Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Αντικείμενο
Πόλη
Θεσσαλονίκη
Διάρκεια
8 εξάμηνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

Tο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού (πρώην Tμήμα Ποιμαντικής και Kοινωνικής Θεολογίας του Α.Π.Θ. που μετονομάστηκε Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού με το ΦΕΚ 5710/24-12-2020) αποσκοπεί στην παροχή άρτιας θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης των φοιτητών σε βασικά και εξειδικευμένα γνωστικά πεδία της επιστήμης της Ορθοδόξου Θεολογίας και του Πολιτισμού του Χριστιανισμού υπό τις γνωστικές περιοχές α) των βιβλικών σπουδών, των πατερικών σπουδών και της χριστιανικής γραμματείας, β) της Λειτουργικής, ως ιστορίας, θεολογίας και πράξης, της Βυζαντινής Μουσικής, των εκκλησιαστικών τεχνών και της Χριστιανικής Αρχαιολογίας, γ) του Κανονικού Δικαίου, των πηγών του και των Σχέσεων Εκκλησίας - Πολιτείας διαχρονικά, της ηθικής και της χριστιανικής παιδαγωγικής, της θεωρίας και της πράξεως του κοινωνικού και ποιμαντικού έργου, δ) της εκκλησιαστικής ιστορίας και των πηγών της, της ιστορίας των Πατριαρχείων και των Αυτοκεφάλων Εκκλησιών και του ιστορικού πλαισίου αναδύσεως της Ορθοδοξίας στην Ανατολή και τη Διασπορά, και των σχέσεων της Ορθοδόξου Εκκλησίας με το εκάστοτε ιστορικό, θρησκευτικό, πολιτιστικό, επιστημονικό και διεθνές περιβάλλον, ε) της μελέτης των δογματικών, και ιδίως των συνοδικών πηγών, της ερμηνείας της ορθοδόξου πίστεως ιστορικοδογματικά και συστηματικά, και στ) της οικουμενικότητας της Ορθοδοξίας σε διάλογο με τη λοιπή χριστιανοσύνη, με τη Φιλοσοφία, τον πολιτισμό, την κοινωνία, τις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, τη σύγχρονη διανόηση και το διάλογο με τις άλλες θρησκείες, διαθέτοντας προς τούτο εξειδικευμένο προσωπικό.

Το πρόγραμμα είναι συνεκτικό, διότι στα μαθήματά του συμπεριλαμβάνει όλα τα ουσιαστικά γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης της Oρθόδοξης Θεολογίας μαζί με τα αναγκαία γνωστικά αντικείμενα που αναφέρονται στο χριστιανικό πολιτισμό. Είναι ορθολογικά και συμμετρικά διαρθρωμένο, καθώς προσφέρει σαράντα επτά (47) υποχρεωτικά μαθήματα και οκτώ (8) μαθήματα ελεύθερης επιλογής, επτά (7) ανά εξάμηνο σπουδών, εκτός ενός με έξι (6) μαθήματα, που καταλαμβάνουν 20 ώρες ανά εξάμηνο, συνολικά 160 ώρες και 240 ECTS.

Ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών

1ο εξάμηνο

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Δ.   
 • ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ    
 • ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ    
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ    
 • ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
 • ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ   
 • ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ   
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ    
 • Ιστορία του Βυζαντινού Πολιτισμού και του Νέου Ελληνισμού    
 • Εκκλησιαστική Μουσική   


2ο εξάμηνο

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ    
 • ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 5ο ΩΣ ΤΟΝ 8ο ΑΙ.
 • ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ   
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ, ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΡΕΣΒΥΓΕΝΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ    
 • ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ   
 • Λειτουργική Ι: Εισαγωγή και Αισθητική της Λατρείας    
 • Θεολογία, Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Επιστημονική Μεθοδολογία  


3ο εξάμηνο

 • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
 • ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 9ο ΩΣ ΤΟΝ 15ο ΑΙ.    
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑ    
 • ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ   
 • Υμνολογία   
 • Ιστορία της Αρχαίας και Βυζαντινής Φιλοσοφίας    


4ο εξάμηνο

 • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ    
 • ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΧΡΟΝΩΝ    
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ    
 • ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ    
 • ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)    
 • Λειτουργική ΙΙ- Ιστορία και Θεολογία της Θείας Λατρείας    

 

Μαθήματα Χειμερινού εξαμήνου (προσφέρονται στο 5ο ή στο 7ο εξάμηνο)

 • ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ  
 • ΠΑΤΕΡΕΣ – ΓΡΑΦΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)   
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ   
 • ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ   
 • ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ    
 • ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ  
 • ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ – ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ – ΔΙΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ    
 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ  
 • ΠΟΙΜΑΝΤΙΚO ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ-ΘΕΩΡΙΑ   
 • Δογματική της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ι  
 • Ερμηνεία Δογματικών και Συμβολικών Κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας 
 • Ομιλητική    
 • ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ    
 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
 • ΕΚΠ/ΣΗ & ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α    
 • ΕΠΙΧΕΙΡHΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ    
 • Η ΝΟΕΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ    
 • ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ   
 • ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ
 • ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ    
 • Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ 7ος ΑΙΩΝΑΣ ΩΣ ΕΠΟΧΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ   
 • Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ   
 • ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ   
 • ΕΒΡΑΙΚΑ I  
 • ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ   
 • ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ Ι    
 • Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΟΥ 2ου μ. Χ. ΑΙΩΝΑ    
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Β    
 • Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
 • ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ AΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ   
 • ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΚΟΛΛΥΒΑΔΩΝ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ    
 • ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ 
 • ΙΣΤΟΡΙΚΟΚΑΝΟΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ)    
 • ΠΕΡΙ ΔΑΙΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΩΝ  
 • ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΘΕΣΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ    
 • ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ  
 • ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ    
 • Θέματα Ορθόδοξης Βιοηθικής   
 • Επιστήμη και Θρησκεία    
 • Θρησκείες και περιβάλλον    
 • Λατινικές μεταφράσεις της Βίβλου   
 • Γεννάδιος Β΄ Σχολάριος. Πρόσωπο και έργο   
 • Η παρουσία Ελλήνων στο θρόνο της Ρώμης και οι σχέσεις των Εκκλησιών Ανατολής και Δύσης μέχρι το σχίσμα των Εκκλησιών (1054)  
 • Η επιρροή του Αγίου Όρους στον κόσμο των Σλάβων   
 • Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης και Γέροντας Σωφρόνιος του Essex    
 • Τα χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης  
 • Η Παλαιά Διαθήκη στην προς Εβραίους επιστολή    
 • Η γνωσιακή Νευροεπιστήμη στη διδασκαλία των Τριών Ιεραρχών    
 • Οι θεομητορικές εορτές: Ιστορία-Γραμματεία-Θεολογία-Τέχνη   
 • Θέματα βυζαντινής και μεταβυζαντινής αγιολογίας και υμνογραφίας    
 • Κατηχητική με στοιχεία Παιδαγωγικής και Διδακτικής μεθοδολογίας    
 • Ο βυζαντινός Ησυχασμός και η Φιλοκαλική παράδοση   
 • Οι λατρείες στη Θεσσαλονίκη κατά τους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους    
 • Προσκυνητάρια Αγίων Τόπων και Αγίου Όρους  
 • Βαβυλωνιακό έπος της Δημιουργίας (ENUMA ELISCH), Ησίοδος και Παλαιά Διαθήκη    
 • Η χρήση των Η/Υ στη θεολογική έρευνα Α΄: Επεξεργασία κειμένου και παρουσιάσεων  
 • Το Χριστολογικό Δόγμα κατά τον 5ο αιώνα   
 • Εφαρμογές της Πληροφορικής στη Θεολογία Α΄- Επεξεργασία εικόνας και ήχου    
 • Περιδιαβαίνοντας στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη: Κείμενα και μνημεία   
 • Η τέχνη των εντοίχιων και επιδαπέδιων ψηφιδωτών κατά την Ύστερη Αρχαιότητα και το Βυζάντιο   
 • Λατρεία και Αγιότητα 

 

Μαθήματα Εαρινού εξαμήνου (προσφέρονται στο 6ο ή στο 8ο εξάμηνο)

 • ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗ    
 • ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΣΧΑΤΩΝ.  
 • ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ    
 • ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ & ΕΥΡΩΠΗ. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ    
 •  ΕΚΠ/ΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Γ    
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ.Ι ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ    
 • ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ   
 • ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ  
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ  
 • ΕΒΡΑΙΚΑ II    
 • ΚΟΛΛΥΒΑΔΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ: ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ    
 • ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  
 • Ο ΜΙΧΑΗΛ ΨΕΛΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ 
 • Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ   
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Δ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ
 • ΟΙ ΛΑΤΡΕΙΕΣ ΣΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ 4Ο ΑΙ.    
 • IΣΛΑΜ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ    
 •  ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ    
 •  Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ    
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗ  
 • Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 4ο ΕΩΣ ΤΟΝ 6ο μ.Χ. ΑΙΩΝΑ    
 • Περιβαλλοντική διαχείρηση εκκλησιαστικών μονάδων 
 • Ηθική θεώρηση της μεταμόσχευσης    
 • Άγιον Όρος: Σύγχρονη ιστορία και παράδοση  
 • Ιστορία Χρόνων Καινής Διαθήκης    
 • Σημειωτική και Βίβλος    
 • Η Ορθόδοξη Εκκλησία, η διδασκαλία και η μαρτυρία κατά τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο   
 • Θρησκευτική Κοσμολογία και Γεωλογία    
 • Η Παλαιά Διαθήκη στο βιβλίο του Τριωδίου   
 • Το Άγιο Πνεύμα στην Ορθόδοξη Παράδοση σε αντιπαράθεση με τη Δυτική Χριστιανοσύνη  
 • Η κοινωνική ένταξη των μαθητών και η θρησκευτική αγωγή    
 • Θρησκευτική λαϊκή παράδοση στην ιστορία της Εκκλησίας    
 • Ορθοδοξία και Αίρεση. Από τις αρχαίες στις σύγχρονες αιρέσεις  
 • Εφαρμογές της πληροφορικής στη θεολογία Γ΄- Τρισδιάστατες θεολογικές αποτυπώσεις    
 • Σταθμοί της Εκκλησιαστικής Γραμματείας από τον θ'-ιε΄αι. Α) Ιερός Φώτιος. Πρόσωπο και έργο
 • Η ορθόδοξη αντιρρητική γραμματεία από τον Θ΄-ιε΄αι. Μορφές και θέματα
 • Απόκρυφα χριστιανικά κείμενα: Βιβλικές καταβολές και πρόσληψη στα υμνολογικά και αγιολογικά κείμενα    
 • Ζητήματα Θεολογίας και Λειτουργικής Τάξεως στη Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου 
 • Τριώδιον-Πεντηκοστάριον: Λειτουργικές περίοδοι, περιεχόμενο λειτουργικών βιβλίων    
 • Κοινωνική ηθική και εμπορευματοποίηση του ανθρωπίνου σώματος   
 • Μεταβυζανινή επιστολογραφία    
 • Έπος του Γκιλγκαμές, Ομήρου Οδύσσεια και Παλαιά Διαθήκη  
 • Η χρήση των Η/Υ στη θεολογική έρευνα Β΄: Ηλεκτρονικές πηγές - κατασκευή ιστοσελίδων έρευνας   
 • Πολιτική φιλοσοφία στην αρχαιότητα: Ελλάδα, Χριστιανισμός, Ρώμη   
 • Εφαρμογές της Πληροφορικής στη Θεολογία Β΄- Διαδίκτυο   
 • Το Άγιο Βάπτισμα    
 • Θρησκευτική Γεωγραφία της Θεσσαλονίκης κατά τη Βυζαντινή και Οθωμανική περίοδο    
 • Περιηγητισμός και ταξίδια: Μαρτυρίες και μνημεία  
 • Βυζαντινή Μοναστική Αγιολογία: Πρόσωπα και Κείμενα   
 • Η θρησκευτική τέχνη της Δύσης (11ος-17ος αι.)    
 • Πολυτελή υφάσματα και ενδύματα της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου    
 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΙΙ. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ    
 • ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ    
 • ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ   
 • ΘΕΟΛΟΓΙΑ, ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)    
 • ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ  
 • ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ  
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ   
 • ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ – ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΑ 
 • ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ    
 • ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ   
 • ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
 • Δογματική της Ορθοδόξου Εκκλησίας ΙΙ  
 • Εκκλησιαστικό Δίκαιο 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

Οδηγός Σπουδών
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο