Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων: Σαράντα τέσσερα (44) άτομα με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου Εκπαιδευτικά Νέα

Το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων ανακοινώνει για την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες, τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με σαράντα (44) άτομα.

Οι ειδκότητες που ανακοινώθηκαν είναι οι εξής: 

 • ΠΕ ΙΑΤΡΟΥ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ) εν ελλείψει αυτού ΠΕ ΙΑΤΡΟΥ (οποιασδήποτε ειδικότητας) εν ελλείψει αυτού ΠΕ ΙΑΤΡΟΥ (άνευ ειδικότητας) - 1 θέση
 • ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ - 1 θέση
 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - 4 θέσεις
 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ - 3 θέσεις
 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ - 10 θέσεις
 • ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ - 2 θέσεις
 • ΔΕ ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ - 1 θέση
 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ - 2 θέσεις
 • ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (μεταφοράς-διανομής αγαθών και τακτοποίησης αυτών) - 4 θέσεις
 • ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ - 2 θέσεις
 • ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ - 4 θέσεις
 • ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ - 4 θέσεις
 • ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝΣΤΡΙΩΝ - 5 θέσεις
 • ΥΕ ΠΛΥΝΤΩΝ/ ΠΛΥΝΤΡΙΩΝ -  1 θέση

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη με όλες τις πληροφορίες εδώ.

Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα