Νέα και άρθρα με θέμα: "υποψήφιοι διδάκτορες"

Ιαν 18, 2022

Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού

Πρoσκλήση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμβάσεις έργου σε νέους επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού στα Πανεπιστήμια: ΕΚΠΑ, ΔΠΘ και Ιωαννίνων.

Το πρόγραμμα "Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας" αφορά στη χρηματοδότηση της παροχής διδακτικού έργου από νέους επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ...

Δεκ 07, 2021

500 νέες υποτροφίες από το ΙΚΥ για υποψήφιους διδάκτορες

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 5584/τ.Β΄/1-12-2021 ΦΕΚ, το οποίο αφορά τη χορήγηση υποτροφιών Ι.Κ.Υ. για την εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση", που συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ., θα χορηγηθούν πεντακόσιες (500) θέσεις υποτροφιών αριστείας του Ιδρύματος ...

Αύγ 25, 2021

Πέντε (5) θέσεις έκτακτου προσωπικού στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, με συμβάσεις υποτροφίας

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ προτίθεται να συνάψει πέντε (5) συμβάσεις υποτροφίας και προσκαλεί υποψήφιους διδάκτορες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΑΜΟΙΒΗ / ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Οι υποτροφίες θα αντιστοιχούν θεματικά στα πεδία ερευνητικής δραστηριότητας του Ε.Ι.Π., η ...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο