Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Υπουργείο Εξωτερικών: Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης σε Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας και στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Το Υπουργείο Εξωτερικών προκηρύσσει τις θέσεις σε Πρεσβείες, Μόνιμες Αντιπροσωπείες, Προξενικές Αρχές, καθώς και Γραφεία Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων όπου υπάρχει η δυνατότητα για φοιτητές και φοιτήτριες να κάνουν πρακτική άσκηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Ο πίνακας των θέσεων έχει διαβιβασθεί στο ΙΚΥ προς ενημέρωση των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων  της χώρας.

Πίνακας Θέσεων για Πρακτική Άσκηση σε Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας (Erasmus+ ή/και εθελοντικά) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη και τα προαπαιτούμενα για την υποβολή υποψηφιότητας εδώ.

Επίσης, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην ΕΕ προσφέρει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης χωρίς αμοιβή για διάστημα (3) μηνών σε φοιτητές ή φοιτήτριες, που θα προταθούν από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδας ή του Εξωτερικού. Οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν το αίτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin_trainees@rp-grece.be , με κοινοποίηση στη Διπλωματική Ακαδημία  ac_trainees@mfa.gr   και να περιλάβουν τα ακόλουθα:

  1. Βιογραφικό Σημείωμα
  2. Επιστολή, σε οποία θα αναγράφουν την Οργανική Μονάδα που τους ενδιαφέρει να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι παραιτούνται εγγράφως από κάθε χρηματική ή άλλη απαίτηση έναντι της Αρχής και του Ελληνικού Δημοσίου και ότι είναι ασφαλισμένοι με τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ασφάλειες υγείας
  4. Συστατική επιστολή ενός τουλάχιστον Καθηγητού του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος όπου φοιτά ο/η ενδιαφερόμενη

Η επιλογή της Οργανικής Μονάδας γίνεται βάσει του «Πίνακα Ασκουμένων σε ΜΑ ΕΕ για Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024» και σύμφωνα με τα προσόντα που απαιτούνται και περιγράφονται στη στήλη «κριτήρια επιλογής» .

Δείτε περισσότερα για τη συγκεκριμένη πρακτική άσκηση εδώ.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο