Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Συμπληρωματικές θέσεις για πρακτική άσκηση φοιτητών σε Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Το Υπουργείο Εξωτερικών προκηρύσσει συμπληρωματικές θέσεις σε Πρεσβείες, Μόνιμες Αντιπροσωπείες, Προξενικές Αρχές, καθώς και Γραφεία Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων όπου υπάρχει η δυνατότητα για φοιτητές και φοιτήτριες να κάνουν πρακτική άσκηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Δείτε τον πίνακα των θέσεων εδώ!

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη και τα προαπαιτούμενα για την υποβολή υποψηφιότητας εδώ.

Επίσης, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην ΕΕ προσφέρει τη δυνατότητα συμπληρωματικών θέσεων πρακτικής άσκησης ανά Οργανική Μονάδα χωρίς αμοιβή για διάστημα (3) μηνών σε φοιτητές ή φοιτήτριες από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδας ή του Εξωτερικού. Οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν το αίτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin_trainees@rp-grece.be , με κοινοποίηση στη Διπλωματική Ακαδημία  ac_trainees@mfa.gr   και να περιλάβουν τα ακόλουθα:

  1. Βιογραφικό σημείωμα
  2. Επιστολή, σε οποία θα αναγράφουν την Οργανική Μονάδα που τους ενδιαφέρει να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση (δυνατότητα αναγραφής δύο επιλογών με σειρά προτεραιότητας) και τη χρονική περίοδο προτίμησής τους  (επιλογή ενός τριμήνου)
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι παραιτούνται εγγράφως από κάθε χρηματική ή άλλη απαίτηση έναντι της Αρχής και του Ελληνικού Δημοσίου και ότι είναι ασφαλισμένοι με τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ασφάλειες υγείας (π.χ. ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης) και γενικής αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων και προσωπικού ατυχήματος στον εργασιακό χώρο, τις δαπάνες των οποίων θα καλύπτουν οι ίδιοι. για τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης που θα πραγματοποιήσουν (βλ. υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης)
  4. Συστατική επιστολή ενός τουλάχιστον Καθηγητού του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος όπου φοιτά ο/η ενδιαφερόμενη, για τις εκτός ERASMUS+ αιτήσεις πρακτικής άσκησης.

Μετά την αποστολή σχετικού αιτήματος θα ακολουθήσει συνέντευξη του/της φοιτήτριας από τον Επικεφαλής της Οργανικής Μονάδας, εφόσον κριθεί ότι διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα και υφίστανται κενές θέσεις για πρακτική άσκηση στην εν λόγω Οργανική Μονάδα.

Όλοι οι φοιτητές που θα υποβάλλουν αίτημα, θα λάβουν ηλεκτρονικό απαντητικό μήνυμα, με το οποίο θα ενημερώνονται για την αποδοχή ή μη του αιτήματος τους. Σε περίπτωση που γίνουν δεκτοί, θα κληθούν να αποστείλουν σχέδιο του προβλεπόμενου “Letter of acceptance”, όπου τούτο απαιτείται.

Δείτε περισσότερα για τη συγκεκριμένη πρακτική άσκηση εδώ.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο