του αντίστοιχου εξαμήνου (Στ΄, Η΄).

 • Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι τρίμηνη και διενεργείται κατά τους θερινούς μήνες σε κάποια από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και οργανισμούς (Φορείς Απασχόλησης) του Τμήματος.

 Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια Πρακτικής Άσκησης είναι οι φοιτητές/τριες να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα 2/3 των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, ήτοι 29 μαθήματα.

 

 

1o Εξάμηνο 

 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
 • ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ

2o Εξάμηνο 

 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
 • ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 • ΑΓΓΛΙΚΑ Ι - ΟΡΟΛΟΓΙΑ

3o Εξάμηνο 

 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 • ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 • ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

4o Εξάμηνο 

 • ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
 • ΧΡΗΜΑ-ΠΙΣΤΗ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM

5o Εξάμηνο 

 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΪΑ 


Επιλογή τριών (3) μαθημάτων από τα παρακάτω

 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 • ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
 • INTRODUCTION TO MARKETING FOR ERASMUS STUDENTS Ε 3 4 Το μάθημα αυτό προσφέρεται στα αγγλικά και απευθύνεται στους φοιτητές Erasmus
 • ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 

6o Εξάμηνο 

 • ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
 • ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Επιλογή τριών (3) μαθημάτων από τα παρακάτω

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ 
 • ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 • ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ 
 • BUSINESS AND ACCOUNTING ENGLISH TERMINOLOGY FOR ERASMUS STUDENTS  - Το μάθημα αυτό προσφέρεται στα αγγλικά και απευθύνεται στους φοιτητές Erasmus
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

 7o Εξάμηνο

 • ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
 • ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιλογή τριών (3) μαθημάτων από τα παρακάτω

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP 
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 • ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP 
 • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ 
 • ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
 • INTRODUCTION TO ADVERTISING FOR ERASMUS STUDENTS  - Το μάθημα αυτό προσφέρεται στα αγγλικά και απευθύνεται στους φοιτητές Erasmus


8o Εξάμηνο 

 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
 • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Επιλογή τριών (3) μαθημάτων από τα παρακάτω

 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 
 • ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
 • ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΩΣΕΩΝ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
 • ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
 • ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
 • ΠΤΥΧΙΑΚΗ  
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

Οδηγός Σπουδών

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων ΔΙ.ΠΑ.Ε. αποκτούν τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για τις πλέον σύγχρονες τάσεις που επικρατούν αυτή τη στιγμή στον επιστημονικό χώρο της λογιστικής, χρηματοοικονομικής και διοικητικής ανάλυσης, τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή πραγματικότητα.

Ειδικότερα,

 

 • Να αναλύει, επεξεργάζεται και να ερμηνεύει οικονομικά φαινόμενα, μεγέθη.
 • Να συντάσσει και να υποβάλλει σχετικές μελέτες και εκθέσεις προς επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικά φορείς οικονομικής δραστηριότητας.
 • Να παρέχει συμβουλές επί οικονομικών επιχειρησιακών, αναπτυξιακών, ταμιευτικών, χρηματοπιστωτικών, φοροτεχνικών και εμπορικών θεμάτων προς φορείς οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας του ιδιωτικού, του δημόσιου τομέα και της Δημόσιας Διοίκησης. 
 • Να σχεδιάζει υπηρεσίες οργάνωσης, διεύθυνσης των οικονομικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων καθώς και φορέων οικονομικής δραστηριότητας του Δημόσιου Τομέα. 
 • Να σχεδιάζει υπηρεσίες οργάνωσης, διεύθυνσης, εποπτείας λογιστικών υπηρεσιών, κατάρτισης και υπογραφής Οικονομικών καταστάσεων.
 • Να παρέχει φοροτεχνικές υπηρεσίες, οργάνωση, λειτουργία και διεύθυνση γραφείων και επιχειρήσεων.
 • Να προγραμματίζει στατιστικές και οικονομετρικές μεθόδους και έρευνες επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία και γενικά επιστημονική και πρακτική αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην οικονομία, στα οικονομικά μεγέθη, στους συντελεστές της παραγωγής, στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία.
 • Να ελέγχει τη διαχείρισης, των οικονομικών καταστάσεων βιβλίων και στοιχείων, επιχειρήσεων, Οργανισμών, Ιδρυμάτων και γενικά φορέων οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας ή διαχείρισης φορέων του ιδιωτικού ή του Δημόσιου τομέα κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και η σύνταξη – έκδοση των αναγκαίων και σχετικών πορισμάτων εκθέσεων και πιστοποιητικών.

 

 Ωστόσο, στη σύγχρονη αγορά εργασίας για αρκετές προοπτικές καριέρας, οι μεταπτυχιακές σπουδές θεωρούνται απαραίτητες για τους/τις αποφοίτους.


Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι, 

 

Ως στελέχη

 • οικονομικών διευθύνσεων και λογιστηρίων επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, 

Ως ελεγκτές - οικονομικοί διευθυντές/τριες - χρηματοοικονομικοί αναλυτές/τριες 

 • λογιστικών-ελεγκτικών εταιρειών και μεγάλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, όπως τραπεζών, χρηματιστηριακών, επενδυτικών, ναυτιλιακών και ασφαλιστικών εταιρειών.  

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες λογιστές και φοροτεχνικοί σύμβουλοι, 

Ως εξειδικευμένοι χρηματοοικονομικοί και επενδυτικοί σύμβουλοι,

Ως σύμβουλοι Οργάνωσης και Διοίκησης,

Ως σύμβουλοι Επενδύσεων και Χρηματοδοτήσεων,

Ως σύμβουλοι Μηχανοργάνωσης,

Ως στελέχη Μηχανοργάνωσης Επιχειρήσεων,

Ως στελέχη Εταιριών Παραγωγής Πληροφοριακών Συστημάτων,

Ως αναλυτές Οικονομικών Στοιχείων

 • με ικανότητες εφαρμογής προωθημένων μεθοδολογιών πληροφορικής.

 Οι πτυχιούχοι του τμήματος εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο και λαμβάνουν τα προβλεπόμενα επαγγελματικά δικαιώματα για την άσκηση του οικονομολογικού επαγγέλματος.

 

Στην εκπαίδευση
  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 80 Οικονομίας

 

Επίσης,

 • μπορούν να αποκτήσουν άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξης που χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.  Στη συνέχεια, έχουν τη δυνατότητα, ασκώντας επί τριετία το επάγγελμα του Λογιστή - Φοροτεχνικού Β’ τάξης, να λάβουν επαγγελματική ταυτότητα Α’ τάξης, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.
 • μπορούν να ακολουθήσουν το ελεγκτικό επάγγελμα, εγγραφόμενοι στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή εναλλακτικά να ακολουθήσουν αυτό του Εσωτερικού Ελεγκτή λαμβάνοντας κάποια διεθνή επαγγελματική πιστοποίηση. 

 

 

 

Mπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για τη Λογιστική - Χρηματοοικονομική στο άρθρο μας εδώ


 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων ΔΙΠΑΕ
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο