Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο ΠΜΣ «Θεωρία και Ιστορία της Τέχνης» (ΜΕΘΙΣΤΕ) της ΑΣΚΤ για το 2020-2021

Το Τµήµα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (ΘΙΣΤΕ) της ΑΣΚΤ ανακοινώνει τη λειτουργία, για το ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021, του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) µε τίτλο «Θεωρία και Ιστορία της Τέχνης» (ΜΕΘΙΣΤΕ) το οποίο απονέµει ∆ίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆ΜΣ).

Σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κανονισµό Λειτουργίας του ΠΜΣ του Τµήµατος, το Τµήµα καλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν αίτηση για παρακολούθηση του Προγράµµατος για το ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τµηµάτων ελληνικών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ ή αναγνωρισµένων οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής µε γνωστικό αντικείµενο συναφές προς το γνωστικό αντικείµενο του ΠΜΣ. Επί της αποδοχής υποψηφιοτήτων που προέρχονται από Τµήµατα µε γνωστικό αντικείµενο µη συναφές προς το γνωστικό αντικείµενο του ΠΜΣ αποφαίνεται η Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων συνεκτιµώντας συνολικά τα προσόντα του κάθε υποψηφίου. Υποψήφιοι µπορεί να είναι και τελειόφοιτοι, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για παρακολούθηση του Προγράµµατος.

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15).

Το μεταπτυχιακό δεν έχει δίδακτρα

Η προθεσµία υποβολής υποψηφιοτήτων  λήγει στις 24/2/2020.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο