Management Engineering
Food Law - Auth
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης ΕΚΠΑ
Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτική Υπολογιστική- Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πρόσληψη 50 ατόμων για την κάλυψη αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Εκπαιδευτικά Νέα

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, συνολικά πενήντα (50) ατόµων για την κάλυψη αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα και συγκεκριμένα των κάτωθι ειδικοτήτων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης:

ΠΕ Αγρονόµων - Τοπογράφων, Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, Τοπογράφων, ΠΕ Αρχιτεκτόνων, ΠΕ Γεωλόγων, ΠΕ ∆ασολόγων, ∆ασολόγων - ∆ασοπόνων, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργίας, ΠΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος, ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας, ΠΕ Μηχανολόγοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, ΠΕ Μηχανολόγων, Μηχανολόγων - Μηχανικών, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - Μηχανικών Υπολογιστών, ΠΕ Χημικών Μηχανικών.

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: 

ΤΕ ∆ασολόγων - ∆ασοπόνων, ΤΕ ∆οµικών Έργων/Πολιτικών Μηχανικών, ΤΕ Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος, ΤΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών/Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, ΤΕ Μηχανολόγων/Μηχανολόγων Μηχανικών, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας/Γεωπόνων/Γεωπόνων - Τεχνολόγων, ΤΕ Τοπογράφων/Τοπογράφων Μηχανικών/Γεωπληροφορικής.

Έξι (6) άτομα εκ των προσληφθησομένων θα τοποθετηθούν ανά ένα στα έξι (6) Υποκαταστήματα/Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. στην Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ιωάννινα, Χανιά και Κομοτηνή. Από τα άτοµα που θα προσληφθούν έως 10% θα είναι κάτοχοι πτυχίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και υπογράψουν την κατωτέρω προβλεπόμενη έντυπη αίτηση συμμετοχής και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή ή ΚΕΠ, είτε ταχυδροµικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Εταιρείας στην ακόλουθη διεύθυνση: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.)», Ταχ. ∆/νση Μυλλέρου 73-77, Αθήνα Τ.Κ. 10436, απευθύνοντάς την στην Τεχνική Υπηρεσία, µε την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2020» υπόψη κ. Απόστολου Αλατά (τηλ. επικοινωνίας: 2131320674). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων συμμετοχής κρίνεται με βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων, ή της κατάθεσης αυτής στην Εταιρεία.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την ∆ευτέρα 7η ∆εκεμβρίου 2020 και ώρα 15.00. Εκπρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο ή μη υπογεγραμμένες με φυσική υπογραφή αιτήσεις συμμετοχής δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.eetaa.gr.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση εδώ

---
Η ομάδα του eduguide.gr
Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο