Υποτροφίες για περισσότερα από 100 Erasmus-Mundus μεταπτυχιακά προγράμματα 2019-2020 Εκπαιδευτικά Νέα

Περισσότερα από 100 Erasmus Mundus μεταπτυχιακά προγράμματα προσφέρουν υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη λίστα των προγραμμάτων σπουδών που θα προσφέρουν υποτροφίες σε Ευρωπαίους και πολίτες τρίτων χωρών για σπουδές σε μεταπτυχιακά προγράμματα που οργανώνονται με τη συνεργασία 3 ή περισσοτέρων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Στη λίστα περιλαμβάνονται μεταπτυχιακά που καλύπτουν όλα τα επιστημονικά αντικείμενα.

 

Τι είναι το Erasmus-Mundus

Το Erasmus Mundus είναι μέρος του  Erasmus + (Erasmus plus) δηλαδή του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία  και τον αθλητισμό για το διάστημα 2014-2020.  Ειδικότερα, ειναι πρόγραμμα συνεργασίας και κινητικότητας που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης και την προώθηση του διαλόγου και της κατανόησης μεταξύ λαών και πολιτισμών, μέσω της συνεργασίας και με τρίτες χώρες. Παρέχει υποστήριξη σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης που επιθυμούν να υλοποιήσουν κοινά προγράμματα σπουδών σε συνεργασία με αντίστοιχα ιδρύματα της Ευρώπης και τρίτων χωρών καθώς και υποτροφίες σε φοιτητές, ερευνητές και ακαδημαϊκό προσωπικό που θέλουν να διανύσουν περίοδο σπουδών/έρευνα/διδασκαλία στα συνεργαζόμενα ιδρύματα.

Τα Erasmus Mundus μεταπτυχιακά προγράμματα

  • έχουν διάρκεια 1-2 έτη (60-120 ECTS)
  • διοργανώνονται με τη συνεργασία 3 τουλάχιστον Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και σε αρκετές περιπτώσεις και Πανεπιστημίων Τρίτων Χωρών,
  • περιλαμβάνουν υποχρεωτική περίοδο σπουδών σε 2 τουλάχιστον από τα Πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα,
  • οδηγούν στην απονομή κοινού, διπλού ή και πολλαπλού τίτλου σπουδών, από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση σε 3 το πολύ μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

 

Τι περιλαμβάνουν οι υποτροφίες Erasmus-Mundus

Οι υποτροφίες που χορηγούνται σε φοιτητές Erasmus Mundus Κοινών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, καλύπτουν πλήρως τα δίδακτρα καθώς και  οποιεσδήποτε άλλες υποχρεωτικές δαπάνες σχετίζονται με τη συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα. Επίσης, στους υπότροφους προσφέρεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, συνεισφορά στις δαπάνες ταξιδίου και εγκατάστασης και μηνιαίο επίδομα διαβίωσης 1000 ευρώ για όλη τη διάρκεια του προγράμματος φοίτησης, που είναι συνήθως 2 έτη. Το ελάχιστο ποσό που δίνεται ως υποτροφία σε κάθε υπότροφο (δίδακτρα, ασφαλιστική κάλυψη, δαπάνες ταξιδίου, μηνιαίο επίδομα) ξεπερνά συνολικά τα 30.000 ευρώ.

 

Πόσοι Έλληνες και Κύπριοι πολίτες έχουν πάρει μέχρι σήμερα υποτροφία

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του προγράμματος την περίοδο 2010-2015, 145 φοιτητές από την Ελλάδα (135 για μάστερ και 10 για διδακτορικό) και 22 φοιτητές (20 για μάστερ και 2 για διδακτορικό) από την Κύπρο, έχουν λάβει υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές σε κάποιο από τα προγράμματα Erasmus-Mundus.

 

Σε ποιά προγράμματα συμμετέχουν Ελληνικά Πανεπιστήμια

Σε 10 Erasmus Mundus προγράμματα σπουδών συμμετέχουν και Ελληνικά Πανεπιστήμια. Τα προγράμματα είναι τα παρακάτω:

 

1.  Erasmus Mundus Jmd Aquaculture, Environment And Society Plus (Aces+) (πληροφορίες εδώ)

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια: Πανεπιστήμιο Κρήτης, University of the Highlands and Islands, University of Nantes, Radboud University

 

2.  Emjmd Architecture, Landscape And Archaeology

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια: University of Rome Sapienza, University of Naples Federico II, University of Coimbra, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 

3. Erasmus Mundus Joint Master In Archaeological Materials Science (πληροφορίες εδώ)

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημιο Έβορα, Πανεπιστήμιο La Sapienza Roma

 

4. Cultures Littéraires Européennes - Cle (πληροφορίες εδώ)

Συνεργαζόμενα πανεπιστήμια: Alma Mater Studiorum - Universita Di Bologna, University of Mumbai, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Universite Cheikh Anta Diop De Dakar, State Educational Institution of Higher Professional Education Russian State University for the Humanities, Universite De Haute Alsace, Universite De Strasbourg, Universidade de Lisboa

 

5. South European Studies (πληροφορίες εδώ)

Συνεργαζόμενα πανεπιστήμια: University of Glasgow, LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Unversidad Autonoma de Madrid, Universite d'Aix Marseille

 

6. Erasmus Mundus Joint Master Degree In Sports Ethics And Integrity (πληροφορίες εδώ)

Συνεργαζόμενα πανεπιστήμια: Swansea University, Universita Karlova, Universitat Pompeu Fabra, Johannes Gutenberg Universitat Mainz, Katholieke Universiteit Leuven, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 

7. Masters In Environmental Sciences, Policy, And Management (πληροφορίες εδώ)

Συνεργαζόμενα πανεπιστήμια: Közép-Európai Egyetem, University of Manchester, Middlebury College, Lund University, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, University of Saskatchewan

 

8. Nanomedicine For Drug Delivery (πληροφορίες εδώ)

Συνεργαζόμενα πανεπιστήμια: Paris Descartes University, Universita degli studi di Pavia, University of Angers, Πανεπιστήμιο Πατρών

 

9. MSc In Smart Cities And Communities (πληροφορίες εδώ)

Συνεργαζόμενα πανεπιστήμια: University of Mons, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Heriot-Watt University, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

 

10. Smart Telecom And Sensing Networks

Συνεργαζόμενα πανεπιστήμια: Aston University, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Institut Mines-Télécom

 

Προθεσμίες αιτήσεων- Πληροφορίες

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την εξασφάλιση υποτροφίας για την πλειοψηφία των προγραμμάτων είναι μέχρι τον Ιανουάριο του 2019.  Τα αποτελέσματα επιλογής ανακοινώνονται στο διάστημα Μαρτίου- Ιουνίου και τα προγράμματα ξεκινούν από το Σεπτέμβριο-Νοέμβριο του 2019.

Από τη σελίδα της Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορείτε να δείτε τη λίστα με όλα τα προγράμματα που θα προσφέρουν υποτροφίες το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, και να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για αυτά.  Για μεγαλύτερη διευκόλυνση στην αναζήτηση πληροφοριών, ταξινομήστε τα αποτελέσματα ανά χώρα. Π.χ. αν θέλετε να σπουδάσετε ένα διάστημα στη Γαλλία θα δείτε ότι προσφέρονται 42 Γαλλικά πανεπιστήμια προσφέρουν Erasmus Mundus μεταπτυχιακά, στο Ηνωμένο Βασίλειο 22, στη Γερμανία 25 κ.ο.κ.

Για να δείτε τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρουν υποτροφίες πατήστε εδώ.

 

------------

Το eduguide, το μόνο site στην Ελλάδα με την πιο πλήρη μηχανή αναζήτησης μεταπτυχιακών προγραμμάτων της χώρας σας, ενημερώνει για όλες τις ευκαιρίες που υπάρχουν για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα καθώς και για σπουδές σε αξιόλογα προγράμματα του εξωτερικού.

Μπορείτε να εξευρευνήσετε τη βάση δεδομένων μέ όλα τα μεταπτυχιακά της χώρας από τη μηχανή αναζήτησης της κεντρικής μας σελίδας: www.eduguide.gr

Για προκηρύξεις μεταπτυχιακών υποτροφιών δείτε:  

www.eduguide.gr/ypotrofies (μπορείτε να τις φιλτράρετε με βάση την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων)

  • Κάνοντας εγγραφή στο site μας μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας profile και να ενημερώνεστε μέσω mail για  όλες τις νέες προκηρύξεις μεταπτυχιακών υποτροφιών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων στον κλάδο/κλάδους που σας ενδιαφέρουν! 

              https://www.eduguide.gr/accounts/register/

  • Κάντε Like στη σελίδα μας στο facebook για να ενημερώνεστε για όλες τις προκηρύξεις μεταπτυχιακών καθώς και υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.​

 

Μαρία Αλεξίου,

Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Founder-www.eduguide.gr

 

Για αναπαραγωγή των άρθρων του eduguide από άλλες ιστοσελίδες, παρακαλούμε συμβουλευτείτε πρώτα τους όρους χρήσης του eduguide, παραγραφος 4

Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

eduguide App
Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα