Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο, 4ο

ΓΕΛ:  8.350

ΕΠΑΛ: 12.275

Βάση 2022
8.375
Εισακτέοι
150
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%

 Φυσική  25%

 Χημεία  25%

 Μαθηματικά  25%

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

 Μαθηματικά  25%

 Πληροφορική  25%

 Οικονομία  25%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)   25%

 Νέα Ελληνικά   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 1   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   25%

Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
1627
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Εφαρμοσμένων Τεχνών
Πόλη
Κιλκίς
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Με την ίδρυση και λειτουργία του, για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000, είναι το μοναδικό Τμήμα στην Ελλάδα, για το γνωστικό αντικείμενο του Σχεδιασμού Μόδας & Τεχνολογίας Ενδυμάτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.


Πρωταρχικοί στόχοι του Τμήματος είναι:

 να παράγει αποφοίτους/ες που θα μπορούν να αναπτύξουν την τέχνη, να βασιστούν στην επιστήμη, να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά νέες τεχνολογίες, για να σχεδιάσουν λειτουργικά και καινοτομικά προϊόντα Ένδυσης με προστιθέμενη αισθητική, τεχνολογική ή οικολογική αξία.

 να παρέχει στους φοιτητές/τριες του ανταγωνιστικές γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη στον κλάδο της Ένδυσης τόσο σε επίπεδο βιομηχανίας, αλλά και σε ακαδημαϊκό πλαίσιο.
 να διατηρεί και να αναδεικνύει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ελλαδικού χώρου σε ό, τι αφορά το Ένδυμα, το Ύφασμα και τις τεχνικές τους, όπως αυτά αναπτύσσονται μέσα από τοπικές παραδοσιακές τέχνες και χειροτεχνία.
 να συνεισφέρει αισθητικά στην ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό παραδοσιακών διαδικασιών Σχεδιασμού και κατασκευής Ενδύματος, με τη χρήση της Τεχνολογίας και στο πλαίσιο των διεθνών τάσεων.

 

 

 • CAD
 • Κλωστοϋφαντουργίας-Ελέγχου Ποιότητας
 • Φυσικής και Χημείας υλικών

 

 

 

Οι σπουδές στο Τμήμα Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης του ΔΙΠΑΕ

 • διαρθρώνονται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχούν σε 240 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος υποστηρίζει πενήντα τέσσερα (54) μαθήματα εκ των οποίων

 • τα τριάντα οκτώ (38) είναι υποχρεωτικά μαθήματα κορμού και
 • τα υπόλοιπα δεκαέξι (16) είναι επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα.

 Για την λήψη του πτυχίου απαιτούνται σαράντα τέσσερα (44) μαθήματα, εκ των οποίων τριάντα οκτώ (38) υποχρεωτικά (κορμού) και 6 επιλογής (ειδίκευσης).

 Ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής θεωρούνται όλα τα μαθήματα επιλογής που προσφέρονται και που δικαιούται να δηλώσει ο/η φοιτητής/τρια για την λήψη πτυχίου.

 

 

Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι υποχρεωτική για όλους τους/τις φοιτητές/τριες του τμήματος.

 Η πτυχιακή εργασία ανατίθεται σε φοιτητή/φοιτητές του Τμήματος με απόφαση της συνέλευσης υπό την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον έξι (6) εξάμηνα σπουδών και 80% των διδακτικών μονάδων των μαθημάτων.

 

 

Στο όγδοο εξάμηνο σπουδών ο φοιτητής/τρια έχει την δυνατότητα να διεξάγει πρακτική άσκηση είτε μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ, είτε μέσω προγράμματος ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ)  σε εταιρεία ή σε φορέα συναφή του αντικειμένου του τμήματος είτε να λάβει δύο (2) εκ των 4 (τεσσάρων) (δύο ζεύγη) μαθημάτων επιλογής.

 • Η Πρακτική Άσκηση θεωρείται η εργασία πλήρους απασχόλησης 4 τεσσάρων (4) ημερολογιακών μηνών ή 16 εβδομάδων πενθήμερης εργασίας στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα πριν από τη λήψη του πτυχίου. 

 
Οι προϋποθέσεις για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης από τους/τις  φοιτητές/τριες είναι να:

 • Βρίσκονται στο 8o εξάμηνο σπουδών
 • Έχουν περάσει τα 2/3 των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών
 • Έχουν περάσει 4 μαθήματα επιλογής
 • Έχουν περάσει όλα τα μαθήματα ειδικότητας

 

1o Eξάμηνο

 • Ελεύθερο Σχέδιο
 • Αρχές και Εφαρμογές Σωματομετρίας 
 • Ιστορία Τέχνης και Ενδύματος Ι
 • Φυσική και Χημεία Υλικών & Χρωμάτων 
 • Αρχές Ψηφιακού Σχεδιασμού
 • Μαθηματικές Μέθοδοι στον Σχεδιασμό


2ο Εξάμηνο

 • Χρώμα και Σύνθεση Μοτίβου 
 • Σχεδιασμός Προϊόντος Ένδυσης
 • Ιστορία Τέχνης και Ενδύματος ΙΙ
 • Επιστήμη Ινών και Ινοδομών 
 • Τεχνικό Σκίτσο 
 • Αρχές Κατασκευής Ενδύματος

3ο Εξάμηνο

 • Πρόγνωση και Σχεδιασμός Μόδας
 • Σχεδιασμός και Τεχνολογία Προτύπων Ενδύματος Ι
 • Ιστορία Σύγχρονης Μόδας 
 • Υφασματολογία
 • Ψηφιακός Σχεδιασμός Υφάσματος
 • Αρχές Μάρκετινγκ Ένδυσης

4ο Εξάμηνο

 • Σύλληψη και Ανάπτυξη Σχεδιαστικής Ιδέας
 • Σχεδιασμός και Τεχνολογία Προτύπων Ενδύματος ΙΙ
 • Σημειολογία του Στυλ
 • Κλωστ/γικές Επεξεργασίες 
 • Στατιστική Κλ/γίας και Ένδυσης 
 • Στρατηγικές Επικοινωνίας και Προβολής

5ο Εξάμηνο

 • Σχεδιασμός και Τεχνολογία Προτύπων Ενδύματος ΙΙΙ
 • Αισθητικές Θεωρίες 
 • Μέθοδοι Κοστολόγησης 
 • Έλεγχος Ποιότητας
 • Διαχείριση Επωνυμίας (Brand Management)

Μαθήματα Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά 

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Τεχνικές Υψηλής Ραπτικής στην Ένδυση
 • Διαχείριση Διαδικασιών Παραγωγής Ένδυσης
 • Εταιρικές Αγορές στο Λιανικό Εμπόριο

6ο Εξάμηνο

 • Ηλεκτρονικά Συστήματα Σχεδιασμού Προτύπων
 • Σύγχρονη Τέχνη και Design 
 • Εικονικό πρωτότυπο
 • Έλεγχος Ποιότητας 

Μαθήματα Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά 

[ επιλογή δύο (2) ]

 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συλλογών Ενδυμάτων
 • Ευφυή Συστήματα στην Ένδυση
 • Visual Merchandising 
 • Η Επικοινωνία του Ενδύματος 
 • Επιχειρησιακή Έρευνα 
 • Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Ένδυση

7ο Εξάμηνο

 • Ελληνικός Λαϊκός πολιτισμός και Ενδυμασία
 • Συμπεριφορά καταναλωτή Μόδας 
 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ 
 • Οργάνωση και Μεθοδολογία Έρευνας
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων Ένδυσης

Μαθήματα Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά 

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Δημιουργία Συλλογής και portfolio 
 • Σύγχρονες Εφαρμογές στη διαχείριση παραγωγής
 • Ανάπτυξη προϊόντων για την Κυκλική Οικονομία

8ο Εξάμηνο

 • Πτυχιακή εργασία 
 • Πρακτική άσκηση (ή 2 από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής)

Μαθήματα Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά 

[ επιλογή δύο (2) ]

 • Συστήματα Ταχείας Πρωτοτυποποίησης 
 • Επιστήμη και Τεχνολογίες προηγμένων Υλικών
 • Συστήματα Διαχείρισης Κύκλου Ζωής και Πόρων
 • Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Δες την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ

 

Οδηγός Σπουδών

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης ΔΙΠΑΕ είναι πλήρως κατοχυρωμένα και καθορίζονται βάσει του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθμ. 97 ΦΕΚ 98/τΑ/16-5-2006, άρθρο 1.

Πιο συγκεκριμένα,

 

 • σε Ιδιωτικά γραφεία
  • παροχής υπηρεσιών σχεδιασμού ενδυμάτων και πατρόν.

 

 • σε Ιδιωτικές εταιρείες
  • ανάπτυξης σχεδιαστικών προγραμμάτων (software σχεδιασμού ή/και πατρόν, ERP κλπ) ή παροχής τεχνολογικών υποστηρικτικών λύσεων σε επιχειρήσεις του κλάδου.

 

 • σε Μονάδες ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα
  • που απαιτούν ειδικότητες Συμβούλου Μόδας ή Ενδυματολόγου όπως θέατρα, τηλεοπτικοί σταθμοί, περιοδικά κ.α.

 

 • σε Μονάδες κατασκευής ετοίμων ενδυμάτων
  • στα τμήματα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης προϊόντων (CAD σχεδιασμού και πατρόν),
  • Ανάλυσης παραγγελιών και τεχνικών προδιαγραφών,
  • Οργάνωσης Παραγωγής δειγμάτων,
  • Προμηθειών Α’ και Β’ υλών,
  • Ελέγχου και Διαχείρισης της Ποιότητας,
  • Κοπής υφασμάτων CAD/CAM,
  • Ραφής και συναρμολόγησης ενδυμάτων (ERP),
  • Μάρκετινγκ,
  • Πωλήσεων Διαφήμισης και Προώθησης,
  • Αποθηκών,
  • Υγιεινής & Ασφάλειας

 

 • σε Δημόσια ή ιδιωτικά κέντρα ή εργαστήρια
  • παροχής υπηρεσιών έρευνας, τεχνικής βοήθειας και ελέγχου ποιότητας σε επιχειρήσεις του κλάδου ένδυσης.

 

 • σε Γραφεία ή υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα για τις κρατικές προμήθειες σε υφάσματα, ενδύματα και είδη οικιακού εξοπλισμού (στολές, σεντόνια, πετσέτες κ.λπ.) όπως
  • η Τοπική Αυτοδιοίκηση,
  • Ιδρύματα,
  • Νοσοκομεία,
  • Στρατός

 

 • στη Μελέτη ίδρυσης, λειτουργίας και στελέχωσης επιχειρήσεων παραγωγής, εμπορίας και διακίνησης
  • πρώτων υλών,
  • έτοιμων ενδυμάτων και
  • αξεσουάρ ένδυσης

 

 • στη Μελέτη ίδρυσης και λειτουργίας
  • ειδικών εργαστηρίων Μόδας (ateliers).

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Σχεδιασμού και Ένδυσης.

 

Eπιπλέον,

 οι απόφοιτοι/ες μπορούν να επιδιώξουν μια καρίερα στην Εκπαίδευση καθώς εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 89.02 Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων.

 

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στις Εφαρμοσμένες Τέχνες στο άρθρο μας εδώ
 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης ΔΙΠΑΕ (3:43:00)
Προκλήσεις και ευκαιρίες στη βιομηχανία της μόδας

Αξίζει να διαβάσετε

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο