Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

19 θέσεις εργασίας στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Eξοικονόμησης Eνέργειας (KAΠE)

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) προτίθεται να συμβληθεί με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσλήψεων που το διέπει, με εξειδικευμένο έκτακτο επιστημονικό προσωπικό, με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για κάθε μία από τις θέσεις της παρούσας πρόσκλησης, όπως αυτά παρατίθενται στη συνέχεια.

Οι θέσεις αφορούν: 

1. Έργο:«Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων)» με Κωδικό ΟΠΣ 5161697 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

 • Μία/Ένας Μηχανικός Π.Ε. (1 θέση) 

2. Έργο:«Εφαρμογή πλαισίου αποτίμησης των ωφελειών των δράσεων Βιώσιμης μικροκινητικότητας μέσω συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων και τελική Τεκμηρίωση», με Κωδικό ΟΠΣ 5163965 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

 • Μία/Ένας Μηχανικός Π.Ε. (1 θέση)

3. Έργο: «Εφαρμογή πλαισίου αποτίμησης των ωφελειών των δράσεων Βιώσιμης μικροκινητικότητας μέσω συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων και τελική Τεκμηρίωση», με Κωδικό ΟΠΣ 5163965 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

 • Μία/Ένας απόφοιτος ΑΕΙ Διοικητικής Κατεύθυνσης (1 θέση)

4. Έργο: «Αναβάθμιση ψηφιακών συστημάτων, ανάπτυξη λογισμικού οργάνωσης δεδομένων και υποβάθρου διαλειτουργικότητας», της Πράξης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5042934.

 • Μία/Ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ ΠΕ, ή Επιστήμων Πληροφορικής ΠΕ, ή Μηχανικός ΠΕ, ή Φυσικός ΠΕ. ή Μαθηματικός ΠΕ, ή Επιστήμων Πληροφορικής ΤΕ (1 θέση)

5. Έργο: «Αναβάθμιση ψηφιακών συστημάτων, ανάπτυξη λογισμικού οργάνωσης δεδομένων και υποβάθρου διαλειτουργικότητας», της Πράξης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5042934..

 • Μία/Ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ ΠΕ, ή Επιστήμων Πληροφορικής ΠΕ, ή Μηχανικός ΠΕ, ή Φυσικός ΠΕ, ή Μαθηματικός ΠΕ, ή Επιστήμων Πληροφορικής ΤΕ, (1 θέση)

6. Έργο : «Πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ»

 • Μία/Ένας Οικονομολόγος ΠΕ (1 θέση)
 • Μία/Ένας Οικονομολόγος ΠΕ (1 θέση)
 • Μία/Ένας Μηχανικός ΠΕ (1 θέση)
 • Μία/Ένας Μηχανικός ΠΕ (1 θέση)
 • Μία/Ένας Μηχανικός ΠΕ (1 θέση)
 • Μία/Ένας Δικηγόρος ΠΕ (1 θέση)
 • Μία/Ένας απόφοιτος ΑΕΙ Διοικητικής Κατεύθυνσης (1 θέση)
 • Μία/Ένας Μηχανικός TΕ (1 θέση)

7. EU MORE (EUropean MOtor REnovation initiative)», (πρόγραμμα LIFE-2021-CETPOLICY) 

 • Μία/ Ένας Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ (1 Θέση)

8. «CApitalisation for Re-setting Innovation and Sustainability in MED-Cities (CARISMED)».

 • Μία /Ένας Μηχανικός ΠΕ (1 θέση)

9. «Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-21 (ΧΜ ΕΟΧ 2014-21) /Management (Διαχείριση Προγράμματος)»

 •  Μία /Ένας Μηχανικός ΠΕ (1 θέση)

10. «Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-21 (ΧΜ ΕΟΧ 2014-21) /Management (Διαχείριση Προγράμματος)». 

 • Μία/Ένας Μηχανολόγος - Μηχανικός ΤΕ, (1 θέση)

11. Έργο: Mitigation Enabling Energy Transition in the Southern Neighbourhood – Phase 2 (Meetmed II).

 • Μία /Ένας Μηχανικός ΠΕ (1 θέση)

12. Έργο: «Εξασφάλιση και Τεκμηρίωση της Απόδοσης της Ενεργειακής Αναβάθμισης Νοσοκομείων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5136036, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ κ΄ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 

 • Μία/Ένας Μηχανικός ΠΕ/ΤΕ (μία θέση)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, από την 22/11/2022, με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής στα γραφεία του ΚΑΠΕ την 09/12/2022 και ώρα 14:00 στη Δ/νση: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, 19ο χλμ. Λεωφόρος Μαραθώνος, 19009, Πικέρμι Αττικής, υπόψη κας Αικ. Μπεχράκη, με την ένδειξη: Αίτηση για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με Συμβάσεις Ανάθεσης Έργου, για την εκτέλεση Προγραμμάτων που υλοποιεί το ΚΑΠΕ.

Δείτε την αναλυτική Πρόσκληση εδώ.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο