Τέσσερα ελληνικά πανεπιστήμια συμμετέχουν στα νέα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια Εκπαιδευτικά Νέα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε 24 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια που θα προστεθούν στις 17 συμμαχίες των ΑΕΙ της Ευρώπης, τα οποία έχουν ήδη επιλεγεί το 2019. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσφέρει συνολική οικονομική υποστήριξη 7εκ. ευρώ στην κάθε συμμαχία μέσω των προγραμμάτων Erasmus + και Horizon 2020 για διάστημα 3 ετών, με στόχο την ενίσχυση της ποιότητας, της συμπερίληψης, της ψηφιοποίησης και της ελκυστικότητας της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Ti είναι τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια; 

Tα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια είναι συμμαχίες 3 τουλάχιστον πανεπιστημίων που δημιουργουν ένα κοινό "Campus", όπου οι φοιτητες, ερευνητές κια προσωπικό απολαμβάνουν απρόσκοπτα κινητικότητα (φυσική, εικονική ή συνδυασμένη) για μελέτη, εκπαίδευση, διδασκαλία και έρευνα. Μέσα από τις συμμαχίες των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων δημιουργούνται διεπιστημονικές και διεθνείς ομάδες φοιτητών, ακαδημαϊκών και εξωτερικών συνεργατών για την αντιμετώπιση μεγάλων ζητημάτων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη όπως το κλίμα, η δημοκρατία, η υγεία, η αξιοποίηση των μεγάλων δεδομένων και η μετανάστευση.

Στα 24 νέα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια περιλαμβάνονται και 4 ελληνικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης: το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο,το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Πολυτεχνείο Κρήτης, τα οποία προστίθενται στα 3 ελληνικά Ιδρύματα (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Γεωπονικό Πανεπιστήμιο), που ήδη συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια από το 2019.

Οι νέες συμμαχίες που δημιουργήθηκαν, στις οποιες συμμετέχουν ελληνικά πανεπιστήμια είναι: 

To Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο συμμετέχει στη συμμαχια ATHENA στην οποία συμμετέχουν ακόμη το NICCOLÒ CUSANO UNIVERSITY (IT), POLYTECHNIC INSTITUTE OF PORTO (PT), UNIVERSITY OF MARIBOR (SI), UNIVERSITY OF ORLÉANS (FR), UNIVERSITY OF SIEGEN DE VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY (LT).

Το Πανεπιστημίο Αιγαίου συμμετέχει στη συμμαχία ERUA,  στην οποία συμμετέχουν ακόμη NEW BULGARIAN UNIVERSITY (BG),  ROSKILDE UNIVERSITY (DK), UNIVERSITY OF KONSTANZ (DE), UNIVERSITY OF PARIS 8 (FR)

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συμμετέχει στη συμμαχία INVEST στην οποία συμμετέχουν ακόμη το KARELIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (FI) SLOVAK UNIVERSITY OF AGRICULTURE IN NITRA (SK) UNIVERSITY OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT PLOVDIV (BG) VAN HALL LARENSTEIN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Το Πολυτεχνείο Κρήτης συμμετέχει στη συμμαχία EURECA-PRO στην οποία συμμετέχουν ακόμη το MITTWEIDA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (DE) SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (PO), TECHNICAL UNIVERSITY FREIBERG (DE), UNIVERSITY OF LEOBEN (AT) UNIVERSITY OF LEON (ES), UNIVERSITY OF PETROSANI (RO)

Μπορείτε να δείτε όλα τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια που δημιουργηθηκαν το 2020  στο σχετικό παράρτημα εδώ

Το 2019 είχαν εγκριθεί οι παρακάτω συμμαχίες ευρωπαϊκών πανεπιστημίων: 

  • Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελεί μέλος της συμμαχίας CIVIS που περιλαμβάνει ακόμη τα πανεπιστήμια: EBERHARD KARLS UNIVERSITAET TUEBINGEN, STOCKHOLMS UNIVERSITET, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID, UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA, UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI, UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE και UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES
     
  • Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελεί μέλος της συμμαχίας CONEXUS που περιλαμβάνει ακόμη τα: FUNDACION UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MARTIR, KLAIPEDOS UNIVERSITETAS, SVEUCILISTE U ZADRU, UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI, UNIVERSITE DE LA ROCHELLE
     
  • Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποτελεί μέλος της συμμαχίας EPICUR που περιλαμβάνει και τα εξής πανεπιστήμια: ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITAET FREIBURG, KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE, UNIVERSITAET FUER BODENKULTUR WIEN, UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE UHA, UNIVERSITE DE STRASBOURG, UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM, UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
     
  • Τέλος, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ανήκει στη συμμαχία YUFE που συμπεριλαμβάνει τα πανεπιστήμια: ITA-SUOMEN YLIOPISTO, UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID, UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA, UNIVERSITAET BREMEN, UNIVERSITEIT ANTWERPEN, UNIVERSITEIT MAASTRICHT,  UNIVERSITY OF ESSEX

Μπορείτε να δείτε όλα τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια που δημιουργηθηκαν το 2019  στο σχετικό παράρτημα, εδώ.

Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα