Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

238 άτομα στο Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'αριθμ. ΣΟΧ 2/2022 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Η Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων τριάντα οχτώ (238) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής (ΔΠΑ), που εδρεύουν στους νομούς της Αττικής και των Κυκλάδων.

Δείτε εδώ τον αναλυτικό πίνκακα με τις θέσεις εποχικού προσωπικού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΣΟΧ 2/2022 (ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΔΔΗΕ ΣΟΧ) και να την υποβάλουν είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής, Αγησιλάου 56-58,104 36, Αθήνα, υπόψη κ. Καλογερόπουλου Ε. και Παπατρέχα Αικ. (τηλ. επικοινωνίας: 210.3351523 και 210.3351524) είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Ev.Kalogeropoulou@deddie.gr και A.Papatrecha@deddie.gr

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) μέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας (15/11/22) σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο αρμόδιο υπηρεσιακό κλιμάκιο και στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση  ολόκληρης της τελευταίας μέρας και αν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη μέρα.

Αίτηση

Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2022

Παράρτημα Ανακοίνωσης

Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ

Νέο ειδικό παράρτημα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

 

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο