Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Τροπολογία για τη χορήγηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας

Τροπολογία-προσθήκη για την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατατέθηκε στο νομοσχέδιο της αναδιοργάνωσης των δομών υποστήριξης της εκπαίδευσης από τον Υπουργό Παιδείας.

Ειδικότερα τα ΑΕΙ μπορούν να διαμορφώσουν το πρόγραμμά σπουδών τους έτσι ώστε αυτό να οδηγεί στην απονομή πτυχίου που δίνει παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια ή να διαμορφώσουν ειδικά προγράμματα που θα χορηγούν την επάρκεια αυτή. Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια θα πιστοποιείται με ειδική βεβαίωση σπουδών. Τα μαθήματα θα προσφέρονται σε όλους δωρεάν.Η επάρκεια πιστοποιείται με βεβαίωση που χορηγείται, η οποία είναι διακριτή από τον τίτλο σπουδών πρώτου κύκλου, ακόμη κι αν τα σχετικά μαθήματα ενσωματώνονται στα μαθήματα του πρώτου κύκλου σπουδών.

Ειδικότερα, η προτεινόμενη διάταξη έχει ως εξής:

 

Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια

1. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.3848/2010 (α' 71) αντικαθίσταται ως εξής:

"H παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται:

α) Με βεβαίωση που χορηγείται από Τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από ομάδες συνεργαζόμενων τμημάτων του ίδιου ή περισσοτέρων ΑΕΙ σε αποφοίτους, ύστερα από παρακολούθηση ομάδας μαθημάτων που προσφέρονται στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος σπουδών ή στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου ή και συνδυαστικά. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του οικείου ΑΕΙ, καθορίζεται η ομάδα μαθημάτων του προηγούμενου εδαφίου και καταρτίζεται ειδικό πρόγραμμα  σπουδών το οποίο  παρακολουθούν φοιτητές και απόφοιτοι Τμήματος του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ που έχουν τα ειδικά και τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα μα τις ισχύουσες διατάξεις. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των αποφοίτων, καθώς και των φοιτητών άλλων Τμημάτων, που παρακολουθούν τα μαθήματα αυτά κατ'έτος, αλλά και η χορήγηση βεβαίωσης σε παλαιούς αποφοίτους του Τμήματος χωρίς παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων, εφόσον το πρόγραμμα σπουδών που ακολούθησαν καλύπτει με επάρκεια το περιεχόμενο των ως άνω μαθημάτων.

β) Με την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής

γ) Με την κατοχή παιδαγωγικού πτυχίου της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε)

2. Τα προγράμματα σπουδών της περ. α΄της παρ.3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 που είναι σε λειτουργία κατά τη δημοσίευση του παρόντος, ολοκληρώνονται με τους ήδη εγγεγραμμένους σπουδαστές.

3. Όσοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν λάβει βεβαίωση ή πτυχίου που απονέμει παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.3848/2010, όπως ισχύει έως τη δημοσίευση του παρόντος ή έχουν εισαχθεί σε Τμήματα των περ. β' και γ΄της ίδιας παραγράφου, καθώς και όσοι υπάγονται στην παρ.8 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010, δεν απαιτείται να λάβουν τη βεβαίωση της παρ.1 του παρόντος.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο