Λογιστική και Χρηματοοικονομική AUEB
ΠΜΣ Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού - ΟΠΑ
EKPA Applied Economics

Στο Εθνικό Τυπογραφείο οι προκηρύξεις για 260 θέσεις στο Υπουργείο Οικονομικών και στα ΚΕΠ Εκπαιδευτικά Νέα

Αναμένονται να προκηρυχθούν 260 θέσεις στο Υπουργείο Οικονομικών και στα ΚΕΠ των Δήμων και οι σχετικές προκηρύξεις έχουν σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.

Πιο συγκεκριμένα απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση:

η 6K/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατό δεκαπέντε (115) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών.

Θέσεις:

ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Γίνονται δεκτά πτυχία διαφόρων κλάδων όπως Κτηνιατρικής, Γεωπονίας, Οικονομικών, Στατιστικής, Μαθηματικών, Νομικής, Μηχανικής.

η 7Κ/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού.

Θέσεις:

ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (Δ.Υ.Π.)
ΤΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (Δ.Υ.Π.)
ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (Δ.Υ.Π.)

Γίνονται δεκτά πτυχία ή διπλώματα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.

---
Η ομάδα του eduguide.gr
Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο