Νέα και άρθρα με θέμα: "Ελληνική Στατιστική Αρχή"


Θέσεις εργασίας στην Ελληνική Στατιστική Αρχή: 1.040 Ιδιώτες Συνεργάτες

Ανάθεση μίσθωσης έργου σε χίλιους σαράντα (1.040) Ιδιώτες Συνεργάτες [Εξωτερικούς Συνεργάτες – Ερευνητές (ΕΣΕ)] στην Ελληνική Στατιστική Αρχή.  Οι παραπάνω χίλιοι σαράντα (1.040) Ιδιώτες Συνεργάτες [Εξωτερικοί Συνεργάτες - Ερευνητές (ΕΣΕ)] που θα απασχοληθούν στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, θα είναι φυσικά πρόσωπα τα οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ...

Διαβάστε Περισσότερα
Public Policy and Management
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα