Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Όροι χρήσης

Οι παρόντες όροι χρήσης καθορίζουν τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών του ιστότοπου με το όνομα www.eduguide.gr

1. Μέσω της υπηρεσίας παρέχεται στον χρήστη η δυνατότητα

α) να αναζητήσει από την βάση δεδομένων τoυ ιστότοπου μεταπτυχιακά προγράμματα χρησιμοποιώντας τη μηχανή αναζήτησης του eduguide, με βάση διάφορα κριτήρια, όπως: επιστημονικό ίδρυμα, τρόπο παρακολούθησης, γνωστικό αντικείμενο- κλάδο σπουδών, δίδακτρα. Διευκρινίζεται ότι οι μη εγγεγραμένοι χρήστες του site  επιτρέπεται να έχoυν πρόσβαση μέσω της μηχανής αναζήτησης σε 20 το πολύ διαφορετικές σελίδες του eduguide ανά ημέρα. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν δουν 50 το πολύ διαφορετικές σελίδες του eduguide ανα ημέρα. Η εγγραφή στο site παρέχεται δωρεάν.

β) να εντοπίσει μέσω της μηχανής αναζήτησης, που υπάρχει στον διαδικτυακό τόπο αναλυτικές πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που τον ενδιαφέρει, όπως δίδακτρα, διάρκεια σπουδών, φεκ ίδρυσης του μεταπτυχιακού, προθεσμία υποβολής αιτήσεων, πρόγραμμα σπουδών, αναλυτική προκήρυξη και να μεταβεί στην ηλεκτρονική σελίδα του εκπαιδευτικού προγράμματος που τον ενδιαφέρει μέσω ενεργού link προς αυτήν. Η βάση ανανεώνεται καθημερινά με νέα στοιχεία, νέες εγκρίσεις μεταπτυχιακών και νέες προκηρύξεις.
γ) να ενημερωθεί μέσω άρθρων που δημοσιεύονται στο site για προκηρύξεις προγραμμάτων, ίδρυση νέων προγραμμάτων σπουδών, και εξελίξεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
δ) να ενημερωθεί για όλες τις νέες υποτροφίες που προσφέρονται για παρακολούθηση σπουδών.
ε) να διαβάσει άρθρα συμβουλευτικής για θέματα σπουδών.
γ) να προωθήσει, εφόσον είναι εκπαιδευτικός οργανισμός στο eduguide.gr τα δικά του στοιχεία προκειμένου να συμπεριληφθεί κι αυτός μεταξύ των επιχειρήσεων και των εκπαιδευτικών οργανισμών που περιλαμβάνονται στην βάση δεδομένων του eduguide.gr 

2. Η υπηρεσία που παρέχεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, καθώς και το περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων όλων των επισυναπτόμενων αρχείων δύνανται να χρησιμοποιηθούν μόνο για προσωπική, μη επαγγελματική χρήση. Η εμπορική χρήση του διαδικτυακού τόπου απαγορεύεται.

3. Ο χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και την υπηρεσία και υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον διαδικτυακό τόπο για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη. Συμφωνείται ρητά ότι απαγορεύεται στους χρήστες της υπηρεσίας να χρησιμοποιούν τεχνικά μέσα για να έχουν πρόσβαση στην βάση δεδομένων του διαδικτυακού τόπου. Για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται η χρήση λογισμικού για την αυτοματοποιημένη άντληση δεδομένων για προσωπική ή επαγγελματική χρήση.

4. Το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί ιδιοκτησία του eduguide.gr. Η υπηρεσία και το περιεχόμενο (ενδεικτικά: άρθρα, δεδομένα, βάσεις δεδομένων, λογισμικό, πληροφορίες, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα) που εμφανίζονται ή είναι διαθέσιμα στους επισκέπτες στον διαδικτυακό τόπο, προορίζονται για αυστηρά προσωπική χρήση και προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Κάθε αντιγραφή, αναπαραγωγή, παρουσίαση, προσαρμογή, τροποποίηση, δημοσίευση, διανομή της υπηρεσίας ή /και του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου με οποιοδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει, είτε το περιεχόμενο ανήκει στo eduguide.gr είτε σε τρίτο, απαγορεύεται.  

Για αναπαραγωγή των δημοσιεύσεων του eduguide από άλλες ιστοσελίδες, μπορείτε, κατ' εξαίρεση, να χρησιμοποιείτε μόνο μέρος των άρθρων και νέων του eduguide  και συγκεκριμένα μόνο τις 50 πρώτες λέξεις της κάθε δημοσίευσης, η οποία πρέπει απαραιτήτως να ακολουθείται από ενεργό σύνδεσμο προς την αρχική δημοσίευση του eduguide.

Η παραπάνω παράγραφος δεν ισχύει στην περίπτωση της βάσης δεδομένων του eduguide. Απαγορεύεται, δια του νόμου, η εξαγωγή ή αναπαραγωγή της βάσης δεδομένων του eduguide . Όποιος εξάγει και χρησιμοποιεί περιεχόμενα της Βάσης Δεδομένων του eduguide.gr εμπίπτει στις διατάξεις περι πνευματικής ιδιοκτησίας που επισύρουν σοβαρότατες αστικές και ποινικές κυρώσεις.

Ειδικά η βάση δεδομένων με τα μεταπτυχιακά προγράμματα των Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ προστατεύεται από το νόμο με το "δικαιώμα ειδικής φύσης",  γιατί ο κατασκευαστής της δεν αντέγραψε απλά τα περιεχόμενα από κάποια άλλη πηγή, αλλά κατέβαλε σημαντικό χρόνο, προσπάθεια και ενέργεια για την συλλογή τους, την επαλήθευσή τους ή ψηφιοποίησή τους ή την παρουσίασή τους μέσα από μια λειτουργική δομή.

Το δικαίωμα ειδικής φύσης (sui generis), το οποίο προσομοιάζει με συγγενικό δικαίωμα, χορηγεί στον κατασκευαστή της βάσης την εξουσία να επιτρέπει ή να απαγορεύει την εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους από ποσοτική ή ποιοτική άποψη μέρους των περιεχομένων της βάσης δεδομένων.
Επίσης, την εξουσία να απαγορεύει ή να επιτρέπει την συστηματική και επανειλημμένη εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση ακόμη και επουσιώδους μέρους των περιεχομένων, εφόσον οι πράξεις αυτές έχονται σε σύγκρουση με την κανονική εκμετάλλευση της βάσης δεδομένων ή προκαλούν βλάβη στα νόμιμα συμφέροντα του κατασκευαστή της. Η εξουσία απαγόρευσης της εξαγωγής καλύπτει κάθε μορφή αναπαραγωγής μιας βάσης δεδομένων, τόσο μόνιμης όσο και προσωρινής.

5. Το περιεχόμενο και η υπηρεσία παρέχονται «ως έχουν». Το eduguide  δεν ευθύνεται για την διαθεσιμότητα, αρτιότητα, εγκυρότητα, πληρότητα των πληροφοριών. Το eduguide καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να δημοσιεύει τις προκηρύξεις των μεταπτυχιακών προγραμμάτων όταν αυτές δημοσιεύονται από τα αντίστοιχα Ιδρύματα. Σε περίπτωση πλημμελούς καταχώρησης, το eduguide δε φέρει καμία ευθύνη. Συνιστάται στους ενδιαφερόμενους να επισκέπτονται τους ιστότοπους των προγραμμάτων και να επικοινωνούν με τις αντίστοιχες γραμματείες για περαιτέρω πληροφορίες για τα προγράμματα που τους ενδιαφέρουν καθώς και πριν υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας. H εφαρμογή της δρομολόγησης από διεύθυνση σε διεύθυνση ή σε σημείο ενδιαφέροντος είναι αποτέλεσμα αλγορίθμου και ενδέχεται να μην είναι ή συντομότερη δυνατή. To eduguide δεν ευθύνεται για αποφάσεις των χρηστών που βασίζονται σε πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ή που είναι διαθέσιμες μέσω αυτού. Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του προσωπικού του εξοπλισμού και λογισμικού από ιούς.

6. To eduguide δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή δίχως διακοπές καθώς και ότι θα λειτουργήσει δίχως σφάλματα και διαταραχές. Λόγω τεχνικών συνθηκών, τις οποίες δεν επηρεάζει το eduguide, μπορεί να παρουσιαστούν διακοπές, ειδικότερα σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του Διαδικτύου ή του διαδικτυακού τόπου, καθώς και μίας προσωρινής διακοπής της υπηρεσίας. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση μέτρων συντήρησης και επικαιροποίησης. Ο χρήστης δηλώνει ότι είναι σύμφωνος με τέτοια μέτρα, τα οποία κατά το δυνατόν πραγματοποιούνται εκτός του συνήθους ωραρίου εργασίας και δηλώνονται έγκαιρα και με τις σχετικές αρνητικές επιδράσεις σε εύλογο βαθμό. Μία τέτοια προσωρινή μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας δεν αποτελεί ελάττωμα. To eduguide δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρηστής εξαιτίας της χρήσης ή / και της μη διαθεσιμότητας της χρήσης της υπηρεσίας, των πληροφοριών του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

7. Το eduguide.gr μπορεί να περιλαμβάνει links ("συνδέσμους") προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς. Οι σύνδεσμοι παρέχονται προς διευκόλυνση των χρηστών και δεν συνεπάγεται ότι ο ιστότοπος υποστηρίζει αυτές τις ιστοσελίδες ή αποδέχεται το περιεχόμενο τους. Στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει να χρησιμοποιήσει αυτούς τους συνδέσμους θα πρέπει να γνωρίζει ότι φεύγει από την ιστοσελίδα του eduguide.gr και ότι το eduguide δεν έχει κανένα έλεγχο στις ιστοσελίδες τρίτων. Επομένως, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το eduguide  για το περιεχόμενό των διαδικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν οι σύνδεσμοι, για την προστασία του απορρήτου των πληροφοριών που ο χρήστης παρέχει κατά την επίσκεψη του σε ιστοσελίδες τρίτων, ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί. Οι παρόντες όροι δεν ισχύουν για τις ιστοσελίδες τρίτων. Ο χρήστης θα πρέπει να ενεργεί με προσοχή και να ενημερώνεται για την πολιτική τήρησης του απορρήτου των ιστοσελίδων που επισκέπτεται.

8. Το eduguide.gr επιτρέπει στους επισκέπτες να αναρτούν σχόλια και απόψεις.  Αυτά εκφράζουν αποκλειστικά τις προσωπικές θέσεις του εκάστοτε χρήστη και δεν υιοθετούνται από το eduguide.gr. 

9. Το eduguide (η ίδια ή/και σε συνεργασία με τρίτες εταιρείες εξειδικευμένες προς τούτο) συλλέγει πληροφορίες για την κίνηση του παρόντος διαδικτυακού τόπου με σκοπό την καταμέτρηση των επισκεπτών, την εξαγωγή στατιστικών και την βελτίωση της λειτουργικότητας του, ενδεικτικά μέσω της χρήσης cookies, κλπ. Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε επίσκεψής στον διαδικτυακό τόπο οι σελίδες τις οποίες ο χρήστης επισκέπτεται, μαζί με τα cookies που αυτές τυχόν περιέχουν ενδέχεται να «φορτώνονται» στον υπολογιστή του χρήστη. Τα cookies είναι κείμενα-αρχεία μέσω των οποίων ο server αναγνωρίζει τον υπολογιστή του επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου. Τα cookies αυτά αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη μόνο προκειμένου να επιτευχθεί η διενέργεια ή η διευκόλυνση της διαβίβασης της επικοινωνίας μέσω του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή όταν αυτό είναι αναγκαίο για την παροχή υπηρεσίας την οποία ο χρήστης έχει ζητήσει. Ο χρήστης της υπηρεσίας μπορεί να ρυθμίσει τον περιηγητή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου eduguide.gr είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμιά περίπτωση. 

10. To eduguide.gr έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ή να συμπληρώνει την υπηρεσία, καθώς και τους παρόντες όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου. Κάθε τροποποίηση θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα www.eduguide.gr .

11. Η χρήση της υπηρεσίας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης.

12. Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Σε περίπτωση επίλυσης διαφοράς που ανακύψει σε σχέση με τους παρόντες όρους αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Cookies και προσωπικό απόρρητο

Ανάλυση επισκεψιμότητας

Μετράμε την επισκεψιμότητα στο eduguide.gr χρησιμοποιώντας Google Analytics και Clicky.com. Για κάθε επισκέψη καταγράφεται η προέλευση, οι σελίδες που διαβάστηκαν, καθώς και βασικές πληροφορίες για τη συσκευή σύνδεσης (π.χ., αν είναι tablet). Οι πληροφορίες αυτές είναι ανώνυμες και συλλέγονται με τη βοήθεια των cookies.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες αυτές εδώ και εδώ.

Οι ενέργειες των εγγεγραμμένων χρηστών του eduguide καταγράφονται είτε μέσω του login, είτε μέσω του cookie, για λόγους προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων του eduguide. 

 

Facebook, Twitter και άλλα κοινωνικά δίκτυα

Οι υπηρεσίες αυτές παρέχουν συνδέσμους και κουμπια, που επιτρέπουν στους επισκέπτες να "μοιραστούν" το περιεχόμενο του eduguide.gr με τα δικά τους κοινωνικά δίκτυα (π.χ., το Facebook "Like", το "Μοιραστείτε το" του Sharethis.com). Οι υπηρεσίες αυτές είναι δυνατές με τη προσθήκη προγραμματιστικού κώδικα που ανήκει στα κοινωνικά αυτά δίκτυα, και χρησιμοποιούν cookies.


Σχόλια-συζητήσεις

Επιτρέπουμε την προσθήκη σχολίων στο περιεχόμενό μας, χρησιμοποιώντας την υπηρεσία  Disqus. Η υπηρεσία αυτή είναι δυνατή με την προσθήκη προγραμματιστικού κώδικα από την υπηρεσία Disqus, και χρησιμοποιεί cookies.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την υπηρεσία αυτή εδώ

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο