Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

40 Πυρηνικοί Επιθεωρητές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα από τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίως η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (DG ENER) στο Λουξεμβούργο, θα προσλάβει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως « βοηθούς » (ομάδα καθηκόντων AST).

Επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων: 40

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής, θα κληθείτε να συμμετάσχετε σε διάφορες δοκιμασίες, όπως αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού. Η EPSO θα διασφαλίσει ότι οι όροι υπό τους οποίους συμμετέχετε σε αυτές τις δοκιμασίες συνάδουν με τις συστάσεις των αρμόδιων αρχών δημόσιας υγείας (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και άλλες διεθνείς/ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές).

Καθήκοντα

Τα καθήκοντα των πυρηνικών επιθεωρητών συνίστανται στον έλεγχο της ορθότητας των δηλώσεων και των εκθέσεων των φορέων εκμετάλλευσης πυρηνικών εγκαταστάσεων, στη διενέργεια φυσικού ελέγχου των πυρηνικών υλικών και στη σύνταξη εκθέσεων με τα πορίσματά τους. Υπό την εποπτεία της ιεραρχίας, είναι επίσης υπεύθυνοι για την επικοινωνία με τους φορείς εκμετάλλευσης, τους εθνικούς εταίρους και τους διεθνείς οργανισμούς. Ενδέχεται να απαιτηθεί επίσης να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη, την εγκατάσταση και την συντήρηση του εξοπλισμού διασφαλίσεων.

Τρόπος και Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων 

Για να υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας, θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ατομικό λογαριασμό EPSO. Σημειώστε ότι πρέπει να δημιουργήσετε μόνο έναν ατομικό λογαριασμό για όλες τις αιτήσεις υποψηφιότητάς σας στην EPSO.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO http://jobs.eu-careers.eu έως τις: 20 Απριλίου 2021 στις 12.00 (μεσημέρι), ώρα Βρυξελλών.

Περισσότερες Πληροφορίες

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο