Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο, 2ο, 3ο, 4ο

ΓΕΛ: 9.300

ΕΠΑΛ: 13.090

Βάση 2022
9.275
Εισακτέοι
141
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

1ο πεδίο

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%

Αρχαία Ελληνικά 25%

Ιστορία 25%

Λατινικά 25%

 

2ο πεδίο

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

Φυσική 25%

Χημεία 25%

Μαθηματικά 25%

 

3ο πεδίο

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

Φυσική 25%

Χημεία 25%

Βιολογία 25%

 

4ο πεδίο

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

Μαθηματικά 25%

Πληροφορική 25%

Οικονομία 25%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

Μαθηματικά ( Άλγεβρα) 20%

Νέα Ελληνικά 20%

Μάθημα Ειδικότητας 1  30%

Μάθημα Ειδικότητας 2  30%

Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
1517
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Εφαρμοσμένων Τεχνών
Πόλη
Ναύπλιο
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (ΤΠΨΤ) ανήκει στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και έχει ως σκοπό:

 • Να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στα επιστημονικά και καλλιτεχνικά αντικείμενα που αφορούν τις παραστατικές τέχνες (Επιτέλεση, Χορός, Θέατρο) καθώς και τις ψηφιακές τέχνες, με έμφαση στη μεταξύ τους σύνδεση καθώς και στη σύνδεση με ποικίλες κοινωνικές εφαρμογές και την διδακτική. Η Επιτέλεση (Performance), ως κατ’ εξοχήν πεδίο καινοτομίας στις τέχνες, βρίσκεται στο επίκεντρο των καλλιτεχνικών, θεωρητικών, ιστορικών και μεθοδολογικών μαθημάτων που προσφέρονται στο Τμήμα.
 • Να παρέχει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους, προκειμένου να είναι σε θέση να τεκμηριώνουν, να αναλύουν και να συνθέτουν ενσωματωμένες πρακτικές και δράσεις κατά την καλλιτεχνική, επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
 • Να παρέχει ειδική μόρφωση και κατάρτιση των φοιτητών/τριών για τη διδασκαλία καλλιτεχνικών αντικειμένων και των καλλιτεχνικών τεχνολογικών εφαρμογών στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 Το Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών αποτελεί το πρώτο τμήμα στην Ελλάδα, το οποίο εστιάζει εξ΄ολοκλήρου σε νέες/υβριδικές προσεγγίσεις σύγχρονης καλλιτεχνικής πράξης και έρευνας που αφορούν την σύνδεση παραστατικών (επιτέλεση, χορός, θέατρο) και ψηφιακών τεχνών (ψηφιακή επιτέλεση, εικονική πραγματικότητα, διαδραστικά/ψηφιακά μέσα-τεχνολογίες).

 

 

 

 Η φοίτηση στο Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

  Οι σπουδές στο Τμήμα διακρίνονται σε δύο άτυπες κατευθύνσεις:

 1. Παραστατικές Τέχνες
 2. Ψηφιακές Καλλιτεχνικές Εφαρμογές

 

Τα πεδία θεωρητικής έρευνας και καλλιτεχνικών εφαρμογών στα οποία εστιάζουν οι σπουδές στο Τμήμα, είναι τα εξής:

 • Θεωρία και ιστορία των παραστατικών και των ψηφιακών τεχνών.
 • Χορός και Επιτέλεση (performance).
 • Ψηφιακή επιτέλεση και τέχνες.
 • Φως, σκηνογραφία και νέες τεχνολογίες.
 • Παραγωγή ψηφιακού υλικού (Ψηφιακή εμψύχωση, Animation, Video game, Εικονική πραγματικότητα).
 • Ψηφιακές εφαρμογές στη Σκηνοθεσία και την Υποκριτική.
 • Θεωρία της επιτέλεσης και κοινωνικές εφαρμογές (ενδεικτικά: ανθρωπολογία του θεάτρου, ακτιβισμός, διαδραστικό και διαδικτυακό θέατρο, φεμινιστική και queer θεωρία, εκπαιδευτικές εφαρμογές, δημόσιος χώρος.)
 • Δημιουργική γραφή / Ψηφιακή αφήγηση / Ψηφιακές εκδόσεις
 • Καλλιτεχνικές τεχνολογικές εφαρμογές στην εκπαίδευση.
 • Επιτελεστικές εφαρμογές σε κοινωνικούς, πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς χώρους (μουσεία, φορείς, συλλόγους, εκπαίδευση κ.α.)

 

 Τα μαθήματα διακρίνονται σε:
α) Υποχρεωτικά (Θεωρία και Εφαρμογές)  
β) Επιλογής Κατεύθυνσης (Θεωρία και Εφαρμογές)  
γ) Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 

 

Πιο συγκεκριμένα,

To πρόγραμμα σπουδών οργανώνεται σε τρεις (3) φάσεις:

 ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ (ΕΞΑΜΗΝΑ 1-2)
Διδασκαλία κυρίως εισαγωγικών μαθημάτων επιστημονικού, καλλιτεχνικού και τεχνολογικού υποβάθρου, κοινών για όλους τους/τις φοιτητές/τριες. Κάθε ένα από τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνει έξι μαθήματα Υποχρεωτικά (1ο εξάμηνο: 6
υποχρεωτικά (ΥΠ), 2ο εξάμηνο: 5 υποχρεωτικά (ΥΠ) και 1 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό (ΕΠ) ανάμεσα από 2 μαθήματα επιλογές).


 ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ (ΕΞΑΜΗΝΑ 3-6)
Κάθε διδακτικό εξάμηνο (από το 3ο μέχρι και το 6ο) περιλαμβάνει πέντε (5) μαθήματα εκ των οποίων τα τρία (3) είναι Επιλογής Κατεύθυνσης (ΕΠΚ) και τα δύο  (2) Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ).
Επιπλέον, οι φοιτητές/τριες μπορούν να επιλέξουν μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης (ΕΠΚ) της έτερης κατεύθυνσης από αυτήν που έχουν επιλέξει, ως μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ).
 
 ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ (ΕΞΑΜΗΝΑ 7-8)
Κατά το 7 o και 8ο εξάμηνο οι φοιτητές αναλαμβάνουν μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) και εφόσον το επιθυμούν μπορούν να επιλέξουν την Πτυχιακή Εργασία (ΠΕ) (δηλώνεται και στα 2 εξάμηνα) ή/και την Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) (δηλώνεται σε ένα από τα δύο εξάμηνα).

 

 


Η Πτυχιακή Εργασία (ΠΕ) είναι προαιρετική και περιλαμβάνει δύο φάσεις:

α) Πτυχιακή Εργασία Ι, (θεωρητικού ή καλλιτεχνικού χαρακτήρα), που εκπονείται στο 7ο εξάμηνο σπουδών και συμπεριλαμβάνει την έρευνα και την συγγραφή της εργασίας, ή και την παραγωγή καλλιτεχνικού έργου και αντιστοιχεί σε 12 ECTS.

β) Πτυχιακή Εργασία ΙΙ που συμπεριλαμβάνει την έρευνα, συγγραφή της Εργασίας ή/και παραγωγή καλλιτεχνικού έργου και την ολοκλήρωσή τους με τη Δημόσια Διάλεξη και την παρουσίαση του καλλιτεχνικού έργου (8 εξάμηνο). Αντιστοιχεί σε 6 ECTS. Έτσι η ΠΕ, πιστώνεται με 18 ECTS συνολικά.

 

 

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) είναι προαιρετική, έχει διάρκεια τρεις (3) μήνες και μπορεί να είναι πλήρους απασχόλησης ή μερικής απασχόλησης.

 

 

1ο Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στις Παραστατικές τέχνες: Θεωρία και Εφαρμογές  
 • Εισαγωγή στις Οπτικές-Ψηφιακές Τέχνες  
 • Εισαγωγή στην Τεχνολογία  
 • Το Σώμα στις Παραστατικές τέχνες: Χορός και Περφόρμανς  
 • Ιστορία της Τέχνης  
 • Επιτέλεση και Κοινωνικές εφαρμογές Ι

2ο Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στην Επιτέλεση: Θεωρία και Εφαρμογές  
 • Παραστατικές και Ψηφιακές Τέχνες: Συγκλίσεις  
 • Μεθοδολογία Ι: Εισαγωγικά στοιχεία για την εκπόνηση γραπτής εργασίας
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας  
 • “Αρχές Ελευθέρου Σχεδίου” ή “Σκηνογραφία και νοηματοδότηση του χώρου στις Παραστατικές τέχνες: Εισαγωγικα Στοιχεια” 
 • Άνθρωπος και Μηχανή

 

3ο Εξάμηνο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

 • Υποκριτική: Βασικές αρχές και πρακτικές  
 • Παιδαγωγική των Παραστατικών Τεχνών Ι: Σύγχρονες προσεγγίσεις στις παραστατικές τέχνες στην εκπαίδευση
 • Χορός και Τεχνολογία: Προσεγγίσεις σύνθεσης και έρευνας  
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής  
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογή

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

 • Βίντεο Τέχνη και Πολυμέσα  
 • Προγραμματισμός και Τέχνη Ι  
 • Παιδαγωγική των Ψηφιακών Τεχνών Ι: Τέχνες και Τεχνολογία στην Εκπαίδευση
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής  
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

 

4ο Εξάμηνο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

 • Πολυμέσα και Σκηνοθεσία: Θεωρία και Εφαρμογές  
 • Μεθοδολογία ΙΙ: Επιστημονική έρευνα και συγγραφή  
 • Σκηνοθεσία: Βασικές αρχές και πρακτικές  
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής  
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

 • Προγραμματισμός και Τέχνη ΙΙ  
 • Παιδαγωγική των Ψηφιακών Τεχνών ΙΙ: Τέχνες και Τεχνολογία στην Εκπαίδευση
 • Δημιουργία 3Δ Περιεχομένου Ι  
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής  
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

 

5ο Εξάμηνο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

 • Η Performance στην Ελλάδα  
 • Παιδαγωγική των Παραστατικών Τεχνών ΙΙ: Σύγχρονες προσεγγίσεις στις παραστατικές τέχνες στην εκπαίδευση
 • Περφόρμανς και Χώρος: Ο Θεατής, ο Καλλιτέχνης και ο Επιτελεστικός Χώρος συνάντησής τους
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής  
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

 • Εικονική Πραγματικότητα Ι 
 • Εικαστική Επιτέλεση: Θεωρία και Εφαρμογές  
 • Ψηφιακή Τεχνολογία και Εμψύχωση Χαρακτήρων Ι  
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής  
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

 

6ο Εξάμηνο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

 • Η Συνεργασία μεταξύ των Τεχνών: Το Σύγχρονο συνολικό έργο τέχνης  
 • Θέατρο της Πραγματικότητας: Θεωρία και Εφαρμογές  
 • Σωματικές Προσεγγίσεις στην Performance 
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής  
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

 • Ψηφιακή Τεχνολογία και Εμψύχωση Χαρακτήρων  
 • Δημιουργία 3Δ Περιεχομένου ΙΙ 
 • Εικονική Πραγματικότητα ΙΙ  
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής  
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

 

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 3ου/5ου/7ου Εξαμήνου

 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ψηφιακών Παιχνιδιών  
 • Ψηφιακή Τεχνολογία στη δημιουργία, έρευνα και εκπαίδευση του χορού
 • ΕΧρώμα: Θεωρία και Πρακτικές εφαρμογές  
 • Σχέδιο και Εικαστική Σύνθεση  
 • Σύγχρονο Αμερικανικό Θέατρο  
 • Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς: Δεξιότητες Συγγραφής και Έρευνας (διδάσκεται στα Αγγλικά)
 • Αγγλικά: Γλώσσα, Ορολογία και Πολιτισμός (διδάσκεται στα Αγγλικά)
 • Ψηφιακά Παιχνίδια και Τέχνη  Διάλογοι για το Σώμα: Θεωρία και Πράξη  
 • Επιτέλεση και Κοινωνικές Εφαρμογές ΙΙΙ: Κοινωνικό Θέατρο  
 • Εισαγωγή στην Ψηφιακή Αφήγηση

 Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 4ου/6ου/8ου Εξαμήνου

 • Ψηφιακή Δημιουργική γραφή, Διαδραστική λογοτεχνία, Ψηφιακή αφήγηση, Ψηφιακές εκδόσεις
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου: Μουσική σύνθεση  
 • Θεωρίες Φύλου/Σεξουαλικότητας και Θεατρική πράξη  
 • Χορός και Κοινωνία: Παιδαγωγική της Κίνησης και Κοινωνικές Εφαρμογές (διδάσκεται στα Αγγλικά)
 • Ιρλανδικό Θέατρο (διδάσκεται στα Αγγλικά) 
 • Σκηνογραφία-Εξωτερικός χώρος  
 • Ουτοπία και Δυστοπία στο Βρετανικό Θέατρο (διδάσκεται στα Αγγλικά)
 • Αγγλικά σε ακαδημαικό πλαίσιο: Παραστατικές και τέχνες των νέων μέσων  
 • Εγκαταστάσεις και Ψηφιακά Μέσα 
 • Τέχνη, Δημιουργία και Φύλο  
 • Εισαγωγή στην έννοια της Αφήγησης / Σενάριο

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

  Οι απόφοιτοι/ες του Tμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχουν τα εφόδια να συμβάλλουν στο συνεχώς μεταβαλλόμενο, υπό την επίδραση των νέων τεχνολογιών, πεδίο της σύγχρονης τέχνης, καθώς και των εφαρμογών της στην εκπαίδευση, σε κοινωνικούς φορείς ή στις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες.

Πιο συγκεκριμένα,

 

Ως αυτόνομοι δημιουργοί, ως σχεδιαστές/στριες - προγραμματιστές/στριες ή ως συνεργάτες σε διεπιστημονικές και διακαλλιτεχνικές ομάδες σε κοινωνικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο καθώς

 • είναι σε θέση να επινοούν, να συνθέτουν και να δημιουργούν καλλιτεχνικά έργα πολυμεσικού/υβριδικού χαρακτήρα, εφαρμόζοντας σύγχρονες πρακτικές των παραστατικών και ψηφιακών τεχνών με χρήση τεχνολογιών/μέσων αιχμής. 
 • έχουν αναπτύξει τις σωματικές και ερμηνευτικές δεξιότητες προκειμένου να σκηνοθετούν ή/και να ερμηνεύουν παραστάσεις θεάτρου χορού ή performance. 
 • έχουν αναπτύξει τις καλλιτεχνικές και τεχνολογικές γνώσεις προκειμένου να σχεδιάζουν και να υλοποιούν διευρυμένα/πειραματικά ψηφιακά έργα ή ηλεκτρονικά παιχνίδια. 
 • είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ποικίλες εφαρμογές παιδαγωγικών δράσεων καλλιτεχνικού, βιωματικού, ψηφιακού ή υβριδικού χαρακτήρα
 • έχουν αναπτύξει τις οργανωτικές δεξιότητες για τη σύλληψη, σχεδιασμό, διαχείριση και επιμέλεια σύγχρονων προγραμμάτων πολιτιστικού/ερευνητικού χαρακτήρα σε φορείς όπως
  • φεστιβάλ,
  • μουσεία,
  • θέατρα,
  • πολιτιστικοί πολυχώροι, καθώς και
  • σε φορείς κοινωνικού χαρακτήρα. 

 


  Βέβαια, αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες στη σύγχρονη αγορά εργασίας θεωρούν αρκετό το Πτυχίο Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών, ενώ κάποιες άλλες χρειάζονται περαιτέρω σπουδές και μεταπτυχιακή εξειδίκευση.


Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

Ειδικότερα,

 

  σε οργανισμούς τέχνης και πολιτιστικά ιδρύματα που σχετίζονται με παραστατικές, σύγχρονες και διακαλλιτεχνικές μορφές τέχνης. 


  σε έργα χορού και πολυμεσικά projects σκηνοθετών. 


  σε εταιρείες παραγωγής πολιτιστικών και θεατρικών εκδηλώσεων. 


  σε εταιρείες παραγωγής οπτικοακουστικών μορφών, ψηφιακών / νέων μέσων. 


 

Ως ερευνητές/τριες, επιμελητές/τριες

 • σε χώρους αρχείων και διατομεακά έργα πολιτισμού. 

 

Ως καλλιτέχνες και επαγγελματίες των παραστατικών και ψηφιακών τεχνών:

 • εικαστικοί καλλιτέχνες, σχεδιαστές ψηφιακών εκθέσεων και άλλων εφαρμογών για μουσεία ή τις δημιουργικές βιομηχανίες, σκηνοθέτες, καλλιτεχνικοί συντελεστές, ερμηνευτές, βοηθοί παραγωγής, βιντεοκαλλιτέχνες, περφόρμερ, τεχνικοί φωτός, ηχητικοί καλλιτέχνες, animators σε χώρους σύγχρονης δημιουργίας και έκφρασης, σε κοινωνικούς χώρους και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, καθώς και στον χώρο του τουρισμού και ΜΜΕ. 


Ως εκπαιδευτικοί

 • σε κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα, Προγράμματα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και άλλες δομές διά βίου μάθησης, σχολές σκηνοθεσίας, σχολές χορού, σχολές ψηφιακών μέσων, εκπαιδευτικά προγράμματα μουσείων και κοινωνικών φορέων.

 

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος ανήκουν στον κλάδο ΠΕ Θεατρικών Σπουδών.

  Για τον διορισμό στην εκπαίδευση απαραίτητη προϋπόθεση εκτός του πτυχίου είναι και το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας το οποίο χορηγείται κατόπιν παρακολούθησης των Ειδικών Προγραμμάτων Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, όπως αυτά καθορίζονται με σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.


Ως ειδικοί επιστημονικοί σύμβουλοι

 • έργων σύγχρονου πολιτισμού. 

 

Ως κριτικοί και συντάκτες/τριες

 • σύγχρονου πολιτιστικού περιεχομένου (performance art, ψηφιακή τέχνη, εικονική πραγματικότητα). 

 

Ως ειδικοί σχεδιαστές/στριες - προγραμματιστές/στριες

 • σε μεθόδους παραγωγής και δημιουργίας 2D και 3D art για ψηφιακές εφαρμογές και ψηφιακά παιχνίδια.

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τις σπουδές στις Εφαρμοσμένες Τέχνες στο άρθρο μας εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο