Νέα και άρθρα με θέμα: "Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών"


Θέσεις Εξωτερικού Συνεργάτη και Έκτακτου Προσωπικού στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Tο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό και συγκεκριμένα δεκαέξι (16) άτομα με τα οποία θα συναφθεί σύμβαση μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των παρακάτω προγραμμάτων/έργων:

  1. Πλήρωση μίας (1) Θέσης Εξωτερικού Συνεργάτη (Κωδικός Θέσης:CL 5) στο Πλαίσιο του ...

Θέσεις εξωτερικών συνεργατών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για έξι (6) θέσεις εξωτερικού συνεργάτη, πιο συγκεκριμένα:

  • Μία (1) Θέση Εξωτερικού Συνεργάτη (Κωδικός Θέσης:Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων) στο Πλαίσιο του Έργου με Τίτλο « ALTER- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ». ...

Νέοι κύκλοι διαδικτυακών σεμιναρίων Αστρονομίας για όλους στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών!

Νέοι κύκλοι διαδικτυακών σεμιναρίων Αστρονομίας, για ενήλικες και για παιδιά, ξεκινούν τον Απρίλιο στο Κέντρο Επισκεπτών Θησείου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

«Αστρονομικές Συναντήσεις»

«Ποιοι είναι οι αστερισμοί του ανοιξιάτικου ουρανού και πώς τους αναγνωρίζουμε; Ποια αστρονομικά φαινόμενα υπολόγιζε ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων και ποιες πληροφορίες μας αποκαλύπτει η σύγχρονη ...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο