Νέα και άρθρα με θέμα: "Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια"


Τέσσερα ελληνικά πανεπιστήμια συμμετέχουν στα νέα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε 24 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια που θα προστεθούν στις 17 συμμαχίες των ΑΕΙ της Ευρώπης, τα οποία έχουν ήδη επιλεγεί το 2019. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσφέρει συνολική οικονομική υποστήριξη 7εκ. ευρώ στην κάθε συμμαχία μέσω των προγραμμάτων Erasmus + και Horizon 2020 για διάστημα 3 ετών, με ...

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην κορυφαία κατηγορία των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών εισέρχεται στην κορυφαία κατηγορία των συνασπισμών των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, τα οποία δημιουργούνται ως νέος θεσμός με στόχο την ολοκλήρωση της ενοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η σπουδαία αυτή διάκριση επετεύχθη μέσω της συμμετοχής του ΓΠΑ στη δημιουργία ενός κοινού Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου με τη διακριτική ...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο