Νέα και άρθρα με θέμα: "Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Γ.Π.Α."

Σεπ 23, 2021

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών άνοιξε τις πύλες του και σας καλωσορίζει σε μια μοναδική εκπαιδευτική διαδρομή

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.) αποτελεί Μονάδα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης, με βάση το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη ...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο