ΟΠΑ - Management Information Systems
Msc in Data Science
MBA Agribusiness
ΠΜΣ Συμβουλευτικής- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Νέα και άρθρα με θέμα: "θέσεις εργασίας"


Πανεπιστήμιο Κύπρου: Θέσεις ακαδημαϊκού, βοηθητικού διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για πλήρωση θέσεων Ακαδημαϊκού, Βοηθητικού Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού, ως εξής: 

  • Το Τμήμα Ψυχολογίας δέχεται αιτήσεις για πλήρωση αριθμού θέσεων Επισκεπτών Ακαδημαϊκών στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, μέχρι και τις 17 Νοεμβρίου 2017. Προκήρυξη
  • Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης προκηρύσσει μια ...
Διαβάστε Περισσότερα

Κενές θέσεις Ερευνητικού Προσωπικού στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστήμονα στα εξής δύο ερευνητικά έργα:

 

  • «Cognitive Assistants for Appointment Scheduling», το οποίο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του ΑΠΚΥ. Περισσότερα εδώ: https://goo.gl/BwNZQe

 

  • «Empower School Infrastructure through Empowering the School IT Infrastructures for the Implementation of Sustainable Instructional ...
Διαβάστε Περισσότερα


Πέντε (5) κενές θέσεις υπαλλήλων του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων στο Υπουργείο Εξωτερικών

Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 37/30.10.2017/τ.ΑΣΕΠ) η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την πλήρωση με ειδική διαδικασία επιλογής πέντε (5) κενών οργανικών θέσεων υπαλλήλων του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών, στις ακόλουθες ειδικότητες:

  1. Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο
  2. Οικονομολόγος με γνώσεις Στατιστικής
  3. Θέματα σχέσεων Ελλάδας-Ρωσίας
  4. Θέματα ...
Διαβάστε Περισσότερα

Πενήντα τρεις (53) θέσεις τακτικού προσωπικού σε φορείς δύο υπουργείων

Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 33/19.10.2017/τ.ΑΣΕΠ) η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα τριών (53) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στους ακόλουθους φορείς:

  • Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ...
Διαβάστε Περισσότερα

Σαράντα τρεις (43) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού στην Τράπεζα της Ελλάδος

Η Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει την πλήρωση, κατόπιν επιλογής, σαράντα τριών (43) θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού για τις ανάγκες Υπηρεσιακών Μονάδων του Κεντρικού Καταστήματος της σε διάφορους τομείς, ως εξής:

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ Α.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Επιτόπιος έλεγχος σε πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, σε ασφαλιστικές και λοιπές ...

Διαβάστε Περισσότερα
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα