ΠΜΣ Πληροφορική και Εφαρμογές
Food Law - Auth
MBA Food and Agribusiness
Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτική Υπολογιστική- Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Προκήρυξη 33 θέσεων σε τρία Ερευνητικά Κέντρα Εκπαιδευτικά Νέα

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πλήρωση συνολικά τριάντα τριών (33) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, στους κατωτέρω Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Φορείς που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας:

 • Δέκα (10) θέσεων για την κάλυψη αναγκών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.).
 • Δέκα (10) θέσεων για την κάλυψη αναγκών του Ερευνητικού Κέντρου Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης - Αθηνά.
 • Δεκατριών (13) θέσεων για την κάλυψη αναγκών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.).

Γνωστικό Αντικέιμενο

Έδρα - Περιφερειακή Ενότητα: ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ:

 • ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (1 θέση)
 • ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ/ΚΥΤΤΑΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣ ΜΟ (FACS) και/ή ΤΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ και/ή ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGS) (1 θέση)

Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.Ι.Ε.) - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ (1 θέση)

Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.Ι.Ε.) – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

 • ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔ/ΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧ/ΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ (1 θέση)

Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.Ι.Ε.) – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

 • ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (1 θέση)
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ (1 θέση)
 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ή ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση)
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ (1 θέση)
 • ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ (1 θέση)
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (1 θέση)

Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.Ι.Ε.) –ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Έδρα - Περιφερειακή Ενότητα: ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ:

 • ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (2 θέσεις)

Φορέας: «ΑΘΗΝΑ» - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

 • ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1 θέση)

Φορέας: «ΑΘΗΝΑ» - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (1 θέση)
 • ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (1 θέση)
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (2 θέσεις)
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (1 θέση)

Φορέας: «ΑΘΗΝΑ» - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

Έδρα - Περιφερειακή Ενότητα: ΑΧΑΪΑΣ:

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (1 θέση)
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ (1 θέση)

Φορέας: «ΑΘΗΝΑ» - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

Έδρα - Περιφερειακή Ενότητα: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:

 • (ΤΕ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔ/ΣΗ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔ/ΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ι.Τ.Ε.) - ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 • ΘΕΤΙΚΩΝ ή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΔΙΚΤΥΑ

Φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ι.Τ.Ε.) - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ

 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ & ΝΑΝΟΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

Φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ι.Τ.Ε.) - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΛΕΪΖΕΡ

 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΣΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ή ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ή ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ι.Τ.Ε.) - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΣΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ι.Τ.Ε.) - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 • ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
 • ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ι.Τ.Ε.) - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ή ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ή ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ/ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ

Φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ι.Τ.Ε.) - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Έδρα - Περιφερειακή Ενότητα: ΡΕΘΥΜΝΗΣ:

 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ι.Τ.Ε.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Έδρα - Περιφερειακή Ενότητα: ΑΧΑΪΑΣ:

 • (ΤΕ) – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ & ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
 • ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤ/ΤΩΝ ΥΠΕΡΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΕΣ-Χ & ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ (XPS/UPS)

Φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ι.Τ.Ε.) - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 21 Μαΐου ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 7 Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

---
Η ομάδα του eduguide.gr
Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο