Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

ΠΜΣ στον Αειφορικό Σχεδιασμό Αρχιτεκτονικού Χώρου από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής επανιδρύει, από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Αειφορικός Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικού Χώρου» ("Sustainable Design of Architectural Space").

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι οι κάτοχοι του σχετικού Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών να διαθέτουν τις σύγχρονες κατάλληλες και επαρκείς υψηλού επιπέδου γενικές και ειδικές επιστημονικές/καλλιτεχνικές γνώσεις και ικανότητες, που σχετίζονται με το γνωστικό πεδίο του Αειφορικού Σχεδιασμού, καθώς και υψηλού επιπέδου ικανότητα διαρκούς διερεύνησης των διεθνών εξελίξεων σε αυτόν τον τομέα. Ο Αειφορικός Σχεδιασμός διεθνώς αποτελεί τομέα αιχμής ως παράμετρος σχεδιασμού σε όλες τις χωρικές κλίμακες και περιλαμβάνει την οικονομική, περιβαλλοντική, κοινωνική και πολιτιστική διάσταση του αντικειμένου αυτού. 

Βασικό χαρακτηριστικό του Προγράμματος είναι η διεπιστημονικότητα. Το προτεινόμενο Πρόγραμμα αφορά σε ένα διεπιστημονικό γνωστικό πεδίο, απολύτως απαραίτητο για την εξειδίκευση των δημιουργών του χώρου μέσα στον οποίο διαμορφώνεται και εκτυλίσσεται  ο ανθρώπινος πολιτισμός σε διεθνές επίπεδο, σήμερα.

Χρονική Διάρκεια Σπουδών
Το ΠΜΣ διαρκεί 18 μήνες και δομείται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα δύο πρώτα αντιστοιχούν σε διδασκαλία μαθημάτων ενώ το τρίτο στην εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τέλη Φοίτησης
Το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται σε 2000 € ανά φοιτητή και καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις ως εξής: 1η δόση: 700 € με την εγγραφή, 2η δόση: 700 € πριν την έναρξη των μαθημάτων του 2ου εξαμήνου, 3η δόση: 600 € στην αρχή του 3ου εξαμήνου.

Κατηγορία υποψηφίων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., με γνωστικά αντικείμενα σε συναφή επιστημονική περιοχή,της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 21η Οκτωβρίου 2022. 
Δείτε την αναλυτική Προκήρυξη.

Το έτος θα ξεκινήσει το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου 2022. 

Περισσότερες Πληροφορίες
Ιστοσελίδα: https://msiassd.uniwa.gr/
Email: s.rizopoulou@uniwa.gr και msinou@uniwa.gr
Τηλ. Επικοινωνίας: +30 210 538 5100

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο