Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Νέος κύκλος υποβολής αιτήσεων για το ΔΠΜΣ «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη»

  • Αν πιστεύεις στη δυναμική ανάπτυξης του αγροτικού χώρου, συμμετέχοντας με υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξής του
  • Αν σ’ ενδιαφέρει το «αγροτικό επιχειρείν» και ο έλεγχος της επιχείρησής σου από το Business plan μέχρι το marketing των προϊόντων σου
  • Αν θέλεις να εμπλουτίσεις ή και να αποκτήσεις νέες γνώσεις για τη διαχείριση των παραγωγικών συστημάτων εκτροφής ζώων
  • Αν πιστεύεις στην καινοτομία και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών
  • Αν ψάχνεις για ένα Master με διεπιστημονική προσέγγιση και θέματα αιχμής στο αγροτικό «επιχειρείν»

Τότε, το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη» (Farm Business Management) είναι τότε το καταλληλότερο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, που καλύπτει τις προσδοκίες σου.

Μέσα από ένα ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν τις θεματικές ενότητες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα τους. Το περιεχόμενο σπουδών και η μέθοδος διδασκαλίας έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να μην απαιτείται καθημερινή υποχρεωτική παρουσία και με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα και σε φοιτητές εκτός Αθηνών.

Οι  ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητέςπτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θετικών, οικονομικών και συναφών επιστημών, μπορούν να υποβάλουν στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος με συστημένη επιστολή τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Έντυπη αίτηση. 

2. Μία (1) φωτογραφία ταυτότητας. 

3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος ολοκλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ελληνικό κράτος. Στις περιπτώσεις εκκρεμοτήτων για την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα του υποψηφίου που υπολείπονται και τυχόν πτυχιακή εργασία (όπου απαιτείται). 

4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει, μαζί με τη βαθμολογία της πτυχιακής μελέτης. 

5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 

6. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 

7. Δύο συστατικές επιστολές. 

8. Δίπλωμα ή πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας και τυχόν άλλων ξένων γλωσσών. 

9. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα διευκόλυνε την Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη. 

Ο φάκελος των υποψηφίων υποβάλλεται με συστημένη επιστολή στην εξής διεύθυνση: 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης 

Δ.Π.Μ.Σ. Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη 

Ιερά Οδός 75, 11 855 Αθήνα 

Κεντρικό Κτίριο, Υπόψη Ε. Λαζάκη 

 

Η εισαγωγή των φοιτητών, για την πλήρωση 60 θέσεων, θα πραγματοποιηθεί ως εξής: 

• Υποβολή αιτήσεων από την Παρασκευή 7 Ιουλίου έως την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017 

• Διενέργεια συνεντεύξεων την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 

 

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένης και της συγγραφής διπλωματικής εργασίας. 

Προσφέρεται η δυνατότητα part time παρακολούθησης του προγράμματος. 

Τα δίδακτρα για το σύνολο του κύκλου σπουδών ανέρχονται σε 4.000 €. 

Για τις απαραίτητες συμπληρωματικές πληροφορίες για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με την ηλεκτρονική διεύθυνση farmbm@aua.gr , με τη γραμματεία του Προγράμματος στο 210 529 4770 ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.farmbm.aua.gr.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο